Градска библиотека „Пеньо Пенев“ приключи успешно проект за дигитализация на културно-историческо наследство

Социални мрежи

Градска библиотека „Пеньо Пенев“ – Димитровград приключи успешно проект „Нови възможности за съхранение и достъп до културно-историческото наследство на Димитровград“, който се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“.

На заключителна пресконференция, на 24 октомври 2023 г., директорът г-жа Валентина Терзиева отчете постигнатите резултати, които бяха заложени като цели и дейности при стартиране на проекта. Тя акцентира на добавената стойност чрез реализацията на проекта при опазване на културно-историческото наследство на документи от фондовете на Библиотеката и на Исторически музей – Димитровград и улеснения достъп и възможности при тяхното използване.

Категорично е постигната устойчивост, защото са налице двата основни компонента за дигитализацията на ценните документи – наличност на необходимата специализирана техника и експертизата на служителите, работещи с нея по процесите на цифровизация, както и голямото желание и осъзната отговорност на служителите за важността на опазване на културно-историческото наследство. За устойчивостта свидетелстват и допълнително дигитализираните годишнини на местните „Млада гвардия“ – 1948 г. и „Димитровградска правда“ 1953 – 1954 г., които също ще бъдат предложени на вниманието на потребителите.

Създадения за целите на проекта сайт www.digitlib.org осигурява достъпност на обществеността до дигитализираните обекти. Предвижда се впоследствие той да бъде надграден, за да даде още възможности при предоставяне на културно-историческото наследство на Димитровград чрез създаване на т.нар. Дигитална библиотека.  

Библиотеката изказва благодарности към Национален фонд „Култура“ за отпуснатото финансиране в размер на 20 910 лв. Проектът бе на обща стойност 25 160 лв. и се изпълни в партньорство с Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ – Хасково и Исторически музей – Димитровград.

Видео от заключителната пресконференция по проекта: https://youtu.be/jKYdTy1UM-4

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.