СТАТИИ ПО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Старобългарска литература

- 1 -

ЦБ В 20

Александрова, Лидия.  Старобългарската литература - своеобразно художествено писмено творчество / Лидия Александрова. // Гимназист, 13, N 15, 11 апр. 2006, с. 3 ; 7. 

  

Сист. No: 6526

- 2 -

ЦБ В 20

Атанасова, Светлана.  Старобългарска литература : Библията и художественият свят на старобългарската духовност / Светлана Атанасова. // Гимназист, N 17, 29 апр. 2003, с. 3. 

  

Сист. No: 2289

- 3 -

В 20

Българска средновековна литература  : Народностно своеобразие и европейско значение. // Гимназист, XIX, N 25, 25 май 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 29631

- 4 -

В 20

Връзката на старобългарската литература с античната култура . // Гимназист, ХХIII, N 22;23, 31май - 6 юни 2016;7 юни - 13 юни 2016, с. 3;с. 3-4. 

  

Сист. No: 34379

- 5 -

Сп А 197

Димитрова - Маринова, Димитринка.  Библейските текстове и старобългарската литература / Димитринка Димитрова - Маринова. // Български език и литература, 2001, N 4, с. 3-9. 

  

Сист. No: 939

- 6 -

ЦБ В 20

Димитрова, Елена.  Евтимиевата езиково - правописна реформа и стилът " плетение словес " / Елена Димитрова. // Гимназист, N 24, 19 юни 2001, с. 3. 

  

Сист. No: 878

- 7 -

В 20

Димова, Веселина.  Старобългарската литература в контекста на общоевропейското културно развитие през средновековието / Веселина Димова. // Гимназист, 14, N 13 ; 14, 27 март 2007, с. 3 ; с. 3. 

  

Сист. No: 8966

- 8 -

В 20

Димова, Веселина.  Особености на старобългарската литература / Веселина Димова. // Гимназист, ХVII, N 13; 14, 30 март - 5 април 2010; 6 - 12 април 2010, с. 3 -4; с. 3. 

  

Сист. No: 17720

- 9 -

В 20

Духовен разцвет в България през"Златния век" на цар Симеон . // Гимназист, ХХIII, N 14;15, 5 - 11 април2016;., с. 3; с.12 - 18 април 2016. 

  

Сист. No: 34349

- 10 -

В 20

Златен век на българската култура . // Гимназист, ХХII, N 21, 26 май - 1 юни 2015, с. 3. 

  

Сист. No: 33100

- 11 -

В 20

Значение на старобългарската литература . // Гимназист, ХХIII, N 20, 17 - 23 май 2016, с. 3. 

  

Сист. No: 34368

- 12 -

Сп А 702

Казанска, Красимира.  Старобългарската литература - характеристика, теми и жанрови особености / Красимира Казанска. // Ученически свят : 9. - 12. клас, 2006, N 8, с. 5-6. 

  

Сист. No: 6871

- 13 -

В 20

Колева, Виолета.  Делото на Кирил и Методий и старобългарската литература / Виолета Колева. // Гимназист, XIX, N 17, 24-30 апр. 2012, с. 3-4. 

  

Сист. No: 26535

- 14 -

ЦБ В 20

Колева, Яна.  Старобългарска извънкултова поезия / Яна Колева. // Гимназист, N 17, 01 май 2001, с. 3. 

  

Сист. No: 712

- 15 -

В 20

Минкова, Златка.  Разцвет на старобългарската литература : Златният век на цар Симеон / Златка Минкова. // Гимназист, XIX, N 19, 8-14 май 2012, с. 3-4. 

  

Сист. No: 26548

- 16 -

ЦБ В 20

Николова, Милена.  Особености на старобългарската литература / Милена Николова. // Гимназист, N 13, 03 апр. 2001, с. 3. 

  

Сист. No: 565

- 17 -

ЦБ В 20

Николова, Милена.  Старобългарска литература - особености / Милена Николова. // Гимназист, N 14, 09 апр. 2002, с. 3. 

  

Сист. No: 1240

- 18 -

ЦБ В 20

Николова, Теменужка.  Особености на старобългарската литература / Теменужка Николова. // Гимназист, N 15, 13 апр. 2004, с. 3. 

  

Сист. No: 3001

- 19 -

ЦБ В 20

Николова, Теменужка.  Делото на Кирил и Методий и старобългарската литература / Теменужка Николова. // Гимназист, N 16, 20 апр. 2004, с. 3. 

  

Сист. No: 3012

- 20 -

В 20

Нормативност на старобългарската литература и изкуство . // Гимназист, ХVIII, N 12, 13, 22 - 28 март 2011, с. 3; с. 3. 

  

Сист. No: 22775

- 21 -

В 20

Особености на старобългарската литература . // Гимназист, XVI, N 12, 24 - 30 март 2009, с. 3. 

  

Сист. No: 13853

- 22 -

В 20

Особености на старобългарската литература . // Гимназист, ХХII, N 15, 14-20 апр. 2015, с. 3-4. 

  

Сист. No: 32947

- 23 -

ЦБ В 20

Петканова, Донка.  Акростихът в старобългарската литература / Донка Петканова. // Гимназист, 13, N 24, 13 юни 2006, с. 3. 

  

Сист. No: 6941

- 24 -

В 20

Петканова, Донка.  Старобългарските книжовници за книгата и четенето / Донка Петканова. // Гимназист, ХІІІ, N 12 ; 13, 25 март 2008, с. 3 ; с. 3. 

  

Сист. No: 11228

- 25 -

В 20

Петканова, Донка.  Полемическите съчинения на Константин-Кирил Философ / Донка Петканова. // Гимназист, ХVII, N 14, 6 - 12 април 2010, с.3 - 4. 

  

Сист. No: 17818

- 26 -

В 20

Петканова, Донка.  Възхвала на Кирил и Методий в старобългарската литература / Донка Петканова. // Гимназист, ХVII, N 15, 13 - 19 април 2010, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 17930

- 27 -

В 20

Петканова, Донка.  Отношението на българските книжовници към езика / Донка Петканова. // Гимназист, ХVII, N 25, 22 - 28 юни 2010, с. 3. 

  

Сист. No: 19873

- 28 -

В 20

Петрова, Весела.  Особености на старобългарската литература / Весела Петрова. // Гимназист, ХII, N 15 ; 16, 12 апр. 2005, с. 3 ; с. 3-4. 

  

Сист. No: 4488

- 29 -

ЦБ В 20

Попова, Елена.  Изящна словесност през Средновековието и старобългарска литература / Елена Попова. // Гимназист, N 13, 02 апр. 2002, с. 3. 

  

Сист. No: 1233

- 30 -

В 20

Първите духовни светилници на българската просвета  : Учениците на Кирил и Методий. // Гимназист, XIX, N 18, 1-7 май 2012, с. 3-4. 

  

Сист. No: 26539

- 31 -

В 20

Ролята на учениците на Кирил и Методий в България . // Гимназист, ХХII, N 16, 21 - 27 апр. 2015, с. 3-4. 

  

Сист. No: 32961

- 32 -

В 20

Светът на старобългарския писател . // Гимназист, ХVIII, N 24, 14-20 юни 2011, с. 4-5. 

  

Сист. No: 23657

- 33 -

В 20

Старобългарска литература  : Основни принципи на изображение. // Гимназист, XIX, N 16, 17-23 апр. 2012, с. 3-4. 

  

Сист. No: 26531

- 34 -

В 20

Старобългарска литература . // Гимназист, ХХ, N 16, 24-29 апр. 2013, с. 2-3. 

  

Сист. No: 29119

- 35 -

В 20

Старобългарска литература - начало, специфика и периодизация . // Гимназист, ХVIII, N 11, 15 - 21 март 2011, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 22772

- 36 -

В 20

Старобългарската литература през Средновековието . // Гимназист, ХХІ, N 14; 15, 8-14 април 2014; 15-21 април 2014, с. 3; с. 3-4;. 

  

Сист. No: 30923

- 37 -

В 20

Старобългарският книжовен език и неговото международно признание. Особености на Старобългарската литература.  Старобългарската литература : Старобългарският книжовен език и неговото международно признание. Особености на старобългарската литература. Перодизация на на старобългарската литература. // Гимназист, ХХIII, N 8; 9, 23-29 февр. 2016; 1-8 март 2016, с. 3-4; с. 3-4. 

  

Сист. No: 34140

- 38 -

В 20

Старобългарско житие - жанров модел . // Гимназист, ХVIII, N 14, 5 - 11 апр. 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 22828

- 39 -

ЦБ В 20

Стоянова, Елица.  Старобългарска литература : Жанрова система / Елица Стоянова. // Гимназист, N 14, 10 апр. 2001, с. 3. 

  

Сист. No: 574

- 40 -

ЦБ В 20

Стоянова, Елица.  Старобългарска литература : Основни дялове / Елица Стоянова. // Гимназист, N 15, 17 апр. 2001, с. 3. 

  

Сист. No: 592

- 41 -

В 20

Универсална форма за постигане на висша духовност и съвършена нравственост.  Исихазъм - универсална форма за постигане на висша духовност и съвършена човешка нравственост. // Гимназист, ХVIII, N 22, 31май - 6 юни 2011г., с. 3. 

  

Сист. No: 23348

Черноризец Храбър

- 42 -

ЦБ В 152

Дойнов, Дойно.  Кой е Черноризец Храбър / Дойно Дойнов. // Български писател, 9, N 5, 07 февр. 2001, с. 1; 3. 

  

Сист. No: 898

- 43 -

В 20

Петкова, Донка.  Полемическото майсторство на Черноризец Храбър / Донка Петканова. // Гимназист, ХVII, N 18, 4 - 10 май 2010, с. 4. 

  

Сист. No: 18461

За буквите

- 44 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Черноризец Храбър - "За буквите" : Достойна защита на славянската писменост / Лидия Бойкова. // Гимназист, ХII, N 23; 24, 07 юни 2005, с. 3 ; с. 3. 

  

Сист. No: 4506

- 45 -

ЦБ В 20

Бойкова, Лидия.  Черноризец Храбър - "За буквите" : Славянското писмено слово - знак за духовна сила и самочувствие / Лидия Бойкова. // Гимназист, 13, N 20, 16 май 2006, с. 3-4. 

  

Сист. No: 6769

- 46 -

В 20

Връх на полемично-апологичното слово  : Черноризец Храбър " За буквите". // Гимназист, ХХII, N 20, 19-25 май 2015, с. 3-5. 

  

Сист. No: 33064

- 47 -

В 20

Димова, Веселина.  Връх на полемичното и апологетичното слово в старобългарската литература : Черноризец Храбър - "За буквите" / Веселина Димова. // Гимназист, 14, N 21 ; 22, 22 май 2007, с. 3-4 ; с. 3. 

  

Сист. No: 4634

- 48 -

В 20

Димова, Веселина.  Връх на полемичното и апологетичното слово в старобългарската литература : Черноризец Храбър - "За буквите" / Веселина Димова. // Гимназист, ХVII, N 17; 18, 27 април - 3 май 2010; 4 - 10 май 2010, с. 3; с. 3. 

  

Сист. No: 18298

- 49 -

ЦБ В 20

Драгова, Надежда.  "За буквите на Черноризец Храбър" / Надежда Драгова. // Гимназист, N 21, 25 май 2004, с. 3 ; 6. 

  

Сист. No: 3071

- 50 -

В 20

Духовното израстване на славяните по пътя на знанието  : Черноризец Храбър - "За буквите". // Гимназист, N 23, 5-11 юни 2012, с. 3-5. 

  

Сист. No: 26850

- 51 -

Сп А 694

Личева, Цветелина.  "За буквите" - апология на славянската писменост / Цветелина Личева. // Литерайко, 2007, N 4, с. 28-30. 

  

Сист. No: 9244

- 52 -

ЦБ В 20

Николова, Теменужка.  Художествени аргументи в трактата "За буквите..." - полемична защита на Кириловите писмена / Теменужка Николова. // Гимназист, N 22, 01 юни 2004, с. 3; 7. 

  

Сист. No: 3082

- 53 -

В 20

Петканова, Донка.  Апология на славянската писменост : Черноризец Храбър - "За буквите" / Донка Петканова. // Гимназист, XVI, N 19, 19 - 25 май 2009, с. 3-4. 

  

Сист. No: 14276

- 54 -

ЦБ В 20

Петрова, Елена.  Черноризец Храбър - " За буквите " : Полемична апология на българското слово / Елена Петрова. // Гимназист, N 20, 22 май 2001, с. 3. 

  

Сист. No: 779

- 55 -

ЦБ В 20

Руменова, Калина.  Черноризец Храбър - "За буквите" : Защита и благослов на славянските писмена / Калина Руменова. // Гимназист, N 20; 21, 21 май 2002, с. 3 ; с. 3. 

  

Сист. No: 1355

- 56 -

В 20

Стаматова, Ина.  Защитата на славянската писменост : Черноризец Храбър - "За буквите" / Ина Стаматова. // Гимназист, ХVIII, N 17, 26 апр. - 2 май 2011, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 23049

- 57 -

ЦБ В 20

Стоянова, Ралица.  Черноризец Храбър - "За буквите" : Кирилските писмена - светла духовна бъднина за славянския род / Ралица Стоянова. // Гимназист, N 21, 27 май 2003, с. 3. 

  

Сист. No: 2367

- 58 -

В 20

Черноризец Храбър - "За буквите"  : Жанрови и композиционни особености на съчинението. // Гимназист, XIX, N 20, 21-27 май 2013, с. 2-3. 

  

Сист. No: 29602

Кирил и Методий

- 59 -

В 20

Колева, Виолета.  Делото на Кирил и Методий и старобългарската литература / Виолета Колева. // Гимназист, XIX, N 17, 24-30 апр. 2012, с. 3-4. 

  

Сист. No: 26535

- 60 -

В 20

Петканова, Донка.  Полемическите съчинения на Константин-Кирил Философ / Донка Петканова. // Гимназист, ХVII, N 14, 6 - 12 април 2010, с.3 - 4. 

  

Сист. No: 17818

- 61 -

В 20

Ролята на учениците на Кирил и Методий в България . // Гимназист, ХХII, N 16, 21 - 27 апр. 2015, с. 3-4. 

  

Сист. No: 32961

- 62 -

Сп А 197

Топалов, Кирил.  Култът на Кирил и Методий през Българското възраждане / Кирил Топалов. // Български език и литература, ХХII, 2015, N 4, с. 406-415. 

  

Сист. No: 33889

Проглас към евангелието

- 63 -

ЦБ В 20

Бойкова, Лидия.  "Проглас към Евангелието" - вдъхновена прослава на божието слово / Лидия Бойкова. // Гимназист, N 19, 13 май 2003, с. 3. 

  

Сист. No: 2310

- 64 -

ЦБ В 20

Бойкова, Лидия.  "Проглас към евангелието" : Спасителната сила на божието слово / Лидия Бойкова. // Гимназист, 13, N 18, 02 май 2006, с. 3. 

  

Сист. No: 6635

- 65 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Прославата на словото в "Проглас към евангелието" / Лидия Бойкова. // Гимназист, 14, N 19, 08 май 2007, с. 3. 

  

Сист. No: 9288

- 66 -

В 20

Вдъхновен химн на славянското писмено слово  : "Проглас към Евангелието". // Гимназист, ХХ, N 18, 7-13 май 2013, с. 2-3. 

  

Сист. No: 29302

- 67 -

В 20

Георгиева, Гергана.  "Проглас към евангелието" - възхвала на писменото слово на роден език / Гергана Георгиева. // Гимназист, ХVII, N 16, 20 - 26 април 2010, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 18119

- 68 -

В 20

Йорданова, Даниела.  "Проглас към Евангелието" - възхвала на писменото слово на роден език / Даниела Йорданова. // Гимназист, XVI, N 18, 12-18 май 2009, с. 3. 

  

Сист. No: 14089

- 69 -

Сп А 702

Казанска, Красимира.  Религиозното и народното начало в "Проглас към Евангелието" / Красимира Казанска. // Ученически свят : 9. - 12. клас, 2006, N 9, с. 4-5. 

  

Сист. No: 6881

- 70 -

В 20

Константин-Кирил Философ - "Проглас към евангилието"  : Старобългарска извън култова поезия. // Гимназист, ХХIII, N 12, 22 - 28 март 2016, с. 3-4. 

  

Сист. No: 34341

- 71 -

ЦБ В 20

Кръстева, Емилия.  "Проглас към Евангелието" : Духовната светлина на божието слово / Емилия Кръстева. // Гимназист, N 17, 30 апр. 2002, с. 3. 

  

Сист. No: 1280

- 72 -

ЦБ В 20

Николова, Милена.  Старобългарска извънкултова поезия : Костантин-Кирил Философ - "Проглас към евангелието" / Милена Николова. // Гимназист, N 18, 08 май 2001, с. 3. 

  

Сист. No: 737

- 73 -

В 20

Николова, Теменужка.  "Проглас към Евангелието" - възторжена поетична прослава на новопокръстения славянски дух / Теменужка Николова. // Гимназист, N 19, 11 май 2004, с. 3; 5. 

  

Сист. No: 3046

- 74 -

В 20

Петканова, Донка.  Старобългарските книжовници за книгата и четенето / Донка Петканова. // Гимназист, ХІІІ, N 12 ; 13, 25 март 2008, с. 3 ; с. 3. 

  

Сист. No: 11228

- 75 -

В 20

Проглас към Евангелието . // Гимназист, ХХII, N 18, 05 май 2015, с. 3-4. 

  

Сист. No: 33008

- 76 -

В 20

Султанов, Стефан.  "Голи са без книги всички народи" : Есе / Стефан Султанов. // Гимназист, XVI, N 19, 19-25 май 2009, с. 9. 

  

Сист. No: 14277

- 77 -

В 20

Филипова, София.  "Проглас към евангелието" - възторжена прослава на писмеността и буквеното слово / София Филипова. // Гимназист, ХII, N 21, 24 май 2005, с. 3. 

  

Сист. No: 4266

- 78 -

В 20

"Проглас към евангелието" - възхвала на словото . // Гимназист, N 21, 22-28 май 2012, с. 3-4. 

  

Сист. No: 26701

Азбучна молитва

- 79 -

В 20

Азбучна молитва  : Константин Преславски. // Гимназист, ХХII, N 19, 12 - 18 май 2015, с. 3-4. 

  

Сист. No: 33017

- 80 -

ЦБ В 20

Ангелова, Албена.  Духовната светлина на славянските писмена : Константин Преславски - "Азбучна молитва" / Албена Ангелова. // Гимназист, N 19, 14 май 2002, с. 3. 

  

Сист. No: 1318

- 81 -

Сп А 702

Ангушева, Аделина.  "Азбучна молитва" - между молитвата и вдъхновението / Аделина Ангушева. // Ученически свят : 9. - 12. клас, 2006, N 9, с. 5-6. 

  

Сист. No: 6882

- 82 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Константин Преславски - "Азбучна молитва" : Личен израз на гордостта от славянската писменост / Лидия Бойкова. // Гимназист, N 22, 31 май 2005, с. 3 ; 12. 

  

Сист. No: 4502

- 83 -

ЦБ В 20

Бойкова, Лидия.  Константин Преславски - "Азбучна молитва" : Лиричен израз на радостта и гордостта от славянската писменост / Лидия Бойкова. // Гимназист, 13, N 17, 25 апр. 2006, с. 3-4. 

  

Сист. No: 6629

- 84 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Образното въздействие на словото : Константин Преславски - "Азбучна молитва" / Лидия Бойкова. // Гимназист, ХІІІ, N 19 ; 20, 13 май 2008, с. 3 ; с. 3. 

  

Сист. No: 11451

- 85 -

ЦБ В 20

Винчева, Валя.  Константин Преславски - "Азбучна молитва" : Възхвала на словото и духовния полет на народа / Валя Винчева. // Гимназист, 13, N 19, 09 май 2006, с. 3-4. 

  

Сист. No: 6647

- 86 -

В 20

Книжовникът Константин Преславски  : Продължител на Кирило-Методиевата традиция. // Гимназист, XIX, N 19, 14-20 май 2012, с. 2-3. 

  

Сист. No: 29595

- 87 -

ЦБ В 20

Колева, Яна.  Константин Преславски - "Азбучна молитва" / Яна Колева. // Гимназист, N 19, 15 май 2001, с. 3. 

  

Сист. No: 753

- 88 -

В 20

Между традиционното и новото  : Константин Преславски - "Азбучна молитва". // Гимназист, ХVIII, N 16, 19 - 25 апр. 2011, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 23037

- 89 -

ЦБ В 20

Николова, Теменужка.  Константин Преславски - "Азбучна молитва" : Лиричната изповед на духа пред светостта на буквеното слово / Теменужка Николова. // Гимназист, N 20, 18 май 2004, с. 3. 

  

Сист. No: 3057

- 90 -

В 20

Петканова, Донка.  Защита на езика и прослава на първоучителите : Константин Преславски - "Азбучна молитва" / Донка Петканова. // Гимназист, XVI, N 18, 12-18 май 2009, с. 3-4. 

  

Сист. No: 14090

- 91 -

В 20

Петрова, Весела.  Хармония между значимостта на идеята и съвършенството на формата : Константин Преславски - "Азбучна молитва" / Весела Петрова. // Гимназист, 14, N 20, 15 май 2007, с. 3-4. 

  

Сист. No: 4326

- 92 -

ЦБ В 20

Станоева, Люба.  Константин Преславски - "Азбучна молитва" : Словото - начало и край на човешкия духовен летопис / Люба Станоева. // Гимназист, N 20, 20 май 2003, с. 3. 

  

Сист. No: 2338

- 93 -

В 20

Химн на славянската писменост  : Константин Преславски - "Азбучна молитва". // Гимназист, N 22, 29 май-4 юни 2012, с. 3-4. 

  

Сист. No: 26682

- 94 -

В 20

"Азбучна молитва"  : Константин Преславски. // Гимназист, ХХІ, N 20, 27 май - 2 юни 2014, с. 3. 

  

Сист. No: 31229

Климент Охридски

- 95 -

В 20

Личността на Климент Охридски като автор на похвалните слова за Кирил и Методий . // Гимназист, ХII, N 20, 17 май 2005, с. 3. 

  

Сист. No: 4208

Похвално слово за Кирил

- 96 -

ЦБ Сп А 212

Аджеларов, Димитър.  Идеалът за духовен водач в похвалните слова за Св. Константин-Кирил Философ и патриарх Евтимий Търновски / Димитър Аджеларов. // Родна реч, 2003, N 3, с. 7-10. 

  

Сист. No: 2427

- 97 -

В 20

Възторжен славослов на славянския първоучител  : Климент Охридски : "Похвално слово за Кирил". // Гимназист, ХХІ, N 17, 18, 29 апр. - 12 май; 13-19 май, с. 3; 3-4. 

  

Сист. No: 31060

- 98 -

В 20

Личността на Климент Охридски като автор на похвалните слова за Кирил и Методий . // Гимназист, ХII, N 20, 17 май 2005, с. 3. 

  

Сист. No: 4208

- 99 -

ЦБ В 20

Николова, Милена.  Климент Охридски - "Похвално слово за Кирил" : Иконописният образ на първоучителя / Милена Николова. // Гимназист, N 18, 07 май 2002, с. 3. 

  

Сист. No: 1301

- 100 -

В 20

Петканова, Донка.  Възхвала на Кирил и Методий в старобългарската литература / Донка Петканова. // Гимназист, ХVII, N 15, 13 - 19 април 2010, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 17930

- 101 -

В 20

Филипова, София.  Структурно-композиционни особености, художествени средства и похвати за изобразяване : Климент Охридски - "Похвално слово за Кирил" / София Филипова. // Гимназист, XVI, N 16, 21-27 апр. 2009, с. 3-4. 

  

Сист. No: 13993

Пространни жития на Кирил и Методий /Панонски легенди/

- 102 -

ЦБ В 20

Александрова, Лидия.  Познанието като ценност и светлина за духа : Пространните жития на Кирил и Методий / Лидия Александрова. // Гимназист, 13, N 16, 18 апр. 2006, с. 3 ; 7. 

  

Сист. No: 6624

- 103 -

ЦБ В 20

Бойкова, Лидия.  Богословски проблеми в пространното житие на Кирил / Лидия Бойкова. // Гимназист, N 17, 27 апр. 2004, с. 3, 7. 

  

Сист. No: 3035

- 104 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Духовният подвиг на Константин-Кирил според Пространното житие на св. Кирил / Лидия Бойкова. // Гимназист, 14, N 15 ; 16, 10 апр. 2007, с. 3 ; с. 3. 

  

Сист. No: 9075

- 105 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Силата на божественото познание според пространното житие на Константин-Кирил Философ / Лидия Бойкова. // Гимназист, ХІІІ, N 16 ; 17, 22 апр. 2008, с. 3 ; с. 3-4. 

  

Сист. No: 11365

- 106 -

Сп А 694

Василева, Кети.  Пространно житие на Константин-Кирил Философ - особености, структура и характеристика на агиогероя / Кети Василева. // Литерайко, 2006, N 4, с. 17-21. 

  

Сист. No: 6523

- 107 -

Сп А 694

Георгиева, Нина.  Каноничният образ на св. Константин - Кирил Философ според Пространното житие / Нина Георгиева. // Литерайко, 2007, N 3, с. 28-32. 

  

Сист. No: 8930

- 108 -

ЦБ В 20

Герова, Антонина.  Старобългарска литература : Пространно житие на Кирил / Антонина Герова. // Гимназист, N 16, 24 апр. 2001, с. 3. 

  

Сист. No: 658

- 109 -

Сп А 694

Димитрова, Цветелина.  Пространното житие на Св. Константин-Кирил Философ в контекста на средновековната литературна символика / Цветелина Димитрова. // Литерайко, 2005, N 3, с. 22-23. 

  

Сист. No: 3665

- 110 -

В 20

Йорданова, Даниела.  Образът на Константин-Кирил Философ : "Пространно житие на Св. Кирил" / Даниела Йорданова. // Гимназист, XVI, N 15, 14 - 20 април 2009, с. 3. 

  

Сист. No: 13970

- 111 -

ЦБ В 20

Кръстева, Емилия.  Пространните жития на Кирил и Методий / Емилия Кръстева. // Гимназист, N 15; 16, 16 апр. 2002, с. 3; с. 3. 

  

Сист. No: 1251

- 112 -

Сп А 702

Ляхова, Весела.  Жизненият път на Константин-Кирил Философ в Пространното житие - път към светостта / Весела Ляхова. // Ученически свят : 9. - 12. клас, 2006, N 9, с. 2-3. 

  

Сист. No: 6880

- 113 -

В 20

Панонски легенди . // Гимназист, ХХII, N 17, 28 апр. - 4 май 2015, с. 3-4. 

  

Сист. No: 32982

- 114 -

В 20

Пространно житие на Свети Кирил . // Гимназист, ХХІ, N 16, 18-25 април 2014, с. 3-4. 

  

Сист. No: 31016

- 115 -

В 20

Първият наставник на славянския род  : Пространно житие на св. Кирил. // Гимназист, N 20, 15-21 май 2012, с. 3-4. 

  

Сист. No: 26582

- 116 -

В 20

Стаматова, Ина.  Образът на Константин-Кирил Философ според "Пространните жития" / Ина Стаматова. // Гимназист, ХVIII, N 15, 12 - 18 апр. 2011, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 23047

- 117 -

ЦБ В 20

Стоянова, Милица.  Пространно житие на Кирил / Милица Стоянова. // Гимназист, N 18, 06 май 2003, с. 3. 

  

Сист. No: 2305

- 118 -

В 20

Филипова, София.  Образът на Константин-Кирил Философ според пространното житие / София Филипова. // Гимназист, ХII, N 17, 26 апр. 2005, с. 3. 

  

Сист. No: 4489

- 119 -

В 20

Хуманната и свята мисия на първоучителя Кирил  : Пространно житие на Кирил. // Гимназист, ХХ, N 17, 30 апр. - 6 май 2013, с. 2-3. 

  

Сист. No: 29296

- 120 -

В 20

Янева, Кирилка.  Пространно житие на св. Кирил : Любовта към знанието и мястото й в живота / Кирилка Янева. // Гимназист, N 18 ; 19, 03 май 2005, с. 3 ; с. 3. 

  

Сист. No: 4495

Йоан Екзарх

- 121 -

Сп А 694

Йотов, Иван.  Йоан Екзарх - далечен предшественик на модерния свят / Иван Йотов. // Литерайко, 2007, N 5, с. 30-36. 

  

Сист. No: 9451

Шестоднев

- 122 -

Сп А 702

Ангушева, Аделина.  Човекът и природата в "Шестоднев" на Йоан Екзарх / Аделина Ангушева. // Ученически свят : 9. - 12. клас, 2006, N 10, с. 2-3. 

  

Сист. No: 6894

- 123 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Средновековна енциклопедична картина на света : Йоан Екзарх - "Шестоднев" / Лидия Бойкова. // Гимназист, 13, N 22, 30 май 2006, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 6903

- 124 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Стремежът към познание за света през погледа на средновековния писател : Йоан Екзарх - "Небеса" и "Шестоднев" / Лидия Бойкова. // Гимназист, ХІІІ, N 20; 21; 22, 20 май 2008, с. 3 ; с. 3 ; с. 3. 

  

Сист. No: 11613

- 125 -

Сп А 212

Братанов, Иво.  Описанието на Велики Преслав в "Шестоднев" на Св. Йоан Екзарх / Иво Братанов. // Родна реч, 2001, N 1, с. 39-42. 

  

Сист. No: 312

- 126 -

В 20

Георгиева, Мария.  Енциклопедия на средновековното знание : Йоан Екзарх - "Шестоднев" / Мария Георгиева. // Гимназист, ХVIII, N 18, 3 - 9 май 2011, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 23067

- 127 -

В 20

Димитрова, Калина.  Йоан Екзарх - "Небеса", "Шестоднев" / Калина Димитрова. // Гимназист, N 21, 29 май 2001, с. 3. 

  

Сист. No: 785

- 128 -

В 20

Димова, Веселина.  Енциклопедия на средновековния българин : Йоан Екзарх - "Шестоднев" / Веселина Димова. // Гимназист, ХII, N 24 ; 25 ; 26, 14 юни 2005, с. 3 ; с. 3 ; с. 3. 

  

Сист. No: 4512

- 129 -

В 20

Иванова, Татяна.  Старобългарска енциклопедична творба : Йоан Екзарх - "Шестоднев" / Татяна Иванова. // Гимназист, N 24, 12-18 юни 2012, с. 3-4. 

  

Сист. No: 26855

- 130 -

В 20

Йоан Екзарх "Шестоднев" . // Гимназист, ХХII, N 22, 2-8 юни 2015, с. 3-4. 

  

Сист. No: 33134

- 131 -

Сп А 694

Йотов, Иван.  Йоан Екзарх - далечен предшественик на модерния свят / Иван Йотов. // Литерайко, 2007, N 5, с. 30-36. 

  

Сист. No: 9451

- 132 -

В 20

Основоположник на научното знание  : Йоан Екзарх. // Гимназист, ХХІ, N 21, 3-9 юни 2014, с. 3-5. 

  

Сист. No: 31379

- 133 -

В 20

Петканова, Донка.  Средновековна природонаучна енциклопедия : Йоан Екзарх - "Шестоднев" / Донка Петканова. // Гимназист, XVI, N 20, 26 май - 1 юни 2009, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 14279

- 134 -

В 20

Стоянова, Деница.  Сътворението на видимата следа на българския дух : Йоан Екзарх - "Небеса", "Шестоднев" / Деница Стоянова. // Гимназист, N 22, 04 юни 2002, с. 3. 

  

Сист. No: 1394

- 135 -

В 20

Трендафилов, Христо.  Възхвала на божието творение : Йоан Екзарх - "Шестоднев" / Христо Трендафилов. // Гимназист, ХVII, N 19; 20; 21, 11 май - 17 май 2010; 18 - 24 май 2010; 25 - 31 май 2010, с. 3-5; с. 3-4; с. 3-4. 

  

Сист. No: 18458

- 136 -

В 20

Филипова, Марияна.  Видимото и невидимото в духовните "небеса" на човешкото знание : Йоан Екзарх - "Небеса", "Шестоднев" / Марияна Филипова. // Гимназист, N 22, 03 юни 2003, с. 3. 

  

Сист. No: 2422

- 137 -

В 20

Христова, Елена.  Енциклопедия на средновековния българин : Йоан Екзарх - "Шестоднев" / Елена Христова. // Гимназист, XIX, N 21; 22, 28 май -3 юни 2013; 4-10 юни 2013, с. 2-3; с. 4. 

  

Сист. No: 29606

Небеса

- 138 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Стремежът към познание за света през погледа на средновековния писател : Йоан Екзарх - "Небеса" и "Шестоднев" / Лидия Бойкова. // Гимназист, ХІІІ, N 20; 21; 22, 20 май 2008, с. 3 ; с. 3 ; с. 3. 

  

Сист. No: 11613

- 139 -

В 20

Димитрова, Калина.  Йоан Екзарх - "Небеса", "Шестоднев" / Калина Димитрова. // Гимназист, N 21, 29 май 2001, с. 3. 

  

Сист. No: 785

- 140 -

Сп А 694

Йотов, Иван.  Йоан Екзарх - далечен предшественик на модерния свят / Иван Йотов. // Литерайко, 2007, N 5, с. 30-36. 

  

Сист. No: 9451

- 141 -

В 20

Николова, Теменужка.  Земно-видимото - път на знанието към духовно-невидимото : Йоан Екзарх - "Небеса" / Теменужка Николова. // Гимназист, N 23, 08 юни 2004, с. 3-4. 

  

Сист. No: 3095

- 142 -

В 20

Стоянова, Деница.  Сътворението на видимата следа на българския дух : Йоан Екзарх - "Небеса", "Шестоднев" / Деница Стоянова. // Гимназист, N 22, 04 юни 2002, с. 3. 

  

Сист. No: 1394

- 143 -

В 20

Филипова, Марияна.  Видимото и невидимото в духовните "небеса" на човешкото знание : Йоан Екзарх - "Небеса", "Шестоднев" / Марияна Филипова. // Гимназист, N 22, 03 юни 2003, с. 3. 

