Градска библиотека „Пеньо Пенев“ стартира проект, финансиран от НФК

Социални мрежи

На 30 август 2022 г.  в Градска библиотека „Пеньо Пенев“ – Димитровград се проведе начална пресконференция по проект „Нови възможности за съхранение и достъп до културно-историческото наследство на Димитровград“, който се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“. Водеща организация по проекта е Градска библиотека „Пеньо Пенев“ – Димитровград с партньори Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ – Хасково и Исторически музей – Димитровград.

На пресконференцията присъстваха Валентина Терзиева – директор на ГБ „Пеньо Пенев“; Анна Щилянова – директор на РБ „Хр. Смирненски“-Хасково, Николина Умурска – главен уредник в Исторически музей – Димитровград, Лиляна Стоянова – координатор на проекта, Мадлен Грозева – счетоводител, представители на медии и други организации.

В началото на срещата г-жа Валентина Терзиева изказа благодарности към НФК за осигурената финансова подкрепа по проекта, който е иновативен за библиотеката и цели дигитализация на книжни носители и културни обекти, създаване и публикуване на дигитално съдържание, изграждане на капацитет за работа в онлайн среда и др. „Този проект е реална възможност за димитровградската библиотека да съхрани за поколенията уникални печатни издания от нейния фонд и ценни оригинални документи на Исторически музей – Димитровград“, заяви Валентина Терзиева. Тя обстойно представи основните цели и дейности, заложени в проекта, както и сроковете за тяхното изпълнение.

Проектът е с продължителност 10 месеца и има за цел въвеждане и работа с високи технологии. В него са предвидени дейности по дигитализиране на културно наследство, създаване и публикуване на дигитално съдържание, изграждане на капацитет за работа в онлайн среда, което ще подобри възможностите на библиотеката да реагира на кризисни предизвикателства в бъдеще.

Общата стойност на проекта е 25 160 лв., от които 20 910 лв. е отпуснатото  финансиране от НФК. Със средствата ще бъде закупен професионален скенер, с който ще се дигитализират над 306 страници от вестник „Строим Димитровград“, излизал в голям формат през периода 1949 – 1952 г. и 300 страници документи от фонда на музея. Дигитализацията е крайно необходима, за да се опази и съхрани за идните поколения тази ценна книжнина, чието състояние е влошено предвид датирането й. От друга страна дигитализацията ще позволи ползването й от разстояние от студенти, изследователи, краеведи, историци и др.

Предвижда се изработването на сайт на проекта, където ще се поместят дигитализираните документи и ще бъдат достъпни за широката общественост. След закупуването на скенера, екип от ГБ „Пеньо Пенев“ и Исторически музей ще бъде обучен за извършване на процеса по дигитализация от специалисти на РБ „Хр. Смирненски“-Хасково.

„Въвеждането на високи иновативни технологии и придобиването на нови компетенции за работа с тях е добра среда за устойчивост на проекта, развитие и надграждане на дейностите в библиотеката. Това ще ни позволи да бъдем съвременни и да можем реагираме на бъдещи кризисни предизвикателства. Димитровградската библиотека разполага с уникални издания и богат фонд, който с проекта ще можем да покажем на по широката общественост, като същевременно го съхраним за бъдещето“, коментира директора на библиотеката г-жа Валентина Терзиева.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“

Видео от началната пресконференция по проекта може да гледате в YouTube канала на библиотеката – https://youtu.be/OvG651PT6ww.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.