Статии по отрасли на знанието

Общ отдел

Общи въпроси на науката и културата

Книга. Печат. Документ. Информация

Цивилизация. Култура. Прогрес

Библиотечно дело. Библиотекознание

Периодичен печат. Журналистика

Философия

Философия на духа. Метафизика на дух. живот. Астрология

философски системи и направления

Психология. Логика

Етика. Естетика. Морал

- 1 -

ЦБ Сп Б 167

Брискоу, Иван.  Смъртното наказание - стълб на американския морал / Иван Брискоу. // Куриер на ЮНЕСКО, 2000, N 11, с. 30-32. 

  

Сист. No: 42

Религия. Теология

Обществени науки

Демография. Социология. Статистика

Социография. Социално положение

Малцинства

Социално поведение. Отношения

Агресия

Социален бит. Етнография

Читалища. Култ. просветни клубове. Домове на културата

Организация на свободното време

Туризъм. Туристически дестинации

- 2 -

Сп А 270

Дубай  : Приказка от 1002-та нощ. // Паралели, 0, 2007, N 7, с. 34-36. 

 пълен текст 

Сист. No: 35

Управление. Военно дело

- 3 -

ЦБ В 145

Николов, Йово.  Държавна сигурност- майката на българските спецслужби / Йово Николов. // Капитал, N 1, 06 ян. 2001, с. 28-29. 

 пълен текст 

Сист. No: 49

Социални грижи. Социално осигуряване. Застраховане

- 4 -

ЦБ В 167

Как да спестяваме чрез пенсионните фондове . // Бълг. бизнес, N 39, 16 ноем. 2000, с. 12-13. 

  

Сист. No: 14

- 5 -

ЦБ В 167

Как да спестяваме чрез пенсионните фондове . // Бълг. бизнес, N 40, 23 ноем. 2000, с. 12-13. 

  

Сист. No: 15

- 6 -

ЦБ В 167

Как да спестяваме чрез пенсионните фондове  : Вноските за допълнителна пенсия носят данъчни облекчения, но евентуалното им изтегляне трябва да се предвиди от рано. // Бълг. бизнес, N 41, 30 ноем. 2000, с. 12-15. 

  

Сист. No: 16

Политика

- 7 -

ЦБ В 110

Сидеров, Волен.  Кой се страхува от "Моята борба" : [История на фашизма в България] / Волен Сидеров. // Монитор, N 691, 06 ян. 2001, с. 19. 

  

Сист. No: 54

Вътрешна политика

- 8 -

ЦБ В 21

Джоева, Таня.  Времето на демократа Стефан Савов / Таня Джоева. // Труд, N 7, 07 ян. 2001, с. 6. 

  

Сист. No: 57

- 9 -

ЦБ В 145

Младенова, Ани.  "Аз съм българче..." : Средно около 100 чужденци подават документи за бълг. гражданство / Ани Младенова. // Капитал, N 48, 02 дек. 2000, с. 17. 

 пълен текст 

Сист. No: 18

- 10 -

ЦБ В 145

Пеева, Ралица.  Технология на злото или как изчезват малцинствата : Бълг. етническа политика от Освобождението до наши дни / Ралица Пеева. // Капитал, N 2, 13 ян. 2001, с. 12. 

 пълен текст 

Сист. No: 99

Международна политика. Световна политика

- 11 -

ЦБ В 22

Готев, Георги.  Клинтън - архитектът на 21 век : Лидерът на глобализацията направи така,че това което вчера се отхвърляше като "империализъм", днес се приема като "лидършип" / Георги Готев. // Сега, N 6, 08 ян. 2001, с. 13. 

 пълен текст 

Сист. No: 56

- 12 -

ЦБ В 125

Зашева, Людмила.  Визовден пак се отлага / Людмила Зашева. // КЕШ, N 47, 24 ноем. 2000, с. 10. 

 пълен текст 

Сист. No: 19

- 13 -

ЦБ В 145

Кирилов, Кирил.  Войната между евреи и араби може да продължи още половин век : Явно нито Израел, нито палестинците са готови да прекратят 52-годишния конфликт помежду си / Кирил Кирилов. // Капитал, N 1, 06 ян. 2001, с. 25. 