  

Сист. No: 2422

Презвитер Козма

- 144 -

В 20

Петканова, Донка.  Презвитер Козма - критик на своето време / Донка Петканова. // Гимназист, XVI, N 22, 9 - 15 юни 2009, с. 3-4. 

  

Сист. No: 14303

Беседа против богомилите

- 145 -

ЦБ В 20

Бойкова, Лидия.  Презвитер Козма - "Беседа против богомилите" : Отгласът на социалните и нравствените проблеми на времето / Лидия Бойкова. // Гимназист, 13, N 21, 23 май 2006, с. 3-4. 

  

Сист. No: 6830

- 146 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Защита на християнските канони : Презвитер Козма - "Беседа против богомилите" / Лидия Бойкова. // Гимназист, 14, N 23 ; 24, 05 юни 2007, с. 3 ; с. 4. 

  

Сист. No: 9428

- 147 -

В 20

Борба, вяра и живот в поезията на Никола Вапцаров.  Беседа против богомилите : Презвитер Козма. // Гимназист, ХХІ, N 22, 10-16 юни 2014, с. 3-5. 

  

Сист. No: 31384

- 148 -

В 20

Вълнуващ призив за единство на всички българи  : Презвитер Козма - "Беседа против богомилите". // Гимназист, XIX, N 22, 4-10 юни 2013, с. 2-3. 

  

Сист. No: 29610

- 149 -

В 20

Защита на християнските канони  : Презвитер Козма - "Беседа против богомилите". // Гимназист, N 25, 19-25 юни 2012, с. 3-4. 

  

Сист. No: 26860

- 150 -

Сп А 694

Йотов, Иван.  За богомилството и "Беседа"-та на Презвитер Козма / Иван Йотов. // Литерайко, 2006, N 6, с. 28-32. 

  

Сист. No: 6913

- 151 -

ЦБ В 20

Кирякова, Недялка.  Презвитер Козма - "Беседа против богомилите" : Социалните контрасти на времето - художествена полемика с доброто и злото / Недялка Кирякова. // Гимназист, N 24, 17 юни 2003, с. 3. 

  

Сист. No: 2472

- 152 -

ЦБ В 20

Николова, Теменужка.  Презвитер Козма - "Беседа против богомилите" : Нравствената тревога на автора за социалните проблеми на времето / Теменужка Николова. // Гимназист, N 24, 15 юни 2004, с. 3-4. 

  

Сист. No: 3105

- 153 -

В 20

Петканова, Донка.  Старобългарските книжовници за книгата и четенето / Донка Петканова. // Гимназист, ХІІІ, N 12 ; 13, 25 март 2008, с. 3 ; с. 3. 

  

Сист. No: 11228

- 154 -

В 20

Петрова, Весела.  Българското средновековно общество в огледалото на критиката срещу една ерес : Презвитер Козма - "Беседа против богомилите" / Весела Петрова. // Гимназист, 14, N 24 ; 25, 12 юни 2007, с. 3-4 ; с. 3. 

  

Сист. No: 9493

- 155 -

В 20

Призив за праведен живот  : Презвитер Козма - "Беседа против богомилите". // Гимназист, ХVIII, N 21, 24 - 30 май 2011, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 23668

- 156 -

ЦБ В 20

Симеонова, Елена.  Презвитер Козма - "Беседа против богомилите" : Нравствената сила на словото срещу социалния бунт на времето / Елена Симеонова. // Гимназист, N 24, 18 юни 2002, с. 3 ; 6. 

  

Сист. No: 1443

- 157 -

В 20

Симеонова, Елена.  Нравствената сила на словото срещу социалния бунт на времето : Презвитер Козма - "Беседа против богомилите" / Елена Симеонова. // Гимназист, ХVII, N 24, 15 - 21 юни 2010, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 19284

- 158 -

В 20

Социалните контрасти на времето - художествена полемика с доброто и злото  : Презвитер Козма "Беседа против богомилите". // Гимназист, ХХII, N 23, 9-15 юни 2015, с. 3-4. 

  

Сист. No: 33169

Похвално слово за Евтимий Търновски

- 159 -

ЦБ Сп А 212

Аджеларов, Димитър.  Идеалът за духовен водач в похвалните слова за Св. Константин-Кирил Философ и патриарх Евтимий Търновски / Димитър Аджеларов. // Родна реч, 2003, N 3, с. 7-10. 

  

Сист. No: 2427

- 160 -

ЦБ В 20

Василева, Ивета.  Григорий Цамблак - "Похвално слово за Евтимий" : Трагично величие на човешкия дух / Ивета Василева. // Гимназист, N 25, 25 юни 2002, с. 3. 

  

Сист. No: 1465

- 161 -

Сп А 212

Гълъбова, Силвия.  Образът на патриарх Евтимий в "Похвално слово за Евтимий" / Силвия Гълъбова. // Родна реч, 2005, N 1, с. 19-22. 

  

Сист. No: 3650

- 162 -

ЦБ В 20

Колева, Яна.  Григорий Цамблак - "Похвално слово за Евтимий" / Яна Колева. // Гимназист, N 25, 26 юни 2001, с. 3. 

  

Сист. No: 883

- 163 -

В 20

Несторова, Ирина.  Григорий Цамблак - "Похвално слово за Евтимий" / Ирина Несторова. // Гимназист, ХVIII, N 23, 7 - 13 юни 2011, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 23572

- 164 -

В 20

Петканова, Донка.  Образът на патриарх Евтимий : Григорий Цамблак - "Похвално слово за Евтимий" / Донка Петканова. // Гимназист, XVI, N 23 ; 24, 16 - 22 юни 2009, с. 3-4 ; с. 3-4. 

  

Сист. No: 14413

Апокрифи

- 165 -

В 20

Апокрифи . // Гимназист, ХХII, N 24, 16 юни 2015, с. 3-4. 

  

Сист. No: 33201

- 166 -

В 20

Апокрифите - художествени откровения за човешкото страдание и надежда . // Гимназист, ХVII, N 22, 1-7 юни 2010, с. 3-4. 

  

Сист. No: 18971

- 167 -

В 20

Апокрифна литература  : Най-масовото четиво на българите през Средновековието. // Гимназист, XIX, N 23, 11-17 юни 2013, с. 2-3. 

  

Сист. No: 29613

- 168 -

В 20

Асенова, Дора.  Апокрифна книжнина : Фолклорното мислене срещу библейския канон / Дора Асенова. // Гимназист, ХVIII, N 19, 10 - 16 май 2011, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 23130

- 169 -

ЦБ В 20

Бойкова, Лидия.  Апокрифите - скритото познание за света / Лидия Бойкова. // Гимназист, N 25, 22 юни 2004, с. 3. 

  

Сист. No: 3116

- 170 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Апокрифите като израз на жаждата за познание / Лидия Бойкова. // Гимназист, ХІІІ, N 22; 23; 24, 03 юни 2008, с. 3; с. 3; с. 3. 

  

Сист. No: 11850

- 171 -

Сп 694

Василева, Кети.  "Ходене на Богородица по мъките" в контекста на апокрифната традиция / Кети Василева. // Литерайко, 2005, N 6, с. 18-19. 

  

Сист. No: 4275

- 172 -

ЦБ В 20

Димитрова, Гергана.  Апокрифи / Гергана Димитрова. // Гимназист, N 23, 11 юни 2002, с. 3 ; 6. 

  

Сист. No: 1417

- 173 -

В 20

Неканоничната представа за ада  : Апокрифна литература - "Ходене на Богородица по мъките". // Гимназист, ХVIII, N 20, 17 - 23 май 2011, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 23663

- 174 -

ЦБ В 20

Николова, Милена.  Апокрифна книжнина / Милена Николова. // Гимназист, N 22 ; 23, 05 юни 2001, с. 3 ; с.3. 

  

Сист. No: 790

- 175 -

ЦБ В 20

Радойчева, Илияна.  Апокрифи : "Ходене на Богородица по мъките" - социален протест и вяра в доброто / Илияна Радойчева. // Гимназист, N 23, 10 юни 2003, с. 3. 

  

Сист. No: 2438

- 176 -

В 20

Художествена реализация на идеята за милосърдието  : Апокрифна книжнина"Ходене на богородица по мъките". // Гимназист, ХХIII, N 19, 10 - 16 май 2016, с. 3-4. 

  

Сист. No: 34366

Ходене на Богородица по мъките

- 177 -

В 20

Апокрифите - художествени откровения за човешкото страдание и надежда . // Гимназист, ХVII, N 22, 1-7 юни 2010, с. 3-4. 

  

Сист. No: 18971

- 178 -

ЦБ В 20

Бойкова, Лидия.  Апокрифите - скритото познание за света / Лидия Бойкова. // Гимназист, N 25, 22 юни 2004, с. 3. 

  

Сист. No: 3116

- 179 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Апокрифите като израз на жаждата за познание / Лидия Бойкова. // Гимназист, ХІІІ, N 22; 23; 24, 03 юни 2008, с. 3; с. 3; с. 3. 

  

Сист. No: 11850

- 180 -

Сп 694

Василева, Кети.  "Ходене на Богородица по мъките" в контекста на апокрифната традиция / Кети Василева. // Литерайко, 2005, N 6, с. 18-19. 

  

Сист. No: 4275

- 181 -

В 20

Виденов, Валентин.  Образът на Богородица според апокрифа "Ходене на Богородица по мъките" / Валентин Виденов. // Гимназист, XVI, N 21, 2 - 8 юни 2009, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 14285

- 182 -

ЦБ Сп А 197

Воденичарова, Димитринка.  Човек и бог в апокрифа "Ходене на Богородица по мъките" / Димитринка Воденичарова. // Бълг. език и лит., 2001, N 4, с. 10-15. 

  

Сист. No: 940

- 183 -

ЦБ В 20

Димитрова, Гергана.  Апокрифи / Гергана Димитрова. // Гимназист, N 23, 11 юни 2002, с. 3 ; 6. 

  

Сист. No: 1417

- 184 -

В 20

Димова, Веселина.  Своеобразният драматизъм в повествованието на апокрифа "Ходене на Богородица по мъките" / Веселина Димова. // Гимназист, ХVII, N 23, 8 - 14 юни 2010, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 19209

- 185 -

В 2

Кацарска, Красимира.  Образът на човека в старата българска литература / Красимира Кацарска. // Рики - кандидатгимназист, V, N 19, 13 - 19 май 1997, с. 7. 

  

Сист. No: 21962

- 186 -

ЦБ Сп А 212

Кирева, Нора.  Образът на Богородица от апокрифа " Ходене на Богородица по мъките " / Нора Кирева. // Родна реч, 2001, N 8, с. 39-41. 

  

Сист. No: 923

- 187 -

ЦБ В 20

Михайлова, Анна.  "Ходене на Богородица по мъките" - художествена реализация на идеята за милосърдието / Анна Михайлова. // Гимназист, 13, N 23, 06 юни 2006, с. 3. 

  

Сист. No: 6907

- 188 -

В 20

Неканоничната представа за ада  : Апокрифна литература - "Ходене на Богородица по мъките". // Гимназист, ХVIII, N 20, 17 - 23 май 2011, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 23663

- 189 -

ЦБ В 20

Радойчева, Илияна.  Апокрифи : "Ходене на Богородица по мъките" - социален протест и вяра в доброто / Илияна Радойчева. // Гимназист, N 23, 10 юни 2003, с. 3. 

  

Сист. No: 2438

- 190 -

В 20

Социален протест и вяра в доброто  : Апокрифът "Ходене на Богородица по мъките". // Гимназист, ХХІ, N 23, 17-23 юни 2014, с. 3-4. 

  

Сист. No: 31404

- 191 -

В 20

"Ходене на богородица по мъките"  : Апокрифите - израз на жаждата за познание. // Гимназист, XIX, N 24, 18-24 юни 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 29616

Слово за Адам и Ева

- 192 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Апокрифите като израз на жаждата за познание / Лидия Бойкова. // Гимназист, ХІІІ, N 22; 23; 24, 03 юни 2008, с. 3; с. 3; с. 3. 

  

Сист. No: 11850

Детство Иисусово

- 193 -

ЦБ В 20

Димитрова, Гергана.  Апокрифи / Гергана Димитрова. // Гимназист, N 23, 11 юни 2002, с. 3 ; 6. 

  

Сист. No: 1417

Патриарх Евтимий

- 194 -

ЦБ В 20

Димитрова, Елена.  Евтимиевата езиково - правописна реформа и стилът " плетение словес " / Елена Димитрова. // Гимназист, N 24, 19 юни 2001, с. 3. 

  

Сист. No: 878

- 195 -

В 20

Попова, Валерия.  Патриарх Евтимий Търновски - личност и книжовно дело / Валерия Попова. // Гимназист, ХVIII, N 22, 31 май - 6 юни 2011, с. 4 - 5. 

  

Сист. No: 23559

Българска възрожденска литература

- 196 -

ПВ 124

Александрова, Надежда.  Политикът : 130 г. от рождението на писателя и политика [Тодор Г. Влайков] / Надежда Александрова. // Век 21, VI, N 8, 22-28 февр. 1995, с. 3. 

  

Сист. No: 20920

- 197 -

Сп А 197

Алипиева, Антоанета.  Възрожденският лирически Аз - опит за характеристика / Антоанета Алипиева. // Български език и литература, ХХХVІ, 1994, N 1, с. 20 - 24. 

  

Сист. No: 23924

- 198 -

ЦБ В 8

Анчев, Панко.  Дивите души или реализмът на ранния Илия Волен / Панко Анчев. // Литературен форум, 0, N 8, 01 ян. 1993, с. 2. 

  

Сист. No: 20402

- 199 -

ЦБ В 152

Анчев, Панко.  Новото начало в XX в. : 70 г. от рождението на Цветан Стоянов / Панко Анчев. // Български писател, N 9, 07 февр. 2000, с. 1, 7. 

  

Сист. No: 35819

- 200 -

Сп А 298

Анчев, Панко.  Поет от епохата преди Вазов : [Петко Славейков] / Панко Анчев. // Везни, 2018, N 7, с. 10-12. 

  

Сист. No: 37816

- 201 -

ПА 181

Атанасов, Георги.  Ангелаки Савич - биографични бележки / Георги Атанасов. // Литературна мисъл, 1990, N 10, с. 94-107. 

   Животът и творчеството на бълг. възрожденски публицист и прозаик. 

  

Сист. No: 24237

- 202 -

В 20

Българска възрожденска литература . // Гимназист, ХХII, N 10; 11, 10 - 16 март 2015; 17 - 23 март 2015, с. 4-5; с. 5. 

  

Сист. No: 32795

- 203 -

В 20

Витанова, Снежана.  Възраждането и българската литература / Снежана Витанова. // Гимназист, N 18, 06 май 2003, с. 4. 

  

Сист. No: 2306

- 204 -

В 20

Георгиева, Гергана.  Българското възраждане - начало на новата ни история и култура / Гергана Георгиева. // Гимназист, ХVII, N 17, 27 април - 3 май 2010, с. 3. 

  

Сист. No: 18321

- 205 -

В 20

Господинова, Виолета.  Българско възраждане : Процеси и периоди / Виолета Господинова. // Гимназист, XIX, N 16, 17-23 апр. 2012, с. 4-5. 

  

Сист. No: 26532

- 206 -

Сп А 298

Гранитски, Иван.  Поетичната искра на любородието : [Добри Чинтулов] / Иван Гранитски. // Везни, 2018, N 9, с. 9-15. 

  

Сист. No: 34794

- 207 -

В 20

Димова, Веселина.  Жанрова система на българската възрожденска литература / Веселина Димова. // Гимназист, ХII, N 20 ; 21, 17 май 2005, с. 4-5 ; с. 4. 

  

Сист. No: 4209

- 208 -

В 20

Димова, Веселина.  Свое и чуждо в българската възрожденска литература : Съпоставителен анализ / Веселина Димова. // Гимназист, ХII, N 24 ; 25, 14 юни 2005, с. 4-5 ; с. 4. 

  

Сист. No: 4513

- 209 -

В 20

Димова, Веселина.  Българската възрожденска литература - периодизация, особености и насоки на развитие / Веселина Димова. // Гимназист, ХІІІ, N 14 ; 15, 08 апр. 2008, с. 4 ; с. 4. 

  

Сист. No: 11330

- 210 -

В 20

Димова, Веселина.  Българската възрожденска литература - периодизация, особености и насоки на развитие / Веселина Димова. // Гимназист, XVI, N 14 ; 15, 7 - 13 април 2009, с. 4 ; с. 4-5. 

  

Сист. No: 13924

- 211 -

В 20

Епоха на духовно търсене и национално самоопределение  : Българско възраждане. // Гимназист, ХХ, N 15, 16-22 апр. 2013, с. 4-5. 

  

Сист. No: 29081

- 212 -

В 20

Иванова, Петя.  Пътят на българската възрожденска интелигенция / Петя Иванова. // Гимназист, ХVIII, N 23, 7 - 13 юни 2011, с. 5 - 7. 

  

Сист. No: 23575

- 213 -

ЦБ В 8

Илиев, Тодор.  Народничеството на Влайков / Тодор Илиев. // Литературен форум, 0, N 15, 01 ян. 1993, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 24682

- 214 -

В 20

Йорданова, Мария.  Българското възраждане и българската литература / Мария Йорданова. // Гимназист, 14, N 13, 27 март 2007, с. 4-5. 

  

Сист. No: 8968

- 215 -

Сп А 212

Колева, Силвия.  Темата за града и отчуждението в поезията на Александър Вутимски / Силвия Колева. // Родна реч, 1998, N 6, с. 12-14. 

  

Сист. No: 24683

- 216 -

В 20

Коновски, Георги.  Художествени и познавателни стойности на българската възрожденска литература / Георги Коновски. // Гимназист, N 6; 7, 9-15 февр. 1999; 16-22 февр. 1999, с. 3-6; с. 3-4. 

  

Сист. No: 23936

- 217 -

ПА 181

Михайлов, Камен.  Жанрова семантика и жанрова прагматика : Опит за моделиране на жанровите процеси през Българското Възраждане / Камен Михайлов. // Литературна мисъл, XXXVI, 1992, N 5-6, с. 116-126. 

  

Сист. No: 23939

- 218 -

В 20

Неделчева, Мая.  Мотивът за смъртта в "За суета стихове" на Георги Сава Раковски / Мая Неделчева. // Гимназист, N 12, 26 март - април 1996, с. 4. 

  

Сист. No: 24233

- 219 -

ЦБ В 20

Николова, Милена.  Българско възраждане / Милена Николова. // Гимназист, N 18, 08 май 2001, с. 4. 

  

Сист. No: 738

- 220 -

В 20

Новото възрожденско мислене . // Гимназист, N 10, 7-13 март 2000, с. 3. 

  

Сист. No: 23941

- 221 -

Сп А 212

Панайотова, Мария.  Три стихотворения за България от Александър Вутимски : ["България", "Старата черква" и "Есенен ден"] / Мария Панайотова. // Родна реч, 1997, N 6, с. 17-19. 

  

Сист. No: 24685

- 222 -

В 20

Периоди,особености и развитие  : Българска възрожденска литература. // Гимназист, ХХIII, N 18, 3 - 9 май 2016, с. 5. 

  

Сист. No: 34362

- 223 -

В 20

Петрова, Мила.  Възрожденската театрална култура / Мила Петрова. // Гимназист, VII, N 21, 23-29 май 2000, с. 3-4. 

  

Сист. No: 23943

- 224 -

Сп А 1

Сестримски, Иван.  Димитър Миладинов - подвиг и саможертва / Иван Сестримски. // Читалище, 1995, N 11-12, с. 4-5. 

  

Сист. No: 23948

- 225 -

Сп А 197

Станева, Катя.  Хуманизъм и национална идеология в поезията на Георги Раковски / Катя Станева. // Български език и литература, XXXV, 1992, N 1, с. 36-42. 

  

Сист. No: 24234

- 226 -

В 20

Стоянова, Антония.  Българско Възраждане / Антония Стоянова. // Гимназист, N 16, 23 апр. 2002, с. 4-5. 

  

Сист. No: 1263

- 227 -

ЦБ В 8

Танев, Димитър.  Първият / Димитър Танев. // Литературен форум, 0, N 51, 01 ян. 1992, с. 6. 

   Творчеството на Нешо Бончев. 

  

Сист. No: 23949

- 228 -

ПА 159

Тодоров, Илия.  Неофит Бозвели и руската литература / Илия Тодоров. // Език и литература, 1990, N 4, с. 71-78. 

  

Сист. No: 23952

- 229 -

В 20

Топалов, К.  Светогорският бунтар Неофит Бозвели / К. Топалов. // Гимназист, N 8, 07 март 1995, с. 3. 

  

Сист. No: 15828

- 230 -

В 20

Топалов, К.  Първи възрожденски печатни книги - "Стематография" и "Неделник" / К. Топалов. // Гимназист, N 39, 15 ноем. 1994, с. 3. 

  

Сист. No: 23944

- 231 -

В 20

Топалов, К.  "Рибният буквар" на Петър Берон - начало на нова епоха / К. Топалов. // Гимназист, N 1, 10 ян. 1995, с. 3. 

  

Сист. No: 23950

- 232 -

В 20

Топалов, К.  Неофит Рилски - педагог, филолог и реформатор на новобългарското образование / К. Топалов. // Гимназист, N 16, 02 май 1995, с. 3. 

  

Сист. No: 24238

- 233 -

В 20

Топалов, К.  Константин Фотинов - пионер на периодичния печат / К. Топалов. // Гимназист, ХVIII, N 12, 04 апр. 1995, с. 3. 

  

Сист. No: 24306

- 234 -

В 20

Топалов, Кирил.  Пътят на възрожденската поезия към Ботев / Кирил Топалов. // Гимназист, N 30, 28 септ. - 4окт. 1999, с. 4. 

  

Сист. No: 23945

- 235 -

В 20

Топалов, Кирил.  Книжовникът и създателят на Габровското училище Васил Априлов / Кирил Топалов. // Гимназист, N 42, 31 окт. - 6 ноем. 1995, с. 3. 

  

Сист. No: 23947

- 236 -

Сп А 212

Тотев, Пламен.  Възрожденският блян по епопея / Пламен Тотев. // Родна реч, 1993, N 7-8, с.39. 

  

Сист. No: 20971

- 237 -

Сп А 212

Тотев, Пламен.  Възрожденският блян по епопея / Пламен Тотев. // Родна реч, 1993, N 7-8, с. 39. 

  

Сист. No: 20981

- 238 -

Па 159

Тотев, Пламен.  Епопейното в българската възрожденска поезия / Пламен Тотев. // Език и литература, XLVI, 1991, N 3, с. 62-69. 

  

Сист. No: 23946

- 239 -

Сп А 212

Тотев, Пламен.  Възрожденският блян по епопея / Пламен Тотев. // Родна реч, 1993, N 7-8, с. 39. 

  

Сист. No: 24235

- 240 -

Сп А 197

Чернокожев, Николай.  "Отлъчие" и вечно завръщане / Николай Чернокожев. // Български език и литература, 1991, N 2, с. 16-18. 

  

Сист. No: 24236

- 241 -

ПВ 124

[Личността и творчеството на Александър Вутимски] . // Век 21, IV, N 38, 22-28 септ. 1993, с. 9. 

  

Сист. No: 24684

Паисий Хилендарски

- 242 -

В 20

Георгиева, Светлана.  Паисий Хилендарски - пръв изразител на формиращото се българско национално съзнание и родоначалник на новата българска литература / Светлана Георгиева. // Гимназист, N 8, 23 февр. 1999, с. 3-4. 

  

Сист. No: 24207

- 243 -

В 20

Джорджева, Кремена.  Словото на Паисий - за себе си и за своето минало / Кремена Джорджева. // Гимназист, N 7; 8, 17 февр. 1998, с. 3-4; с. 3. 

  

Сист. No: 24214

- 244 -

В 20

Духовното величие на българския "светогорец"  : Иван Вазов "Паисий". // Гимназист, ХХІ, N 5, 4-10 февр. 2014, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 30527

- 245 -

ЦБ В 20

Ковачева, Снежина.  Новаторският дух на Паисиевото слово : (Литературно есе) / Снежина Ковачева. // Гимназист, N 18, 04 май 2004, с. 4. 

  

Сист. No: 3043

- 246 -

В 20

Конев, Илия.  Към еволюцията на вижданията за личността и времето на Паисий Хилендарски / Илия Конев. // Гимназист, N 6, 21 февр. 1995, с. 4. 

  

Сист. No: 24218

- 247 -

В 20

Лалова, Димитрина.  Земята ни е храм на българския дух / Димитрина Лалова. // Гимназист, N 18, 07 май 2002, с. 5. 

  

Сист. No: 1303

- 248 -

В 20

Личността и делото на Паисий Хилендарски . // Гимназист, XIX, N 17, 24-30 апр. 2012, с. 4-5. 

  

Сист. No: 26536

- 249 -

ЦБ В 20

Личността на Паисий Хилендарски в "История славянобългарска" . // Гимназист, 13, N 20, 16 май 2006, с. 4-5. 

  

Сист. No: 6770

- 250 -

В 16

Марагос, Василис.  Четете да знайте! : Паисий Хилендарски между гърцизма и славянската идентичност на българите / Василис Марагос ; Прев. Кирил Топалов. // Дума, N 47, 25-26 февр. 2012, с. 22. 

  

Сист. No: 25907

- 251 -

В 20

Паисий Хилендарски - възрожденския будител . // Гимназист, ХХIII, N 20, 17 - 23 май 2016, с. 4-5. 

  

Сист. No: 34370

- 252 -

В 20

Паисий Хилендарски - Идеолог на Българсковто възраждане . // Гимназист, ХХІ, N 14, 8-14 април 2014, с.4-5;. 

  

Сист. No: 30924

- 253 -

В 20

Паисй Хилендарски и неговото безсмъртно дело . // Гимназист, ХХII, N 11, 17 - 23 март 2015, с. 6-7. 

  

Сист. No: 32803

- 254 -

ПВ 24

Петрова, Стела.  Паисий и българското възрожденско съзнание / Стела Петрова. // Супер Рик, N 25, 24-30 юни 1996, с. 4-5. 

  

Сист. No: 20062

- 255 -

В 20

Топалов, Кирил.  Паисий Хилендарски и неговото апостолско послание / Кирил Топалов. // Гимназист, N 5, 14 февр. 2011, с. 4. 

  

Сист. No: 24229

История Славянобългарска

- 256 -

В 20

Александрова, Лидия.  Възкресяването на българската духовност : Паисий Хилендарски - "История славянобългарска" / Лидия Александрова. // Гимназист, 14, N 15 ; 16, 10 апр. 2007, с. 4 ; с. 4. 

  

Сист. No: 9076

- 257 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Книга за родовата памет на българския народ : Паисий Хилендарски - "История славянобългарска" / Лидия Бойкова. // Гимназист, 11, N 19, 11 май 2004, с. 4-5. 

  

Сист. No: 3047

- 258 -

В 20

Винчева, Валя.  Творбата - светло начало в новата история на България : Паисий Хилендарски - "История славянобългарска" / Валя Винчева. // Гимназист, 13, N 21 ; 22, 23 май 2006, с. 4-5 ; с. 4-5. 

  

Сист. No: 6831

- 259 -

В 20

Владимирова, Мария.  Неизчерпаем източник на мъдрост : Паисий Хилендарски - "История Славянобългарска" / Мария Владимирова. // Гимназист, XIX, N 18, 1-7 май 2012, с.4-5. 

  

Сист. No: 26540

- 260 -

В 20

Георгиева, Гергана.  Българите откриват себе си : Паисий Хилендарски - "История славянобългарска" / Гергана Георгиева. // Гимназист, ХVII, N 18, 4 - 10 май 2010, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 18462

- 261 -

Сп А 197

Господинов, Данчо.  "История славяноболгарская" от Паисий Хилендарски / Данчо Господинов. // Български език и литература, 2001, N 4, с. 16-24. 

  

Сист. No: 941

- 262 -

В 20

Димова, Веселина.  Свое и чуждо в българската възрожденска литература : Съпоставителен анализ / Веселина Димова. // Гимназист, ХII, N 24 ; 25, 14 юни 2005, с. 4-5 ; с. 4. 

  

Сист. No: 4513

- 263 -

В 20

Димова, Веселина.  Подбор и особености при изложението на историческите събития : Паисий Хилендарски - "История славянобългарска" / Веселина Димова. // Гимназист, ХІІІ, N 16 ; 17, 22 апр. 2008, с. 4 ; с. 4-5. 

  

Сист. No: 11366

- 264 -

В 20

Иванова, Анелия.  Миналото - национален залог за бъдещето : Паисий Хилендарски - "История славянобългарска" / Анелия Иванова. // Гимназист, N 17, 30 апр. 2002, с. 4-5. 

  

Сист. No: 1278

- 265 -

В 20

Икономова, Райна.  Новаторският дух на Паисиевото слово в "История славянобългарска" : Литературно есе / Райна Икономова. // Гимназист, ХХІ, N 16, 18-25 април 2014, с. 5-6. 

  

Сист. No: 31017

- 266 -

В 20

Кацарска, Красимира.  "История славянобългарская" на П. Хилендарски - страстен зов за национално осъзнаване / Красимира Кацарска. // Гимназист, N 6; 7, 13 февр. 1996, с. 3-4; с. 3. 

  

Сист. No: 24216

- 267 -

В 20

Колев, Евгени.  "История славянобългарская" - първата книга на новото време / Евгени Колев. // Гимназист, N 7, 20 февр. 1996, с. 3. 

  

Сист. No: 24217

- 268 -

ЦБ В 20

Колева, Яна.  Паисий Хилендарски - " История славянобългарска " / Яна Колева. // Гимназист, N 19, 15 май 2001, с. 4. 

  

Сист. No: 754

- 269 -

В 20

Коновски, Г.  "История славянобългарска" - национална библия / Г. Коновски. // Гимназист, N 9, 2-8 март 1999, с. 3-4. 

  

Сист. No: 4115

- 270 -

В 20

Коновски, Георги.  Публицистични особености на творбата : Паисий Хилендарски - "История славянобългарска" / Георги Коновски. // Гимназист, ХII, N 21, 24 май 2005, с. 4-5. 

  

Сист. No: 4267

- 271 -

ПА 213

Константинова, Галя.  Нов поглед към композицията на "История славяноболгарская" / Галя Константинова. // Дарба, 1996, N 2, с. 2-4. 

  

Сист. No: 24224

- 272 -

ПВ 24

Костадинова, Венка.  Същност и значение на "История славянобългарска" от Паисий Хилендарски / Венка Костадинова. // Супер Рик, N 10, 20 март 1995, с. 6. 

  

Сист. No: 24223

- 273 -

Сп А 197

Кръстева, Мила.  Патрицентричната политическа фамилия в "История славянобългарска" на отец Паисий / Мила Кръстева. // Български език и литература, LII, 2009, N 1, с. 12-27. 

  

Сист. No: 17776

- 274 -

Сп А 197

Леков, Дочо.  Вечната "История славяноболгарская" / Дочо Леков. // Български език и литература, 2003, N 2, с. 3-11. 

  

Сист. No: 2314

- 275 -

Сп А 694

Личева, Цветелина.  Диалогът "минало - настояще - бъдеще" в "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски / Цветелина Личева. // Литерайко, 2005, N 4, с. 20-23. 

  

Сист. No: 3771

- 276 -

ЦБ В 20

Личността на Паисий Хилендарски в "История славянобългарска" . // Гимназист, 13, N 20, 16 май 2006, с. 4-5. 

  

Сист. No: 6770

- 277 -

В 20

Начало на възродената българска духовност  : Паисий Хилендарски - "История славянобългарска". // Гимназист, ХVIII, N 17, 26 апр. - 2 май 2011, с. 4 - 6. 

  

Сист. No: 23057

- 278 -

В 20

Николаев, Петко.  Същност на българското национално възраждане. Място и значение на "История славяноболгарская" като начало на този културно-исторически процес / Петко Николаев. // Гимназист, ХVIII, N 2, 01 ян. 1994, с. 6. 

  

Сист. No: 24225

- 279 -

ПВ 24

Николова, Величка.  Традиция и новаторство в "История славянобългарска" / Величка Николова. // Супер Рик, N 6; 7, 12 февр. 1996, с. 6; с. 5-6. 

  

Сист. No: 24227

- 280 -

В 20

Николова, Лили.  Паисий Хилендарски и историята според "История славянобългарска" / Лили Николова. // Гимназист, N 6, 11-17 февр. 1997, с. 3. 

  

Сист. No: 24226

- 281 -

В 20

Николова, Лили.  Личността на Паисий Хилендарски според "История славянобългарская" / Лили Николова. // Гимназист, N 5, 4-10 февр. 1997, с. 3. 

  

Сист. No: 24720

- 282 -

ЦБ В 20

Павлова, Камелия.  Паисий Хилендарски - "История славянобългарска" / Камелия Павлова. // Гимназист, N 19, 13 май 2003, с. 4. 

  

Сист. No: 2311

- 283 -

Ч/820/899(4-15)/М 76

Паисиевото слово сътворява българския свят . // Мичева,  Ваня. Нови анализи на литературни творби : За обучението в X кл. / Ваня Мичева. - София : Дамян Яков, 2005, с. 257-261. 

  

Сист. No: 9577

- 284 -

В 20

Паисий Хилендарски "История славянобългарска" . // Гимназист, ХХІ, N 15, 15 апр. 2014, с. 4-6. 

  

Сист. No: 31007

- 285 -

В 20

Паисий Хилендарски - "История славянобългарска"  : Национална библия. // Гимназист, ХХ, N 17, 30 апр. - 6 май 2013, с. 4-5. 

  

Сист. No: 29298

- 286 -

В 20

Петрова, Мила.  Паисий Хилендарски - "История славянобългарска" : Творбата - поле за творчески диалог през Възраждането / Мила Петрова. // Гимназист, N 11, 01 ян. 2000, с. 3. 

  

Сист. No: 24228

- 287 -

В 20

Подбор и особености на историческите събития  : Паисий Хилендарски "История славянобългарска". // Гимназист, ХХII, N 12, 24 - 30 март 2015, с. 5-7. 

