За нас

Социални мрежи

Градска библиотека „Пеньо Пенев“ е най-големият съвременен, информационен, образователен, културно-просветен център в Общината.