Ръст на посещаемостта отчитат от Градската библиотека „Пеньо Пенев“

Източник: dgpazar.eu

Ръст на посещаемостта през последната година спрямо предходни отчитат от Градската библиотека „Пеньо Пенев“. За изтеклата 2017-а броят на преминалите през културно-просветното средище възлизат на 23 750 души.
“Библиотеката става все по-притегателно място за хората от всички възрасти. Наблюдава се засилен интерес след приключването на основния ремонт”, отчитат от ръководството на ГБ „Пеньо Пенев“, отдавайки значение на добре свършената работа от страна на кмета Иво Димов и тукашната Общинска администрация.
През изминалата година от Библиотеката са реализирали над 50 събития, насочени към потребители от различни възрасти. В това число – разнообразни инициативи сред деца и ученици за промотиране на четенето. Организирани са и срещи с автори и професионалисти, както и прожекции на филми.
През изтеклата година уредени са били пет големи изложби на различна тематика. Проведени са и различни по вид обучения. Същевременно продължена е традицията за организиране на обучителни курсове по начална компютърна грамотност за хора от третата възраст.
Като безспорен успех от Градската библиотека отчитат въвеждането на новата електронна услуга „Моята библиотека“. Чрез нея всеки читател с актуална регистрация би могъл да следи статуса на своя електронен картон, да презаписва и резервира книги, както и да получава достъп до пълнотекстови записи.

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ ЧЕТАТ ПОВЕЧЕ, ХВАЛЯТ СЕ ОТ БИБЛИОТЕКАТА

Източник: izvestnik.info

  

Успешна 2017 година с увеличение на броя на посещенията – 23750, отчете Градска библиотека „Пеньо Пенев“, хвалят се оттам.

Библиотеката става все по-притегателно място за хората от всички възрасти. Подобрените условия, след приключването на продължилия почти година основен ремонт през 2016 година, води до засилен интерес към библиотечните услуги от страна на потребителите, коментират библиотекари.

През изминалата година са реализирани над 50 събития, насочени към потребителите от всички възрасти: разнообразни инициативи за деца и ученици за промотиране на книгите и четенето; срещи с автори и професионалисти, прожекции на филми и много други. На страницата си във Фейсбук от институцията изброяват още проведени събития, обучения, въведени услуги. В заключение, благодарят и на своите дарители, благодарение на които се попълни фонда с 452 тома книги, на стойност над 5000 лева.

23 750 посещения отчете библиотеката в Димитровград

Източник: dgnews.eu

23 750 посещения отчете библиотеката в Димитровград

Посещенията в Градска библиотека „Пеньо Пенев“ са се увеличили до 23 750 през 2017 година и тя става все по-притегателно място за хората от всички възрасти. Това отчетоха от просветната институцията днес. През изминалата година библиотеката е организирала и провела над 50 събития, насочени към потребителите от всички възрасти: разнообразни инициативи за деца и ученици за промотиране на книгите и четенето; срещи с автори и професионалисти, прожекции на филми и много други.

Подредени са 5 големи изложби на различна тематика, проведени са различни обучения. Сред тях могат да се откроят двумесечния безплатен курс по „Основи на програмирането“, който даде възможност на димитровградчани да получат солидна подготовка, която да им послужи за бъдещо развитие или за преориентиране в кариерата.

Като особено полезно се отчита и обучението по библиотечно дело, насочено към библиотекарите от читалищните библиотеки в града и общината. През годината се продължи традицията за провеждане на обучителни курсове по начална компютърна грамотност за възрастни хора. През седмицата на програмирането през октомври се проведоха 26 обучения за работа с робота Финч, което нарежда библиотеката на второ място по активност в страната, след Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Големият интерес, който децата демонстрираха по време на тези обучения доведе до сформиране на Клуб по роботика.

За улеснение на потребителите беше въведена новата електронна услуга „Моята библиотека“, чрез която всеки читател с актуална регистрация може да следи своя електронен картон, да презаписва и резервира книги, както и да получи достъп до пълнотекстови записи.