  

Сист. No: 32856

- 288 -

В 20

Призив към колективното самосъзнание  : Паисий Хилендарски - "История Славянобългарска". // Гимназист, ХХIII, N 21, 24 - 30 май 2016, с.4-5. 

  

Сист. No: 34376

- 289 -

В 20

Ролята на историята за съхраняване на родната идентичност  : Паисий Хилендарски - "История славянобългарска". // Гимназист, XVI, N 17; 18, 28 апр. - 4 май 2009, с. 4 ; с. 4-5. 

  

Сист. No: 14048

- 290 -

В 20

Свое и чуждо в Българската възрожденска литература  : Съпоставителен анализ на "История славянобългарска" - Паисий, "Изворът на белоногата" - Петко Славейков, "Криворазбраната цивилизация" - Добри Войников. // Гимназист, XIX, N 22, 4-10 юни 2013, с. 5-7. 

  

Сист. No: 29611

- 291 -

Ч/820/899(4-15)/М 76

Своето и чуждото в "История славянобългарска" . // Мичева,  Ваня. Нови анализи на литературни творби : За обучението в X кл. / Ваня Мичева. - София : Дамян Яков, 2005, с. 261-264. 

  

Сист. No: 9578

- 292 -

В 20

Стойнева, Вера.  "История славянобългарска" - началото на много начала / Вера Стойнева. // Гимназист, N 10, 07 март 2000, с. 3. 

  

Сист. No: 20072

- 293 -

В 20

Стойнева, София.  Минало, настояще и бъдеще в "История славянобългарска" / София Стойнева. // Гимназист, 14, N 14, 03 апр. 2007, с. 4. 

  

Сист. No: 9048

- 294 -

В 20

Стоянова, Антония.  Българско Възраждане / Антония Стоянова. // Гимназист, N 16, 23 апр. 2002, с. 4-5. 

  

Сист. No: 1263

- 295 -

В 20

Чолакова, Таня.  "История славянобългарска" - зов за национално самосъзнание / Таня Чолакова. // Гимназист, N 6, 11-17 февр. 1997, с. 3-4. 

  

Сист. No: 24230

- 296 -

В 20

"История славянобългарска" - Национална Библия . // Гимназист, ХХIII, N 20, 17 - 23 май 2016, с. 4-5. 

  

Сист. No: 34374

Софроний Врачански

- 297 -

ПА 159

Авджиев, Желю.  Софрониевите литературни традиции в българската литература до края на XIX в . / Желю Авджиев. // Език и литература, 1991, N 1, с. 1, 3-11. 

  

Сист. No: 21528

- 298 -

В 20

Йосифова, Павлина.  Животът, книжовните и политическите изкушения на Софроний Врачански / Павлина Йосифова. // Гимназист, ХVIII, N 4; 5, 6-12 февр. 1996; 6-12 февр. 1996, с. 3; с. 3. 

  

Сист. No: 20057

- 299 -

В 20

Кирилов, Огнян.  Софроний Врачански / Огнян Кирилов. // Гимназист, N 3, 18 ян. 1994, с. 6. 

  

Сист. No: 24277

- 300 -

В 20

Коновски, Георги.  Софроний Врачански - мъченик и герой / Георги Коновски. // Гимназист, N 9, 3-9 март 1998, с. 3-4. 

  

Сист. No: 24279

Житие и страдания на грешния Софроний

- 301 -

ЦБ В 152

Автор - герой в престието на Софроний.  Автор-герой в житието на Софроний. // Български писател, VII 9, N 8, 29 февр. 2000, с. 3, 6. 

  

Сист. No: 22487

- 302 -

ЦБ В 8

Аретов, Николай.  Мъченик и писател. Наблюдения върху "Житие и страдания грешного Софрония" / Николай Аретов. // Литературен форум, 0, N 5, 31 ян. 1991, с. 2. 

  

Сист. No: 21529

- 303 -

Сп А 694

Димитрова, Цветелина.  Жанрова специфика и авторови подходи в "Житие и страдание грешнаго Софрония" / Цветелина Димитрова. // Литерайко, 2005, N 4, с. 26-27. 

  

Сист. No: 3772

- 304 -

па 181

Ефендулов, Димитър.  "Житие и страдание грешнаго Софрония" в светлината на историческата поетика / Димитър Ефендулов. // Литературна мисъл, XXXVI, 1992, N 5-6, с. 127-143. 

  

Сист. No: 22488

- 305 -

 

Житието на Софроний . // Игов,  Светозар. Български шедьоври / Светлозр Игов, 1992, с. 32-39. 

  

Сист. No: 24736

- 306 -

В 20

Кацарска, Красимира.  "Житие и страдания на грешния Софроний" - вълнуващ разказ за народната съдба / Красимира Кацарска. // Гимназист, ХVIII, N 7, 18-24 февр. 1997, с. 3-4. 

  

Сист. No: 24281

- 307 -

Сп А 212

Кръстев, Емил.  Естетическото богатство на Софрониевото житие / Емил Кръстев. // Родна реч, 1993, N 7, с. 13-16. 

  

Сист. No: 24282

- 308 -

В 20

Неделчева, Мая.  Личността на Софроний в "Житието" / Мая Неделчева. // Гимназист, ХVIII, N 9, 5-11 март 1996, с. 4. 

  

Сист. No: 24284

- 309 -

В 20

Николов, Ясен.  Художествено-естетически особености на разказа - "Житие и страдание на грешния Софроний" / Ясен Николов. // Гимназист, ХVIII, N 10, 9-15 март 1999, с. 3-4. 

  

Сист. No: 24285

- 310 -

ПВ 24

Николова, Величка.  "Житие и страдания грешного Софрония" - начало на автобиографичния жанр в българската литература / Величка Николова. // Супер РИК, 0, N 8; 9, 26 февр.-4 март.1996; 4-11 март 1996, с. 5-6. 

  

Сист. No: 24286

- 311 -

ПВ 24

Петрова, Мариела.  Персонажът в "Житие и страдания грешного Софрония" / Мариела Петрова. // Супер РИК, 0, N 11, 27 март 1995, с. 5-6. 

  

Сист. No: 24287

- 312 -

В 20

Петрова, Мила.  Софроний Врачански / Мила Петрова. // Гимназист, ХVIII, N 12, 21-27 март 2000, с. 3;. 

  

Сист. No: 24288

- 313 -

В 20

Петрова, Мила.  Софроний Врачански - "Житие и страдания грешного Софрония : Самоиронията - висша духовност на времето / Мила Петрова. // Гимназист, N 12; 13, 01 ян. 2000, с. 3-4. 

  

Сист. No: 24822

- 314 -

В 20

Попова, Ема.  Двойственост на художествения повествователен Аз : Софроний Врачански - " Житие и страдание грешного Софрония " / Ема Попова. // Гимназист, N 20, 22 май 2001, с. 4. 

  

Сист. No: 780

- 315 -

В 20

Спасов, Иван.  "Житието" на Софроний Врачански / Иван Спасов. // Гимназист, ХVIII, N 10, 12-18 март 1996, с. 3. 

  

Сист. No: 24290

- 316 -

В 20

Стойнева, Вера.  Възрожденският летопис за човека и неговото "смутно" време : Софроний Врачански - "Житие и страдания грешнаго Софрония" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 20, 18 май 2004, с. 4-5. 

  

Сист. No: 3058

- 317 -

В 20

Стоянова, Албена.  Страданията на човека - път към голямата творческа личност : Софроний Врачански - "Житие и страдания грешного Софрония" / Албена Стоянова. // Гимназист, N 18, 07 май 2002, с. 4-5. 

  

Сист. No: 1302

- 318 -

В 20

Стоянова, Антония.  Българско Възраждане / Антония Стоянова. // Гимназист, N 16, 23 апр. 2002, с. 4-5. 

  

Сист. No: 1263

- 319 -

Сп А 212

Харитинова, Иванка.  Житие ли е "Житие и страдания грешнаго Софрония" / Иванка Харитинова. // Родна реч, 1994, N 5, с. 5-7. 

  

Сист. No: 24289

- 320 -

Сп А 212

Чолакова, Мария.  Действената функция на извънтекстовите фактори за възприемането на "Житие и страдания на грешния Софроний / Мария Чолакова. // Родна реч, 1995, N 7, с. 5 - 8. 

  

Сист. No: 24291

- 321 -

В 20

Чолакова, Таня.  Софроний и неговото "Житие" / Таня Чолакова. // Гимназист, ХVIII, N 9, 3-9 март 1998, с. 3. 

  

Сист. No: 24292

Друмев, Васил

- 322 -

ПА 159

Гецов, Антон.  Наблюдения върху периода в повестите на Васил Друмев / Антон Гецов. // Език и литература, XLVII, 1992, N 5, с. 55-62. 

  

Сист. No: 24170

- 323 -

В 20

Николов, Ясен.  Васил Друмев - възрожденец, просветител, новатор / Ясен Николов. // Гимназист, N 17, 27 апр. - 3 май 1999, с. 3. 

  

Сист. No: 24177

- 324 -

В 20

Примова, Боряна.  Драматургът Васил Друмев / Боряна Примова. // Гимназист, N 14, 18 апр. 1995, с. 3. 

  

Сист. No: 24180

- 325 -

Сп А 197

Русинов, Русин.  Васил Друмев в историята на новобългарския книжовен език : 90 години от смъртта на писателя / Русин Русинов. // Български език и литература, XLII, 1992, N 1, с. 49-54. 

  

Сист. No: 24181

- 326 -

В 20

Спасов, Иван.  Васил Друмев - "Нещастна фамилия" / Иван Спасов. // Гимназист, N 19, 11-17 май 1999, с. 3. 

  

Сист. No: 24183

Иванко, убиецът на Асеня I

- 327 -

В 20

Бонева, Марина.  Васил Друмев - "Иванко" / Марина Бонева. // Гимназист, N 24 ; 25, 19 юни 2001, с. 4 ; с. 4. 

  

Сист. No: 879

- 328 -

Сп А 212

Валентинова, Елена.  Сила и безсилие на злодейството / Елена Валентинова. // Родна реч, 1993, N 9, с. 25 - 26. 

  

Сист. No: 24165

- 329 -

В 20

Вучков, Юлиян.  Васил Друмев - "Иванку, убиецът на Асеня I " / Юлиян Вучков. // Гимназист, N 13, 1 - 7 апр. 1997, с. 3. 

  

Сист. No: 24168

- 330 -

ПВ 24

Колева, Людмила.  Сполуката на Васил Друмев при изграждането на характера на Иванко / Людмила Колева. // Супер РИК, 0, N 12, 27 март 1995, с. 6. 

  

Сист. No: 24175

- 331 -

В 20

Коновски, Георги.  Художествено-психологически постижения при изграждането на образите в първите български пиеси / Георги Коновски. // Гимназист, N 12, 25-31 март 1997, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24176

- 332 -

В 20

Многоплановост на действието и на проблемите в драмата  : Васил Друмев - "Иванко, убиецът на Асеня I". // Гимназист, 14, N 24 ; 25, 12 юни 2007, с. 5 ; с. 4-5. 

  

Сист. No: 9494

- 333 -

В 20

Петрова, Ива.  Възрожденска театрална култура : Васил Друмев - "Иванко" / Ива Петрова. // Гимназист, ХVIII, N 22; 23, 30 май 2000, с. 4-5; с. 3. 

  

Сист. No: 24179

- 334 -

ПА 24

Петрова, Мария.  "Иванко, убиецът на Асена І " / Мария Петрова. // Супер РИК, 0, N 17, 29 апр. - 9 май 1996, с. 6-7. 

  

Сист. No: 24178

- 335 -

В 20

Спасов, Иван.  Васил Друмев - "Иванко, убиецът на Асеня I " / Иван Спасов. // Гимназист, ХVIII, N 14, 9-15 апр. 1996, с. 4. 

  

Сист. No: 24182

- 336 -

В 20

Узунова, Валя.  Проблемът за щастието в драмата "Иванко" на Васил Друмев / Валя Узунова. // Гимназист, N 18, 4-10 май 1999, с. 3-5. 

  

Сист. No: 24184

Славейков, Петко Р.

- 337 -

Сп А 298

Анчев, Панко.  Поет от епохата преди Вазов : [Петко Славейков] / Панко Анчев. // Везни, 2018, N 7, с. 10-12. 

  

Сист. No: 37816

- 338 -

 

Бисерната творба на дядо Славейков . // Игов,  Светлозар. Български шедьоври / Светлозар Игов, 1992, с. 40-54. 

  

Сист. No: 21561

- 339 -

Сп А 1

Бонев, Николай.  ...Сутрин, щом станеш, погледни росата... : Еротизмът в поезията на Петко Р. Славейков / Николай Бонев. // Читалище, CXXIV, 1994, N 3-4, с. 20-22. 

  

Сист. No: 21530

- 340 -

В 20

Георгиева, Гергана.  Петко Рачов Славейков - първият професионален писател през Възраждането / Гергана Георгиева. // Гимназист, ХVII, N 19, 11 - 17 май 2010, с. 4 - 5. 

  

Сист. No: 18460

- 341 -

ЦБ В 8

Дакова, Бисера.  "Не пей ми се" от П. Р. Славеков или за творческия глас и пустинното пространство / Бисера Дакова. // Литературен форум, N 41, 01 окт. 1992, с. 5. 

  

Сист. No: 24240

- 342 -

В 20

Димова, Веселина.  Разочарования и прозрения във водовъртежа на обществената дейност : Петко Р. Славейков - гражданска поезия / Веселина Димова. // Гимназист, 14, N 19 ; 20, 08 май 2007, с. 4 ; с. 4-5. 

  

Сист. No: 9289

- 343 -

В 20

Димова, Веселина.  Изборът да бъдеш народен : Петко Рачев Славейков - гражданска поезия / Веселина Димова. // Гимназист, XVI, N 21, 2 - 8 юни 2009, с. 5-6. 

  

Сист. No: 14286

- 344 -

Сп А 197

Енчев, Младен.  "Татковина" на П.Р.Славейков : Мотивът за земята рай като митопоетически модел за въэпитание на чувствата / Младен Енчев. // Български език и литература, 2000, N 3, с. 14-25. 

  

Сист. No: 153

- 345 -

Сп А 197

Енчев, Младен.  "Татковина" на П. Р. Славейков : Мотивът за земята - рай като митопоетически модел за възпитание на чувствата / Младен Енчев. // Български език и литература, XLI, 2000, N 3-4, с. 14-25. 

  

Сист. No: 20896

- 346 -

В 20

Кастелов, Боян.  Прослава на родния край в поезията на П. Р. Славейков / Боян Кастелов. // Гимназист, I, N 14, 05 апр. 1994, с. 4-5. 

  

Сист. No: 20898

- 347 -

В 20

Кацарска, Красимира.  Темата за личностния и гражданския дълг в поезията на П. Р. Славейков : "Не пей ми се" / Красимира Кацарска. // Гимназист, N 10, 11 март 1997, с. 4-5. 

  

Сист. No: 20906

- 348 -

Сп А 298

Козлуджов, Запрян.  Руско-турската освободителна война в литературната памет на нейнете съвременници Иван Вазов и Петко Славейков / Запрян Козлуджов. // Везни, 2018, N 5, с. 47-52. 

  

Сист. No: 37832

- 349 -

ПВ 24

Костадинова, Венка.  Какъв прелом извършва лирическият герой в елегията на Петко Р. Славейков "Жестокостта ми се сломи" / Венка Костадинова. // Супер РИК, 0, N 14, 17 апр. 1995, с. 6-7. 

  

Сист. No: 24248

- 350 -

В 20

Леков, Дочо.  Някои проблеми от творчеството на Петко Р. Славейков и националноосвободителното движение / Дочо Леков. // Гимназист, ХVIII, N 7, 15 февр. 1994, с. 6. 

  

Сист. No: 24249

- 351 -

Сп А 197

Михайлов, Камен.  Поезията на Петко Славейков / Камен Михайлов. // Бълг. език и лит., 2001, N 4, с. 25-33. 

  

Сист. No: 942

- 352 -

В 20

Най-важното от житейския и творческия път на Славейков  : Петко Рачев Славейков - първоучител на поетическото слово. // Гимназист, ХХIII, N 22, 30май - 6 юни 2016, с. 4-7. 

  

Сист. No: 34380

- 353 -

В 20

Николов, Ясен.  Лирическият герой на Петко Р. Славейков - интелектуалец и гражданин / Ясен Николов. // Гимназист, N 12, 24-30 март 1998, с. 3-7. 

  

Сист. No: 24250

- 354 -

В 20

Николов, Ясен.  Личностното начало и философското възприемане на света в лириката на Пенчо Славейков / Ясен Николов. // Гимназист, N 17, 28 апр. - 4 май 1998, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24251

- 355 -

ПВ 24

Николова, Величка.  Гражданската лирика на Петко Р. Славейков / Величка Николова. // Супер РИК, 0, N 12; 13, 25 март-1 апр. 1996; 1-8 апр. 1996, с. 5; с. 5-6. 

  

Сист. No: 24252

- 356 -

ПВ 24

Николова, Величка.  Хумористична и интимна лирика на Петко Рачев Славейков / Величка Николова. // Супер РИК, 0, N 11, 18-25 март 1996, с. 5-6. 

  

Сист. No: 24254

- 357 -

В 20

Николова, Милена.  Родовият дух на българина - "извор" на нравствена сила и достойнство : Петко Славейков - "Изворът на Белоногата" / Милена Николова. // Гимназист, N 20 ; 21, 21 май 2002, с. 4 ; с. 4 ; 6. 

  

Сист. No: 1356

- 358 -

В 20

Пангелова, Ивона.  Духовната съдба на родината - разочарование и надежда за поета : Петко Славейков - "Не пей ми се", "Жестокостта ми се сломи" / Ивона Пангелова. // Гимназист, 10, N 21, 27 май 2003, с. 4-5. 

  

Сист. No: 2371

- 359 -

В 20

Пенева, Добринка.  Мотиви на народната митология в поемата на Петко Р. Славейков / Добринка Пенева. // Гимназист, ХVIII, N 11, 17-23 март 1998, с. 3-5. 

  

Сист. No: 21545

- 360 -

В 20

Петрова, Мила.  Петко Р. Славейков - гражданска лирика : "Не пей ми се", "Жестокостта ми се сломи" / Мила Петрова. // Гимназист, ХVIII, N 17; 18, 25 апр. 2000, с. 3; с. 3. 

  

Сист. No: 22481

- 361 -

В 20

Петрова, Мила.  Петко Славейков - поет-сатирик / Мила Петрова. // Гимназист, VII, N 20, 16 май 2000, с. 3-4. 

  

Сист. No: 22482

- 362 -

В 20

Примова, Боряна.  Измеренията на патриотизма в гражданските елегии на Петко Р. Славейков / Боряна Примова. // Гимназист, N 10, 21 март 1995, с. 3. 

  

Сист. No: 22483

- 363 -

ПА 181

Тихов, Росен.  Дуелът Иван Вазов - Петко Славейков : Историята на една вражда / Росен Тихов. // Литературна мисъл, 1990, N 10, с. 144-158. 

  

Сист. No: 24323

- 364 -

Сп А 212

Тотев, Пламен.  Възрожденският блян по епопея / Пламен Тотев. // Родна реч, 1993, N 7-8, с. 39. 

  

Сист. No: 24235

- 365 -

В 20

Христова, Марияна.  Фолклорно и модерно - "неразделни" мотиви на худож. словесност : Петко и Пенчо Славейкови - От "Извора" на бащата към "Бойко" и "Ралица" на сина / Марияна Христова. // Гимназист, N 10 ; 11, 13 март 2001, с. 5-6 ; с. 5-6. 

  

Сист. No: 495

- 366 -

В 20

Цолова, Диана.  Отношението поет - народ в гражданската лирика на Петко Р. Славейков / Диана Цолова. // Гимназист, N 13, 30 март-5 апр. 1999, с. 3. 

  

Сист. No: 19237

- 367 -

ЦБ В 152

[Сто и седем години] 107 г. от рождението но Петко Р. Славейков.  [Сто и седемдесет години] 170 г. от рождението но Петко Р. Славейков. // Български писател, IV 9, N 21, 18 ноем. 1997, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 24259

Изворът на Белоногата

- 368 -

В 20

Балада за съхранената българска нравственост  : Петко Славейков - "Изворът на белоногата". // Гимназист, ХVIII, N 18, 5 - 9 май 2011, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 23068

- 369 -

ЦБ В 20

Бойкова, Лидия.  Изборът на сърцето като израз на свободна воля : Петко Рачев Славейков - "Изворът на Белоногата" / Лидия Бойкова. // Гимназист, 13, N 23 ; 24, 06 юни 2006, с. 5 ; с. 4. 

  

Сист. No: 6908

- 370 -

В 20

Вграждането на Гергана увековечаване на нейния нравствен подвиг  : Петко Рачов Славейков "Изворът на белоногата". // Гимназист, ХХII, N 16, 21 - 27 апр. 2015, с. 5-7. 

  

Сист. No: 32962

- 371 -

В 20

Георгиева, Гергана.  Гергана - символ на вярност и любов към българското : Петко Славейков - "Изворът на белоногата" / Гергана Георгиева. // Гимназист, ХVII, N 20, 18 - 24 май 2010, с. 4 - 5. 

  

Сист. No: 18597

- 372 -

В 20

Георгиева, Милена.  Любовта към родното - нравствена красота на българския дух : Петко Славейков - "Изворът на Белоногата" / Милена Георгиева. // Гимназист, 11, N 22; 23, 01 юни 2004, с. 4; с. 4-5. 

  

Сист. No: 3083

- 373 -

Ч/820/899(4-15)/М 76

Гергана и везирът - сблъсък на два типа цивилизация: своята и чуждата  : "Изворът на Белоногата" - Петко Славейков. // Мичева,  Ваня. Нови анализи на литературни творби : За обучението в X кл. / Ваня Мичева. - София : Дамян Яков, 2005, с. 266-273. 

  

Сист. No: 9579

- 374 -

Сп А 212

Горанов, Р.  Пространственият дискурс в "Изворът на белоногата" / Р. Горанов. // Родна реч, 1994, N 2, с. 3-7. 

  

Сист. No: 24239

- 375 -

В 20

Делийска, Красимира.  "Стамбул е, аго, за мене тука, дето съм родена..." / Красимира Делийска. // Гимназист, N 19, 09 май 2000, с. 3-4. 

   Образът на Гергана в "Изворът на Белоногата" от Петко Славейков. 

  

Сист. No: 24246

- 376 -

В 20

Димова, Веселина.  Свое и чуждо в българската възрожденска литература : Съпоставителен анализ / Веселина Димова. // Гимназист, ХII, N 24 ; 25, 14 юни 2005, с. 4-5 ; с. 4. 

  

Сист. No: 4513

- 377 -

В 20

Димова, Веселина.  Вграждането на Гергана - необходима цена за увековечаването на нейния нравствен подвиг : П. Р. Славейков - "Изворът на Белоногата" / Веселина Димова. // Гимназист, ХІІІ, N 20 ; 21, 20 май 2008, с. 4 ; с. 4. 

  

Сист. No: 11614

- 378 -

В 20

Добрева, Стояна.  Любовният оброк на Гергана - символ на българската нравственост и достойнство : Петко Славейков - "Изворът на Белоногата" / Стояна Добрева. // Гимназист, 10, N 22, 03 юни 2003, с. 4 ; 7. 

  

Сист. No: 2423

- 379 -

Ч 820/899.09

Духовната сила и нравствената красота на Гергана от поемата на П. Р. Славейков "Изворът на белоногата" . // Тонева,  Веселина Георгиева. Теми по литература : /За/ Х кл. / Веселина Георгиева Тонева. - София : Анубис, 2002, с. 31-36. 

  

Сист. No: 13028

- 380 -

ПА 159

Игов, Светлозар.  Бисерната творба на дядо Славейков : "Изворът на белоногата" / Светлозар Игов. // Ез. и лит., XLVI, 1991, N 6, с. 13-23. 

  

Сист. No: 20897

- 381 -

В 20

Кацарска, Красимира.  Проблемът за избора в "Изворът на Белоногата" от Петко Р. Славейков / Красимира Кацарска. // Гимназист, ХVIII, N 13;14, 02 апр. 1996, с. 4; с. 3. 

  

Сист. No: 20391

- 382 -

В 20

Кацарска, Красимира.  Образът на Гергана - въплъщение на авторовия естетически идеал / Красимира Кацарска. // Гимназист, N 12, 25 март 1997, с. 3. 

  

Сист. No: 20900

- 383 -

В 20

Кацарска, Красимира.  Проблемът за избора в "Изворът на Белоногата" от П. Р. Славейков / Красимира Кацарска. // Гимназист, N 13, 02 апр. 1996, с. 4. 

  

Сист. No: 20902

- 384 -

В 20

Кирилов, Огнян.  Петко Рачов Славейков - "Изворът на Белоногата" / Огнян Кирилов. // Гимназист, N 5, 01 ян. 1994, с. 6. 

  

Сист. No: 21448

- 385 -

ЦБ В 20

Колева, Яна.  Петко Славейков - " Изворът на белоногата " / Яна Колева. // Гимназист, N 22, 05 юни 2001, с. 4. 

  

Сист. No: 791

- 386 -

В 20

Конев, Илия.  "Изворът на Белоногата" и стиловото обогатяване на художествената ни литература / Илия Конев. // Гимназист, N 13, 11 апр. 1995, с. 3-4. 

  

Сист. No: 20502

- 387 -

В 20

Коновски, Георги.  Нравствената сила на българката : ("Изворът на Белоногата") / Георги Коновски. // Гимназист, N 14; 15, 06 апр. 1999, с. 3; с. 3. 

  

Сист. No: 24247

- 388 -

Сп 694

Кръстева, Емилия.  Сблъсъкът между две житейски позиции в "Изворът на Белоногата" от П. Р. Славейков / Емилия Кръстева. // Литерайко, 2005, N 5, с. 19-23. 

  

Сист. No: 4272

- 389 -

Сп А 1

Лазаров, Стойко.  "Изворът на Белоногата" от Петко Р. Славейков - бисер на възрожденската ни поезия / Стойко Лазаров. // Читалище, 1996, N 1-2, с. 10-11. 

  

Сист. No: 24283

- 390 -

В 20

Лалова, Димитрина.  Петко Рачов Славейков - "Изворът на белоногата" : Образът на Гергана - народният идеал за девойка и жена / Димитрина Лалова. // Гимназист, N 22, 31 май 2005, с. 4. 

  

Сист. No: 4503

- 391 -

В 20

Любовта към родното - нравствена красота на българския дух  : Петко Славейков - "Изворът на белоногата". // Гимназист, ХХІ, N 19, 20, 20-26 май 2014; 27 май- 2 юни 2014, с. 4-5; 4. 

  

Сист. No: 31189

- 392 -

В 20

Минева, Мариана.  Жената и мъжът в поемата : Петко Р. Славейков - "Изворът на белоногата" / Мариана Минева. // Гимназист, 14, N 18, 01 май 2007, с. 4-5. 

  

Сист. No: 9246

- 393 -

Сп А 702

Минчев, Светослав.  Фолклорното и модерното в поемата "Изворът на Белоногата" / Светослав Минчев. // Ученически свят : 9. - 12. клас, 2006, N 9, с. 11-12. 

  

Сист. No: 6883

- 394 -

ПВ 24

Николова, Величка.  "Изворът на Белоногата" - поема за добродетелите на българина / Величка Николова. // Супер РИК, 0, N 16, 22-29 апр. 1996, с. 6. 

  

Сист. No: 20511

- 395 -

ПВ 24

Николова, Величка.  "Изворът на Белоногата" - поема за добродетелите на българина / Величка Николова. // Супер РИК, 0, N 14, 8-14 апр. 1996, с. 5-6. 

  

Сист. No: 24253

- 396 -

В 20

Нравствената сила на българката  : Петко Рачов Славейков "Изворът на белоногата". // Гимназист, ХХII, N 13; 14, 31 март - 6 апр.2015; 7 - 13 април 2015, с. 5; с. 5-6. 

  

Сист. No: 32890

- 397 -

ПА 159

Павлов, Борис.  Eпилогът в две възрожденски поеми - реализация на романтическия мотив за вечната любов : ("Стоян и Рада" на Николай Геров и "Изворът на белоногата" на П. Р. Славейков) / Борис Павлов. // Език и литература, XVVII, 1992, N 6, с. 116-118. 

  

Сист. No: 24161

- 398 -

Па 159

Павлов, Борис.  Епилогът в две възрожденски поеми: ("Стоян и Рада" на Н. Геров и "Изворът на Белоногата" на Петко Р. Славейков) - реализация на романтическия мотив за "вечната любов" / Борис Павлов. // Език и литература, XLVII, 1992, N 6, с. 116-118. 

  

Сист. No: 24255

- 399 -

Сп А 212

Парушев, Павел.  Идеализацията в "Изворът на Белоногата" на Петко Р. Славейков / Павел Парушев. // Родна реч, XXXVI, 1992, N 9-10 (10), с. 3-5. 

  

Сист. No: 24256

- 400 -

В 20

Пашова, Мария.  Нравствените добродетели на българката, разкрити в "Изворът на Белоногата" от Петко Р. Славейков / Мария Пашова. // Гимназист, N 11, 18-24 март 1997, с. 3. 

  

Сист. No: 24257

- 401 -

В 20

Петко Рачов Славейков  : Изявен възрожденски деец. // Гимназист, ХХ, N 18, 7-13 май 2013, с. 3-5. 

  

Сист. No: 29303

- 402 -

В 20

Петрова, Ива.  Петко Р. Славейков - "Изворът на Белоногата" / Ива Петрова. // Гимназист, N 19, 09 май 2000, с. 3. 

  

Сист. No: 24258

- 403 -

В 20

Родовият дух на българина - извор на нравствена сила и достойнство  : Петко Славейков : "Изворът на Белоногата". // Гимназист, ХХІ, N 17, 18, 29 апр. - 12 май; 13-19 май, с. 4- 5; 4-5. 

  

Сист. No: 31062

- 404 -

В 20

Свое и чуждо в Българската възрожденска литература  : Съпоставителен анализ на "История славянобългарска" - Паисий, "Изворът на белоногата" - Петко Славейков, "Криворазбраната цивилизация" - Добри Войников. // Гимназист, XIX, N 22, 4-10 юни 2013, с. 5-7. 

  

Сист. No: 29611

- 405 -

В 20

Стойнева, Вера.  "Изворът на Белоногата" - Петко Р. Славейков / Вера Стойнева. // Гимназист, N 12, 04 апр. 1995, с. 4. 

  

Сист. No: 14545

- 406 -

ПА 626

Странджева, Аделина.  Проблеми на времепространството в "Изворът на Белоногата" от Петко Р. Славейков / Аделина Странджева. // Научни трудове на Пловдивския университет, 1994, N 1, с. 451-456. 

  

Сист. No: 24840

- 407 -

В 20

Христова, Марияна.  Фолклорно и модерно - "неразделни" мотиви на худож. словесност : Петко и Пенчо Славейкови - От "Извора" на бащата към "Бойко" и "Ралица" на сина / Марияна Христова. // Гимназист, N 10 ; 11, 13 март 2001, с. 5-6 ; с. 5-6. 

  

Сист. No: 495

- 408 -

Сп А 212

Чавдарова, Дечка.  "Изворът на Белоногата" - още един прочит : Интерпретациите на текста и движението към цялостния смисъл / Дечка Чавдарова. // Родна реч, 1993, N 2, с. 106-111. 

  

Сист. No: 24202

- 409 -

В 20

Човешкото достойнство и любовта срещу материалното изкушение  : Петко Р. Славейков - "Изворът на Белоногата". // Гимназист, XIX, N 19; 20, 8-14 май 2012; 15-21 май 2012, с. 4-5; с. 5. 

  

Сист. No: 26549

- 410 -

В 20

Чолакова, Таня.  Петко Р. Славейков - "Изворът на Белоногата" / Таня Чолакова. // Гимназист, N 11, 28 март 1995, с. 3. 

  

Сист. No: 21515

Войников, Добри

- 411 -

Сп А 694

Йотов, Иван.  За "Криворазбраната цивилизация" и нейния създател / Иван Йотов. // Литерайко, 2007, N 6, с. 26-30. 

  

Сист. No: 9583

Криворазбраната цивилизация

- 412 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Комичното в изображението на времето и нравите : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" / Лидия Бойкова. // Гимназист, 13, N 25, 20 юни 2006, с. 5-6. 

  

Сист. No: 6989

- 413 -

В 20

Велчева, Елеонора.  Проблемът за ценностния ориентир към света на чуждото : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" / Елеонора Велчева. // Гимназист, N 24, 12-18 юни 2012, с. 4-5. 

  

Сист. No: 26856

- 414 -

В 20

Вучков, Юлиян.  Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" / Юлиян Вучков. // Гимназист, ХVIII, N 14, 8-14 апр. 1997, с. 3. 

  

Сист. No: 24153

- 415 -

В 20

Възрожденското разбиране за цивилизация и цивилизованост  : Добри Войников - "Криворазбрана цивилизация". // Гимназист, ХХIII, N 24, 14 - 20 юни 2016, с. 3-4. 

  

Сист. No: 34388

- 416 -

В 20

Георгиева, Гергана.  Как българите през възраждането разбират цивилизацията : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" / Гергана Георгиева. // Гимназист, ХVII, N 22, 1 - 7 юни 2010, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 18977

- 417 -

В 20

Георгиева, Милена.  Ценностният нравствен сблъсък между родово-българското и модерно -европейското : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" / Милена Георгиева. // Гимназист, N 25, 22 юни 2004, с. 4-5. 

  

Сист. No: 3117

- 418 -

Сп А 702

Гигова, Ванюша.  Проблемът за българското бъдеще : "Криворазбраната цивилизация" на Добри Войников / Ванюша Гигова. // Ученически свят : 9. - 12. клас, 2006, N 10, с. 7 - 8. 

  

Сист. No: 6896

- 419 -

В 20

Гълъбова, Гергана.  Една комедия която ще звучи винаги съвременно : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" / Гергана Гълъбова. // Гимназист, ХVIII, N 18, 4-10 май 1999, с. 3. 

  

Сист. No: 24154

- 420 -

В 20

Делийска, Красимира.  Контрастът между Анка и Марийка - израз на идейно-художествената композиция на автора : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" / Красимира Делийска. // Гимназист, N 15, 16-22 апр. 1996, с. 3. 

