VIII Националeн форум „Библиотеките днес“: Партньорство за устойчивост“

Социални мрежи

На 13 ноември, директорът на Градска библиотека „Пеньо Пенев“ Валентина Терзиева взе участие като панелист в сесията „Поглед в бъдещето“, в рамките на VIII Националeн форум „Библиотеките днес“: Партньорство за устойчивост. Събитието е организирано от Фондация „Глобални библиотеки – България“ и тази година е посветено на 10-годишнината от нейното създаване. Форумът цели да бъдат потърсени нови възможности за бъдещо сътрудничество на трансгранично, транснационално и европейско ниво, с цел библиотеките да се развиват все повече като информационни посредници и центрове за устойчивото развитие на общностите. В събитието участваха представители на обществените библиотеки от цялата страна, академичните среди и бизнеса, изпълнителната, законодателната и местната власти, неправителствени организации, както и представители на International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Stichting IFLA Global Libraries (SIGL), American Library and Information Association (ALA).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.