 пълен текст 

Сист. No: 48

- 14 -

ЦБ Сп А 361

Рубин, Александър.  Кой сте вие, господин Путин? / Александър Рубин. // Европа 2001, 2000, N 6, с. 29-31. 

  

Сист. No: 40

- 15 -

ЦБ В 145

Станев, Илин.  Шенгенската стена падна / Илин Станев. // Капитал, N 48, 02 дек. 2000, с. 9. 

 пълен текст 

Сист. No: 17

Право. Правни науки

- 16 -

ЦБ В 125

Андонова, Мария.  Омбудсманът- що е то и има ли почва у нас? / Мария Андонова. // Кеш, N 24, 16 юни 2000, с. 14. 

 пълен текст 

Сист. No: 112

- 17 -

ЦБ Сп Б 167

Брискоу, Иван.  Смъртното наказание - стълб на американския морал / Иван Брискоу. // Куриер на ЮНЕСКО, 2000, N 11, с. 30-32. 

  

Сист. No: 42

- 18 -

ЦБ В 110

Василева,Весела.  Народният защитник е институция, а не придатък към четвъртата власт : Наложително е широко обсъждане на законопроекта за т. нар.омбудсман,..... / Весела Василева. // Монитор, N 695, 11 ян. 2001, с. 18. 

  

Сист. No: 111

- 19 -

ЦБ Сп Б 161

Тодоров, Иван.  Правният екшън на президентските избори в САЩ / Иван Тодоров. // Общество и право, 2001, N 1, с. 18-19. 

  

Сист. No: 107

- 20 -

ЦБ В 121

Шериатът е основата на либийската съдебна система . // Стандарт, N 2885, 05 ян. 2001, с. 13. 

 пълен текст 

Сист. No: 43

Икономика. Икономически науки

- 21 -

ЦБ В 146

Станчев, Красен.  Как икономиката на България завърши 2000 г. : Заварено положение и новата икономическа политика / Красен Станчев, Мартин Димитров. // Пари, N 1, 03 ян. 2001, с. 10. 

 пълен текст 

Сист. No: 55

- 22 -

ЦБ В 125

Стоянова, Красимира.  Фирмата е жив организъм : Виртуалното предприятие - гъвкаво, производително, с малко сътрудници - това е моделът на фирмата на бъдещето / Красимира Стоянова. // КЕШ, N 47, 24 ноем. 2000, с. 52. 

 пълен текст 

Сист. No: 6

Иконом. положение. Иконом. политика

Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

Банки. Банково дело

Финанси. Пазари. Пари

- 23 -

ЦБ В 145

Гръцкият бизнес в България - 10 години по-късно . // Капитал, N 47, 25 ноем. 2000, с. 35-38. 

 пълен текст 

Сист. No: 5

- 24 -

ЦБ В 146

Сорос е решен да изхарчи парите си така, както ги е спечелил  : Политически филантроп, който промени историята. // Пари, N 247, 20 дек. 2000, с. 21. 

 пълен текст 

Сист. No: 38

Маркетинг

Икономика на труда

Франчайзинг

Търговия. Международни иконом. отношения. Световно стопанство

Педагогика. Възпитание. Образование

Предучилищно възпитание

Начално образование

Основно и средно образование

Висше образование

Възпитание, образование и обучение на спец. групи и лица

Математика. Естествени науки

Природа. Изучаване на природата. Опазване на растителния и животинския свят

Математика

Астрономия. Геодезия

Хронология. Календар

Физика. Механика

Химия

Геология. Палеонтология

Биология. Биологически науки

Биология на клетката. Цитология. Паразитология

Метеорология. Климатология

Ботаника

Зоология

Екология. Опазване на околната среда

- 25 -

ЦБ В 117

Александров, Емил.  В Швеция Природата се пише с главна буква / Емил Александров. // Демокрация, N 1, 03 ян. 2001, с. 16-17. 

  

Сист. No: 52

- 26 -

Сп А 699

Върху тънкия лед . // Еволюция, 3, 2007, N 3, с. 14-19. 

