85 години от рождението на проф. Марко Семов

Градска библиотека „Пеньо Пенев“ представя творчеството на един от най-ярките интелектуалци на съвременна България, забележителен учен-народопсихолог, страстен патриот, изключителен университетски преподавател, впечатляващ публицист и удивителен писател. Един от най-четените през ХХ век и един от ония честни и доблестни български мъже, които никога не ги хвана страх да произнасят големи истини и да плащат цената за това…                      

 Превърнахме се в държава, която живее с протегнати за милостиня ръце.“

„Но така са изчезвали не само отделни държави, така са изчезвали цели империи. И ако днес не осъзнаем това, утре ще бъде наистина късно…“

„Демокрация не може да има там, където хората са гладни и бедни. Гладният човек не може да бъде демократичен – коремът не се прави на аристократ. Богатият пък не би станал богат, ако беше толкова демократичен…“

Мили деца,

непредвидени обстоятелства налагат лека промяна в заниманията от лятната програма „Занимателна ваканция“ на Градска библиотека „Пеньо Пенев“. Публикуваме новите дни и часове на плаката.