Социални мрежи

Успешна 2017 година с увеличение на броя на посещенията – 23750, отчете Градска библиотека „Пеньо Пенев“. Библиотеката става все по-притегателно място за хората от всички възрасти. Наблюдението на библиотекарите е, че подобряването на условията след приключването на продължилия почти година основен ремонт през 2016 година, се наблюдава засилен интерес към библиотечните услуги от страна на потребителите. Ръководството и екипът на библиотеката изказва своята благодарност на Общинската администрация и кметът г-н Иво Димов, които положиха необходимите усилия и професионализъм при реализирането на  Проект „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център“.

Разбира се, привлекателността на Библиотеката е резултат и от ежедневните усилия на професионалистите, които работят в нея. През изминалата година са реализирани над 50 събития, насочени към потребителите от всички възрасти: разнообразни инициативи за деца и ученици за промотиране на книгите и четенето; срещи с автори и професионалисти, прожекции на филми и много други.

Подредени са 5 големи изложби на различна тематика, проведени са различни обучения. С двумесечния безплатен курс по „Основи на програмирането“ се даде възможност на нашите съграждани да получат една солидна подготовка в тази сфера, която да им послужи за бъдещо развитие или за преориентиране в кариерата. Особено полезно беше и обучението по библиотечно дело, насочено към библиотекарите от читалищните библиотеки в града и Общината. През годината се продължи традицията за провеждане на обучителни курсове по начална компютърна грамотност за възрастни хора. През седмицата на програмирането през октомври се проведоха 26 обучения за работа с робота Финч, което нарежда библиотеката на 2 място по активност в страната, веднага след Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Големият интерес, който децата демонстрираха по време на тези обучения доведе до сформиране на Клуб по роботика.

За улеснение на потребителите беше въведена новата електронна услуга „Моята библиотека“, чрез която всеки читател с актуална регистрация може да следи своя електронен картон, да презаписва и резервира книги, както и да получи достъп до пълнотекстови записи.

През изминалата година Библиотеката реализира успешно проект „Сподели моята зелена библиотека“, финансиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“. В резултат  от него стелажите в Детския отдел грейнаха в свежи цветове, оформи се кът за игра на „Не се сърди човече“, облепиха се със специално фолио над 500 книги.

Като част от Консорциум „Модерни библиотеки“, Градска библиотека взе участие в реализирането на проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки“. Като резултат от проекта бяха реализирани две игри с читателите, целящи повишаване на интереса към Библиотеката и четенето, обособи се Кът за ранно детско развитие в Детски отдел; библиотеката получи  дарение от детска литература и конструктор „Лего“. Гостува ни колегата Мариане Линдблад, директор на библиотеката в град Порнайнен, Финландия, партньор по проекта.

Екипът на Библиотеката сърдечно благодари и на своите дарители, благодарение на които се попълни фонда с 452 тома книги, на стойност над 5000 лева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.