Раница от „Книжни пътешествия” на Библиотеката пое към второкласниците от СУ „Любен Каравелов” заредена с интересни книги, които децата обещаха да прочетат.

Писателката Мария Донева гостува на димитровградски ученици в библиотеката

Интригуваща и увлекателна среща с писателката, поетеса и преводач на детски книжки Мария Донева имаха днес в Лятната читалня на библиотеката ученици от димитровградските училища ОУ „Ал. Константинов” и СУ „Л. Каравелов”. Как и защо се пише стихотворение за чорапи? Какво е специалното на поезията и защо се пише кратко? Кое е интригуващото в приказките за принцеси и дракони? Това бяха част от въпросите, на които Мария Донева даде отговори пред своите млади почитатели по забавен начин. Те я зарадваха с много аплодисменти, искрени усмивки и рецитал, който детската писателка изслуша с голям интерес.

Мария Донева е от Стара Загора. Била е учител по български език и литература, а днес е известен български автор на стихове и книги за деца. Работила е като драматург по различни програми за арт-терапия с деца и възрастни с увреждания. Печелила е множество литературни награди. Превежда книгите на Джулия Доналдсън.

Само една чувствена, нежна и хармонична душа, може да напише толкова красива, ритмична и музикална поезия.

„Книжно пътешествие“ гостува на учениците в ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Библиотекарите от Детския отдел гостуваха в „зелената” класна стая на учениците от 4-ти, 5-ти и 6-ти класове в ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий”, в рамките на Националната библиотечна седмица. Повод на срещата беше инициативата „Книжно пътешествие” и пълната раница, която учениците чакаха с нетърпение. Библиотекарите представиха забавна и интересна драматизация на българската народна приказка „Златното момиче”, в която децата взеха активно участие. Учениците поздравиха гостите с рецитал на стихове за светите братя Кирил и Методий.

Градска библиотека „Пеньо Пенев“ – Димитровград уведомява, че удължава срока на Конкурса за слоган на Библиотеката и на Детски отдел до 15 юни 2022 година.  

Раницата от „Книжни пътешествия” пое на път

Пълна със страхотни книги, раницата от „Книжни пътешествия” вече е при първите си домакини от ОУ „Алеко Константинов”. Първокласниците с г-жа Силвия Дойчева бяха приятно изненадани и обещаха всички книги да бъдат прочетени.

В чудния свят на гатанки и разкази за феи се потопиха първокласниците от ОУ „Алеко Константинов” с класен ръководител г-жа Миглена Петрова. По повод проведения Маратон на четенето при тях гостуваха библиотекарите Светла Билярска и Златина Тодорова. Децата рецитираха български стихотворения.

КОНКУРС ПО КРАСНОПИС

Градска библиотека „Пеньо Пенев” – Димитровград обявява

КОНКУРС ПО КРАСНОПИС

по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.  

Конкурсът се провежда съгласно политиката на Библиотеката за насърчаване на четенето и грамотността на децата и подрастващите. В него имат право да участват ученици от община Димитровград от І до ІV клас включително.

Конкурсът ще се проведе в 4 категории: І клас, ІІ клас, ІІІ клас и ІV клас.

Учениците работят самостоятелно върху посочен текст –  Из „За буквите” от книгата „Моята първа книга за Кирил и Методий”.

Текстът трябва да бъде преписан с ръкописни букви при спазване на изучените правила за краснопис, правопис и пунктуация. Не се допуска използване на коректор, изтриване и задраскване на букви, думи или препинателни знаци.

Конкурсните работи се предават до 24 май 2022 г. в Детския отдел на Градска библиотека „Пеньо Пенев”, намираща се на адрес: Димитровград, ул. „Св. Климент Охридски” № 7.

Специална комисия ще извърши преглед, оценяване и класиране в определените 4 категории. Предметни награди се предвиждат за първите три места в съответните категории, а за всички останали участници – грамоти. Резултатите ще бъдат обявени на 26 май 2022 г.

Конкурсните работи на класираните ученици ще бъдат публикувани на информационните канали на Библиотеката: официалната интернет страница https://biblioteka.dimitrovgrad.bg/ , Фейсбук страниците на Градска библиотека „Пеньо Пенев – Димитровград” и на Детски отдел; на профилите в Instagram и в Twitter ; както и в YouTube канала ни .

Библиотеката тръгва на „Книжни пътешествия” сред децата, носи пълна раница с книги

Като завършек на богатата ни програма в тазгодишния Национален маратон на четенето, Ви представяме новата услуга на Градска библиотека „Пеньо Пенев” – „Книжни пътешествия” за насърчаване на четенето сред подрастващите.