  

Сист. No: 24155

- 421 -

В 20

Димова, Веселина.  Свое и чуждо в българската възрожденска литература : Съпоставителен анализ / Веселина Димова. // Гимназист, ХII, N 24 ; 25, 14 юни 2005, с. 4-5 ; с. 4. 

  

Сист. No: 4513

- 422 -

В 20

Димова, Веселина.  Възрожденското разбиране за цивилизация и цивилизованост : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" / Веселина Димова. // Гимназист, ХІІІ, N 23 ; 24, 10 юни 2008, с. 4 ; с. 4. 

  

Сист. No: 11952

- 423 -

В 20

Димова, Веселина.  Отношението към жената и нейното място в българското възрожденско общество : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" / Веселина Димова. // Гимназист, XVI, N 24, 23 юни 2009, с. 4-5. 

  

Сист. No: 14512

- 424 -

В 20

Духовните ценности на новото възрожденско мислене  : Добри Войников : "Криворазбраната цивилизация". // Гимназист, ХХІ, N 23, 17-23 юни 2014, с. 4-5. 

  

Сист. No: 31405

- 425 -

Сп А 197

Иванова, Паунка.  Опозицията свое - чуждо в комедията "Криворазбраната цивилизация" от Добри Войников / Паунка Иванова. // Български език и литература, 1991, N 1, с. 14-17. 

  

Сист. No: 24160

- 426 -

В 20

Иванова, Теодора.  Духовните ценности на новото възрожденско мислене : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" / Теодора Иванова. // Гимназист, N 24, 18 юни 2002, с. 4-5. 

  

Сист. No: 1444

- 427 -

В 20

Илиева, Светла.  Опозицията свое - чуждо - нравствен контраст между образите : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" / Светла Илиева. // Гимназист, N 24, 17 юни 2003, с. 4. 

  

Сист. No: 2473

- 428 -

Сп А 694

Йотов, Иван.  За "Криворазбраната цивилизация" и нейния създател / Иван Йотов. // Литерайко, 2007, N 6, с. 26-30. 

  

Сист. No: 9583

- 429 -

В 20

Кацарска, Красимира.  "Криворазбраната цивилизация" от Добри Войников - предупреждение за опазване на народното достойнство / Красимира Кацарска. // Гимназист, N 14, 7 - 13 апр. 1998, с. 4. 

  

Сист. No: 24156

- 430 -

ПВ 24

Колева, Людмила.  "Криворазбраната цивилизация" - защита на българското / Людмила Колева. // Супер РИК, 0, N 19, 22 май 1995, с. 5. 

  

Сист. No: 24158

- 431 -

В 20

Минева, Мариана.  Радостта и горчивината на смеха : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" / Мариана Минева. // Гимназист, 14, N 22 ; 23, 29 май 2007, с. 4 ; с. 4-5. 

  

Сист. No: 6370

- 432 -

В 20

Мястото на жената в българското възрожденско общество  : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация". // Гимназист, ХХIII, N 25, 21 - 30 юни 2016, с. -4. 

  

Сист. No: 34423

- 433 -

В 20

Най-важното от биографията на писателя  : Добри Войников "Криворазбраната цивилизация". // Гимназист, ХХII, N 22; 23, 2-8 юни 2015; 9-15 юни 2015, с. 6; 4-6;. 

  

Сист. No: 33136

- 434 -

Сп А 212

Налбантова, Елена.  Категорията време в "Криворазбраната цивилизация" / Елена Налбантова. // Родна реч, 1990, N 19, с. 13 -15. 

  

Сист. No: 24159

- 435 -

Ч/820/899(4-15)/М 76

Отричането на родното - "кривият" модел на цивилизацията  : "Криворазбраната цивилизация" - Добри Войников. // Мичева,  Ваня. Нови анализи на литературни творби : За обучението в X кл. / Ваня Мичева. - София : Дамян Яков, 2005, с. 276-283. 

  

Сист. No: 9580

- 436 -

Сп А 197

Пътова, Николета.  Войниковата драматургия в търсене на българската самоличност / Николета Пътова. // Български език и литература, 2001, N 4, с. 43-51. 

  

Сист. No: 943

- 437 -

В 20

Сблъсъкът между родово-българското и модерно-европейското  : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация". // Гимназист, N 25, 19-25 юни 2012, с. 4-5. 

  

Сист. No: 26861

- 438 -

В 20

Свое и чуждо в Българската възрожденска литература  : Съпоставителен анализ на "История славянобългарска" - Паисий, "Изворът на белоногата" - Петко Славейков, "Криворазбраната цивилизация" - Добри Войников. // Гимназист, XIX, N 22, 4-10 юни 2013, с. 5-7. 

  

Сист. No: 29611

- 439 -

В 20

Стефанова, Мария.  Опозицията свое - чуждо : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" / Мария Стефанова. // Гимназист, ХVIII, N 22, 31 май 2011, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 23560

- 440 -

В 20

Янкова, Николета.  Обратната страна на европеизацията : Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" / Николета Янкова. // Гимназист, XIX, N 21; 22, 28 май -3 юни 2013; 4-10 юни 2013, с. 4-6; с. 7. 

  

Сист. No: 29607

Чинтулов, Добри

- 441 -

ПА 159

Аретов, Николай.  Диалогът на Българското възраждане с чуждите култури в един мотив от творчеството на Добри Чинтулов и Найден Геров / Николай Аретов. // Език и литература, 1993, N 3-4, с. 38-47. 

  

Сист. No: 24293

- 442 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Родолюбието и устремът към свобода в поезията на Добри Чинтулов / Лидия Бойкова. // Гимназист, 13, N 22 ; 23, 30 май 2006, с. 5 ; с. 4. 

  

Сист. No: 6904

- 443 -

Сп А 694

Василева, Кети.  Устойчиви образи, мотиви и понятия в лириката на Чинтулов / Кети Василева. // Литерайко, 2005, N 4, с. 28-30. 

  

Сист. No: 3787

- 444 -

Сп А 298

Гранитски, Иван.  Поетичната искра на любородието : [Добри Чинтулов] / Иван Гранитски. // Везни, 2018, N 9, с. 9-15. 

  

Сист. No: 34794

- 445 -

В 20

Димитрова, Елена.  Родината в поезията на Добри Чинтулов / Елена Димитрова. // Гимназист, ХVIII, N 12, 23-29 март 1999, с. 3-4. 

  

Сист. No: 24295

- 446 -

В 20

Димова, Веселина.  Мястото на Добри Чинтулов в еволюцията на новобългарската поезия през ХIХ век / Веселина Димова. // Гимназист, ХІІІ, N 18 ; 19, 06 май 2008, с. 4 ; с. 4-5. 

  

Сист. No: 11400

- 447 -

В 20

Димова, Веселина.  Добри Чинтулов - будителско-революционните химни на българското Възраждане / Веселина Димова. // Гимназист, XVI, N 19 ; 20, 19 - 25 май 2009, с. 5 ; с. 7. 

  

Сист. No: 14283

- 448 -

В 20

Иванова, Калина.  Романтичният песенен зов за свобода : Добри Чинтулов / Калина Иванова. // Гимназист, N 21, 29 май 2001, с. 4. 

  

Сист. No: 786

- 449 -

В 20

Кацарска, Красимира.  Песните на Добри Чинтулов - революционни химни на Възраждането / Красимира Кацарска. // Гимназист, ХVIII, N 12, 26 март - 1 апр. 1996, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24296

- 450 -

В 20

Кацарска, Красимира.  Фолклорът и бунтовническите песни на Добри Чинтулов / Красимира Кацарска. // Гимназист, ХVIII, N 9, 4-10 март 1997, с. 4. 

  

Сист. No: 24297

- 451 -

В 20

Конев, Илия.  За революционно-призваните песни на Добри Чинтулов и началото на новобългарската поезия / Илия Конев. // Гимназист, ХVIII, N 9, 14 март 1995, с. 3. 

  

Сист. No: 24298

- 452 -

В 20

Коновски, Георги.  Реалност, романтика и революция в поезията на Добри Чинтулов / Георги Коновски. // Гимназист, ХVIII, N 10, 10-16 март 1998, с. 3-4. 

  

Сист. No: 24299

- 453 -

В 20

Николаев, Петко.  Поезията на Добри Чинтулов / Петко Николаев. // Гимназист, ХVIII, N 4, 01 ян. 1994, с. 6. 

  

Сист. No: 24300

- 454 -

ПВ 24

Николова, Величка.  Добри Чинтулов - пръв новобългарски поет / Величка Николова. // Супер РИК, 0, N 10, 11-18 март 1996, с. 5-6. 

  

Сист. No: 24729

- 455 -

В 20

Петрова, Александра.  Добри Чинтулов и новото възрожденско мислене / Александра Петрова. // Гимназист, ХVIII, N 15, 1-17 апр. 2000, с. 3-4. 

  

Сист. No: 24302

- 456 -

В 20

Петрова, Ива.  Песните на Добри Чинтулов / Ива Петрова. // Гимназист, ХVIII, N 16, 18-24 апр. 2000, с. 3-4. 

  

Сист. No: 24303

- 457 -

ПВ 24

Петрова, Мариела.  За епическите елементи в поезията на Чинтулов / Мариела Петрова. // Супер РИК, 0, N 13, 10 апр. 1995, с. 5-6. 

  

Сист. No: 24304

- 458 -

Сп А 212

Станева, Катя.  Лириката на Добри Чинтулов и българската литературна традиция / Катя Станева. // Родна реч, 1991, N 4, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 24305

- 459 -

Сп А 197

Терзиева, Маргарита.  Рецепция на стихотворенията на Чинтулов в чужбина преди Освобождението / Маргарита Терзиева. // Български език и литература, 1995, N 3, с. 9-12. 

   

  

Сист. No: 15726

- 460 -

В 20

Филипова, София.  Революционният патос в песните на Добри Чинтулов / София Филипова. // Гимназист, 14, N 17, 24 апр. 2007, с. 4-5. 

  

Сист. No: 244

Стани, стани юнак балкански

- 461 -

В 20

Василева, Ивета.  Поетичните повели на духа : Добри Чинтулов - "Стани, стани юнак балкански", "Вятър ечи, Балкан стене" / Ивета Василева. // Гимназист, N 19, 14 май 2002, с. 4 ; 7. 

  

Сист. No: 1319

- 462 -

В 20

Иванова, Калина.  Романтичният песенен зов за свобода : Добри Чинтулов / Калина Иванова. // Гимназист, N 21, 29 май 2001, с. 4. 

  

Сист. No: 786

- 463 -

В 20

Минчева, Албена.  Песенен зов за свобода : Добри Чинтулов - "Стани, стани, юнак балкански" / Албена Минчева. // Гимназист, N 20, 20 май 2003, с. 4. 

  

Сист. No: 2339

- 464 -

В 20

Стойнева, Вера.  Песенен "вик" за идващата "буря" на бунта : Добри Чинтулов - "Стани, стани, юнак балкански" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 21, 25 май 2004, с. 4. 

  

Сист. No: 3072

Вятър ечи

- 465 -

В 20

Василева, Ивета.  Поетичните повели на духа : Добри Чинтулов - "Стани, стани юнак балкански", "Вятър ечи, Балкан стене" / Ивета Василева. // Гимназист, N 19, 14 май 2002, с. 4 ; 7. 

  

Сист. No: 1319

- 466 -

В 20

Иванова, Калина.  Романтичният песенен зов за свобода : Добри Чинтулов / Калина Иванова. // Гимназист, N 21, 29 май 2001, с. 4. 

  

Сист. No: 786

Геров, Найден

- 467 -

ПА 159

Аретов, Николай.  Диалогът на Българското възраждане с чуждите култури в един мотив от творчеството на Добри Чинтулов и Найден Геров / Николай Аретов. // Език и литература, 1993, N 3-4, с. 38-47. 

  

Сист. No: 24293

- 468 -

В 20

Борисова, Ана.  Новобългарска поезия : [От Христофор Жефарович до Найден Геров] / Ана Борисова. // Гимназист, N 14, 4 - 10 апр. 2000, с. 3 - 4. 

  

Сист. No: 23934

- 469 -

ПА 159

Павлов, Борис.  Eпилогът в две възрожденски поеми - реализация на романтическия мотив за вечната любов : ("Стоян и Рада" на Николай Геров и "Изворът на белоногата" на П. Р. Славейков) / Борис Павлов. // Език и литература, XVVII, 1992, N 6, с. 116-118. 

  

Сист. No: 24161

- 470 -

Па 159

Павлов, Борис.  Епилогът в две възрожденски поеми: ("Стоян и Рада" на Н. Геров и "Изворът на Белоногата" на Петко Р. Славейков) - реализация на романтическия мотив за "вечната любов" / Борис Павлов. // Език и литература, XLVII, 1992, N 6, с. 116-118. 

  

Сист. No: 24255

- 471 -

В 20

Първанова, Анастасия.  Поемата на Найден Геров "Стоян и Рада" - начало на новобългарската поезия / Анастасия Първанова. // Гимназист, N 11, 19-25 март 1996, с. 3. 

  

Сист. No: 24162

Стамболов, Стефан

- 472 -

Сп А 287

Кирилова, Росица.  Поетическото творчество на Стефан Стамболов : 140 г. от рождението му / Росица Кирилова. // Библиотека, II, 1994, N 2, с. 52-56. 

  

Сист. No: 25468

Българска литературна класика

- 473 -

В 20

Александрова, Петя.  Димитър Талев - "Железният светилник". Човешката драма на Султана. / Петя Александрова. // Гимназист, N 17, 27 апр. - 3 май, с. 6-7. 

  

Сист. No: 35962

- 474 -

Сп А 298

Анчев, Панко.  Енергията на времето : Никола Фурнаджиев / Панко Анчев. // Везни, 2019, N 3, с. 10-12. 

  

Сист. No: 38336

- 475 -

Сп А 298

Анчев, Панко.  Николай Лилиев - сгъстената енергия на надигащата се тревога / Панко Анчев. // Везни, 2019, N 4, с. 9-12. 

  

Сист. No: 38342

- 476 -

Сп А 298

Апотеоз на безстрашната вяра  : [Никола Вапцаров]. // Везни, 2018, N 4, с. 13-17. 

  

Сист. No: 37818

- 477 -

В 20

Бангачев, Атанас.  Личността и историята в романите на Димитър Талев / Атанас Бангачев. // Гимназист, N 15, 15 апр. 1997, с. 6-7. 

  

Сист. No: 35963

- 478 -

Сп А 298

Василев, Владимир.  Яворов / Владимир Василев. // Везни, 2018, N 2, с. 13-16. 

  

Сист. No: 36933

- 479 -

Сп А 86

Вергилов, Валентин.  Себепознанието в поезията на Иван Вазов / Валентин Вергилов. // Педагогика, 2017, N 8, с. 1044-1060. 

  

Сист. No: 36588

- 480 -

ПА 159

Ганчева, Бистра.  Понятието "класика" и българската литературна история / Бистра Ганчева. // Език и литература, 1992, N 5, с. 9-13. 

  

Сист. No: 37207

- 481 -

В 20

Георгиев, Драгомир.  Димитър Талев- "Железният светилник" : Човекът и историята / Драгомир Георгиев. // Гимназист, VII, N 21, 23 май 2000, с. 7. 

  

Сист. No: 35964

- 482 -

Сп А 212

Горанов, Румен.  Човешката драма на Султана [от романа на Д. Талев "Железният светилник"] / Румен Горанов. // Родна реч, XXXVII, 1993, N 7, с. 3-6. 

  

Сист. No: 35965

- 483 -

Сп А 298

Гранитски, Иван.  Поезия и национална съдба / Иван Гранитски. // Везни, 2018, N 8, с. 13-28. 

  

Сист. No: 34783

- 484 -

Сп А 298

Гранитски, Иван.  Поемата "Септември" - апотеоз на героизма / Иван Гранитски. // Везни, 2018, N 3, с. 16-20. 

  

Сист. No: 37355

- 485 -

Сп А 298

Гранитски, Иван.  Енергията на българския дух / Иван Гранитски. // Везни, 2018, N 5, с. 14-26. 

  

Сист. No: 37830

- 486 -

Сп А 298

Гранитски, Иван.  Димитър Талев - крепител на националното самосъзнание / Иван Гранитски. // Везни, 2019, N 1, с. 10-19. 

  

Сист. No: 38190

- 487 -

В 20

Кандиларова, Петя.  Ния - любимият образ на Димитър Талев / Петя Кандиларова. // Гимназист, N 18, 6-18 май 1997, с. 6. 

  

Сист. No: 35966

- 488 -

В 20

Каракушева, Ст.  Димитър Талев - "Железният светилник". Султана в контекста на своето и нашето време. / Ст. Каракушева. // Гимназист, N 14, 09-15 апр. 1996, с. 7. 

  

Сист. No: 35967

- 489 -

 

Каранфилов, Ефрем.  Три образа в романите на Д. Талев : Избрано / Ефрем Каранфилов. // Литературно - критични статии. - София : Бълг. писател, 1965, с. 131-152. 

  

Сист. No: 37156

- 490 -

В 20

Кацарска, Красимира.  Любов и смърт в тетралогията на Димитър Талев : "Железният светилник", "Преспанските камбани" , "Илинден" , "Гласовете ви чувам" / Красимира Кацарска. // Гимназист, N 18, 19, 5-11 май 1998 ; 12-18 май 1998, с. 6-7 ; 6-10. 

  

Сист. No: 35968

- 491 -

Сп А 298

Козлуджов, Запрян.  Руско-турската освободителна война в литературната памет на нейнете съвременници Иван Вазов и Петко Славейков / Запрян Козлуджов. // Везни, 2018, N 5, с. 47-52. 

  

Сист. No: 37832

- 492 -

В 20

Коновски, Георги.  Многообразието на човешките характери и съдби в романа "Железният светилник" на Димитър Талев / Георги Коновски. // Гимназист, N 16-17, 22 апр. 1997, с. 7-15. 

  

Сист. No: 36563

- 493 -

В 20

Коновски, Георги.  Проблемът за любовта в романа на Димитър Талев "Железният светилник" / Георги Коновски. // Гимназист, N 16, 20-26 апр. 1999, с. 6-7. 

  

Сист. No: 36564

- 494 -

В 20

Константинова, Елка.  Българският дом в романа на Талев "Железният светилник" / Елка Константинова. // Гимназист, N 14, 6-12 апр. 1999, с. 7. 

  

Сист. No: 36565

- 495 -

ПВ 124

Константинова, Елка.  Бунтът на човешките добродетели : В света на [Димитър] Талевите герои / Елка Константинова. // Век 21, IV, N 39, 29 септ. - 5 окт. 1993, с. 10. 

  

Сист. No: 36566

- 496 -

В 20

Константинова, Елка.  Светилникът на морала и страданието / Елка Константинова. // Гимназист, VII, N 20, 16 май 2000, с. 6-7. 

  

Сист. No: 36567

- 497 -

Сп А 212

Константинова, Елка.  Димитър Талев - бунтът на човешките добродетели / Елка Константинова. // Родна реч, 1999, N 4, с. 10-12. 

  

Сист. No: 36568

- 498 -

В 20

Кьосовска, Емилия.  Димитър Талев - "Железният светилник" : Колективна история и индивидуална съдба / Емилия Кьосовска. // Гимназист, VII, N 22, 30 май 2000, с. 6-7. 

  

Сист. No: 36569

- 499 -

Сп А 197

Лукова, Калина.  Поезя на нощта : Наблюдения върху циклите "Децата на града" и "Зимни вечери" на Христо Смирненски / Калина Лукова. // Български език и литература, 2018, N 3, с. 325-336. 

  

Сист. No: 37403

- 500 -

Сп А 197

Маринчева, Ваня Георгиева.  Родът, личността и историята в романа "Железният светилник" на Димитър Талев / Ваня Георгиева Маринчева. // Български език и литература, 1995, N 3, с. 36-45. 

  

Сист. No: 36570

- 501 -

В 20

Милева, Таня.  Метаморфозите на любовта в романа "Железният светилник" на Д. Талев / Таня Милева. // Гимназист, N 13, 1-8 апр. 1996, с. 7-8. 

  

Сист. No: 36571

- 502 -

В 20

Николаев, Петко.  "Железният светилник" - сага за българския род : [Д. Талев] / Петко Николаев. // Гимназист, N 15, 12 апр. 1994, с. 5. 

  

Сист. No: 36572

- 503 -

В 20

Огнянова, Мариола.  Духовно и национално израстване на българския народ в романа "Железният светилник" от Димитър Талев : [Д. Талев] / Мариола Огнянова. // Гимназист, N 17, 28 апр. - 4 май 1998, с. 6. 

  

Сист. No: 36573

- 504 -

Сп А 212

Парушев, Паруш.  Героите на Димитър Талев на кръстопътя на историята / Паруш Парушев. // Родна реч, 1997, N 1, с. 11-13. 

  

Сист. No: 36574

- 505 -

Сп А 212

Пенева, Добринка.  Възкресение на българския дух [в романа "Железният светилник" от Д.Талев] / Добринка Пенева. // Родна реч, XXXVI, 1992, N 1, с. 3-6. 

  

Сист. No: 36575

- 506 -

В 20

Пенева, Добринка.  Отрицанието като съзидателно начало в романа на Димитър Талев "Железният светилник" / Добринка Пенева. // Гимназист, N 26, 30 юни - 6 юли 1998, с. 6-10. 

  

Сист. No: 36576

- 507 -

В 20

Радева, Наталия.  Щрихи към някои от женските образи в романите"Железният светилник" и "Преспанските камбани" : [Д. Талев] / Наталия Радева. // Гимназист, N 17, 27 апр. 1999, с. 6. 

  

Сист. No: 36577

- 508 -

В 20

Сирлецов, Костадин.  "Моят Лазе". (За образа на Лазар Глаушев от тетралогията на Д. Талев) / Костадин Сирлецов. // Гимназист, N 15, 16-22 апр. 1996, с. 6-7. 

  

Сист. No: 36579

- 509 -

В 20

Стойчовска, Милена.  Родът, личността, историята в романа на Д. Талев "Железният светилник" / Милена Стойчовска. // Гимназист, N 43, 13 дек. 1994, с. 1-3. 

  

Сист. No: 36633

- 510 -

ЦБ В 8

Сърбиновски, Младен.  Пазачът на Атлантида / Младен Сърбиновски. // Литературен форум, VII, N 38, 2-8 дек. 1997, с. 5. 

  

Сист. No: 36580

- 511 -

ЦБ В 152

Тасев, Златко.  Магията на любовта в "Железният светилник" от [от Димитър Талев] / Златко Тасев. // Български писател, N 3, 27 ян. 1998, с. 1-2. 

  

Сист. No: 36582

- 512 -

ЦБ В 152

Тасев, Златко.  Родолюбието в романа на Димитър Талев "Гласовете ви чувам" / Златко Тасев. // Български писател, N 11, 21 март 2000, с. 6. 

  

Сист. No: 36636

- 513 -

В 149

Янев, Симеон.  Емоционално размишление над историята / Симеон Янев. // Литературен вестник, N 7, 22 февр. 1993, с. 3. 

  

Сист. No: 36638

Ботев, Христо

- 514 -

Сп А 212

Абаджимаринова, Румяна.  Книжевните известия на публициста Христо Ботев / Румяна Абаджимаринова. // Родна реч, 1998, N 3, с. 39-41. 

  

Сист. No: 23953

- 515 -

В 20

Алексиева, Снежана.  Драмата на прозрението / Снежана Алексиева. // Гимназист, N 17, 09 май 1995, с. 4. 

   (За общочовешкото в поезията на Христо Ботев). 

  

Сист. No: 23954

- 516 -

Сп А 212

Алексиева, Снежана.  Драмата на прозрението [в поезията на Хр. Ботев] / Снежана Алексиева. // Родна реч, ХХХVIII, 1994, N 7-8, с. 9-11. 

  

Сист. No: 24041

- 517 -

Сп А 159

Антонов, Ивайло.  Амбивалентност в Ботевата лирика / Ивайло Антонов. // Ез. и лит., L, 1995, N 4, с. 96-106. 

  

Сист. No: 24042

- 518 -

Сп А 164

Анчев, Панко.  Три етюда за Христо Ботев / Панко Анчев. // Пламък, 53, 2010, N 5 - 6, с. 135 - 156. 

  

Сист. No: 21543

- 519 -

Сп А 212

Арсова, Миглена.  Домът, светът и човекът в поезията на Христо Ботев / Миглена Арсова. // Родна реч, XXXVII, 1993, N 6, с. 31-33. 

  

Сист. No: 24043

- 520 -

В 20

Асенова, Теодора.  Елегичният протест срещу "зло безконечно" в Ботевите стихотворения "Елегия" и "Борба" / Теодора Асенова. // Гимназист, N 30, 30 септ. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2554

- 521 -

ЦБ В 8

Бобев, Андрей.  Два погледа към Ботев / Андрей Бобев. // Литературен форум, VII, N 34, 4-10 ноем. 1997, с. 3. 

  

Сист. No: 24047

- 522 -

ПВ 124

Василев, Владимир.  С най-пламенните български песни - Ботевите / Владимир Василев. // Век 21, V, N 1, 05 -11 ян. 1994, с. 1, 6. 

  

Сист. No: 24050

- 523 -

ЦБ В 152

Василев, Николай.  Тайната : Христо Ботев / Николай Василев. // Български писател, ХХI 9, N 21, 02 юни 1998, с. 1-2. 

  

Сист. No: 26589

- 524 -

В 20

Василев, Петър.  Осъзнаването на свободата като свръхценност в Ботевия поетичен свят / Петър Василев. // Гимназист, XIX, N 42, 20-26 ноем. 2012, с. 6-7. 

  

Сист. No: 28091

- 525 -

В 20

Василева, Красимира.  Теми и идеи в поезията на Христо Ботев / Красимира Василева. // Гимназист, 14, N 31 ; 32 ; 33, 02 окт. 2007, с. 5-6 ; с. 5-6 ; с. 5-6. 

  

Сист. No: 10043

- 526 -

В 20

Василева, Красимира.  Христо Ботев - проза / Красимира Василева. // Гимназист, ХІІІ, N 38 ; 39, 20 ноем. 2007, с. 6 ; с. 5-6. 

  

Сист. No: 10489

- 527 -

В 16

Веков, Ангел.  Одисеята на първата руска биография на Христо Ботев / Ангел Веков. // Дума, VІ, N 127, 02 юни 1995, с. 9. 

  

Сист. No: 24052

- 528 -

ЦБ В 8

Великов, Димитър.  Чешката общественост за българския гений [Христо Ботев] / Димитър Великов. // Литературен форум, XLVII, N 21, 27 май - 2 юни 1992, с. 4. 

  

Сист. No: 24053

- 529 -

В 20

Винчева, Валя.  Песента като прослава на нова нравственост и духовни ценности : Христо Ботев / Валя Винчева. // Гимназист, 12, N 34, 25 окт. 2005, с. 5-6. 

  

Сист. No: 5436

- 530 -

В 20

Възгледите на поета за човека и света  : Христо Ботев - Публицистика. // Гимназист, XIX, N 25, 25 май 2013, с. 4-5. 

  

Сист. No: 29632

- 531 -

В 21

Генчев, Николай.  Без него българската душа би била празна : Утре се навършват 150 г. от раждането на титана Христо Ботев / Николай Генчев. // Труд, LI, N 1, 05 ян. 1998, с. 11. 

  

Сист. No: 24054

- 532 -

ЦБ В 8

Георгиев, Марин.  Комунист ли е Ботев / Марин Георгиев. // Литературен форум, N 12, 20 март 1991, с. 4. 

  

Сист. No: 20894

- 533 -

ЦБ В 8

Георгиев, Марин.  Комунист ли е Ботев? / Марин Георгиев. // Литературен форум, N 12, 20 март 1991, с. 2. 

  

Сист. No: 24056

- 534 -

В 20

Георгиева, Виолета.  Свободата - свръхценност в Ботевия поетичен свят / Виолета Георгиева. // Гимназист, ХV, N 28, 16 - 22 септ. 2008, с. 6-7 ; 15. 

  

Сист. No: 12582

- 535 -

В 20

Георгиева, Мария.  Измеренията на любовта в поезията на Христо Ботев / Мария Георгиева. // Гимназист, ХV, N 33, 21 - 27 окт. 2008, с. 5-6. 

  

Сист. No: 12805

- 536 -

Сп А 212

Горанов, Румен.  Ботевият модел на света / Румен Горанов. // Родна реч, XXXVIII, 1994, N 7-8, с. 3-8. 

  

Сист. No: 24058

- 537 -

В 149

Господинов, Георги.  Случаят "Ней", версии и свидетелства : [За стихотворението на Христо Ботев] / Георги Господинов. // Литературен вестник, VІ, N 7, 21-27 февр. 1996, с. 9. 

  

Сист. No: 24059

- 538 -

Сп А 298

Гранитски, Иван.  Христо Ботев - великата национална душа / Иван Гранитски. // Везни, 2018, N 3, с. 12-18. 

  

Сист. No: 37347

- 539 -

В 20

Димитрова, Елена.  Възгледите на Ботев за човека и света, отразени в неговата публицистика / Елена Димитрова. // Гимназист, N 32, 16 окт. 2001, с. 6-7. 

  

Сист. No: 965

- 540 -

В 20

Димитрова, Елена.  Христо Ботев - човек, поет, революционер, българин / Елена Димитрова. // Гимназист, N 32, 6-12 октомври 1998, с. 4. 

  

Сист. No: 24060

- 541 -

В 20

Димова, Веселина.  Еволюция и митологизация на образа на бореца за свобода в Ботевата поезия / Веселина Димова. // Гимназист, ХVII, N 22, 1 - 7 юни 2010, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 18979

- 542 -

В 20

Иванова, Антонина.  Свободата - свръхценност в Ботевия поетичен свят / Антонина Иванова. // Гимназист, N 28, 14 септ. 2004, с. 5 ; 12. 

  

Сист. No: 3141

- 543 -

 

Иванова, Д.  Робството, борбата и свободата в поезията на Ботев : План-конспект / Д. Иванова. // Супер Рик, N 35, 11-17 дек. 1995, с. 6-7. 

  

Сист. No: 24062

- 544 -

В 20

Иванова, Екатерина.  Родината в лириката на Христо Ботев / Екатерина Иванова. // Гимназист, N 23, 11-17 юни 1996, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24063

- 545 -

В 20

Иванова, Мария.  Свобода и робство в творчеството на Ботев / Мария Иванова. // Гимназист, N 34 ; 35, 31 окт. 2000, с. 5 ; с. 6. 

  

Сист. No: 33

- 546 -

В 20

Иванова, Мария.  Свободата и робството в творчеството на Ботев / Мария Иванова. // Гимназист, N 34, 35, 24 окт. 2000, с. 5. 

  

Сист. No: 24064

- 547 -

В 20

Иванова, Сабина.  Свобода и смърт в Ботевата поезия / Сабина Иванова. // Гимназист, 14, N 33 ; 34, 17 окт. 2006, с. 5-6 ; 6. 

  

Сист. No: 9016

- 548 -

В 20

Илиева, Виолета.  Измеренията на любовта в поезията на Христо Ботев / Виолета Илиева. // Гимназист, N 22, 29 май-4 юни 2012, с. 12-13. 

  

Сист. No: 26685

- 549 -

Сп А 197

Йовева, Румяна.  Христо Ботев в контекста на българското Възраждане / Румяна Йовева. // Български език и литература, LIV, 2012, N 6, с. 487-499. 

  

Сист. No: 28339

- 550 -

В 20

Кастелов, Боян.  Смъртта като живот в поезията на Ботев / Боян Кастелов. // Гимназист, І, N 17, 26 апр. 1994, с. 4-5. 

  

Сист. No: 21442

- 551 -

В 20

Кастелов, Боян.  Обичта и омразата у Ботев / Боян Кастелов. // Гимназист, N 15, 01 ян. 1994, с. 7. 

  

Сист. No: 21443

- 552 -

В 20

Кацарска, Красимира.  Синонимни гнезда на ключовите понятия "любов" и "смърт" в Ботевата поезия / Красимира Кацарска. // Гимназист, N 21, 22, 28 май -3юни 1996; 4-10 юни 1996, с. 5; 4-5. 

  

Сист. No: 21540

- 553 -

В 20

Кацарска, Красимира.  Поливалентност в кодовите понятия в поезията на Христо Ботев / Красимира Кацарска. // Гимназист, N 30;31, 22-28 септ. 1998, с. 4-5; 4-5. 

  

Сист. No: 24073

- 554 -

В 20

Колев, Владимир.  Творчеството на Христо Ботев - отрицание на робското покорство / Владимир Колев. // Гимназист, N 16, 01 ян. 1994, с. 7. 

  

Сист. No: 20910

- 555 -

В 20

Конев, Илия.  Европеизмът на Ботев / Илия Конев. // Гимназист, N 16, 02 май 1995, с. 4. 

  

Сист. No: 23076

- 556 -

В 20

Конова, Мариана.  Проблемът за личната свобода в поезията на Ботев / Мариана Конова. // Гимназист, N 18, 5-11 май 1998, с. 3-4. 

  

Сист. No: 24072

- 557 -

В 20

Коновски, Георги.  Проблемът за личността и народа в творчеството на Христо Ботев / Георги Коновски. // Гимназист, N 25, 24-30 юни 1997, с. 4-5. 

  

Сист. No: 20549

- 558 -

В 20

Коновски, Георги.  Идейното израстване на Ботевия лирически герой : Автор и герой по пътя на свободната личност / Георги Коновски. // Гимназист, N 19, 12-18 май 1998, с. 3-4. 

  

Сист. No: 24075

- 559 -

В 20

Коновски, Георги.  Любовта към родината и свободата в поезията на Христо Ботев / Георги Коновски. // Гимназист, N 29, 21-27 септ. 1999, с. 4-6. 

  

Сист. No: 24080

- 560 -

В 20

Константинова, Елка.  Страшният и славен път към безсмъртието в Ботевата поезия / Елка Константинова. // Гимназист, N 36, 09 ноем. 2004, с. 6. 

