Социални мрежи

С цел насърчаване на талантливи млади автори, Градска библиотека „Пеньо Пенев” стартира Национална кампания за насърчаване на четенето с онлайн конкурс „Приказки под маската“ съвместно с Народна библиотека – Пловдив и регионалните библиотеки в Кърджали, Силистра, Смолян, Стара Загора и Ямбол.

Целта на конкурса е създаване на осъвременена класическа българска народна приказка или авторска съвременна приказка, с отворен край. Мотото на първото издание на конкурса е „Добро за добро”, предвид световната пандемия от Ковид-19. В конкурса могат да участват ученици от цялата страна от І до VІІ клас, както и български деца, живеещи в чужбина.

Градска библиотека „Пеньо Пенев” – Димитровград е единствената общинска библиотека, част от националната кампания. 

РЕГЛАМЕНТ

на онлайн конкурс „Приказки под маската“ за създаване на най-интересна съвременна приказка с отворен край, създадена на база българска класическа приказка

/общински етап/

 Конкурсът се провежда онлайн в три кръга:

 • Общински
 • Регионален
 • Национален

Условия за участие: В конкурса могат да участват ученици отцялатастранаот І до VІІ клас, както и българскидеца, живеещи в чужбина.Участието може да е индивидуално или колективно /клас или група ученици/. Творбите ще се оценяват от експертно жури в две възрастови групиI-IV клас и V-VII клас.

Общи изисквания към конкурсните работи:

 • български фолклорни или авторски приказки;
 • индивидуалните или колективни автори имат право да се явят на конкурса само с една творба в съответния жанр;
 • конкурсните разработки трябва да бъдат авторски. Ако в работата са използвани материали от други източници, необходимо е да се посочи източникът и авторът. Спазвайте авторските права;
 • в този конкурс могат да участват само уникални разработки (за пръв път публикувани в интернет). Детски разработки, по-рано публикувани в други интернет-ресурси под авторството на участника, не се приемат за участие в конкурса;
 • всички конкурсни работи преминават през проверка за плагиатстване. Ако обема на заимстваните материали (без посочен автор и източник) надвишават 30%, конкурсната работа може да бъде снета от конкурса по усмотрение на организаторите;
 • заглавието на конкурсната работа трябва да отразява, колкото е възможно по-точно съдържанието на изготвения материал.

 Специфични изисквания:

 • Обем: до 3 /три/ печатни страници, формат А4;
 • Разредка на редове и абзаци: 1,5;
 • Подравняване: двустранно;
 • Шрифт: Times New Roman;
 • Размер на шрифта: 12;
 • Съдържание:
 • съобразяване с темата и целите на конкурса;
 • оригинално самостоятелно мислене;
 • спазване нормите на съвременния български книжовен език;
 • творбите да не са участвали в други конкурси.

Данни на участника /попълват се в отделен файл/:

 1. Име, презиме и фамилия на участника (участниците при колективен автор)
 2. Област, община, населено място, а за участниците от чужбина – и страна
 3. Пълно наименование на училище/читалище
 4. Възраст на участника и клас
 5. Заглавие и автор на приказката (при авторски приказки)
 6. Художествен ръководител/преподавател
 7. Имейл на участника (или на ръководителя при колективен участник)
 8. Телефон за връзка (или на ръководителя при колективен участник)

 Критерии за оценка:

 • оригиналност
 • творчество и креативност
 • образен и художествен език

Награди и класиране

Класиране по възрастови групи от I до III място включително.

Авторите на класираните творби  получават грамота за участие с право да продължат към регионалния кръг.

Очакваме Вашите приказки до 20 май 2022 г. на имейл libdg@abv.bg Компетентно жури ще оцени творбите на участниците от регионално ниво на 9 юни 2022 г., а на национално ниво на 19 юни 2022 г.

За контакт:6400 Димитровград, ул. „Св. Климент Охридски“ №7, Детски отдел на ГБ „Пеньо Пенев“, Златина Тодорова,моб. телефон: 0884 436 750, имейл: libdg@abv.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.