  

Сист. No: 34

- 27 -

ЦБ В 110

Домусчиева, Рада.  Диоксинът - нова версия за "Балканския синдром" / Рада Домусчиева. // Монитор, N 691, 06 ян. 2001, с. 2-3. 

  

Сист. No: 53

- 28 -

В 110

Домусчиева, Рада.  Дунав умира : Тежките метали във водата превишават пределно допустимите стойности от 5 до 100 пъти..... / Рада Домусчиева. // Монитор, N 695, 11 ян. 2001, с. 1-3. 

  

Сист. No: 110

- 29 -

ЦБ В 117

Николов, Тони.  Сушата през ХХI век : Дали 2/3 от човечеството ще останат без вода / Тони Николов. // Демокрация, N 4, 06 ян. 2001, с. 9. 

  

Сист. No: 50

- 30 -

ЦБ Сп Б 167

Пиърс, Фред.  Закриват Чернобил... Спорът продължава / Фред Пиърс. // Куриер на ЮНЕСКО, 2000, N 11, с. 4-7. 

  

Сист. No: 41

Генетика. Учение за еволюцията

Биохимия. Биофизика

Медицина

Анатомия

Физиология

Хигиена

Фармация. Фармакология

- 31 -

ЦБ В 16

Елмазов, Емил.  Хизопът - малкото уханно чистилище / Емил Елмазов. // Дума, N 4, 06 ян. 2001, с. 25. 

  

Сист. No: 46

Патология

Вътрешни болести

Хирургия

Психиатрия

Инфекциозни болести

Акушерство и гинекология

Техника. Технически науки

Изобретения. Патенти

Транспорт. Транспортни средства

Производства. Занаяти. Промишленост

Строителство. Строителни материали

Селско стопанство. Домакинство

Информатика. Компютри. Интернет

- 32 -

ЦБ В 121

Компютрите събуждат детското въображение  : Интернет развива у малчуганите ителигентност, творчество и контактност. // Стандарт, N 2892, 12 ян. 2001, с. 37. 

 пълен текст 

Сист. No: 113

Спорт

- 33 -

ЦБ В 21

Станкова, Красимира.  Дартс - биреният спорт : [История и теория] / Красимира Станкова. // Петъчник, N 14, 05 ян. 2001, с. 6. 

  

Сист. No: 36

Управление на предприятието. Мениджмънт

Рекламно дело. Връзки с обществеността

Езикознание. Филология

Български език

Други езици

География

География на България

География на отделните страни

Биографии. Информация за популярни личности

- 34 -

ЦБ В 152

Александров,Здравко.  Пейзажът стана моя съдба / Здравко Александров. // Български писател, N 11, 24 май 1998, с.. 

  

Сист. No: 64

- 35 -

ЦБ Сп Б 27

Александър Алексов . // Изкуство.Art Bulgaria, 1999, N 60-62, с. 4-5. 

  

Сист. No: 108

- 36 -

В 16

Арнаудова, Боянка.  Гена Димитрова : Глас, събрал слънцето и тръпката на българската душа / Боянка Арнаудова. // Дума, N 133, 13 юни 2005, с. 18. 

  

Сист. No: 61

- 37 -

Б 27

Влахова, Лидия.  Георги Алайков / Лидия Влахова. // Изкуство.Art Bulgaria, 1995, N 29, с. 14. 

  

Сист. No: 59

- 38 -

Сп Б 197

Врангова-Митова, Цвета.  Ричард Чембърлейн : Властелинът на сериалите / Цвета Врангова-Митова. // Biograph, 2016, N 59, с. 56-64. 

 пълен текст 

Сист. No: 4

- 39 -

ЦБ В 22

Готев, Георги.  Клинтън - архитектът на 21 век : Лидерът на глобализацията направи така,че това което вчера се отхвърляше като "империализъм", днес се приема като "лидършип" / Георги Готев. // Сега, N 6, 08 ян. 2001, с. 13. 

 пълен текст 

Сист. No: 56

- 40 -

ЦБ В 16

Иванова,Румяна.  Художникът Здравко Александров,който говори на ти с природата / Румяна Иванова. // Дума, N 67, 23 март 1994, с. 10. 