  

Сист. No: 3243

- 561 -

В 20

Константинова, Елка.  Апотеоз на Левски в поезията на Христо Ботев / Елка Константинова. // Гимназист, 12, N 35, 01 ноем. 2005, с. 5-6. 

  

Сист. No: 5439

- 562 -

ЦБ В 8

Косев, Константин.  Христо Ботев - българският Месия / Константин Косев. // Литературен форум, VІІІ, N 21, 2-8 юни 1998, с. 1, 5. 

  

Сист. No: 24079

- 563 -

ПВ 124

Кунчева, Рая.  Стихът на Ботев / Рая Кунчева. // Век 21, ІV, N 18, 5-11 май 1993, с. 10. 

  

Сист. No: 24083

- 564 -

В 20

Леков, Дочо.  Конфликтът Каравелов - Ботев / Дочо Леков. // Гимназист, І, N 17, 26 апр. 1994, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24084

- 565 -

В 148

Маждракова-Чавдарова, Огняна.  Юначество и великодушие / Огняна Маждракова-Чавдарова. // Аз буки, VІІІ, N 21, 27 май-2 юни 1998, с. 1-2. 

  

Сист. No: 19949

- 566 -

В 20

Малинова, Гергана.  Поетичната "молитва" за бунт и свобода в Ботевата творба "Моята молитва" / Гергана Малинова. // Гимназист, N 34, 29 окт. 2002, с. 5-6. 

  

Сист. No: 1631

- 567 -

В 20

Маркова, Веселина.  Свободата - избор и дълг в поезията на Христо Ботев / Веселина Маркова. // Гимназист, 13, N 31, 03 окт. 2006, с. 5-6. 

  

Сист. No: 7518

- 568 -

В 20

Михайлова, Анна.  Свободата като върховна ценност в поезията на Христо Ботев / Анна Михайлова. // Гимназист, N 36, 11 ноем. 2003, с. 5 ; 12. 

  

Сист. No: 2631

- 569 -

В 20

Михайлова, Анна.  Свободата, борбата и човекът в поезията на Христо Ботев / Анна Михайлова. // Гимназист  (София), N 34, 26 окт. 2004, с. 6-7 ;. 

  

Сист. No: 3194

- 570 -

В 20

Михайлова, Анна.  Свободата като мечта и действителност в поезията на Христо Ботев / Анна Михайлова. // Гимназист, ХІІІ, N 34, 23 окт. 2007, с. 5-6. 

  

Сист. No: 10204

- 571 -

В 20

Михайлова, Димитрина.  Робството и идеята за свобода в поезията на Христо Ботев / Димитрина Михайлова. // Гимназист, N 24, 18-24 юни 1996, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24085

- 572 -

В 20

Младенова, Мария.  Свободата - избор и дълг : Христо Ботев - поезия / Мария Младенова. // Гимназист, ХV, N 36 ; 37, 11 - 17 ноем. 2008, с. 6 ; с. 6. 

  

Сист. No: 13083

- 573 -

В 2

Младенова, Фани.  Любовта , възпята от Христо Ботев и Никола Вапцаров / Фани Младенова. // Рики кандидат гимназист, N 11, 15 март 2005, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 3833

- 574 -

В 20

Младенова, Фани.  Ботевата публицистика в диалог с обществото и времето / Фани Младенова. // Гимназист, 12, N 36 ; 37, 08 ноем. 2005, с. 6 ; с. 6-7. 

  

Сист. No: 5442

- 575 -

В 2

Младенова, Фани.  Любовта възпята от Христо Ботев и Никола Вапцаров / Фани Младенова. // Рики - кандидатгимназист, ХIII, N 11, 15 - 21 март 2005, с. 10 - 11. 

   "Моторни песни", "До моето първо либе", "Прощално". 

  

Сист. No: 17549

- 576 -

В 20

Мотивът за свободата за свободата избор и дълг на бореца.  Мотивът за свободата избор и дълг на бореца : Христо Ботев - поезия. // Гимназист, ХХII, N 28, 6 - 12 окт. 2015, с. 6;11. 

  

Сист. No: 33650

- 577 -

ПА 181

Мутафов, Енчо.  Геният като народ : Ботев и неговият начин на мислене / Енчо Мутафов. // Литературна мисъл, XXXVI, 1992, N 1-2, с. 99-117. 

  

Сист. No: 21382

- 578 -

ПВ 124

Неделчев, Михаил.  Самотата на Ботьов : Слово по случай 147 г. от рождението на поета / Михаил Неделчев. // Век 21, VІ, N 2, 11-17 ян. 1995, с. 1, 2. 

  

Сист. No: 24086

- 579 -

В 20

Николаев, Петко.  Робството, бунтът и свободата в творчеството на Христо Ботев / Петко Николаев. // Гимназист, І, N 17, 26 апр. 1994, с. 7. 

  

Сист. No: 20222

- 580 -

В 20

Николаев, Петко.  Изображението на лъжепатриотизма в творчеството на Ботев / Петко Николаев. // Гимназист, І, N 19, 10 май 1994, с. 7. 

  

Сист. No: 20364

- 581 -

В 20

Николаев, Петко.  Домът и пътят в творчеството на Христо Ботев / Петко Николаев. // Гимназист, І, N 22, 31 май 1994, с. 7. 

  

Сист. No: 24061

- 582 -

ЦБ В 8

Николова, Видка.  Смисловите огнища на бащиното огнище. Поетическият "аз" при Ботев, Лилиев и Смирненски / Видка Николова. // Литературен форум, N 42, 01 окт. 1991, с. 1. 

  

Сист. No: 18167

- 583 -

ЦБ В 8

Николова, Видка.  От юнака до антиюнака : Вариация на тема Ботев - Яворов / Видка Николова. // Литературен форум, N 9, 27 февр. 1991, с. 1, 7, 9. 

  

Сист. No: 24087

- 584 -

ЦБ В 8

Николова, Видка.  Смисловите огнища на бащиното огнище : Поетическият "аз" при Ботев, Лилиев и Смирненски / Видка Николова. // Литературен форум, N 42, 01 окт. 1991, с. 1,6. 

  

Сист. No: 24088

- 585 -

ЦБ В 8

Николова, Видка.  Единствеността като множественост : Към връзката Ботев - Вапцаров / Видка Николова. // Литературен форум, XLVIII, N 4, 27ян. -2 февр. 1993, с. 6. 

  

Сист. No: 24618

- 586 -

В 20

Нинов, Цветан.  Смислови затруднения при възприемане на Ботевите стихотворения / Цветан Нинов. // Гимназист, І, N 20, 17 май 1994, с. 6. 

  

Сист. No: 22536

- 587 -

В 20

Нинов, Цветан.  Езикови трудности при възпремане на Ботевите стихотворения / Цветан Нинов. // Гимназист, І, N 13, 26 март 1994, с. 7. 

  

Сист. No: 22537

- 588 -

 

Образът на Левски у Ботев и Вазов . // Игов,  Светлозар Атанасов. Български шедьоври / Светлозар Игов, 1992, с. 84-93. 

  

Сист. No: 24065

- 589 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Ботев и националната традиция / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 31, 03 окт. 2000, с. 4-5. 

  

Сист. No: 93

- 590 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Художествената представа за "смъртта като живот" в поезията на Христо Ботев / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 32, 15 окт. 2002, с. 6. 

  

Сист. No: 1598

- 591 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Разочарованието в Ботевата поезия / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 28, 16 септ. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2532

- 592 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Свободата - мечта-идеал в Ботевата поезия / Нина Пантелеева. // Гимназист, ХI, N 35, 02 ноем. 2004, с. 6-7. 

  

Сист. No: 3221

- 593 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Отечеството - съдба и вдъхновение в Ботевата поезия / Нина Пантелеева. // Гимназист, 14, N 30, 25 септ. 2007, с. 5-6. 

  

Сист. No: 10023

- 594 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Христо Ботев и фолклорът / Нина Пантелеева. // Гимназист, ХІІІ, N 35, 30 окт. 2007, с. 5-6. 

  

Сист. No: 10264

- 595 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Естетическите измерения на природата в Ботевото творчество / Нина Пантелеева. // Гимназист, ХV, N 29 ; 30, 23 - 29 септ. 2008, с. 5-6 ; с. 6. 

  

Сист. No: 10738

- 596 -

ПВ 124

Пантелеева, Нина.  Величие и трагизъм : 119 г. от гибелта на Христо Ботев / Нина Пантелеева. // Век 21, VІ, N 22, 31 май-5 юни 1995, с. 10. 

  

Сист. No: 20197

- 597 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Вапцаров и Ботевата традиция / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 14, 4-10 апр. 2000, с. 6. 

  

Сист. No: 23942

- 598 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Ботев и националната традиция / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 31, 03 окт. 2000, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24090

- 599 -

В 20

Пантелеева, Нина.  За Ботевата традиция / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 23, 9-15 юни 1998, с. 4. 

  

Сист. No: 24091

- 600 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Христо Ботев - величие и трагизъм / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 17, 28 април - 4 май 1998, с. 3. 

  

Сист. No: 24092

- 601 -

ЦБ В 152

Пантелеева, Нина.  Националната традиция : [за творчеството на Христо Ботев] / Нина Пантелеева. // Български писател, VІІ, N 1, 11 ян. 2000, с. 1,3. 

  

Сист. No: 24095

- 602 -

Ч/886.7.09/П 19

Пантелеева, Нина Димитрова.  Ботев и националната традиция / Нина Димитрова Пантелеева. // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 7-12. 

  

Сист. No: 27285

- 603 -

В 20

Панчева, Красимира.  Свободата - свръхценност в Ботевия поетичен свят / Красимира Панчева. // Гимназист, N 35, 04 ноем. 2003, с. 5 ; 12. 

  

Сист. No: 2604

- 604 -

В 20

Патриархалното и революционното съзнание в поезията на Христо Ботев . // Гимназист, ХVII, N 25, 22 - 28 юни 2010, 7; 10. 

  

Сист. No: 19875

- 605 -

В 20

Пашова, Мария.  Мотивът за завръщането в Ботевата поезия / Мария Пашова. // Гимназист, N 33; 34, 19-25 окт. 1999; 26 окт. - 1 ноем. 1999, с. 4-5; с. 5. 

  

Сист. No: 20918

- 606 -

В 20

Пашова, Мария.  Свобода и робство в Ботевата поезия / Мария Пашова. // Гимназист, N 35; 36, 2-8 ноем. 1999; 9-15 ноем. 1999, с. 5; с. 4-5. 

  

Сист. No: 20921

- 607 -

В 20

Пашова, Мария.  Свобода и робство в Ботевата поезия / Мария Пашова. // Гимназист, N 36, 9-15 ноем. 1999, с. 4-5. 

  

Сист. No: 20927

- 608 -

В 20

Пашова, Мария Янкова.  Мотивът за завръщането в Ботевата поезия / Мария Янкова Пашова. // Гимназист, 14, N 33 ; 34, 19 окт. 1999, с. 4-5 ; 5. 

  

Сист. No: 9026

- 609 -

ПВ 24

Пенева, Добринка.  Поезия на тревожните мисли : Поетическото светоусещане на Христо Ботев / Добринка Пенева. // Супер РИК, 0, N 17, 08 май 1995, с. 5-6. 

  

Сист. No: 20928

- 610 -

ЦБ В 152

Петров, Здравко.  Ботевата звезда е още пътеводна / Здравко Петров. // Български писател, V, N 21, 02 юни 1998, с. 3. 

  

Сист. No: 20929

- 611 -

В 20

Петровска, Радост.  Екзистенциалните търсения на Ботевия лирически герой / Радост Петровска. // Гимназист, 13, N 32, 10 окт. 2006, с. 5-6. 

  

Сист. No: 7598

- 612 -

Ч/886.7.09/Д 580

Поезията на Христо Ботев в нейния литературноисторически контекст. Образи и проблематика . // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 7-20. 

  

Сист. No: 27101

- 613 -

 

Попиванов, Иван.  Прозата на Христо Ботев. // Попиванов,  Иван. Светоглед, идейност, творчество / Иван Попиванов. - София : Нар. просвета, 1970, с. 183-191. 

  

Сист. No: 24097

- 614 -

В 20

Примова, Боряна.  Сатирикът Ботев / Боряна Примова. // Гимназист, І, N 18, 03 май 1994, с. 7. 

  

Сист. No: 21437

- 615 -

ПВ 24

Радев, Иван.  "Хайдути" (Баща и син) : Анализ / Иван Радев. // Супер Рик, N 22, 3-9 юни 1996, с. 5-7. 

  

Сист. No: 24105

- 616 -

ЦБ В 152

Радев, Стоян.  Европа и Христо Ботев / Стоян Радев. // Български писател, V, N 9, 10 март 1998, с. 1,4. 

   Ботевият подвиг и творчество в духовния живот на Европа. 

  

Сист. No: 24106

- 617 -

Сп А 212

Свинтила, Владимир.  Темата за злото в творчеството на Ботев / Владимир Свинтила. // Родна реч, 1991, N 1, с. 8-9. 

  

Сист. No: 24108

- 618 -

В 20

Свободата - върховна цел на поета революционер  : Христо Ботев. // Гимназист, ХХІ, N 28, 30 септ. - 6 окт. 2014, с. 6-7, 10. 

  

Сист. No: 31852

- 619 -

В 20

Симеонова, Сара.  Актуална и действена сила на Ботевата публицистика / Сара Симеонова. // Гимназист, І, N 25, 21 юни 1994, с. 10. 

  

Сист. No: 24110

- 620 -

ЦБ В 8

Скарали се, кой да води бащината си дружина.  Скарали се кой да води бащината си дружина : 144 г. от рождението на Христо Ботев. // Литературен форум, N 1, 8-14 ян. 1992, с. 1. 

  

Сист. No: 24111

- 621 -

В 16

Спасов, Иван.  Как Марин Георгиев гътна веруюто на Христо Ботев / Иван Спасов. // Дума, N 90, 02 апр. 1991, с. 2. 

  

Сист. No: 24119

- 622 -

Сп А 212

Станишев, Кръстьо.  Ботев - съвременна вечност и вечна съвременност / Кръстьо Станишев. // Родна реч, XXXVI, 1992, N 5-6, с. 10-13. 

  

Сист. No: 24120

- 623 -

ПА 28

Стефанов, Валери.  Поезията на Христо Ботев. Приключенията на тялото / Валери Стефанов. // Летописи, 1991, N 4, с. 166-175. 

  

Сист. No: 24735

- 624 -

В 20

Стоилова, Вероника.  Христо Ботев - гениален поет и борец за свобода / Вероника Стоилова. // Гимназист, XVI, N 30, 29 септ. - 5 окт. 2009, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 15123

- 625 -

В 20

Стойнева, Вера.  Христо Ботев - "Хайдути" / Вера Стойнева. // Гимназист, 14, N 18, 06 май 1997, с. 3 ; 13. 

  

Сист. No: 9038

- 626 -

В 20

Стойнева, Вера.  Христо Ботев - "Хайдути" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 18, 6-12 май 1997, с. 3-13. 

  

Сист. No: 24128

- 627 -

ПВ 8

Стоянова, Людмила.  Молитвата у Ботев и Вазов / Людмила Стоянова. // Литературен форум, 0, N 23, 05 юни 1991, с. 11. 

  

Сист. No: 24129

- 628 -

ЦБ В 152

Танев, Димитър.  Смъртта като живот : 147 г. от рождението на Христо Ботев / Димитър Танев. // Български писател, II, N 1, 2-9 ян. 1995, с. 1, 10. 

  

Сист. No: 7757

- 629 -

ПА 553

Тодоров, Илия.  За едно "неизвестно Ботево съчинение" / Илия Тодоров. // Векове, 1990, N 4, с. 45-50. 

   По повод статията на Д. Л. Делийски "Неизвестно Ботево съчинение", Зем. знаме, № 4, 6 ян. 1990, за авторството на "Житие на св. мъченица Рада Пловдивска". 

  

Сист. No: 24143

- 630 -

ПА 28

Тодоров, Илия.  "Символ-верую на българската комуна" / Илия Тодоров. // Летописи, 1991, N 1, с. 118-137. 

  

Сист. No: 24149

- 631 -

Сп А 164

Тодоров, Петър.  Христо Ботев, Иван Вазов, Пенчо Славейков - епохи на българската духовност / Петър Тодоров. // Пламък, 53, 2010, N 5 - 6, с. 53 - 63. 

  

Сист. No: 21542

- 632 -

В 20

Тодорова, Галина.  Христо Ботев - човекът, борецът и творецът / Галина Тодорова. // Гимназист, N 18, 7-13 май 1996, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24151

- 633 -

В 20

Топалов, Кирил.  Пътят на възрожденската поезия към Ботев / Кирил Топалов. // Гимназист, N 30, 28 септ. - 4окт. 1999, с. 4. 

  

Сист. No: 23945

- 634 -

В 2

Топалов, Кирил.  Христо Ботев - "Хаджи Димитър" / Кирил Топалов. // Рики - кандидатгимназист, ХIХ, N 7, 20 - 26 февр. 1996, с. 3. 

  

Сист. No: 24152

- 635 -

В 20

Филипова, София.  Борбата, свободата и смъртта в лриката на Христо Ботев / София Филипова. // Гимназист, ХII, N 31 ; 32 ; 33, 04 окт. 2005, с. 6-7 ; с. 6-7 ; с. 6. 

  

Сист. No: 5106

- 636 -

В 20

Филипова, София.  Балканът в Ботевата поезия / София Филипова. // Гимназист, 13, N 30, 26 септ. 2006, с. 6-7. 

  

Сист. No: 7459

- 637 -

ЦБ В 8

Христо Ботев  : Матурата: Как да успеем?. // Литературен форум, 0, N 14, 09 апр. 2002, с. 7-10. 

  

Сист. No: 1295

- 638 -

В 20

Христо Ботев . // Гимназист, ХVII, N 36, 7 - 13 септ. 2010, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 19951

- 639 -

В 20

Христо Ботев "Хайдути"; "На прощаване" . // Гимназист, ХХ, N 35, 5-11 ноем. 2013, с. 7,10. 

  

Сист. No: 29959

- 640 -

В 20

Христо Ботев - поетическото творчество на един могъщ талант . // Гимназист, ХVII, N 37; 38, 14 - 20 септ. 2010; 21 - 27 септ. 2010, с. 10 - 11; с. 6. 

  

Сист. No: 20093

- 641 -

В 20

Христо Ботев - поетичният гений на България . // Гимназист, XIX, N 34, 25 септ. - 1 окт. 2012, с. 6-7. 

  

Сист. No: 28033

- 642 -

В 20

Христо Ботев- титан на мисълта и делото . // Гимназист, ХХ, N 26, 3-9 септ. 2013, с. 6-7, 10-11. 

  

Сист. No: 29794

- 643 -

ПА 28

Цонев, Светозар.  "Символ-верую на българската комуна" [от Христо Ботев] и неговите имитатори / Светозар Цонев. // Летописи, 1991, N 10, с. 229-238. 

  

Сист. No: 7263

- 644 -

В 20

Чолакова, Таня.  Робството и свободата през погледа на публициста Ботев / Таня Чолакова. // Гимназист, 14, N 24, 16 юни 1998, с. 4. 

  

Сист. No: 9029

- 645 -

В 20

Чолакова, Таня.  Робството и свободата през погледа на публициста Ботев / Таня Чолакова. // Гимназист, N 24, 16-22 юни 1998, с. 4. 

  

Сист. No: 24113

Хаджи Димитър

- 646 -

В 20

Безсмъртието - духовното величие на героя  : Христо Ботев - "Хаджи Димитър" и "Обесването на Васил Левски". // Гимназист, ХХ, N 36, 12-18 ноем. 2013, с. 7, 10-11. 

  

Сист. No: 30062

- 647 -

В 20

Василева, Радосвета.  Национална жертвеност и безсмъртие в баладата "Хаджи Димитър" на Христо Ботев / Радосвета Василева. // Гимназист, N 33, 22 окт. 2002, с. 5-6. 

  

Сист. No: 1613

- 648 -

ПВ 124

Велев, Георги.  Възкресението на Хаджи Димитър / Георги Велев. // Век 21, VІІ, N 19, 20, 22-28 май 1996; 29 май - 4 юни 1996, с. 14. 

  

Сист. No: 24051

- 649 -

 

Георгиев, Никола.  Ботевата балада "Хаджи Димитър". // Георгиев,  Никола. Анализационни наблюдения / Никола Георгиев. - Шумен : Глауке, 1993, с. 5-41. 

  

Сист. No: 24057

- 650 -

В 20

Димова, Веселина.  Еволюция и митологизация на образа на бореца за свобода в Ботевата поезия / Веселина Димова. // Гимназист, ХVII, N 22, 1 - 7 юни 2010, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 18979

- 651 -

Ч/886.7.09/П 19

Една от "най-пламенните български песни"  : Христо Ботев - "Хаджи Димитър". // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 26-29. 

  

Сист. No: 27290

- 652 -

Сп А 212

Игов, Светлозар Атанасов.  "Хаджи Димитър" - високото баладично пространство на подвига / Светлозар Атанасов Игов. // Родна реч, XXXV, 1991, N 5, с. 3-7. 

  

Сист. No: 24066

- 653 -

Ч/886.7.09/П 30

Идеята за смъртта безсмъртие в "Хаджи Димитър" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 43-48. 

  

Сист. No: 26997

- 654 -

В 20

Колева, Яна.  Националният мит за героя : Христо Ботев - " Хаджи Димитър ", "Обесването на Васил Левски " / Яна Колева. // Гимназист, N 31, 09 окт. 2001, с. 7. 

  

Сист. No: 947

- 655 -

В 20

Кръстева, Емилия.  Безсмъртието - духовно величие на героя в Ботевите творби "Хаджи Димитър" и "Обесването на Васил Левски" / Емилия Кръстева. // Гимназист, N 33, 22 окт. 2002, с. 6 ; 10. 

  

Сист. No: 1614

- 656 -

В 20

Националният мит за героя  : Христо Ботев - "Хаджи Димитър" : "Обесването на Васил Левски". // Гимназист, ХХІ, N 33, 4-10 ноем. 2014, с. 6-7, 10. 

  

Сист. No: 32041

- 657 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Безсмъртието на бореца за свобода - проблемно ядро на Ботевата поезия : "Хаджи Димитър" / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 32, 14 окт. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2574

- 658 -

В 20

Петров, Димитър.  Апотеоз на безмъртието на бореца за свобода : Христо Ботев - "Хаджи Димитър" / Димитър Петров. // Гимназист, ХVII, N 44, 2 - 8 ноем. 2010, с. 7; 10. 

  

Сист. No: 20821

- 659 -

В 20

Примова, Боряна.  Философия и поезия в баладата "Хаджи Димитър" на Христо Ботев / Боряна Примова. // Гимназист, І, N 14, 05 апр. 1994, с. 7. 

  

Сист. No: 21825

- 660 -

Ч/886.7.09/Д 580

Пътищата на героя: от самотата към саможертвата  : Изборът, свободата и смъртта; малкият и големият социум в стихотворенията на Ботев. // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 20-45. 

  

Сист. No: 27102

- 661 -

ЦБ В 8

Русинов, Русин.  Да уважаваме Ботевото "Тоз, който падне в бой за свобода..." / Русин Русинов. // Литературен форум, ІІІ, N 1, 5-11 ян. 1994, с. 5. 

   В защита на автентичния Ботев стих в баладата. 

  

Сист. No: 24107

- 662 -

В 20

Смърта на героя в името на свободата  : Христо Ботев - "Хаджи димитър". // Гимназист, ХХII, N 29, 13-19 окт. 2015, с. 11-12. 

  

Сист. No: 33679

- 663 -

В 20

Стойнева, Вера.  Христо Ботев - "Хаджи Димитър" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 19, 13 - 19 май 1997, с. 3 -7. 

  

Сист. No: 24125

- 664 -

В 20

Стойнева, София.  Балада за безсмъртието : Христо Ботев - "Хаджи Димитър" / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 36, 10 - 16 ноем. 2009, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 15404

- 665 -

Сп А 212

Трошанов, Марин.  "Хаджи Димитър" на Ботев и "Караджата" на Вазов - междутекстови връзки / Марин Трошанов. // Родна реч, 2003, N 9, с. 60-62. 

  

Сист. No: 1887

- 666 -

В 20

Филипова, София.  Образът на брата в поетическия свят на Ботев / София Филипова. // Гимназист, N 31, 05 окт. 2004, с. 6. 

  

Сист. No: 3160

- 667 -

 

"Хаджи Димитър" - високото баладично пространство на подвига . // Игов,  Светлозар Атанасов. Български шедьоври / Светлозар Атанасов Игов, 1992, с. 55-65. 

  

Сист. No: 21438

На прощаване

- 668 -

В 20

Виденов, Валентин.  "Пътят е страшен, но славен" : Христо Ботев - "На прощаване" / Валентин Виденов. // Гимназист, ХV, N 35, 4 - 10 ноем. 2008, с. 6-7. 

  

Сист. No: 12978

- 669 -

В 20

Георгиева, Ирина.  Традиция и съвременност - художествен контраст в Ботевото творчество : " Хайдути ", " На прощаване " / Ирина Георгиева. // Гимназист, N 30, 02 септ. 2001, с. 7. 

  

Сист. No: 937

- 670 -

В 20

Димова, Веселина.  Еволюция и митологизация на образа на бореца за свобода в Ботевата поезия / Веселина Димова. // Гимназист, ХVII, N 22, 1 - 7 юни 2010, с. 10 - 11. 

  

Сист. No: 18979

- 671 -

ПВ 24

Иванова, Дияна.  Ботевото стихотворение "На прощаване" / Дияна Иванова. // Супер РИК, N 32, 33, 20-26 ноем.1995; 20-27 ноем. 1995, с. 6-7; 7. 

  

Сист. No: 24069

- 672 -

В 20

Илиева, Илиана.  Митът за героя в Ботевата творба "На прощаване" / Илиана Илиева. // Гимназист, N 32, 12 окт. 2004, с. 6. 

  

Сист. No: 3173

- 673 -

В 20

Кирова, Милена.  От дома до безсмъртието - пътят на бунтовника емигрант : Христо Ботев - "На прощаване" / Милена Кирова. // Гимназист, N 19, 14-20 май 1996, с. 4-5. 

  

Сист. No: 20908

- 674 -

В 20

Маринова, Албена.  Пътят към свободата - раздяла с робското минало в "На прощаване" на Христо Ботев / Албена Маринова. // Гимназист, N 31, 08 окт. 2002, с. 5-6. 

  

Сист. No: 1586

- 675 -

 

Миронова, Диана.  От дома до безсмъртието : Христо Ботев - "На прощаване" / Диана Миронова. // Веди, 2, N 7, 28 февр. 2003, с. 7-11. 

  

Сист. No: 9013

- 676 -

В 20

Младенова, Фани.  Диалогът майка - син в Ботевата лирика / Фани Младенова. // Гимназист, 13, N 35, 31 окт. 2006, с. 5-6. 

  

Сист. No: 7935

- 677 -

Сп А 212

Огнянова, Мариола.  Защо бунтовникът тръгва по страшния, но славен път на борбата? / Мариола Огнянова. // Родна реч, XXXVI, 1992, N 1, с. 11-12. 

  

Сист. No: 24089

- 678 -

В 2

Пантелеева, Нина.  Христо Ботев - "На прощаване" - прозрение и традиция / Нина Пантелеева. // Рики - кандидатгимназист, N 6, 21 февр. 1995, с. 4. 

  

Сист. No: 24093

- 679 -

ПБ 150

Пауновски, Иван.  "На прощаване в 1868". Но кога точно? / Иван Пауновски. // Отечество, 1990, N 19, с. 38-41. 

  

Сист. No: 20915

- 680 -

В 20

Петров, Димитър.  "Свобода и смърт юнашка" : Христо Ботев - "На прощаване" / Димитър Петров. // Гимназист, ХVII, N 43, 26 окт. - 1 ноем. 2010, с. 7; 10. 

  

Сист. No: 20808

- 681 -

В 20

Примова, Боряна.  Стихотворението "На прощаване" - изповед и завет на великия Ботев / Боряна Примова. // Гимназист, N 9, 01 ян. 1994, с. 7. 

  

Сист. No: 24098

- 682 -

Ч/886.7.09/П 19

Прозрение и традиция  : Христо Ботев - "На прощаване". // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 22-26. 

  

Сист. No: 27289

- 683 -

Ч/886.7.09/Д 580

Пътищата на героя: от самотата към саможертвата  : Изборът, свободата и смъртта; малкият и големият социум в стихотворенията на Ботев. // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 20-45. 

  

Сист. No: 27102

- 684 -

Ч/886.7.09/П 30

Пътят към борбата и свободата в "На прощаване" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 30-36. 

  

Сист. No: 26995

- 685 -

ПВ 24

Радев, Иван.  "На прощаване в 1868" от Христо Ботев / Иван Радев. // Супер Рик, N 21, 27 май - 2 юни 1996, с. 4-6. 

  

Сист. No: 24104

- 686 -

В 20

Стойнева, Вера.  Христо Ботев - "На прощаване" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 22, 03 юни 1997, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24123

- 687 -

В 20

Стойнева, София.  Христо Ботев - "На прощаване" : Образът на раздялата / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 34, 27 окт. - 2 ноем. 2009, с. 6-7. 

  

Сист. No: 15112

- 688 -

В 20

Филипова, София.  Образът на брата в поетическия свят на Ботев / София Филипова. // Гимназист, N 31, 05 окт. 2004, с. 6. 

  

Сист. No: 3160

- 689 -

В 20

Христо Ботев "Хайдути"; "На прощаване" . // Гимназист, ХХ, N 35, 5-11 ноем. 2013, с. 7,10. 

  

Сист. No: 29959

- 690 -

В 20

"Свобода и смърт юнашка"  : Христо Ботев - "На прощаване". // Гимназист, XIX, N 39, 30 окт. - 5 ноем. 2012, с. 7,10. 

  

Сист. No: 28068

Обесването на Васил Левски

- 691 -

В 20

Безсмъртието - духовното величие на героя  : Христо Ботев - "Хаджи Димитър" и "Обесването на Васил Левски". // Гимназист, ХХ, N 36, 12-18 ноем. 2013, с. 7, 10-11. 

  

Сист. No: 30062

- 692 -

В 20

Димитрова, Маргарита.  Майчиното страдание на родината - "молитва" за свобода в стихотворенията "Обесването на Васил Левски" и "Моята молитва" на Христо Ботев / Маргарита Димитрова. // Гимназист, N 33, 21 окт. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2585

- 693 -

В 20

Димова, Веселина.  Реквием в памет на българския спасител : Христо Ботев - "Обесването на Васил Левски" / Веселина Димова. // Гимназист, XVI, N 37, 17 -23 ноем. 2009, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 15512

- 694 -

В 20

Колева, Яна.  Националният мит за героя : Христо Ботев - " Хаджи Димитър ", "Обесването на Васил Левски " / Яна Колева. // Гимназист, N 31, 09 окт. 2001, с. 7. 

  

Сист. No: 947

- 695 -

В 20

Константинова, Елка.  Апотеоз на Левски в поезията на Христо Ботев / Елка Константинова. // Гимназист, 12, N 35, 01 ноем. 2005, с. 5-6. 

  

Сист. No: 5439

- 696 -

В 20

Кръстева, Емилия.  Безсмъртието - духовно величие на героя в Ботевите творби "Хаджи Димитър" и "Обесването на Васил Левски" / Емилия Кръстева. // Гимназист, N 33, 22 окт. 2002, с. 6 ; 10. 

  

Сист. No: 1614

- 697 -

 

Миронова, Диана.  "Обесването на Васил Левски" - реквием за българския Спасител / Диана Миронова. // Веди, N 14, 18 апр. 2003, с. 2-4. 

  

Сист. No: 2298

- 698 -

В 20

Младенова, Фани.  Диалогът майка - син в Ботевата лирика / Фани Младенова. // Гимназист, 13, N 35, 31 окт. 2006, с. 5-6. 

  

Сист. No: 7935

- 699 -

В 20

Националният мит за героя  : Христо Ботев - "Хаджи Димитър" : "Обесването на Васил Левски". // Гимназист, ХХІ, N 33, 4-10 ноем. 2014, с. 6-7, 10. 

  

Сист. No: 32041

- 700 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Ботевата творба "Обесването на Васил Левски" - реквием за националната жертвеност / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 32, 15 окт. 2002, с. 5. 

  

Сист. No: 1597

- 701 -

Ч/886.7.09/Д 580

Пътищата на героя: от самотата към саможертвата  : Изборът, свободата и смъртта; малкият и големият социум в стихотворенията на Ботев. // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 20-45. 

  

Сист. No: 27102

- 702 -

В 20

Реквием за най-достойния син на България  : Христо Ботев - "Обесването на Васил Левски". // Гимназист, XIX, N 41, 13-19 ноем. 2012, с. 6-7. 

  

Сист. No: 28082

- 703 -

В 20

Реквием за националната жертвеност  : Христо Ботев - "Обесването на Васил Левски". // Гимназист, ХVII, N 46, 16 - 22 ноем. 2010, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 21325

- 704 -

Ч/886.7.09/П 19

Реквиемът  : Христо Ботев - "Обесването на Васил Левски". // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 33-36. 

  

Сист. No: 27292

- 705 -

Сп А 212

Сергеева, Надя.  Обесването на Васил Левски / Надя Сергеева. // Родна реч, XXXVII, 1993, N 5, с. 30-32. 

  

Сист. No: 24109

- 706 -

В 20

Стойнева, Вера.  Христо Ботев - "Обесването на Васил Левски" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 20, 20-27 май 1997, с. 3. 

  

Сист. No: 24124

- 707 -

В 20

Стойнева, София.  Мотивът за песента в стихотворението : Христо Ботев - "Обесването на Васил Левски" / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 37, 17 - 23 ноем. 2009, с. 7; 11. 

  

Сист. No: 15513

- 708 -

Ч/886.7.09/П 30

Трагизмът в "Обесването на Васил Левски" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 53-57. 

  

Сист. No: 26999

- 709 -

В 20

Христова, Татяна.  Проблемът за смъртта като живот в елегията "Обесването на Васил Левски" от Христо Ботев / Татяна Христова. // Гимназист, ХІІІ, N 37, 13 ноем. 2007, с. 5-6. 