През изминалата година библиотеката реализира успешно проект „Сподели моята зелена библиотека“, финансиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“. В резултат  от него стелажите в Детския отдел грейнаха в свежи цветове, оформи се кът за игра на „Не се сърди човече“, облепиха се със специално фолио над 500 книги.

Засилният интерес към услугите на библиотеката се наблюдава след продължилия почти година основен ремонт на сградата през 2016 г., посочват от библиотеката. Ръководството и екипът й изказват своята благодарност на общинската администрация и кмета Иво Димов,за усилията им да се реализира проект „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център“.

Успешна 2017 година с увеличение на броя на посещенията – 23750, отчете Градска библиотека „Пеньо Пенев“. Библиотеката става все по-притегателно място за хората от всички възрасти. Наблюдението на библиотекарите е, че подобряването на условията след приключването на продължилия почти година основен ремонт през 2016 година, се наблюдава засилен интерес към библиотечните услуги от страна на потребителите. Ръководството и екипът на библиотеката изказва своята благодарност на Общинската администрация и кметът г-н Иво Димов, които положиха необходимите усилия и професионализъм при реализирането на  Проект „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център“.

Разбира се, привлекателността на Библиотеката е резултат и от ежедневните усилия на професионалистите, които работят в нея. През изминалата година са реализирани над 50 събития, насочени към потребителите от всички възрасти: разнообразни инициативи за деца и ученици за промотиране на книгите и четенето; срещи с автори и професионалисти, прожекции на филми и много други.

Подредени са 5 големи изложби на различна тематика, проведени са различни обучения. С двумесечния безплатен курс по „Основи на програмирането“ се даде възможност на нашите съграждани да получат една солидна подготовка в тази сфера, която да им послужи за бъдещо развитие или за преориентиране в кариерата. Особено полезно беше и обучението по библиотечно дело, насочено към библиотекарите от читалищните библиотеки в града и Общината. През годината се продължи традицията за провеждане на обучителни курсове по начална компютърна грамотност за възрастни хора. През седмицата на програмирането през октомври се проведоха 26 обучения за работа с робота Финч, което нарежда библиотеката на 2 място по активност в страната, веднага след Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Големият интерес, който децата демонстрираха по време на тези обучения доведе до сформиране на Клуб по роботика.

За улеснение на потребителите беше въведена новата електронна услуга „Моята библиотека“, чрез която всеки читател с актуална регистрация може да следи своя електронен картон, да презаписва и резервира книги, както и да получи достъп до пълнотекстови записи.

През изминалата година Библиотеката реализира успешно проект „Сподели моята зелена библиотека“, финансиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“. В резултат  от него стелажите в Детския отдел грейнаха в свежи цветове, оформи се кът за игра на „Не се сърди човече“, облепиха се със специално фолио над 500 книги.

Като част от Консорциум „Модерни библиотеки“, Градска библиотека взе участие в реализирането на проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки“. Като резултат от проекта бяха реализирани две игри с читателите, целящи повишаване на интереса към Библиотеката и четенето, обособи се Кът за ранно детско развитие в Детски отдел; библиотеката получи  дарение от детска литература и конструктор „Лего“. Гостува ни колегата Мариане Линдблад, директор на библиотеката в град Порнайнен, Финландия, партньор по проекта.

Екипът на Библиотеката сърдечно благодари и на своите дарители, благодарение на които се попълни фонда с 452 тома книги, на стойност над 5000 лева.

Конкурс за есе обяви димитровградската библиотека, сред наградите – таблет

Източник: dimitrovgrad.bgvesti.net

Желаещите да участват могат са сторят това до 28 февруари 2018 година. До тази дата на място в библиотеката ще се приемат готовите творби. Те могат да бъдат изплащани и на имейла на ГБ „П.Пенев“ – libdg@mail.bg

Наградите са таблет, външна батерия и геймърска мишка съответно за първо, второ и трето място. Организаторите уточняват, че предимство ще имат есетата, които представят иновативни идеи по темата.