  

Сист. No: 60

- 41 -

И/782/Л 35

Леви, Жул.  Сабина Тянкова / Жул Леви. // Леви,  Жул. Виждам живота ...в розово? : Срещи, събития и размишления по кривите пътеки, постлани с петолиния / Жул Леви  (София). - София. - София : (Пони), 2000, с. 149-155. 

  

Сист. No: 26

- 42 -

ЦБ В 152

Николов,Калин.  За художниците Здравко Александров и Васил Иванов / Калин Николов. // Бълг.писател, N 20, 04 май 1996, с. 11. 

  

Сист. No: 109

- 43 -

ЦБ Сп А 361

Рубин, Александър.  Кой сте вие, господин Путин? / Александър Рубин. // Европа 2001, 2000, N 6, с. 29-31. 

  

Сист. No: 40

- 44 -

В 149

Руенов, Руен.  Магда - творчество извън схемите : На 28 март худ. Магда Абазова навършва 75 години / Руен Руенов. // Литературен вестник, 20, N 12, 25 март 1998, с. 7. 

  

Сист. No: 58

- 45 -

ЦБ В 8

Цанков,Георги.  Мистичният експресионизъм на Атанас Константинов / Георги Цанков. // Литературен форум, 0, N 1, 09 ян. 2001, с. 11. 

  

Сист. No: 94


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Емил 25 
Александров, Здравко 34 
Андонова, Мария 16 
Арнаудова, Боянка 36 
Брискоу, Иван 1 17 
Василева, Весела 18 
Влахова, Лидия 37 
Врангова-Митова, Цвета 38 
Готев, Георги 11 39 
Джоева, Таня 8 
Димитров, Мартин 21 
Домусчиева, Рада 27 28 
Елмазов, Емил 31 
Зашева, Людмила 12 
Иванова, Румяна 40 
Кирилов, Кирил 13 
Леви, Жул 41 
Младенова, Ани 9 
Николов, Йово 3 
Николов, Калин 42 
Николов, Тони 29 
Пеева, Ралица 10 
Пиърс, Фред 30 
Рубин, Александър 14 43 
Руенов, Руен 44 
Сидеров, Волен 7 
Станев, Илин 15 
Станкова, Красимира 33 
Станчев, Красен 21 
Стоянова, Красимира 22 
Тодоров, Иван 19 
Цанков, Георги 45 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Аз съм българче..." 9 
Александър Алексов 35 
В Швеция Природата се пише с главна буква 25 
Визовден пак се отлага 12 
Войната между евреи и араби може да продължи още половин век 13 
Времето на демократа Стефан Савов 8 
Върху тънкия лед 26 
Гена Димитрова 36 
Георги Алайков 37 
Гръцкият бизнес в България - 10 години по-късно 23 
Дартс - биреният спорт 33 
Диоксинът - нова версия за "Балканския синдром" 27 
Дубай 2 
Дунав умира 28 
Държавна сигурност- майката на българските спецслужби 3 
За художниците Здравко Александров и Васил Иванов 42 
Закриват Чернобил... Спорът продължава 30 
Как да спестяваме чрез пенсионните фондове 4 5 6 
Как икономиката на България завърши 2000 г. 21 
Клинтън - архитектът на 21 век 11 39 
Кой се страхува от "Моята борба" 7 
Кой сте вие, господин Путин? 14 43 
Компютрите събуждат детското въображение 32 
Магда - творчество извън схемите 44 
Мистичният експресионизъм на Атанас Константинов 45 
Народният защитник е институция, а не придатък към четвъртата власт 18 
Омбудсманът- що е то и има ли почва у нас? 16 
Пейзажът стана моя съдба 34 
Правният екшън на президентските избори в САЩ 19 
Ричард Чембърлейн 38 
Сабина Тянкова 41 
Смъртното наказание - стълб на американския морал 1 17 
Сорос е решен да изхарчи парите си така, както ги е спечелил 24 
Сушата през ХХI век 29 
Технология на злото или как изчезват малцинствата 10 
Фирмата е жив организъм 22 
Хизопът - малкото уханно чистилище 31 
Художникът Здравко Александров,който говори на ти с природата 40 
Шенгенската стена падна 15 
Шериатът е основата на либийската съдебна система 20