  

Сист. No: 10417

Елегия

- 710 -

В 20

Василева, Ивета.  Ботевото страдание - надличностна мяра за протест и борба : "До моето първо либе", "Борба", "Елегия" / Ивета Василева. // Гимназист, N 29, 25 септ. 2001, с. 7 ; 10. 

  

Сист. No: 930

- 711 -

В 20

Дълбоко трагичен химн на безнадежността  : "Елегия" - Христо Ботев. // Гимназист, ХХ, N 33, 22 - 28 окт. 2013, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 29858

- 712 -

В 20

Елегичният протест срещу "зло безконечно"  : "Елегия" и "Борба". // Гимназист, ХХІ, N 32, 28 окт. - 3 ноември 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 32024

- 713 -

В 20

Илиева, Искра.  Христо Ботев - осъзнаването на свободата като най-висш идеал : ( "Към брата си" и "Елегия") / Искра Илиева. // Гимназист, XIX, N 36, 9-15 окт. 2012, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 28043

- 714 -

В 20

Кръстева, Радостина.  Националният избор "Робство или свобода" в стихотворението "Елегия" на Христо Ботев / Радостина Кръстева. // Гимназист, N 29, 24 септ. 2002, с. 5-6. 

  

Сист. No: 1561

- 715 -

 

Миронова, Диана.  Жертвената орис на роба : "Елегия" - Христо Ботев / Диана Миронова. // Веди, N 16, 02 май 2003, с. 19-22. 

  

Сист. No: 2329

- 716 -

В 20

Пантелеева, Нина.  "Елегия" - съпричастие и сарказъм : Христо Ботев - стихотворения / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 29, 20 септ. 2005, с. 5-6. 

  

Сист. No: 5021

- 717 -

В 20

Поетичен протест срещу робското търпение  : Христо Ботев - "Към брата си" и "Елегия". // Гимназист, ХVII, N 40, 5 - 11 окт. 2010, с. 7; 10. 

  

Сист. No: 20318

- 718 -

Ч/886.7.09/Д 580

Пътищата на героя: от самотата към саможертвата  : Изборът, свободата и смъртта; малкият и големият социум в стихотворенията на Ботев. // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 20-45. 

  

Сист. No: 27102

- 719 -

В 20

Стойнева, София.  Христо Ботев -" Елегия" : Обвинителят и Обвиняемият в стихотворението / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 32, 13-19 окт. 2009, с.6-7. 

  

Сист. No: 15095

- 720 -

В 20

Стойнева, София.  Обвинителят и обвиняемият в стихотворението : Христо Ботев - "Елегия" / София Стойнева. // Гимназист, ХVII, N 32, 13 - 19 окт. 2009, с. 6 -7. 

  

Сист. No: 17096

- 721 -

Ч/886.7.09/П 30

Страданието, състраданието и изобличението в "Елегия" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 20-24. 

  

Сист. No: 26993

- 722 -

Ч/886.7.09/П 19

Танев, Димитър Христов.  Елегия или сатира? : Христо Ботев - "Елегия" / Димитър Христов Танев. // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 17-19. 

  

Сист. No: 27287

- 723 -

В 20

Филипова, София.  Образът на брата в поетическия свят на Ботев / София Филипова. // Гимназист, N 31, 05 окт. 2004, с. 6. 

  

Сист. No: 3160

- 724 -

В 20

Христо Ботев - поетическото творчество на един могъщ талант . // Гимназист, ХVII, N 37; 38, 14 - 20 септ. 2010; 21 - 27 септ. 2010, с. 10 - 11; с. 6. 

  

Сист. No: 20093

Политическа зима

- 725 -

В 20

Абсурдността на света - художествен образ на отрицанието  : Христо Ботев "Политическа зима" и "Смешен плач". // Гимназист, ХХІ, N 34, 11-17 ноем. 2014 г., с. 7, 10-11. 

  

Сист. No: 32102

- 726 -

В 20

Ангелова, Димитрина.  Картината на света - художествен образ на отрицанието в "Политическа зима" на Христо Ботев / Димитрина Ангелова. // Гимназист, 14, N 35, 05 ноем. 2002, с. 5-6. 

  

Сист. No: 9015

- 727 -

В 20

Георгиева, Славея.  Свободата - трагичен "сън" за "щастие" на "българина-патриотин" в "Политическа зима" на Христо Ботев / Славея Георгиева. // Гимназист, N 34, 28 окт. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2598

- 728 -

В 20

За свободен живот е достоен само народ, готов на голяма жертва!  : Христо Ботев "Политическа зима". // Гимназист, ХХ, N 38, 26 ноем. - 2 дек. 2013, с. 6-7, 10. 

  

Сист. No: 30101

- 729 -

В 20

Михайлова, Анна.  Тъжният смях и изобличителният присмех на Христо Ботев във фейлетона "Политическа зима" / Анна Михайлова. // Гимназист, 13, N 36, 07 ноем. 2006, с. 6. 

  

Сист. No: 8020

- 730 -

Ч/886.7.09/Д 580

Прозата на Христо Ботев - публицистичното лице на бунтаря  : Жанрови специфики и проблематика на "Смешен плач" и "Политическа зима". // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 45-54. 

  

Сист. No: 27103

- 731 -

В 20

Свободата - трагичен сън за щастие на "българина-патриот"  : Христо Ботев - "Политическа зима". // Гимназист, ХХ, N 37, 19-25 ноем. 2013, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 30054

Борба

- 732 -

В 20

Богът на разума и бунта на духа  : Христо Ботев. // Гимназист, ХХ, N 31, 8-14 окт. 2013, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 29805

- 733 -

В 20

Василева, Ивета.  Ботевото страдание - надличностна мяра за протест и борба : "До моето първо либе", "Борба", "Елегия" / Ивета Василева. // Гимназист, N 29, 25 септ. 2001, с. 7 ; 10. 

  

Сист. No: 930

- 734 -

Ч/886.7.09/П 30

Викът на будната съвест в "Борба" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 37-42. 

  

Сист. No: 26996

- 735 -

В 20

Владимирова, Мариела.  Борбата - единствен начин за постигане на свободата : Христо Ботев - "Борба" / Мариела Владимирова. // Гимназист, XIX, N 37, 16-22 окт. 2012, с. 6-7. 

  

Сист. No: 28056

- 736 -

В 20

Елегичният протест срещу "зло безконечно"  : "Елегия" и "Борба". // Гимназист, ХХІ, N 32, 28 окт. - 3 ноември 2014, с. 10-11. 

  

Сист. No: 32024

- 737 -

В 20

Иванова, Надежда.  Борбата срещу "зло безконечно" : "Христо Ботев" - "Борба" / Надежда Иванова. // Гимназист, ХVII, N 41, 12 - 18 окт. 2010, с. 7; 10. 

  

Сист. No: 20789

- 738 -

В 20

Младенова, Фани.  "Тъй върви светът! Лъжа и робство на тая пуста земя царува!" : Христо Ботев - "Борба" / Фани Младенова. // Гимназист, ХV, N 34, 28 окт. 2008, с. 5-6. 

  

Сист. No: 12915

- 739 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Пътят към "свещени конец" : Христо Ботев - "Борба" / Нина Пантелеева. // Гимназист, ХV, N 31, 07 окт. 2008, с. 6. 

  

Сист. No: 12671

- 740 -

Ч/886.7.09/Д 580

Пътищата на героя: от самотата към саможертвата  : Изборът, свободата и смъртта; малкият и големият социум в стихотворенията на Ботев. // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 20-45. 

  

Сист. No: 27102

- 741 -

В 20

Спасов, Иван.  Христо Ботев - "Борба" / Иван Спасов. // Гимназист, N 21, 26 май - 1 юни 1998, с. 4-6. 

  

Сист. No: 24117

- 742 -

В 20

Стойнева, Вера.  Анализ на стихотворението "Борба" / Вера Стойнева. // Гимназист, 14, N 20, 27 май 1997, с. 4-5. 

  

Сист. No: 9030

- 743 -

В 20

Стойнева, Вера.  Анализ на стихотворението "Борба" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 20, 20-27 май 1997, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24127

- 744 -

В 20

"Борба" - история на злото  : Христо Ботев. // Гимназист, ХХII, N 29, 13-19окт. 2015, с. 7;10. 

  

Сист. No: 33678

Делба

- 745 -

В 20

Николова, Милена.  Фолклорни и национални стойности на Ботевата поезия : "Майце си", "Към брата си", "Делба" / Милена Николова. // Гимназист, N 28, 18 септ. 2001, с. 7. 

  

Сист. No: 265

- 746 -

Ч/886.7.09/Д 580

Пътищата на героя: от самотата към саможертвата  : Изборът, свободата и смъртта; малкият и големият социум в стихотворенията на Ботев. // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 20-45. 

  

Сист. No: 27102

- 747 -

В 20

Романтичната красота на борбата и на смърта  : Христо Ботев. // Гимназист, ХХ, N 32, 15-21 окт. 2013, с. 7, 10-11. 

  

Сист. No: 29827

- 748 -

В 20

Стойнева, София.  От личното страдание до колективната отговорност : Христо Ботев - "Майце си", "Към брата си" и "Делба" / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 31, 6 -12 окт. 2009, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 15118

Майце си

- 749 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Несъвършенството на света като извор на лично страдание : Христо Ботев - "Майце си" / Лидия Бойкова. // Гимназист, ХVII, N 39, 28 септ. - 4 окт. 2010, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 20316

- 750 -

В 20

Вопъл на болезнено разочарование  : Христо Ботев : "Майце си". // Гимназист, ХХІ, N 29, 7-13 окт. 2014, с. 6-7. 

  

Сист. No: 31939

- 751 -

В 20

Вълчева, Грета.  Осъзнаването на изгубената, "люто язвена" младост : Христо Ботев - "Майце си" / Грета Вълчева. // Гимназист, XIX, N 35, 2-8 окт. 2012, с. 6-7. 

  

Сист. No: 28035

- 752 -

Сп А 212

Георгиев, Драгомил.  "Майце си" : Христо Ботев / Драгомил Георгиев. // Родна реч, XXXVIII, 1994, N 4, с. 5-7. 

  

Сист. No: 24055

- 753 -

Ч/886.7.09/П 30

Елегизмът в "Майце си" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 13-16. 

  

Сист. No: 26991

- 754 -

 

Миронова, Диана.  Човекът и родовият свят : "Майце си" - Христо Ботев / Диана Миронова. // Веди, N 17, 09 май 2003, с. 7-9. 

  

Сист. No: 2330

- 755 -

В 20

Младенова, Фани.  Диалогът майка - син в Ботевата лирика / Фани Младенова. // Гимназист, 13, N 35, 31 окт. 2006, с. 5-6. 

  

Сист. No: 7935

- 756 -

В 20

Николова, Елка.  Свободата - личен и национален избор в поезията на Христо Ботев : "Майце си", "До моето първо либе" / Елка Николова. // Гимназист, N 29, 23 септ. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2537

- 757 -

В 20

Николова, Милена.  Фолклорни и национални стойности на Ботевата поезия : "Майце си", "Към брата си", "Делба" / Милена Николова. // Гимназист, N 28, 18 септ. 2001, с. 7. 

  

Сист. No: 265

- 758 -

Ч/886.7.09/П 19

Пантелеева, Нина Димитрова.  Разочарованието : Христо Ботев - "Майце си" / Нина Димитрова Пантелеева. // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 12-16. 

  

Сист. No: 27286

- 759 -

ПВ 24

Петрова, Мариела.  Силата на чувствата в "Майце си" от Христо Ботев / Мариела Петрова. // Супер Рик, N 24, 17-23 юни 1996, с. 5. 

  

Сист. No: 24096

- 760 -

Ч/886.7.09/Д 580

Пътищата на героя: от самотата към саможертвата  : Изборът, свободата и смъртта; малкият и големият социум в стихотворенията на Ботев. // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 20-45. 

  

Сист. No: 27102

- 761 -

В 20

Русева, Христина.  Измеренията на любовта в поезията на Христо Ботев / Христина Русева. // Гимназист, N 25, 24 юни 2003, с. 4-5 ; 7. 

  

Сист. No: 2476

- 762 -

В 20

Стойнева, Вера.  Песенните гласове на Ботевата поезия - "Майце си" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 31, 5 - 11 окт. 1999, с. 5-6. 

  

Сист. No: 24122

- 763 -

В 20

Стойнева, София.  От личното страдание до колективната отговорност : Христо Ботев - "Майце си", "Към брата си" и "Делба" / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 31, 6 -12 окт. 2009, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 15118

- 764 -

В 20

Стоянова, Гергана.  Духовно страдание и родова вина в поезията на Христо Ботев : "Майце си", "Към брата си" / Гергана Стоянова. // Гимназист, N 28 ; 29, 17 септ. 2002, с. 6 ; с. 6. 

  

Сист. No: 1552

- 765 -

Сп А 212

Чобанов, Георги.  "Майце си" в светлината на един образ / Георги Чобанов. // Родна реч, XXXIX, 1995, N 6, с. 4-7. 

  

Сист. No: 16965

- 766 -

В 20

Чолакова, Таня.  Ботевата елегия "Майце си" / Таня Чолакова. // Гимназист, N 17, 09 май 1995, с. 4. 

  

Сист. No: 24116

- 767 -

В 20

"Майце си"  : Христо Ботев. // Гимназист, ХХ, N 30, 1-7 окт. 2013, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 29784

Към брата

- 768 -

В 20

Богът на разума и бунта на духа  : Христо Ботев. // Гимназист, ХХ, N 31, 8-14 окт. 2013, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 29805

- 769 -

В 20

Георгиева, Лалка.  Христо Ботев - "Към брата си" : Подготовка за зрелостен изпит / Лалка Георгиева. // Гимназист, ХVIII, N 1, 4 - 10 ян. 2011, с. 20 - 22. 

  

Сист. No: 22086

- 770 -

В 20

Илиева, Искра.  Христо Ботев - осъзнаването на свободата като най-висш идеал : ( "Към брата си" и "Елегия") / Искра Илиева. // Гимназист, XIX, N 36, 9-15 окт. 2012, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 28043

- 771 -

Ч/886.7.09/П 30

Любовта и омразата в "Към брата си" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 17-19. 

  

Сист. No: 26992

- 772 -

В 20

Николова, Милена.  Фолклорни и национални стойности на Ботевата поезия : "Майце си", "Към брата си", "Делба" / Милена Николова. // Гимназист, N 28, 18 септ. 2001, с. 7. 

  

Сист. No: 265

- 773 -

В 20

Поетичен протест срещу робското търпение  : Христо Ботев - "Към брата си" и "Елегия". // Гимназист, ХVII, N 40, 5 - 11 окт. 2010, с. 7; 10. 

  

Сист. No: 20318

- 774 -

Ч/886.7.09/Д 580

Пътищата на героя: от самотата към саможертвата  : Изборът, свободата и смъртта; малкият и големият социум в стихотворенията на Ботев. // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 20-45. 

  

Сист. No: 27102

- 775 -

В 20

Стойнева, Вера.  Христо Ботев - "Към брата си" / Вера Стойнева. // Гимназист, 14, N 22, 02 юни 1998, с. 4. 

  

Сист. No: 9028

- 776 -

В 20

Стойнева, София.  От личното страдание до колективната отговорност : Христо Ботев - "Майце си", "Към брата си" и "Делба" / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 31, 6 -12 окт. 2009, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 15118

- 777 -

В 20

Стоянова, Гергана.  Духовно страдание и родова вина в поезията на Христо Ботев : "Майце си", "Към брата си" / Гергана Стоянова. // Гимназист, N 28 ; 29, 17 септ. 2002, с. 6 ; с. 6. 

  

Сист. No: 1552

До моето първо либе

- 778 -

Сп А 181

Байер, Барбара.  До моето първо либе : Наблюдения върху едно стихотворение на Христо Ботев / Барбара Байер. // Литературна мисъл, 1991, N 2, с. 77-94. 

  

Сист. No: 24044

- 779 -

В 20

Василева, Ивета.  Ботевото страдание - надличностна мяра за протест и борба : "До моето първо либе", "Борба", "Елегия" / Ивета Василева. // Гимназист, N 29, 25 септ. 2001, с. 7 ; 10. 

  

Сист. No: 930

- 780 -

В 20

Георгиева, Лалка.  Христо Ботев - "До моето първо либе" : Коментар на литературна творба / Лалка Георгиева. // Гимназист, XVI, N 42, 22 -31 дек. 2009, с. 7; 10. 

  

Сист. No: 15948

- 781 -

Ч/886.7.09/П 30

Дилемата "интимна любов - борба за свобода" в "До моето първо либе" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 25-29. 

  

Сист. No: 26994

- 782 -

В 20

Иванова, Аглика.  Свободата - интимен порив на духа в Ботевата творба "До моето първо либе" / Аглика Иванова. // Гимназист, N 30, 01 окт. 2002, с. 5-6. 

  

Сист. No: 1575

- 783 -

В 20

Иванова, Екатерина.  Христо Ботев - "До моето първо либе" / Екатерина Иванова. // Гимназист, N 32, 12-18 окт. 1999, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24071

- 784 -

 

Миронова, Диана.  Любовта и саможертвата : "До моето първо либе" - Христо Ботев / Диана Миронова. // Веди, N 12, 04 апр. 2003, с. 12-16. 

  

Сист. No: 2265

- 785 -

В 20

Младенова, Фани.  "Запей, или млъкни, махни се!" : Христо Ботев - "До моето първо либе" / Фани Младенова. // Гимназист, ХV, N 32, 14 - 20 окт. 2008, с. 5-6. 

  

Сист. No: 12739

- 786 -

В 20

Николова, Елка.  Свободата - личен и национален избор в поезията на Христо Ботев : "Майце си", "До моето първо либе" / Елка Николова. // Гимназист, N 29, 23 септ. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2537

- 787 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Романтичната красота на борбата и смъртта : Христо Ботев - "До моето първо либе" / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 29, 21 септ. 2004, с. 6-7. 

  

Сист. No: 3144

- 788 -

В 20

Примова, Боряна.  Проблемът "Дълг и любов" в стихотворението "До моето първо либе" от Христо Ботев / Боряна Примова. // Гимназист, N 18, 16 май 1995, с. 4. 

  

Сист. No: 20911

- 789 -

Ч/886.7.09/Д 580

Пътищата на героя: от самотата към саможертвата  : Изборът, свободата и смъртта; малкият и големият социум в стихотворенията на Ботев. // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 20-45. 

  

Сист. No: 27102

- 790 -

В 20

Романтичната красота на борбата и на смърта  : Христо Ботев. // Гимназист, ХХ, N 32, 15-21 окт. 2013, с. 7, 10-11. 

  

Сист. No: 29827

- 791 -

В 20

Русева, Христина.  Измеренията на любовта в поезията на Христо Ботев / Христина Русева. // Гимназист, N 25, 24 юни 2003, с. 4-5 ; 7. 

  

Сист. No: 2476

- 792 -

В 20

Сблъсък на любовния копнеж с бунтовния порив  : Христо Ботев - "До моето първо либе". // Гимназист, XIX, N 38, 23 окт. 2012, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 28064

- 793 -

 

Симеонова, Валентина.  Житейският избор на лирическия герой от творбата на Христо Ботев "До моето първо либе" / Валентина Симеонова. // Веди, 2, N 6, 21 февр. 2003, с. 10-12. 

  

Сист. No: 9012

- 794 -

В 20

Спасов, Иван.  Христо Ботев - "До моето първо либе" / Иван Спасов. // Гимназист, 14, N 20, 21 май 1996, с. 4. 

  

Сист. No: 9018

- 795 -

В 20

Спасов, Иван.  Христо Ботев - "До моето първо либе" / Иван Спасов. // Гимназист, N 20, 21-27 май 1996, с. 9. 

  

Сист. No: 24118

- 796 -

В 20

Стойнева, София.  Измеренията на любовта : Христо Ботев- "До моето първо либе" / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 33, 20-26 окт. 2009, с.7; 11. 

  

Сист. No: 15099

- 797 -

В 20

Стойнева, София.  Измеренията на любовта : Христо Ботев - "До моето първо либе" / София Стойнева. // Гимназист, ХVII, N 33, 20 - 26 окт. 2009, с.7; 11. 

  

Сист. No: 16925

- 798 -

Ч/886.7.09/П 19

Танев, Димитър Христов.  Отказ от любовта в името на борческата драматична предопределеност : Христо Ботев - "До моето първо либе" / Димитър Христов Танев. // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 20-22. 

  

Сист. No: 27288

- 799 -

В 20

Христо Ботев - поетическото творчество на един могъщ талант . // Гимназист, ХVII, N 37; 38, 14 - 20 септ. 2010; 21 - 27 септ. 2010, с. 10 - 11; с. 6. 

  

Сист. No: 20093

- 800 -

В 20

"До моето първо либе".  "Запей, или млъкни, махни се!" : Христо Ботев : "До моето първо либе". // Гимназист, ХХІ, N 30, 14-20 окт. 2014, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 31931

Смешен плач

- 801 -

В 20

Абсурдността на света - художествен образ на отрицанието  : Христо Ботев "Политическа зима" и "Смешен плач". // Гимназист, ХХІ, N 34, 11-17 ноем. 2014 г., с. 7, 10-11. 

  

Сист. No: 32102

- 802 -

Ч/886.7.09/Д 580

Прозата на Христо Ботев - публицистичното лице на бунтаря  : Жанрови специфики и проблематика на "Смешен плач" и "Политическа зима". // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 45-54. 

  

Сист. No: 27103

Моята молитва

- 803 -

В 20

Ботевата вяра в разума и свободата  : "Моята молитва" Христо Ботев. // Гимназист, ХХ, N 34, 29 окт. - 04 ноем.2013, с. 6-7. 

  

Сист. No: 29902

- 804 -

Ч/886.7.09/П 19

Веруюто на призования за изкупление и пророчество  : Христо Ботев - "Моята молитва". // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 30-32. 

  

Сист. No: 27291

- 805 -

В 20

Георгиева, Веллислава.  Вярата на Ботев в Бога на разума : Христо Ботев - "Моята молитва" / Веллислава Георгиева. // Гимназист, XIX, N 40, 6-12 ноем. 2012, с. 6-7, 10. 

  

Сист. No: 28078

- 806 -

В 20

Димитрова, Маргарита.  Майчиното страдание на родината - "молитва" за свобода в стихотворенията "Обесването на Васил Левски" и "Моята молитва" на Христо Ботев / Маргарита Димитрова. // Гимназист, N 33, 21 окт. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2585

- 807 -

В 20

Димова, Веселина.  Откровение и послание на свободната по дух личност : Христо Ботев - "Моята молитва" / Веселина Димова. // Гимназист, N 33, 19 окт. 2004, с. 5-6. 

  

Сист. No: 3185

- 808 -

В 20

Димова, Веселина.  Ботевият Бог на разума и съвестта : Христо Ботев - "Моята молитва" / Веселина Димова. // Гимназист, ХVII, N 45, 9 - 15 ноем. 2010, с. 7; 10. 

  

Сист. No: 20849

- 809 -

В 20

Иванова, Екатерина.  "Моята молитва" от Христо Ботев : Анализ във въпроси и отговори / Екатерина Иванова. // Гимназист, N 19, 23 май 1995, с. 4. 

  

Сист. No: 24070

- 810 -

Ч/886.7.09/П 30

Общочовешкото и патриотичното в "Моята молитва" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 49-52. 

  

Сист. No: 26998

- 811 -

В 20

Откровение и послание на свободната по дух личност  : Христо Ботев : "Моята молитва". // Гимназист, ХХІ, N 31, 21-27 окт. 2014, с. 7,10-11. 

  

Сист. No: 31960

- 812 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Копнеж за свобода и смърт : Христо Ботев - "Моята молитва" / Нина Пантелеева. // Гимназист, ХII, N 30, 27 септ. 2005, с. 5-7. 

  

Сист. No: 5050

- 813 -

Ч/886.7.09/Д 580

Пътищата на героя: от самотата към саможертвата  : Изборът, свободата и смъртта; малкият и големият социум в стихотворенията на Ботев. // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 20-45. 

  

Сист. No: 27102

- 814 -

 

Руйчева, Елисавета.  Молитва за тържеството на свободната воля и справедливостта : Христо Ботев - "Моята молитва" / Елисавета Руйчева. // Веди, 2, N 7, 28 февр. 2003, с. 11-17. 

  

Сист. No: 9014

- 815 -

В 20

Стойнева, Вера.  "Моята молитва" : Анализ / Вера Стойнева. // Гимназист, 14, N 23, 10 юни 1997, с. 5. 

  

Сист. No: 9035

- 816 -

В 20

Стойнева, Вера.  Христо Ботев - литературен анализ на стихотворенията "Патриот" и "Моята молитва" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 23, 10 - 16 юни 1997, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24126

- 817 -

В 20

Стойнева, София.  Христо Ботев - "Моята молитва" : Новата молитва на ботевия герой / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 35, 3-9 ноем. 2009, с. 7. 

  

Сист. No: 15248

В механата

- 818 -

Сп А 197

Камбуров, Димитър.  Ботев между виното и истината / Димитър Камбуров. // Български език и литература, 47, 2001, N 5-6, с. 64-70. 

  

Сист. No: 1133

- 819 -

В 149

Кьосев, Александър.  Трагическите парадокси на "В механата" в българският литературен контекст / Александър Кьосев. // Литературен вестник, ІІ, N 42, 26 окт. -1 ноем. 1992, с. 6. 

  

Сист. No: 24082

- 820 -

В 20

Стойнева, Вера.  Родовата духовна забрава на изконно българското : Христо Ботев - "В механата" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 20, 19-25 май 1998, с. 3-4. 

  

Сист. No: 24081

Наместо програма

- 821 -

В 20

Тодорова, Г.  Христо Ботев - "Наместо програма" / Г. Тодорова. // Гимназист, N 24, 17-23 юни 1997, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24150

Странник

- 822 -

Сп А 212

Ботевите стихове  : Ботевото презрение към философията "добър живот" в стихотворението "Странник". // Родна реч, 0, 2007, N 8, с. 25-27. 

  

Сист. No: 10444

- 823 -

В 20

Стойнева, Вера.  Ботевият "Странник" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 22, 1-7 юни 1999, с. 4. 

  

Сист. No: 24121

Патриот

- 824 -

В 20

Стойнева, Вера.  "Патриот" : Анализ / Вера Стойнева. // Гимназист, 14, N 23, 10 юни 1997, с. 4. 

  

Сист. No: 9036

- 825 -

В 20

Стойнева, Вера.  Христо Ботев - литературен анализ на стихотворенията "Патриот" и "Моята молитва" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 23, 10 - 16 юни 1997, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24126

Вазов, Иван

- 826 -

ПА 28

Антов, Пламен.  Иван Вазов, Захари Стоянов и идеологическият модел на българското през 80-те години на XIX в. / Пламен Антов. // Летописи, 1992, N 4, с. 101-114. 

  

Сист. No: 25470

- 827 -

ПА 159

Апостолова, Анка.  Вазов и Берковица. Поетически творби / Анка Апостолова. // Език и литература, XLVIII, 1993, N 3-4, с. 107-116. 

  

Сист. No: 24328

- 828 -

ЦБ В 8

Арнаудова, Румяна.  "Драски и шарки" на Вазов - творчески замисъл / Румяна Арнаудова. // Литературен форум, N 8, 01 март 1993, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 24424

- 829 -

В 20

Атанасова, Невена.  Духовната родина на поета : Иван Вазов - "На България", "Българският език" / Невена Атанасова. // Гимназист, N 34, 30 окт. 2001, с. 6-7. 

  

Сист. No: 983

- 830 -

В 20

Атанасова, Тодорка.  Речта на Бенковски и въздействието и върху депутатите на събранието на Оборище / Тодорка Атанасова. // Гимназист, N 5, 2-8 февр. 1999, с. 5. 

  

Сист. No: 24423

- 831 -

Сп А 212

Бояджиев, Илия.  Франсоа Волтер в творчеството на Вазов / Илия Бояджиев. // Родна реч, 0, 1990, N 6, с. 12-15. 

  

Сист. No: 2917

- 832 -

В 148

Бояджиев, Илия.  Вазовата песен за Македония / Илия Бояджиев. // Аз буки, III, N 5, 3-9 февр. 1993, с. 5. 

  

Сист. No: 24309

- 833 -

ЦБ В 8

Бояджиев, Илия.  Вазов и родината / Илия Бояджиев. // Литературен форум, 0, N 23, 05 юни 1991, с. 12. 

  

Сист. No: 24329

- 834 -

ПА 159

Бояджиев, Пирин.  Планината в поезията на Иван Вазов / Пирин Бояджиев. // Език и литература, ХLVII, 1992, N 6, с. 84-90. 

  

Сист. No: 24330

- 835 -

 

Вазовите "Песни за Македония" . // Кузмова - Зографова,  Катя. Вечните страници / Катя, Кузмоа-Зографова, 1996, с. 62-75. 

  

Сист. No: 24839

- 836 -

В 20

Ваклинова, Анна.  Следосвобожденската действителност в поезията на Иван Вазов / Анна Ваклинова. // Гимназист, XVI, N 6, 10 февр. 2009, с. 6-7. 

  

Сист. No: 13668

- 837 -

В 20

Василева, Красимира.  Иван Вазов - войната и славата през погледа на твореца / Красимира Василева. // Гимназист, ХІІІ, N 42, 18 дек. 2007, с. 5. 

  

Сист. No: 10696

- 838 -

В 20

Василева, Красимира.  Любовта на поета към всичко българско и родно : Иван Вазов - лирика / Красимира Василева. // Гимназист, ХІІІ, N 1, 08 ян. 2008, с. 5-6. 

  

Сист. No: 10747

- 839 -

ПА 159

Генкова, Нели.  Рамките на портрета : Разказът на Вазов "Хаджи Ахил" / Нели Генкова. // Език и литература, XLVI, 1991, N 5, с. 99-104. 

  

Сист. No: 24428

- 840 -

В 20

Георгиев, Г.  Природата в творчеството на Вазов / Г. Георгиев. // Гимназист, N 4, 26 ян. - 1 февр. 1999, с. 4. 

  

Сист. No: 24327

- 841 -

ЦБ В 152

Георгиев, Любен.  Венец от песни живи : Иван Вазов и героиката на времето / Любен Георгиев. // Български писател, II 9, N 9, 27 февр. - 6 март 1995, с. 12. 

  

Сист. No: 24590

- 842 -

В 20

Георгиева, Светлана.  Реализъм и демократизъм в разказите на Иван Вазов / Светлана Георгиева. // Гимназист, N 7, 01 ян. 2000, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24429

- 843 -

Сп А 212

Гергов, Йордан.  Природата във Вазовата лирика / Йордан Гергов. // Родна реч, 0, 2007, N 1, с. 44-46. 

  

Сист. No: 9052

- 844 -

Сп А 298

Гранитски, Иван.  Енергията на българския дух / Иван Гранитски. // Везни, 2018, N 5, с. 14-26. 

  

Сист. No: 37830

- 845 -

В 2

Грънчарова, М.  Как Вазов възхвалява българския език и отхвърля нападките на хулителите / М. Грънчарова. // Рики - кандидатгимназист, N 5, 6-12 февр. 1996, с. 5. 

  

Сист. No: 24332

- 846 -

ПА 181

Димитрова, Маринели.  В търсене на типа герой / Маринели Димитрова. // Литературна мисъл, 1990, N 10, с. 68-73. 

  

Сист. No: 24431

- 847 -

ЦБ В 8

Димов, Димитър.  Рецентивност на дядо Вазовото русофилство / Димитър Димов. // Литературен форум, 0, N 13, 27 март 1991, с. 1, 2. 

  

Сист. No: 24310

- 848 -

ЦБ В 20

Димова, Веселина.  Отношението на Вазов към българския език / Веселина Димова. // Гимназист, N 24 ; 25, 15 юни 2004, с. 7 - 10 ; с. 7 - 10. 

  

Сист. No: 3111

- 849 -

В 20

Елефтеров, Стефан.  Вазовият Левски олицитворение на най-възвишените национални и общочовешки идеали / Стефан Елефтеров. // Гимназист, N 7, 01 ян. 1994, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24333

- 850 -

ЦБ В 8

Захариев, Луко.  Иван Вазов и чуждестранната кукувица наречена социализъм / Луко Захариев. // Литературен форум, 0, N 40, 1-7 окт. 1991, с. 2. 

  

Сист. No: 24311

- 851 -

В 20

Защита на родното слово  : Иван Вазов : "Българският език". // Гимназист, ХХІ, N 7, 18-24 февр. 2014, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 30581

- 852 -

В 149

Зографова, Катя.  Любовният Вазов : Митопоетични, етнокултурни и биографични сюжети / Катя Зографова. // Литературен вестник, 20, N 27, 15 - 21 окт. 2010, с. 7; 15. 

  

Сист. No: 21048

- 853 -

ПА 28

Зографова-Кузмова, Катя.  Вазов и неговите "Песни за Македония" / Катя Зографова-Кузмова. // Летописи, 1996, N 9-10, с. 177-186. 

  

Сист. No: 24775

- 854 -

В 20

Иван Вазов  : Най-важното, което трябва да знаете за народния поет, патриарх на българската литература. // Гимназист, ХIХ, N 46, 18-31 дек. 2012, с. 6. 

  

Сист. No: 28312

- 855 -

В 20

Иван Вазов - вдъхновен певец на "всичко българско и родно" . // Гимназист, ХVII, N 47, 23 - 29 ноем. 2010, с. 7. 

  

Сист. No: 21375

- 856 -

В 152

Иванова, Милена.  Безкраят Вазов / Милена Иванова. // Словото днес, ХVI, N 24, 23 септ. 2010, с. 5. 

  

Сист. No: 21072

- 857 -

В 20

Илиев, Стоян.  Любовта в живота на българските поети / Стоян Илиев. // Гимназист, N 6, 9-15 февр. 1999, с. 7-10. 

  

Сист. No: 23923

- 858 -

Сп А 212

Илиев, Стоян.  Майска китка / Стоян Илиев. // Родна реч, XXXVII, 1993, N 5, с. 10-14. 

  

Сист. No: 24334

- 859 -

Сп А 694

Илиева, Нели.  Творчеството на Вазов - теми, мотиви, идеи / Нели Илиева. // Литерайко, 2005, N 8, с. 53-56. 