Библиотеката обяви конкурс за ученици, дава атрактивни награди

Източник: dgnews.eu

Библиотеката обяви конкурс за ученици, дава атрактивни награди

Конкурс за есе на тема „Моята библиотека на бъдещето“ обяви димитровградската библиотека „Пеньо Пенев”. Той е част от стартиралата в началото на годината кампания за набиране на иновативни идеи за превръщането на библиотеката желано място за младите хора. В конкурсът могат да участват ученици на възраст между 13 и 19 години. За първите три най-добри творби са осигурени атрактивни награди. Първата е таблет, втората – външна батерия и третата – геймърска мишка.

Есетата ще се приемат в читалнята на библиотеката или на e-mail адрес: libdg@mail.bg. Те ще се оценяват от тричленно жури. Предимство при класирането ще имат творбите, в които има иновативни идеи за превръщането на библиотеката в притегателен център за младите хора. Отличените есета ще бъдат публикувани на сайта а на фейсбук страницата на просветната институция.

Припомняме, че преди дни библиотеката стартира проучване сред младите, в което те могат да споделят своята визия за модерна и съвременна библиотека, както и това какво им липсва, какви дейности и услуги, искат тя да реализират и др.

Набират идеи как библиотеката да стане любимо място за младите

Източник: dgnews.eu

Набират идеи как библиотеката да стане любимо място за младите
 

Иновативни идеи за превръщането й в притегателен център за младите хора, набира димитровградската библиотека „Пеньо Пенев”. Ръководството на просветната институция предприе допитване сред учениците между 14 и 19 години каква е тяхната визия за съвременна  библиотека, която да се превърне в интересно и желано място за подрастващите.

Проучването се осъществява чрез анкета, която се разпространява из училищата със съдействието на Общинския ученически парламент към Детския и младежки център в Димитровград. В анкетата тийнейджърите могат да посочат какво им липсва в библиотеката, конкретни дейности, които искат да реализират в нея, както и с кои  известни личности искат да се срещнат там.

Западните библиотеки отдавна не са само място, в което можеш да ползваш литература. Оборудвани с техника и инструменти, те вече се превръщат в места за осъществяване на различни творчески проекти. От няколко години библиотеката в Димитровград прави стъпки в тази насока. Институцията успя да реализира няколко подобни проекта свързани с оползотворяването на опаковки и в това как да се запазят и възстановят кориците на книгите. Преди Коледа пък детския отдел се превърна в семейна работилница, в която деца и родители изработваха коледни картички и сувенири.

Всеки, който иска Димитровград да има най-страхотната библиотека в България, може да сподели идеите си на фейсбук страницата на библиотеката или чрез официалния й e-mail адрес: libdg@mail.bg., апелираха от библиотеката.

Стотици книги дарения получи библиотеката през 2017 година

Източник: dgnews.eu

Стотици книги дарения получи библиотеката през 2017 година

Една трета от новите заглавия постъпили в Градска библиотека „Пеньо Пенев” в Димитровград през 2017 година са от дарения. За последните 12 месеца общо 419 книги от дарители е завела във фонда си просветната институция Останалите нови заглавия са закупени със средства от бюджета на библиотеката. Литература са предоставяли както физически лица, така и организации. Дарената литературата е от различни жанрове.

За Рождество Христово библиотеката е получила 11 нови тома с православна литература от издателството „Благо слово”, които се очаква да предоставят и още. Детски книги са дарили ученици от ІVв клас детски книги класен Хубка Желева и от 11а клас от ПМГ „Иван Вазов” и фондация „Глобални библиотека”. Сред дарителите са още адвокат Христо Чолаков, тримата академици Васил Гюзелев, Васил Сгурев и Константин Косев, издателство „Захари Стоянов” на Иван Гранитски, Петър Шарков, Георги Константинов и др. Сред ценните дарения и това на доайена на димитровградските журналисти Димитър Беремски, който е дарил книги и 8 папки с материали за предприятията „Вулкан”, „Марбас”, Химкомбината и др.

Ръководството на библиотеката изказва благодарност на всичките си дарители. „Тенденцията е броят на дарените книги се увеличава. Все повече хората са отворени да даряват не сама стари книги, но и нови които са прочели. Често дарители оставят по цели лични библиотеки”, споделиха от културната институция..