Услугата е насочена към децата от всички училища и детски градини в община Димитровград, които искат да четат, но чиито родители не могат да ги доведат при нас. Затова Библиотеката отива при децата!

Пълна раница с книги ще гостува в класовете и в групите на децата, които я пожелаят, в рамките на един месец. Тя ще достигне до тях след предварителна заявка на телефон 0391 6 69 56 или на e-mail : libdg@mail.bg .

С цел насърчаване на талантливи млади автори, Градска библиотека „Пеньо Пенев” стартира Национална кампания за насърчаване на четенето с онлайн конкурс „Приказки под маската“ съвместно с Народна библиотека – Пловдив и регионалните библиотеки в Кърджали, Силистра, Смолян, Стара Загора и Ямбол.

Целта на конкурса е създаване на осъвременена класическа българска народна приказка или авторска съвременна приказка, с отворен край. Мотото на първото издание на конкурса е „Добро за добро”, предвид световната пандемия от Ковид-19. В конкурса могат да участват ученици от цялата страна от І до VІІ клас, както и български деца, живеещи в чужбина.

Градска библиотека „Пеньо Пенев” – Димитровград е единствената общинска библиотека, част от националната кампания. 

РЕГЛАМЕНТ

на онлайн конкурс „Приказки под маската“ за създаване на най-интересна съвременна приказка с отворен край, създадена на база българска класическа приказка

/общински етап/

 Конкурсът се провежда онлайн в три кръга:

 • Общински
 • Регионален
 • Национален

Условия за участие: В конкурса могат да участват ученици отцялатастранаот І до VІІ клас, както и българскидеца, живеещи в чужбина.Участието може да е индивидуално или колективно /клас или група ученици/. Творбите ще се оценяват от експертно жури в две възрастови групиI-IV клас и V-VII клас.

Общи изисквания към конкурсните работи:

 • български фолклорни или авторски приказки;
 • индивидуалните или колективни автори имат право да се явят на конкурса само с една творба в съответния жанр;
 • конкурсните разработки трябва да бъдат авторски. Ако в работата са използвани материали от други източници, необходимо е да се посочи източникът и авторът. Спазвайте авторските права;
 • в този конкурс могат да участват само уникални разработки (за пръв път публикувани в интернет). Детски разработки, по-рано публикувани в други интернет-ресурси под авторството на участника, не се приемат за участие в конкурса;
 • всички конкурсни работи преминават през проверка за плагиатстване. Ако обема на заимстваните материали (без посочен автор и източник) надвишават 30%, конкурсната работа може да бъде снета от конкурса по усмотрение на организаторите;
 • заглавието на конкурсната работа трябва да отразява, колкото е възможно по-точно съдържанието на изготвения материал.

 Специфични изисквания:

 • Обем: до 3 /три/ печатни страници, формат А4;
 • Разредка на редове и абзаци: 1,5;
 • Подравняване: двустранно;
 • Шрифт: Times New Roman;
 • Размер на шрифта: 12;
 • Съдържание:
 • съобразяване с темата и целите на конкурса;
 • оригинално самостоятелно мислене;
 • спазване нормите на съвременния български книжовен език;
 • творбите да не са участвали в други конкурси.

Данни на участника /попълват се в отделен файл/:

 1. Име, презиме и фамилия на участника (участниците при колективен автор)
 2. Област, община, населено място, а за участниците от чужбина – и страна
 3. Пълно наименование на училище/читалище
 4. Възраст на участника и клас
 5. Заглавие и автор на приказката (при авторски приказки)
 6. Художествен ръководител/преподавател
 7. Имейл на участника (или на ръководителя при колективен участник)
 8. Телефон за връзка (или на ръководителя при колективен участник)

 Критерии за оценка:

 • оригиналност
 • творчество и креативност
 • образен и художествен език

Награди и класиране

Класиране по възрастови групи от I до III място включително.

Авторите на класираните творби  получават грамота за участие с право да продължат към регионалния кръг.

Очакваме Вашите приказки до 20 май 2022 г. на имейл libdg@abv.bg Компетентно жури ще оцени творбите на участниците от регионално ниво на 9 юни 2022 г., а на национално ниво на 19 юни 2022 г.

За контакт:6400 Димитровград, ул. „Св. Климент Охридски“ №7, Детски отдел на ГБ „Пеньо Пенев“, Златина Тодорова,моб. телефон: 0884 436 750, имейл: libdg@abv.bg