  

Сист. No: 5395

- 860 -

Сп А 197

Йовева, Румяна.  И им сътвори вечна памет : За "Сливница" на Иван Вазов / Румяна Йовева. // Български език и литература, XXXVII, 1996, N 2, с. 22-35. 

  

Сист. No: 24338

- 861 -

ЦБ Сп А 212

Йорданова, Юлия.  Лицата на времето в разказите и повестите на Иван Вазов / Юлия Йорданова. // Родна реч, 2003, N 2, с. 17-19. 

  

Сист. No: 2297

- 862 -

В 2

Как речта на Странджата въздействува върху хъшовете  : Отговор на литературен въпрос. // Рики - кандидатгимназист, N 39, 24 ноем. 1992, с. 3. 

  

Сист. No: 24433

- 863 -

В 152

Каменова, Емилия.  Жените в живота на Иван Вазов : Кратък конспект върху интимния летопис на Патриарха / Емилия Каменова. // Словото днес, ХVI, N 24, 23 септ. 2010, с. 12-13. 

  

Сист. No: 21073

- 864 -

В 20

Кастелов, Б.  Априлската епопея в творческата съдба на Иван Вазов / Б. Кастелов. // Гимназист, N 39, 15 ноем. 1994, с. 1-5. 

  

Сист. No: 24343

- 865 -

В 20

Кастелов, Боян.  България в поетическия свят на Иван Вазов / Боян Кастелов. // Гимназист, I, N 24, 14 юни 1994, с. 4. 

  

Сист. No: 24342

- 866 -

В 20

Кацарска, Красимира.  Проблемът за твореца и творчеството в лириката на Иван Вазов / Красимира Кацарска. // Гимназист, ХVIII, N 35; 36, 8-14 окт. 1996; 15-21 окт. 1996, с. 6-10; с. 4-5. 

  

Сист. No: 24339

- 867 -

Сп А 212

Кирева, Нора.  Един възможен прочит на Вазовите "Ямби" : Идейно-художествен анализ / Нора Кирева. // Родна реч, 1999, N 3, с. 9-11. 

  

Сист. No: 24344

- 868 -

Сп А 212

Кирова, Милена.  "Стигнах в небесата, а съм в бездна" / Милена Кирова. // Родна реч, XXXVII, 1993, N 6, с. 3-8. 

  

Сист. No: 24312

- 869 -

Сп А 212

Кирова, Милена.  "Стигнах във небесата, а съм в бездна" / Милена Кирова. // Родна реч, XXXVII, 1993, N 5, с. 3-9. 

  

Сист. No: 24345

- 870 -

Сп А 298

Козлуджов, Запрян.  Руско-турската освободителна война в литературната памет на нейнете съвременници Иван Вазов и Петко Славейков / Запрян Козлуджов. // Везни, 2018, N 5, с. 47-52. 

  

Сист. No: 37832

- 871 -

В 20

Колев, Юлиян.  Патриархът на българската литература Иван Вазов / Юлиян Колев. // Гимназист, N 34, 1-7 окт. 1996, с. 5-15. 

  

Сист. No: 24313

- 872 -

В 20

Колев, Юлиян.  Някои аспекти на нацианалноисторическото, интерпретирани в творчеството на Иван Вазов / Юлиян Колев. // Гимназист, N 31; 32, 14-20 окт. 1997; 7-13 окт. 1997, с. 7; с. 4-5. 

  

Сист. No: 24314

- 873 -

Сп А 212

Колевски, Васил.  Завръщане при Вазов / Васил Колевски. // Родна реч, 1991, N 2, с. 5-7. 

  

Сист. No: 24315

- 874 -

В 20

Коновски, Г.  Критико-сатиричното изображение на следосвобожденската действителност в разказите на Иван Вазов / Г. Коновски. // Гимназист, N 40, 12-18 ноем. 1996, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24435

- 875 -

В 20

Коновски, Георги.  Социалното съчувствие и хуманизмът в лириката на Иван Вазов / Георги Коновски. // Гимназист, N 39, 5-11 ноем. 1996, с. 6. 

  

Сист. No: 24340

- 876 -

В 20

Коновски, Георги.  Образът на родината в творчеството на Иван Вазов / Георги Коновски. // Гимназист, N 34, 28 окт. - 3 ноем. 1997, с. 5. 

  

Сист. No: 24346

- 877 -

ЦБ В 20

Константинова, Елка.  Иван Вазов в историята и в настоящето : За кандидат-студенти / Елка Константинова. // Гимназист, 13, N 22, 30 май 2006, с. 7 ; 10. 

  

Сист. No: 6906

- 878 -

В 20

Константинова, Елка.  Иван Вазов - "И мойте песни все ще се четат" / Елка Константинова. // Гимназист, ХV, N 41, 16 - 22 дек. 2008, с. 6-7. 

  

Сист. No: 13417

- 879 -

 

Към поетиката на Вазовия разказ . // Хаджикосев,  Симеон. Сред незабравимите страници / Симеон Хаджикосев : Нар. просвета, 1984, с. 23-28. 

  

Сист. No: 24457

- 880 -

ПВ 24

Кънчев, Румен.  Моралът на революцията / Румен Кънчев. // Век 21, III, N 27, 8-14 юли 1992, с. 5. 

  

Сист. No: 23997

- 881 -

В 149

Кьосев, Ал.  Идеята за родното в лириката на Вазов / Ал. Кьосев. // Литературен вестник, 20, N 44, 9-15 ноем. 1992, с. 6. 

  

Сист. No: 24341

- 882 -

Сп А 197

Кювлиева, Веса.  Пословиците в езика на Вазовите творби / Веса Кювлиева. // Бълг. език и литература, 1980, N 47, с. 35-42. 

  

Сист. No: 3255

- 883 -

В 20

Любовта и благоговението на Вазов към природата . // Гимназист, N 2, 17 ян. 2017, с. 6-7; 10-11. 

  

Сист. No: 35114

- 884 -

Сп А 197

Малинова, Людмила.  "Аз вярвам в любовта и вярвам в бога!" : "Люлeка ми замириса" на Иван Вазов / Людмила Малинова. // Български език и литература, XXXVI, 1993, N 4, с. 14-20. 

  

Сист. No: 24347

- 885 -

ПА 159

Михайлов, Димитър.  Иван Вазов и Стоян Михайловски - единство на противостоенето / Димитър Михайлов. // Език и литература, XLVI, 1991, N 3, с. 82-92. 

  

Сист. No: 24348

- 886 -

В 20

Михайлова, Анна.  Родното в поетическия свят на Иван Вазов / Анна Михайлова. // Гимназист, ХII, N 26, 28 юни 2005, с. 4-5. 

  

Сист. No: 4514

- 887 -

В 20

Михайлова, Анна.  Обичта на България - основно чувство в поезията на Вазов / Анна Михайлова. // Гимназист, N 30, 30 септ. - 6 окт. 1997, с. 6. 

  

Сист. No: 24349

- 888 -

В 20

Най-важното от биографията на писателя.  Иван Вазов - патриарх на бългрската литература : Най-важното от биографията на писателя. // Гимназист, ХХІ, N 36, 25 ноем. - 1 дек. 2014 г., с. 10-11. 

  

Сист. No: 32200

- 889 -

Сп А 212

Недков, Здравко.  Пътят през планината като път към себе си / Здравко Недков. // Родна реч, 1999, N 6, с. 6-8. 

  

Сист. No: 24440

- 890 -

В 20

Николов, Петко.  Захари Стоянов, Иван Вазов, Димитър Талев в развитието на българската литература / Петко Николов. // Гимназист, N 24, 17-23 юни 1997, с. 10-11. 

  

Сист. No: 19713

- 891 -

В 20

Николов, Ясен.  Войните на България през погледа на Вазов / Ясен Николов. // Гимназист, N 38, 17-23 ноем. 1998, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24352

- 892 -

В 20

Николов, Ясен.  Драматургичният свят на Иван Вазов / Ясен Николов. // Гимназист, N 1, 6-12 ян. 1998, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24462

- 893 -

 

Образът на Левски у Ботев и Вазов . // Игов,  Светлозар Атанасов. Български шедьоври / Светлозар Игов, 1992, с. 84-93. 

  

Сист. No: 24065

- 894 -

ЦБ В 20

Павлова, Невена.  Безличието - достойнство на недостойния : Иван Вазов - "Практическият человек" от сборника "Гусла". "Средство да нямаш врагове" / Невена Павлова. // Гимназист, N 37, 20 ноем. 2001, с. 6-7. 

  

Сист. No: 1013

- 895 -

Сп А 212

Панайотова, Мария.  Вазовата вяра - пазител на националното достойнство / Мария Панайотова. // Родна реч, 1998, N 2, с. 6-9. 

  

Сист. No: 24316

- 896 -

ЦБ В 20

Панкова, Диана.  Иван Вазов и българската природа / Диана Панкова. // Гимназист, 13, N 40, 05 дек. 2006, с. 6-7. 

  

Сист. No: 8295

- 897 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Вазов и България / Нина Пантелеева. // Гимназист, ХІІІ, N 6, 12 февр. 2008, с. 5-6. 

  

Сист. No: 10550

- 898 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Сюжетна случайност и размислов есеизъм в разказите на Вазов / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 36; 37; 38, 07 ноем. 2000, с. 5; с. 5; с. 5. 

  

Сист. No: 24446

- 899 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Трагически и космически ракурс във Вазовата проза / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 1, 5-11 ян. 1999, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24447

- 900 -

В 2

Пашова, М.  Предсмъртните дни на Странджата / М. Пашова. // Рики - кандидатгимназист, N 43, 13 дек. 1994, с. 2. 

  

Сист. No: 24449

- 901 -

В 20

Пернишка, Е.  Майсторът-художник Иван Вазов и българската народна реч / Емилия Пернишка. // Гимназист, N 12, 22 март 1994, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24274

- 902 -

 

Поетът на националните съдбини. (Иван Вазов) . // Цанева,  Милена. Писатели и творби / Милена Цанева, 1980, с. 16-22. 

  

Сист. No: 24326

- 903 -

ЦБ В 8

Пунев, Константин.  Неговите песни все ще се четат / Константин Пунев. // Литературен форум, XLVIII, N 38, 22-28 септ. 1993, с. 2. 

  

Сист. No: 24358

- 904 -

ПВ 124

Пунев, Константин.  "Огнените статии" на писателя : Публицистът Иван Вазов / Константин Пунев. // Век 21, IV, N 39, 29 септ. - 5 окт. 1993, с. 1. 

  

Сист. No: 24461

- 905 -

В 20

Първанова, А.  За един български Диоген : Поглед върху разказите на Вазов след Освобождението / А. Първанова. // Гимназист, N 39, 10-16 окт. 1995, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24451

- 906 -

В 20

Първанова, Анастасия.  Иван Вазов - публицист и литературен критик / Анастасия Първанова. // Гимназист, N 1; 2, 7-13 ян. 1996; 14-20 ян. 1997, с. 5; с. 4. 

  

Сист. No: 24317

- 907 -

В 20

Първанова, Анастасия.  Извори за вярата на Иван Вазов / Анастасия Първанова. // Гимназист, ХVIII, N 39, 2-8 дек. 1997, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24357

- 908 -

ЦБ В 20

Радева, Марта.  Природата - божествен хаос и хармония : Иван Вазов - лирика / Марта Радева. // Гимназист, 13, N 4 ; 5, 24 ян. 2006, с. 6 ; с. 6-7. 

  

Сист. No: 5778

- 909 -

В 20

Разочарованието на поета от следосвобожденската действителност  : Иван Вазов - Лирика. // Гимназист, ХХII, N 1, 6-12 ян. 2015, с. 7; 11. 

  

Сист. No: 32422

- 910 -

Ч/886.7.09/Д 580

Разочарованието от следосвобожденската действителност в разказите на Иван Вазов . // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 77-89. 

  

Сист. No: 27111

- 911 -

ПВ 124

Рангелов, Рашо.  Иван Вазов за "Жълтия печат" / Рашо Рангелов. // Век 21, III, N 27, 3-14 юли 1992, с. 5. 

  

Сист. No: 24318

- 912 -

В 149

Сивриев, Сава.  Иван Вазов и Пенчо Славейков - културният билингвизъм като литературен проблем / Сава Сивриев. // Литературен вестник, II, N 28, 20-26 юли 1992, с. 6. 

  

Сист. No: 19253

- 913 -

В 149

Сивриев, Сава.  Иван Вазов и Пенчо Славейков - културният билингвизъм като литературен проблем / Сава Сивриев. // Литературен вестник, II, N 28, 20-26 юли 1992, с. 6. 

  

Сист. No: 24319

- 914 -

В 148

Симеонов, Иван.  Вазовото русофилство / Иван Симеонов. // Аз буки, XIX, N 45, 04 -10 ноем. 2009, с.10. 

  

Сист. No: 15388

- 915 -

В 20

Спасов, Иван.  Отношението на Вазов към Европа / Иван Спасов. // Гимназист, N 37, 10-16 ноем. 1998, с. 5. 

  

Сист. No: 24360

- 916 -

ЦБ В 152

Стаматов, Любомир.  Интимната драма на Вазов : 75 г. от смъртта на Иван Вазов / Любомир Стаматов. // Български писател, III 9, N 27; 28, 3-9 септ. 1996; 10-16 септ. 1996, с. 9; с. 9. 

  

Сист. No: 24320

- 917 -

Сп А 1

Станчева, Лиляна.  Драматургията на Иван Вазов на сцената на Народния театър (1904 - 1944) / Лиляна Станчева. // Читалище, CXXV, 1995, N 2, с. 17-18. 

  

Сист. No: 22558

- 918 -

В 20

Стойнева, Вера.  Иван Вазов - лирика / Вера Стойнева. // Гимназист, N 47, 05 дек. 1995, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24361

- 919 -

В 20

Стойнева, Вера.  Вазовият диалог с поколенията за националните светини на България / Вера Стойнева. // Гимназист, N 38, 3-9 окт. 1995, с. 5. 

  

Сист. No: 24362

- 920 -

ЦБ В 20

Стойнева, София.  Духовната пустота на "практическия человек" в лириката на Иван Вазов / София Стойнева. // Гимназист, 13, N 1, 03 ян. 2006, с. 6. 

  

Сист. No: 5757

- 921 -

ПВ 8

Стоянова, Людмила.  Молитвата у Ботев и Вазов / Людмила Стоянова. // Литературен форум, 0, N 23, 05 юни 1991, с. 11. 

  

Сист. No: 24129

- 922 -

ПА 28

Танев, Димитър.  Другият Вазов, .. или опит да го погледнем от днешния ден / Димитър Танев. // Летописи, 1991, N 2, с. 127-139. 

  

Сист. No: 23867

- 923 -

ПА 28

Тачков, Марин.  Цикличност и повторяемост във Вазовата поезия / Марин Тачков. // Летописи, 1995, N 11-12, с. 217-224. 

  

Сист. No: 24724

- 924 -

ЦБ В 8

Тиханов, Галин.  Вазов и европеизирането на българската литература / Галин Тиханов. // Литературен форум, 0, N 18, 01 май 1991, с. 6. 

  

Сист. No: 24324

- 925 -

ПА 181

Тихов, Росен.  Дуелът Иван Вазов - Петко Славейков : Историята на една вражда / Росен Тихов. // Литературна мисъл, 1990, N 10, с. 144-158. 

  

Сист. No: 24323

- 926 -

Сп А 164

Тодоров, Петър.  Христо Ботев, Иван Вазов, Пенчо Славейков - епохи на българската духовност / Петър Тодоров. // Пламък, 53, 2010, N 5 - 6, с. 53 - 63. 

  

Сист. No: 21542

- 927 -

В 20

Тошкова, Десислава.  Минало и настояще в разказите на Иван Вазов / Десислава Тошкова. // Гимназист, N 35, 4-10 ноем. 1997, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24455

- 928 -

ЦБ В 20

Филипова, София.  Природата в лириката на Иван Вазов / София Филипова. // Гимназист, N 9, 02 март 2004, с. 6-7. 

  

Сист. No: 2878

- 929 -

В 20

Филипова, София.  Критическият патос в разказите на Иван Вазов / София Филипова. // Гимназист, N 8, 22 февр. 2005, с. 6-7. 

  

Сист. No: 3652

- 930 -

ЦБ В 20

Филипова, София.  Хуманизмът на Вазов в неговата следосвобожденска лирика / София Филипова. // Гимназист, 13, N 2 ; 3, 10 ян. 2006, с. 6 ; с. 5-6. 

  

Сист. No: 5763

- 931 -

ПА 181

Хранова, Албена.  Тривиалното в уникална позиция. "Аз съм българче" като повод за прочит на Вазовата лирика / Албена Хранова. // Литературна мисъл, 1991, N 3, с. 67-89. 

  

Сист. No: 24366

- 932 -

ЦБ В 20

Цанева, Милена.  Вазовият прочит на Перущенската битка : "Твойта гибел беше тържество за нас..." / Милена Цанева. // Гимназист, N 39, 28 ноем. 2000, с. 5-6. 

  

Сист. No: 10

- 933 -

В 20

Цанева, Милена.  Човекът и природата в поезията на Иван Вазов / Милена Цанева. // Гимназист, N 12, 22 март 1994, с. 4-5. 

  

Сист. No: 16199

- 934 -

В 152

Цанева, Милена.  И с таз земя се радвах и болях : 160 години от рождението на Иван Вазов / Милена Цанева. // Словото днес, ХVI, N 641, 23 септ. 2010, с. 1; 4. 

  

Сист. No: 21066

- 935 -

ПА 159

Цанева, Милена.  Иван Вазов и Йохан Лудвиг Рунеберг / Милена Цанева. // Език и литература, NLVII, 1992, N 1, с. 18-25. 

  

Сист. No: 24325

- 936 -

Сп А 212

Цанов, Страшимир.  "Кардашев на лов" в контекста на Вазовите "Драски и шарки" / Страшимир Цанов. // Родна реч, 1991, N 3, с. 7-9. 

  

Сист. No: 24460

- 937 -

В 152

Чернев, Григор.  Вазов - вечният учител : 160 години от рождението на Иван Вазов / Григор Чернев. // Словото днес, ХVI, N 639, 24 юни 2010, с. 3. 

  

Сист. No: 19514

- 938 -

ЦБ Сп А 197

Чернокожев, Вихрен.  Прогонените "Песни за Македония" : По случай 155-годишнината от рождението на Иван Вазов / Вихрен Чернокожев. // Български език и литература, 44, 2005, N 5, с. 17-20. 

  

Сист. No: 5343

- 939 -

В 20

Чолакова, Таня.  Иван Вазов - певец на българската земя / Таня Чолакова. // Гимназист, N 40, 17-23 окт. 1995, с. 5. 

  

Сист. No: 16254

- 940 -

В 20

Широкият спектър на живота, отразен в разказите на Иван Вазов  : Иван Вазов - разкази и повести. // Гимназист, ХХ, N 6, 12-18 февр. 2013, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 28657

- 941 -

ЦБ В 8

[Сто четиридесет и две] 142 години от рождението на Иван Вазов . // Литературен форум, N 25, 24-30 юни 1992, с. 1. 

  

Сист. No: 34920

Епопея на забравените

- 942 -

В 20

Атанасова, Тодорка.  Възхвала на народния героизъм : Иван Вазов - "Епопея на забравените" / Тодорка Атанасова. // Гимназист, N 33, 13-19 окт. 1998, с. 5. 

  

Сист. No: 19165

- 943 -

Ч/886.7.09/Д 580

Баладичните поражения: борбата между своя смисъл и безсмислие  : Иван Вазов - "Епопея на забравените". // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 69-72. 

  

Сист. No: 27106

- 944 -

ЦБ В 20

Боянова, Анелия.  Личната саможертва - път към национално безсмъртие в цикъла "Епопея на забравените" на Иван Вазов / Анелия Боянова. // Гимназист, N 37 ; 38 ; 39, 19 ноем. 2002, с. 5-6 ; с. 5 ; с. 5-6. 

  

Сист. No: 1657

- 945 -

Ч/886.7.09/Д 580

Българската нация между високото и ниското си битие  : Иван Вазов - "Епопея на забравените". // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 55-69. 

  

Сист. No: 27105

- 946 -

В 20

Василева, Красимира.  Духовната мощ и жертвоготовност на героите : Иван Вазов - "Епопея на забравените" / Красимира Василева. // Гимназист, ХІІІ, N 40 ; 41, 04 дек. 2007, с. 5-6 ; с. 5-6. 

  

Сист. No: 10581

- 947 -

Сп А 212

Виденов, Валентин.  "Епопея на забравените" [от Иван Вазов] в пространството светлина - мрак. / Валентин Виденов. // Родна реч, 1990, N 10, с. 39-41. 

  

Сист. No: 19166

- 948 -

В 20

Възкрасяването на миналото като пример за настоящето.  Възкресяването на миналото като пример за настоящето : Иван Вазов - "Епопея на забравените", "Паисий". // Гимназист, XIX, N 2, 10-16 ян. 2012, с. 5-6. 

  

Сист. No: 25237

- 949 -

В 20

Георгиев, Борис.  "Епопея на забравените" - вечно и трагично в духа на българина / Борис Георгиев. // Гимназист, N 2, 11-17 ян. 2000, с. 4. 

  

Сист. No: 24368

- 950 -

Сп А 197

Герджикова, Мария.  Стихотворението "1876" и неговото място в худож. единство на "Епопея на забравените" / Мария Герджикова. // Български език и литература, 2000, N 6, с. 29-37. 

  

Сист. No: 156

- 951 -

Сп А 197

Герджикова, Мария.  Художествената функция на ораторския стил в "Епопея на забравените" на Иван Вазов / Мария Герджикова. // Български език и литература, LII, 2009, N 2, с. 14-17. 

  

Сист. No: 17784

- 952 -

В 20

Гордост и преклонение пред подвига на забравените герои  : Иван Вазов - "Епопея на забравените". // Гимназист, N 26, 26 юни 2012, с. 3-5. 

  

Сист. No: 26947

- 953 -

В 20

Григорова, Валентина.  Саможертвата - път към свободата в одата "Опълченците на Шипка" : Иван Вазов - "Епопея на забравените" / Валентина Григорова. // Гимназист, N 41, 16 дек. 2003, с. 6 ; 10. 

  

Сист. No: 2719

- 954 -

В 20

Димитрова, Маргарита.  Пътят към безсмъртието : Иван Вазов - "Епопея на забравените" / Маргарита Димитрова. // Гимназист, N 35, 06 окт. 2001, с. 6-7. 

  

Сист. No: 995

- 955 -

В20

Димова, Веселина.  Националната героика в " Епопея на забравените " от Иван Вазов / Веселина Димова. // Гимназист, N 39, 30 ноем. 2004, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 3352

- 956 -

В 20

Димова, Веселина.  Подвиг, забрава и памет : Иван Вазов - "Епопея на забравените" / Веселина Димова. // Гимназист, 13, N 39, 28 ноем. 2006, с. 5-6. 

  

Сист. No: 8242

- 957 -

В 20

Димова, Веселина.  Подвиг, забрава и памет в епопеята : Иван Вазов - "Епопея на забравените" / Веселина Димова. // Гимназист, ХVII, N 49, 7 - 13 дек. 2010, с. 5 - 7. 

  

Сист. No: 21308

- 958 -

ЦБ В 20

Додов, Атанас.  Мит и история във Вазовата "Епопея на забравените" / Атанас Додов. // Гимназист, N 41; 42, 17 дек. 2002, с. 5-6. 

  

Сист. No: 1749

- 959 -

ПВ 124

Елевтеров, Стефан.  Единството на цикъла - "Епопея на забравените" [от Иван Вазов] / Стефан Елевтеров. // Век 21, IV, N 20, 19-25 май 1993, с. 10. 

  

Сист. No: 24372

- 960 -

В 148

Елефтеров, Стефан.  Основната идея на цикъла - "Епопея на забравените" / Стефан Елефтеров. // Аз буки, N 19, 8-14 май 1996, с. 12. 

  

Сист. No: 24370

- 961 -

Ч/886.7.09/П 19

Ентусиазмите на голямата идея. Величавите личности от вчера срещу потребителските реалности на съвремието  : Иван Вазов - "Епопея на забравените". // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 39-41. 

  

Сист. No: 27294

- 962 -

ЦБ В 8

Иван Вазов  : Матурата: Как да успеем?. // Литературен форум, 0, N 16, 23 апр. 2002, с. 7-10. 

  

Сист. No: 1299

- 963 -

В 20

Иван Вазов - "Епопея на забравените" . // Гимназист, ХХII, N 33; 34, 10-16 ноем. 2015; 17-23 ноем. 2015, с. 7,11; 7,10. 

  

Сист. No: 33766

- 964 -

ПВ 24

Иванова, Д.  Мотивът за саможертвата във Вазовия цикъл "Епопея на забравените" / Д. Иванова. // Супер РИК, N 1, 8-14 ян. 1996, с. 6-7. 

  

Сист. No: 24373

- 965 -

ЦБ В 20

Иванова, Мария.  Иван Вазов - "Епопея на забравените" : Основни художествени опозиции / Мария Иванова. // Гимназист, N 40, 05 дек. 2000, с. 7. 

  

Сист. No: 24

- 966 -

В 20

Илиев, Васил.  Подвигът на "забравените"- мярка за безсмъртие : Иван Вазов - "Епопея на забравените" / Васил Илиев. // Гимназист, XVI, N 4 ; 5, 27 ян. 2009, с. 6-7 ; с. 5-6. 

  

Сист. No: 13574

- 967 -

Ч/886.7.09/Д 580

Историчните обобщения: човешката смърт и героичният летопис  : Иван Вазов - "Епопея на забравените". // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 73-77. 

  

Сист. No: 27110

- 968 -

Сп А 181

Коларов, Радосвет.  Между мрака и светлината : Наблюдения върху поемата на Иван Вазов "Паисий" / Радосвет Коларов. // Литературна мисъл, 1977, N 2, с. 85-100. 

  

Сист. No: 3469

- 969 -

В 20

Комитски, Тома.  Символиката на мрака и светлината : Иван Вазов - "Епопея на забравените" / Тома Комитски. // Гимназист, XVI, N 2 ; 3, 13 - 19 ян. 2009, с. 6 ; с. 6-7. 

  

Сист. No: 13483

- 970 -

Сп А 1

Лазаров, Стойко.  "Епопея на забравените" [от Иван Вазов] - българският поетически иконостас / Стойко Лазаров. // Читалище, СХХV, 1995, N 2, с. 24-25. 

  

Сист. No: 24377

- 971 -

В 20

Левски - "слава нова на земята"  : Иван Вазов - "Епопея на забравените", "Левски". // Гимназист, ХХ, N 5, 5-11 февр. 2013, с. 6-7. 

  

Сист. No: 28614

- 972 -

В 20

Михайлова, Димитрина.  "Епопея на забравените" като епично-драматичен модел на българската идея / Димитрина Михайлова. // Гимназист, N 26, 30 юни - 6 юли 1998, с. 5-6. 

  

Сист. No: 24378

- 973 -

ПА 159

Мозер, Чарлз.  Възраждането, Освобождението и Иван Вазов : Мисли върху "Епопея на забравените" / Чарлз Мозер. // Език и литература, XLVII, 1992, N 3, с. 87-93. 

  

Сист. No: 24379

- 974 -

В 20

Неразривното единство личност - народ  : Иван Вазов "Епопея на забравените". // Гимназист, ХХІ, N 37, 38, 2-8 дек. 2014 г.; 9-15 дек. 2014, с. 6-7, 10-12; с. 6-7, 10-11. 

  

Сист. No: 32229

- 975 -

В 20

Николаев, Петко.  Трагичното и героичното в "Епопея на забравените" от Иван Вазов / Петко Николаев. // Гимназист, N 38, 29 окт. -4 ноем. 1996, с. 6-7. 

  

Сист. No: 24380

- 976 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Пантеон на безсмъртните ("Паисий") : Иван Вазов - "Епопея на забравените" / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 39, 02 дек. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2694

- 977 -

В 20

Примова, Б.  Драматизмът на Възрожденската епоха в "Епопея на забравените" от Иван Вазов / Б. Примова. // Гимназист, N 28, 12 юли 1994, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24387

- 978 -

ПА 28

Сивриев, Сава.  За християнската метафорика в "Епопея на забравените" от Иван Вазов / Сава Сивриев. // Летописи, 1994, N 5-6, с. 262-267. 

  

Сист. No: 24382

- 979 -

В 20

Симеонова, Мария.  Мракът и светлината : Иван Вазов - "Епопея на забравените" / Мария Симеонова. // Гимназист, 13, N 37, 14 ноем. 2006, с. 5. 

  

Сист. No: 8099

- 980 -

В 20

Спасов, Иван.  "Епопея на забравените" / Иван Спасов. // Гимназист, ХVIII, N 32, 6-12 окт. 1998, с. 5-7. 

  

Сист. No: 24383

- 981 -

В 20

Стоилкова, Ирена.  Възторг и преклонение пред героизма на една епоха : Иван Вазов -" Епопея на забравените" / Ирена Стоилкова. // Гимназист, N 40, 07 дек. 2004, с. 5-6. 

  

Сист. No: 3362

- 982 -

ЦБ В 20

Стойнева, Вера.  "Левски" - Апостолът на свободата в "Епопея на забравените" на Иван Вазов / Вера Стойнева. // Гимназист, N 38, 25 ноем. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2684

- 983 -

В 20

Стойнева, София.  Божият храм - свидетел на величавия човешки избор : Иван Вазов - "Епопея на забравените" / София Стойнева. // Гимназист, 12, N 40, 06 дек. 2005, с. 5-6. 

  

Сист. No: 5652

- 984 -

В 20

Стойнева, София.  Защитата на честта в одата : Иван Вазов - "Кочо" / София Стойнева. // Гимназист, ХVII, N 2, 12 -18 ян. 2010, с. 4-5. 

  

Сист. No: 15332

- 985 -

В 20

Стойнева, София.  "Към безсмъртието по-прекия път " : Иван Вазов - "Епопея на забравените " ( "Левски ") / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 41, 15 - 21 дек. 2009, с.7; 10. 

  

Сист. No: 15923

- 986 -

В 20

Стойнева, София.  Силата на познанието в одата "Паисий" : Иван Вазов - "Паисий " / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 42, 22 -31 дек. 2009, с. 6. 

  

Сист. No: 15947

- 987 -

Сп А 164

Стоянова, Людмила.  "Епопея на забравените" [на Иван Вазов] като национална митология / Людмила Стоянова. // Пламък, XXXVI, 1992, N 9-10, с. 139 -144. 

  

Сист. No: 24386

- 988 -

ЦБ В 20

Филипова, София.  Личност и народ в "Епопея на забравените" - Иван Вазов / София Филипова. // Гимназист, 12, N 41 ; 42, 13 дек. 2005, с. 5-6 ; с. 5-6. 

  

Сист. No: 5658

- 989 -

В 20

Художествен национален пантеон на великите личности  : Иван Вазов - "Епопея на забравените". // Гимназист, ХХ, N 3, 22-28 ян. 2013, с. 6-7. 

  

Сист. No: 28593

- 990 -

ЦБ В 20

Цанева, Милена.  Вазовият прочит на Перущенската битка : "Твойта гибел беше тържество за нас..." / Милена Цанева. // Гимназист, N 39, 28 ноем. 2000, с. 5-6. 

  

Сист. No: 10

- 991 -

В 20

Цанева, Милена.  Вазовият прочит на Перущенската битка / Милена Цанева. // Гимназист, VІІ, N 23, 06 юни 2000, с. 5-7. 

  

Сист. No: 24389

- 992 -

В 20

Цолова, Диана.  Иван Вазов - "Епопея на забравените" / Диана Цолова. // Гимназист, N 33, 21 окт. 1997, с. 4. 

  

Сист. No: 24390

- 993 -

В 20

Чолакова, Таня.  Личността, народът и историята в "Епопея на забравените" / Таня Чолакова. // Гимназист, N 4, 28 ян. - февр. 1997, с. 5. 

  

Сист. No: 24392

- 994 -

 

"Епопея на забравените" като поетически иконостас на нацията . // Игов,  Светлозар. Български шедьоври / Светлозар Игов, 1992, с. 75-83. 

   

  

Сист. No: 17512

Опълченците на Шипка

- 995 -

В 20

Винчева, Валя.  Героизъм и безсмъртие в одата : Иван Вазов - "Опълченците на Шипка " / Валя Винчева. // Гимназист, ХVII, N 1, 5 -11 ян. 2010, с. 11. 

  

Сист. No: 15147

- 996 -

В 20

Иванова, Екатерина.  Анализ на стихотворението - "Опълченците на Шипка" / Екатерина Иванова. // Гимназист, N 41, 19-25 ноем. 1996, с. 6-7. 

  

Сист. No: 24369

- 997 -

ПВ 24

Кирева, Нора.  "Идейно-художествен анализ на Вазовата ода "Опълченците на Шипка" / Нора Кирева. // Супер Рик, N 38, 25 ноем. - 1 дек. 1996, с. 6. 

  

Сист. No: 24376

- 998 -

В 20

Националноосвободителният смисъл на героизма и саможертвата  : Иван Вазов : "Опълченците на Шипка". // Гимназист, ХХІ, N 6, 11-17 февр. 2014, с. 7, 10-11. 

  

Сист. No: 30537

- 999 -

В 20

Ода на националното достойнство  : Иван Вазов - "Опълченците на Шипка". // Гимназист, ХVIII, N 2, 11 - 17 ян. 2011, с. 7; 10. 

  

Сист. No: 22255

- 1000 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Апотеоз на подвига : Иван Вазов - "Опълченците на Шипка" / Нина Пантелеева. // Гимназист, 12, N 39, 29 ноем. 2005, с. 5-6. 

  

Сист. No: 5649

- 1001 -

Ч/886.7.09/П 19

Патетично-драматична кулминация на епопеята  : Иван Вазов - "Опълченците на Шипка". // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 50-53. 

  

Сист. No: 27298

- 1002 -

Ч/886.7.09/П 30

Патриотичната и героична прослава в "Опълченците на Шипка" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 94-100. 

  

Сист. No: 27021

- 1003 -

В 2

Пашова, Мария.  Смислово-емоционалното значение на образа на Балкана в одата "Опълченците на Шипка" / Мария Пашова. // Рики - кандидатгимназист, N 3, 24 ян. 1995, с. 5. 

  

Сист. No: 24354

- 1004 -

Сп А 212

Пашова, Мария.  Друг поглед върху стиховете "България сега нази гледа..." : [От одата на Иван Вазов "Опълченците на Шипка"] / Мария Пашова. // Родна реч, 1990, N 9, с. 8-9. 

  

Сист. No: 24388

- 1005 -

В 2

Попов, Константин.  "Опълченците на Шипка" : Ролята на езиковото майсторство за внушаване на художествената идея / Константин Попов. // Рики - кандидатгимназист, N 3, 24 ян. 1995, с. 4. 

  

Сист. No: 24356

- 1006 -

В 2

"Опълченците на Шипка" - ода за народния подвиг . // Рики - кандидатгимназист, N 3, 21-27 ян. 1997, с. 5. 

  

Сист. No: 24381

Под игото

- 1007 -

ЦБ В 8

Алипиева, Антоанета.  Аз, аз, аз...Народопсихологичната дилема между дух и тяло в "Под игото" и "Бай Ганьо" / Антоанета Алипиева. // Литературен форум, N 10, 8-14 март 1995, с. 1,3. 

  

Сист. No: 24393

- 1008 -

Сп А 694

Антонова, Жулиета.  Духовното израстване на народа в романа "Под игото" на Иван Вазов / Жулиета Антонова. // Литерайко, 2005, N 8, с. 44-46. 

  

Сист. No: 5393

- 1009 -

Сп А 197

Атанасов, Владимир.  "Под игото" [от Иван Вазов] - възрожденски ритуали / Владимир Атанасов. // Български език и литература, XXXVII, 1996, N 2, с. 10 - 16. 

   

  

Сист. No: 16744

- 1010 -

Ч/886.7.09/П 30

Благоразумието срещу родолюбието в "Под игото"  : (ІІ част: ІV гл. "Около един труп" и V гл. "Новата молитва на Марка"). // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 119-123. 

  

Сист. No: 27026

- 1011 -

Сп А 212

Бояджиев, Илия.  Най-българския образ [Бойчо Огнянов от романа на Иван Вазов "Под игото"] / Илия Бояджиев. // Родна реч, XXXVII, 1993, N 2; 3; 4, с. 8-12; с. 13-17; с. 9-12. 

   

  

Сист. No: 19137

- 1012 -

Сп А 212

Братанов, Иво.  За едно прозвище в романа "Под игото" от Иван Вазов / Иво Братанов. // Родна реч, XLI, 1998, N 4, с. 9-10. 

  

Сист. No: 24394

- 1013 -

В 20

Варадинова, Ралица.  Личностната проекция на човека върху фона на разделното време в романа "Под игото" на Иван Вазов / Ралица Варадинова. // Гимназист, N 41, 8-14 дек. 1998, с. 5. 

  

Сист. No: 24395

- 1014 -

В 20

Василева, Ивета.  Романов епос за високите стойности на националноосвободителната идея : Иван Вазов - "Под игото " / Ивета Василева. // Гимназист, N 1, 08 ян. 2002, с. 6-7. 

  

Сист. No: 1082

- 1015 -

В 20

Василева, Красимира.  Измеренията на българската духовност в романа : Иван Вазов - "Под игото" / Красимира Василева. // Гимназист, XVI, N 10, 10 март 2009, с. 5-6. 

  

Сист. No: 13767

- 1016 -

ЦБ В 152

Вучков, Юлиян.  "Под игото" и България / Юлиян Вучков. // Български писател, N 38, 19-25 ноем. 1996, с. 4. 

  

Сист. No: 24396

- 1017 -

Сп А 197

Гавазов, Георги.  Още за "Под игото" [от Иван Вазов] / Георги Гавазов. // Български език и литература, XXXVI, 1994, N 5, с. 39-40. 

  

Сист. No: 24397

- 1018 -

Сп А 212

Георгиева, Даниела.  Херменевтиката на робското пространство в романа "Под игото" / Даниела Георгиева. // Родна реч, 1999, N 1, с. 8-11. 

  

Сист. No: 24398

- 1019 -

В 20

Георгиева, Михаела.  Иван Вазов. Картината на игото, бунта и погрома в романа "Под игото" / Михаела Георгиева. // Гимназист, N 40, 01 ян. 1998, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24399

- 1020 -

В 20

Георгиева, Полина.  От трезвостта на роба до пиянството на свободния дух : Иван Вазов - "Под игото" / Полина Георгиева. // Гимназист, ХХ, N 9, 5-11 март 2013, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 28837

- 1021 -

В 20

Григоров, Илия.  Измеренията на националното във Вазовия роман " Под игото " / Илия Григоров. // Гимназист, N 5 ; 6, 01 февр. 2005, с. 6 ; с. 5. 

  

Сист. No: 3610

- 1022 -

В 20

Димова, Веселина.  Духовният портрет на българина в романа : Иван Вазов - "Под игото" / Веселина Димова. // Гимназист, ХІІІ, N 4 ; 5, 29 ян. 2008, с. 5-6 ; с. 6. 

  

Сист. No: 10867

- 1023 -

Ч/886.7.09/П 30

Домашен бит и революционни настроения в "Под игото"  : ("Под игото", ІІ част, ХХХІ глава). // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 128-132. 

  

Сист. No: 27038

- 1024 -

В 20

Дончева, Венета.  Роман за трудния път на себепостигането : Иван Вазов - "Под игото" / Венета Дончева. // Гимназист, 14, N 4, 23 ян. 2007, с. 5-6. 

  

Сист. No: 8558

- 1025 -

В 20

Дончева, Веселина.  Художественият поглед на автор и герои към историческото битие на времето : Иван Вазов - "Под игото" / Веселина Дончева. // Гимназист, N 5; 6, 04 февр. 2003, с. 5-6; с. 5. 

  

Сист. No: 1958

- 1026 -

Ч/886.7.09/П 30

Духът на възрожденската епоха в "Под игото"  : (гл. ХІ, "Радини вълнения"). // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 115-118. 

  

Сист. No: 27025

- 1027 -

В 20

Енциклопесия на народния живот.  Енциклопедия на народния живот : Иван Вазов - "Под игото". // Гимназист, N 6; 7, 7 ян.-13 февр. 2012; 14-20 февр. 2012, с. 7, 10; с. 6. 

  

Сист. No: 25616

- 1028 -

В 20

Жанрово-стилови особености и идейно-емоционален патос  : Иван Вазов - "Под игото". // Гимназист, ХVIII, N 5; 6, 1 - 7 февр. 2011; 8 - 14 февр. 2011, с. 7; 10; с. 6. 

  

Сист. No: 22726

- 1029 -

ЦБ В 8

Иван Вазов  : Матурата: Как да успеем?. // Литературен форум, 0, N 15, 16 апр. 2002, с. 7-10. 

  

Сист. No: 1296

- 1030 -

В 20

Иванова, Диана.  "Под игото" от Иван Вазов - картина на революционния подем на народните маси / Диана Иванова. // Гимназист, N 43, 13 дек. 1994, с. 2. 

  

Сист. No: 24400

- 1031 -

В 20

Иванова, Мария.  Буря и бунт в душата на българина : Иван Вазов - "Под игото" / Мария Иванова. // Гимназист, N 41, 12 дек. 2000, с. 6. 

  

Сист. No: 69

- 1032 -

В 20

Историческата действителност преди и по време на Априлското въстание  : Иван Вазов - "Под игото". // Гимназист, ХХІ, N 10, 11, 11-17 март 2014; 18-24 март 2014, с. 7,10; с. 7,10-11. 

  

Сист. No: 30720

- 1033 -

ЦБ Сп А 212

Йорданова, Юлия.  Човек, време, история в романа "Под игото" от Иван Вазов / Юлия Йорданова. // Родна реч, 2004, N 1, с. 22-24. 

  

Сист. No: 2940

- 1034 -

Сп А 694

Йотов, Иван.  "Под игото" - революцията на апостолите и псевдореволюцията на "чичовците" / Иван Йотов. // Литерайко, 2006, N 9, с. 41-46. 

  

Сист. No: 8418

- 1035 -

Сп А 298

Каролев, Стоян.  "Под игото" [от Иван Вазов] - спомени и наблюдения / Стоян Каролев. // Везни, ІІ, 1992, N 1, с. 13-17. 

  

Сист. No: 24401

- 1036 -

В 20

Кацарска, Красимира.  Любовта като самопожертвование в романа на Иван Вазов "Под игото" / Красимира Кацарска. // Гимназист, N 43, 3-9 дек. 1996, с. 5-6. 

  

Сист. No: 24402

- 1037 -

Сп А 165

Кирова, Милена.  Вазов и другите българи в романа "Под игото" / Милена Кирова. // Образование, 1992, N 3, с. 66-78. 

  

Сист. No: 24403

- 1038 -

ПВ 124

Кирова, Милена.  Двата свята в "Под игото" / Милена Кирова. // Век 21, N 16, 21 апр. 1993, с. 10. 

  

Сист. No: 24404

- 1039 -

В 20

Колев, Юлиян.  Романът "Под игото" в измеренията на героико-патриотичното / Юлиян Колев. // Гимназист, N 40, 41, 9-15 дек. 1997, 16-2 дек. 1997, с. 4-5, с. 4. 

  

Сист. No: 24405

- 1040 -

В 20

Колев, Юлиян.  Романът "Под игото" в измеренията на героико-патриотичното / Юлиян Колев. // Гимназист, ХVIII, N 41, 16 - 22 дек. 1997, с. 4. 

  

Сист. No: 24409

- 1041 -

В 20

Колева, Яна.  Пътят на българина към духа на България : Иван Вазов - "Под игото" / Яна Колева. // Гимназист, N 42, 19 дек. 2000, с. 5 ; 12. 

  

Сист. No: 65

- 1042 -

В 20

Коновски, Георги.  Народът и водачите в романа "Под игото" / Георги Коновски. // Гимназист, N 39, 40, 24-30 ноем. 1998 , 1-7 дек. 1998, с. 4-5, с. 5. 

  

Сист. No: 24406

- 1043 -

В 20

Кръстева, Емилия.  "Лудостта" и "пиянството" в романа : Иван Вазов - "Под игото" / Емилия Кръстева. // Гимназист, N 4, 28 ян. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 1948

- 1044 -

В 20

Лагадинова, Райна.  Бит и историческа действителност в романа : Иван Вазов - "Под игото" / Райна Лагадинова. // Гимназист, N 1, 04 ян. 2005, с. 5-6. 

  

Сист. No: 3462

- 1045 -

ЦБ СпА 212

Лазаров, Стойко.  Романът "Под игото" : Иван Вазов - "Под игото" / Стойко Й. Лазаров. // Родна реч, 2001, N 9, с.7 - 10. 

  

Сист. No: 1019

- 1046 -

В 20

Лалова, Димитрина.  Човекът и философът Вазов в романа "Под игото" / Димитрина Лалова. // Гимназист, 14, N 3, 16 ян. 2007, с. 6 ; 10. 

  

Сист. No: 8503

- 1047 -

ЦБ В 8

Личева, Амелия.  Две епопеи - едно събитие. "Под игото" и "Записки по българските въстания" - опит за сравнение / Амелия Личева. // Литературен форум, N 9, 27 февр. 1991, с. 2. 

  

Сист. No: 24410

- 1048 -

В 20

Михайлова, Анна.  Народната съдба в романа : Иван Вазов - "Под игото" / Анна Михайлова. // Гимназист, N 3, 18 ян. 2005, с. 6-7. 

  

Сист. No: 3549

- 1049 -

В 20

Михайлова, Анна.  Народната съдба в романа : Иван Вазов - " Под игото " / Анна Михайлова. // Гимназист, 12, N 4, 25 ян. 2005, с. 6. 

  

Сист. No: 3576

- 1050 -

В 20

Михайлова, Анна.  Българинът в романа : Иван Вазов - "Под игото" / Анна Михайлова. // Гимназист, ХVIII, N 7, 15 - 21февр. 2011, с. 6; 10. 

  

Сист. No: 22747

- 1051 -

ЦБ В 8

Мутафов, Енчо.  "Под игото" [от Иван Вазов] : Навлизане в литературата / Енчо Мутафов. // Литературен форум, V, N 13, 29 март 1995, с. 6. 

  

Сист. No: 11795

- 1052 -

В 20

Надмогването на робската психика и революционното израстване на българина  : Иван Вазов - "Под игото". // Гимназист, ХХIII, N 38, 15 дек. 2015, с. 6;11. 

  

Сист. No: 34008

- 1053 -

В 37

Неделчев, Михаил.  Патриархът и издателят / Михаил Неделчев. // Култура, XXXVIII, N 40, 30 дек. 1994, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24351

- 1054 -

В 20

Николов, Ясен.  Духовното освобождаване на българина в романа "Под игото" / Ясен Николов. // Гимназист, N 5, 1-7 февр. 2000, с. 5. 

  

Сист. No: 24407

- 1055 -

В 20

Николов, Ясен.  Духовното израстване на българския народ в предосвобожденската епоха : "Чичовци", "Хаджи Ахил", "Под игото" / Ясен Николов. // Гимназист, N 44, 10-16 дек. 1996, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24422

- 1056 -

Ч/886.7.09/П 19

Одеса  : Иван Вазов - "Под игото". // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 61-65. 

  

Сист. No: 27301

- 1057 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Най-българската книга : Иван Вазов - "Под игото" / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 5 ; 6, 03 февр. 2004, с. 5-6 ; с. 5. 

  

Сист. No: 2808

- 1058 -

В 20

Пашова, Мария.  Българинът и историята в "Под игото" от Иван Вазов / Мария Пашова. // Гимназист, N 45, 17 - 28 дек. 1996, с. 4-5. 

  

Сист. No: 14816

- 1059 -

В 20

Пернишки, Васил.  Българинът - Възрожденец в романа "Под игото" от Иван Вазов / Васил Пернишки. // Гимназист, N 41, 42, 16-22 дек. 1997, 23 дек. 1998, с. 5, 4-5. 

   

  

Сист. No: 16789

- 1060 -

В 20

Пернишки, Васил.  Българинът - възрожденец в романа "Под игото" от Иван Вазов / Васил Пернишки. // Гимназист, N 41, 16-22 дек. 1997, с. 5. 

  

Сист. No: 24408

- 1061 -

В 20

Петков, Огнян.  Революционното израстване и моралната сила на българският народ, отразени в романа "Под игото" / Огнян Петков. // Гимназист, N 1, 01 ян. 1994, с. 7. 

  

Сист. No: 18473

- 1062 -

ЦБ Сп А 212

Попиванов, Борис.  Българската вечност : "Под игото" и худож. прозрения на Вазов / Борис Попиванов. // Родна реч, 2000, N 5-6, с. 26-28. 

  

Сист. No: 299

- 1063 -

Сп А 212

Попиванов, Борис.  Българската вечност : "Под игото" и художествените прозрения на Вазов / Борис Попиванов. // Родна реч, 2000, N 5-6, с. 26-28. 

  

Сист. No: 20656

- 1064 -

В 20

Попова, Виолета.  Героите в романа : Иван Вазов - "Под игото" / Виолета Попова. // Гимназист, N 7, 14-20 февр. 2012, с. 7, с. 10. 

  

Сист. No: 26226

- 1065 -

ЦБ В 20

Попова, Ема.  Образи на българското в романа "Под игото" от Иван Вазов / Ема Попова. // Гимназист, N 24, 19 юни 2001, с. 6-7. 

  

Сист. No: 880

- 1066 -

В 20

Радков, Марин.  Вазовите герои - между възможността и невъзможността за промяна : Иван Вазов - "Под игото" / Марин Радков. // Гимназист, ХII, N 2, 11 ян. 2005, с. 6 ; 12. 

  

Сист. No: 3466

- 1067 -

В 20

Революционизирането на народа  : Иван Вазов - "Под игото". // Гимназист, ХХII, N 5, 3-9 февр. 2015, с. 7, 10-11. 

  

Сист. No: 32596

- 1068 -

В 20

Робството и свободата в художествения свят на романа. Моралната сила и духовното извисяване на българския дух  : Иван Вазов - "Под игото". // Гимназист, N 1, 2, 5-11 ян. 2016; 12-18 ан. 2016, с. 7, 10-11; с. 6-7, 10-11. 

  

Сист. No: 34147

- 1069 -

В 20

Сблъсък между робската "разумност" и бунтовната "лудост"  : Иван Вазов - "Под игото". // Гимназист, ХХ, N 8, 26 февр. - 4 март 2013, с. 7, 10-11. 

  

Сист. No: 28794

- 1070 -

В 20

Спасов, Иван.  "Под игото" - най-българският роман / Иван Спасов. // Гимназист, N 43, 07 ноем. 1995, с. 5. 

  

Сист. No: 24412

- 1071 -

Сп А 298

Стаматов, Любомир.  Кандов - неразбраният [от романа "Под игото" на Иван Вазов] / Любомир Стаматов. // Везни, ІІ, 1992, N 5, с. 17-21. 

  

Сист. No: 24413

- 1072 -

ЦБ В 8

Стефанов, Валери.  "Под игото" - от "страничния" ъгъл на три образа / Валери Стефанов. // Литературен форум, N 5, 31 ян. 1991, с. 5. 

  

Сист. No: 24414

- 1073 -

В 20

Стойнева, Вера.  Иван Вазов. "Под игото" : Художествени измерения на българския национален характер / Вера Стойнева. // Гимназист, N 6, 8-14 февр. 2000, с. 4. 

  

Сист. No: 24415

- 1074 -

В 20

Стойнева, София.  Робското примирение и свободата в света на романа : Иван Вазов - "Под игото" / София Стойнева. // Гимназист, 13, N 6 ; 7, 07 февр. 2006, с. 5-6 ; с. 6. 

  

Сист. No: 5836

- 1075 -

В 20

Стойнева, София.  Коментар по откъс от творба : Иван Вазов - "Под игото" (откъс от творбата "Силистра Йолу") / София Стойнева. // Гимназист, ХVII, N 5, 2 - 8 февр. 2010, с. 5. 

  

Сист. No: 15351

- 1076 -

В 20

Танев, Теодор.  Иван Вазов - "Под игото". Наблюдения върху образа на Кандов / Теодор Танев. // Гимназист, N 42, 15 дек. 1998, с. 4. 

  

Сист. No: 24416

- 1077 -

Сп А 212

Тотев, Пламен.  "Под игото" [от Иван Вазов] - роман -епопея? / Пламен Тотев. // Родна реч, XXXVI, 1992, N 7-8, с. 3-6. 

  

Сист. No: 24417

- 1078 -

В 20

Фанова, Нина.  Обаянието на героите в романа "Под игото" на Иван Вазов / Нина Фанова. // Гимназист, N 44, 14 ноем. 1995, с. 5. 

  

Сист. No: 24418

- 1079 -

В 20

Христов, Владимир.  Духовното освобождаване на българина : Иван Вазов -"Под игото" / Владимир Христов. // Гимназист, ХVIII, N 8, 22 - 28 февр. 2011, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 22750

- 1080 -

В 20

Цанева, Милена.  За националната епопея "Под игото" : Жанрово-стилови особености и идейно-емоционален патос / Милена Цанева. // Гимназист, N 4, 25-31 ян. 2000, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24419

- 1081 -

Сп А 197

Чернокожев, Николай.  Гостът и неговите езици [в романа "Под игото" от Иван Вазов] / Николай Чернокожев. // Български език и литература, XXXVII, 1996, N 2, с. 17-21. 

  

Сист. No: 24391

- 1082 -

ЦБ В 8

Чернокожев, Николай.  За три ключови глави от романа "Под игото" / Николай Чернокожев. // Литературен форум, N 21, 01 май 1992, с. 4. 

  

Сист. No: 24421

- 1083 -

В 20

Чолакова, Таня.  Нравственото израстване на българина в романа "Под игото" / Таня Чолакова. // Гимназист, N 42, 26 ноем. - 2 дек. 1996, с. 6. 

  

Сист. No: 24420

- 1084 -

Ч/886.7.09/П 19

"Най-българската книга"  : Иван Вазов - "Под игото". // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 66-73. 

  

Сист. No: 27305

- 1085 -

Ч/886.7.09/П 30

"Пиянството на един народ"  : ("Под игото", ІІ част, ХVІ глава). // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 124-127. 

  

Сист. No: 27027

- 1086 -

Ч/886.7.09/Д 580

"Под игото" - епическото пробуждане на българския народ . // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 93-104. 

  

Сист. No: 27113

Немили-недраги

- 1087 -

Сп А 212

Огнянова, Мариола.  Как разбирате думите на Бръчков към Странджата: "Ти си един герой" [от романа на Иван Вазов "Немили-недраги"]? / Мариола Огнянова. // Родна реч, XXXVIII, 1994, N 3, с. 17-19. 

  

Сист. No: 24443

Чичовци

- 1088 -

В 20

Вазовият пародиен поглед към едно отдавна отминало време  : Иван Вазов - "Чичовци". // Гимназист, ХХIII, N 3, 19-25 ян. 2016, с. 6-7, 10. 

  

Сист. No: 34043

- 1089 -

В 20

Винчева, Валя.  Духовният свят на българите във Вазовата повест "Чичовци" / Валя Винчева. // Гимназист, 14, N 2, 09 ян. 2007, с. 5-6. 

  

Сист. No: 8464

- 1090 -

ЦБ В 152

Вучков, Юлиян.  Съдбата и играта на Вазовите чичовци / Юлиян Вучков. // Български писател, ІІІ, N 28, 10 септ. 1996, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 24426

- 1091 -

ПА 159

Генкова, Нели.  Говорещите чичовци / Нели Генкова. // Език и литература, 1991, N 1, с. 41-48. 

  

Сист. No: 24427

- 1092 -

В 20

Георгиева, Стоймира.  Чичовците - различни и тъждествени : Иван Вазов - "Чичовци" / Стоймира Георгиева. // Гимназист, N 1; 2, 16 ян. 2001, с. 5; с. 5. 

  

Сист. No: 181

- 1093 -

В 20

Делийска, Красимира.  Два незабравими образа от повестта "Чичовци" на Иван Вазов / Красимира Делийска. // Гимназист, N 2, 13-19 ян. 1998, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24430

- 1094 -

В20

Димова, Веселина.  Светът на чичовците в едноименната повест на Иван Вазов / Веселина Димова. // Гимназист, N 41, 14 дек. 2004, с.5-6.. 

  

Сист. No: 3381

- 1095 -

В 20

Кацарска, Красимира.  Общото и специфичното в образите на героите (I глава) : Иван Вазов - " Чичовци " / Красимира Кацарска. // Гимназист, N 42, 21 дек. 2004, с. 5-6. 

  

Сист. No: 3395

- 1096 -

ЦБ В 20

Кръстева, Емилия.  Психологията на робството, разкрита в повестта "Чичовци" на Иван Вазов / Емилия Кръстева. // Гимназист, N 2, 14 ян. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 1881

- 1097 -

В 20

Михайлова, Анна.  Вазовите "Чичовци" пред предизвикателствата на времето / Анна Михайлова. // Гимназист, XVI, N 9, 03 март 2009, с. 6-7. 

  

Сист. No: 13735

- 1098 -

ЦБ В 8

Мутафов, Енчо.  "Чичовци" : Повествувателната галерия / Енчо Мутафов. // Литературен форум, V, N 12, 22-28 март 1995, с. 3. 

  

Сист. No: 24438

- 1099 -

ЦБ В 8

Недков, Здравко.  Героите на "Чичовци" [от Иван Вазов] в театъра на речта / Здравко Недков. // Литературен форум, VII, N 26, 02 юли 1997, с. 6. 

  

Сист. No: 24439

- 1100 -

В 20

Неповторима художествена "галерия" от "типове и нрави български"  : Иван Вазов - "Чичовци". // Гимназист, N 8, 21-27 февр. 2012, с. 6-7. 

  

Сист. No: 26232

- 1101 -

В 20

Николаев, Петко.  Съдбата на Вазовите Чичовци днес : (Литературно-публицистично съчинение) / Петко Николаев. // Гимназист, N 2, 3, 14-20 ян. 1997; 21-27 ян. 1997, с. 5, 4. 

  

Сист. No: 24441

- 1102 -

В 20

Николов, Ясен.  Духовното израстване на българския народ в предосвобожденската епоха : "Чичовци", "Хаджи Ахил", "Под игото" / Ясен Николов. // Гимназист, N 44, 10-16 дек. 1996, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24422

- 1103 -

Сп А 181

Николова-Гълъбова, Жана.  "Чичовци" на Иван Вазов : Същина на хумористичния похват / Жана Николова-Гълъбова. // Литературна мисъл, 1971, N 6, с. 63-79. 

  

Сист. No: 3224

- 1104 -

Ч/886.7.09/П 19

От великото до смешното  : Иван Вазов - "Чичовци". // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 57-61. 

  

Сист. No: 27300

- 1105 -

В 20

Павлова, Боряна.  Свободата - несподелен копнеж на човешката душа : Иван Вазов - "Чичовци" / Боряна Павлова. // Гимназист, N 40 ; 41, 11 дек. 2001, с. 6 ; с. 6. 

  

Сист. No: 1049

- 1106 -

В 20

Преобърнатите стойности на патриотичната идея за свободата  : Иван Вазов - "Чичовци". // Гимназист, ХХІ, N 12, 25-31 март 2014, с. 6-7, 10. 

  

Сист. No: 30826

- 1107 -

В 20

Преобърнатият модел на света ва Вазовите "Чичовци"  : Иван Вазов : "Чичовци". // Гимназист, ХХII, N 6, 10-16 февр. 2015, с. 7, 10-11. 

  

Сист. No: 32614

- 1108 -

ПВ24

Симеонова, Ваня.  Иван Вазов - "Чичовци" / Ваня Симеонова. // Супер Рик, N 4-5, 01 ян. 1994, с. 6-7. 

  

Сист. No: 24452

- 1109 -

Ч/886.7.09/П 30

Смешното и печалното в ХІІІ глава на "Чичовци" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 111-114. 

  

Сист. No: 27024

- 1110 -

В 20

Стойнева, Вера.  Художествена "галерия" от "типове и нрави български" във време на освободителни борби : Иван Вазов - "Чичовци" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 2, 13 ян. 2004, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2764

- 1111 -

В 20

Стойнева, Вера.  Предчувствие за свобода в антигероизма на Вазовите "Чичовци" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 2, 12-18 ян. 1999, с. 4. 

  

Сист. No: 24453

- 1112 -

В 20

Стойнева, София.  Вазовите чичовци между бита и историята : Иван Вазов - "Чичовци" / София Стойнева. // Гимназист, ХVII, N 4, 26 ян. - 1 февр. 2010, с. 6-7. 

  

Сист. No: 15333

- 1113 -

Сп А 212

Тиханов, Галин.  Човекът и неговото име в "Чичовци" [на Иван Вазов] / Галин Тиханов. // Родна реч, 1991, N 1, с. 10-12. 

  

Сист. No: 24454

- 1114 -

ПВ 24

Тошкова, Десислава Цв.  Анализ на първа глава на "Чичовци" от Иван Вазов / Десислава Цв. Тошкова. // Супер Рик, N 2, 01 ян. 1994, с. 4-6. 

  

Сист. No: 24456

- 1115 -

В 20

Цанева, Милена.  "Галерия от образи и нрави български" : Иван Вазов - "Чичовци" / Милена Цанева. // Гимназист, ХVIII, N 9, 1 - 7 март 2011, с. 6; 10. 

  

Сист. No: 22766

- 1116 -

В 20

Цанева, Милена.  Вазовите "Чичовци" / Милена Цанева. // Гимназист, N 3, 18-24 ян. 2000, с. 4-6. 

  

Сист. No: 24459

- 1117 -

Ч/886.7.09/Д 580

"Чичовци" - смешното "пиянство на един народ" . // Димитрова,  Елка. Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003, с. 89-93. 

  

Сист. No: 27112

- 1118 -

Ч/886.7.09/П 30

"Чичовците" - конфликтни герои извън големия конфликт на възрожденското време в І и ІІ глава на "Чичовци" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 105-110. 

  

Сист. No: 27023

Дядо Йоцо гледа

- 1119 -

В 20

Ангелова, Анелия.  Образът на "българското" : Иван Вазов - "Дядо Йоцо гледа" / Анелия Ангелова. // Гимназист, XVI, N 8, 24 февр. - 2 март 2009, с. 6-7. 

  

Сист. No: 13576

- 1120 -

В 20

Георгиева, Елена.  Духовният взор на българина : Иван Вазов - "Дядо Йоцо гледа" / Елена Георгиева. // Гимназист, ХVIII, N 3, 18 - 23 ян. 2011, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 22719

- 1121 -

В 20

Димитрова, Марияна.  Духовният взор на българина : Иван Вазов - " Дядо Йоцо гледа " / Марияна Димитрова. // Гимназист, N 2, 15 ян. 2002, с.6 - 7.. 

  

Сист. No: 1103

- 1122 -

ЦБ В 8

Иван Вазов  : Матурата: Как да успеем?. // Литературен форум, 0, N 15, 16 апр. 2002, с. 7-10. 

  

Сист. No: 1296

- 1123 -

Ч/886.7.09/П 30

Идейно-нравствените послания в разказа "Дядо Йоцо гледа" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 101-104. 

  

Сист. No: 27022

- 1124 -

В 20

Кацарска, Красимира.  Християнската идея на изкуплението във Вазовия разказ "Дядо Йоцо гледа" / Красимира Кацарска. // Гимназист, N 35, 36, 4-5 ноем.1997; 11-17 ноем. 1997, с. 5, с. 4-10. 

  

Сист. No: 24434

- 1125 -

В 20

Николов, Ясен.  "Дядо Йоцо гледа" - Вазовото прозрение за българското / Ясен Николов. // Гимназист, N 36; 37, 3-9 ноем. 1998; 10-16 ноем. 1998, с. 4; с. 4. 

  

Сист. No: 24442

- 1126 -

В 20

Образът на Дядо Йоцо - присъда над безразличието  : Иван Вазов - "Дядо Йоцо гледа". // Гимназист, ХХ, N 6, 7, 12-18 февр. 2013 ; 19-25 февр. 2013, с. 10 ; 7. 

  

Сист. No: 28755

- 1127 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Между възторга и разочарованието : Иван Вазов - "Дядо Йоцо гледа" / Нина Пантелеева. // Гимназист, 13, N 41, 12 дек. 2006, с. 5-6. 

  

Сист. No: 8342

- 1128 -

В 20

Попов, К.  Словесно-художественото майсторство на Вазов в разказа "Дядо Йоцо гледа" / К. Попов. // Гимназист, N 42, 06 дек. 1994, с. 3. 

  

Сист. No: 24450

- 1129 -

В 20

Христова, Лилия.  Горчивата усмивка на "зрящия" Вазов в разказа "Дядо Йоцо гледа" / Лилия Христова. // Гимназист, N 40, 12-18 ноем.1996, с. 5. 

  

Сист. No: 24458

- 1130 -

В 20

Цанева, Милена.  Следосвобожденската действителност в разказите на Иван Вазов : "Дядо Йоцо гледа" - между възторга и разочарованието / Милена Цанева. // Гимназист, ХХII, N 37, 8-14 дек. 2015, с. 6-7, 10-11. 

  

Сист. No: 33883

- 1131 -

В 20

"Де е българското?"  : Иван Вазов "Дядо Йоцо гледа". // Гимназист, ХХII, N 40, 23 дек. 2014, с.7; 11. 

  

Сист. No: 32401

- 1132 -

Ч/886.7.09/П 19

"Дядо Йоцо гледа" или другият, липсващият българин . // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 53-57. 

  

Сист. No: 27299

При Рилския манастир

- 1133 -

ЦБ В 8

Иван Вазов  : Матурата: Как да успеем?. // Литературен форум, 0, N 16, 23 апр. 2002, с. 7-10. 

  

Сист. No: 1299

- 1134 -

В 20

Иванова, Аглая.  Вазовият песенен поклон пред родината : Иван Вазов - "При Рилския манастир", "Родната реч", "Жива история", "Съзерцание" / Аглая Иванова. // Гимназист, N 24, 17 юни 2003, с. 6-7. 

  

Сист. No: 2475

- 1135 -

ЦБ В 20

Младенова, Фани.  Природата - "Божи дар" : (литературноинтерпретативно съчинение по два цитата) / Фани Младенова. // Гимназист, 13, N 26, 27 юни 2006, с. 4-5. 

  

Сист. No: 6992

- 1136 -

В 20

Младенова, Фани.  Природата - "Божи дар" : Иван Вазов - "При Рилския манастир" / Фани Младенова. // Гимназист, ХVII, N 48, 30 ноем. - 6 дек. 2010, с. 7; 10. 

  

Сист. No: 21319

- 1137 -

В 20

Пантелеева, Нина.  "Сега съм у дома" : Иван Вазов - "При Рилския манастир" / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 23, 08 юни 2004, с. 10. 

  

Сист. No: 3097

- 1138 -

В 20

Пантелеева, Нина.  "Сега съм у дома, в сърцето съм на Рила" : Иван Вазов - "При Рилския манастир" / Нина Пантелеева. // Гимназист, XVI, N 5, 03 февр. 2009, с. 6-7. 

  

Сист. No: 13615

- 1139 -

В 20

Патриотичен възторг и молитвено преклонение пред Родното  : Иван Вазов - "Отечество любезно, как хубаво си ти! ", "При Рилския манастир". // Гимназист, ХХ, N 1, 8-14 ян. 2013, с. 6-7. 

  

Сист. No: 28320

- 1140 -

Ч/886.7.09/П 30

Преклонението пред природата в "При Рилския манастир" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 66-69. 

  

Сист. No: 27002

- 1141 -

ЦБ В 20

Стойнева, Вера.  Природа и социална действителност в лиричните гласове на Вазовите "песнопенья" : ("При Рилския манастир", "Елате ни вижте!") / Вера Стойнева. // Гимназист, N 1, 06 ян. 2004, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2733

- 1142 -

В 20

Стойнева, София.  Иван Вазов - природата като извор на национално самочувствие : ("Отечество любезно, как хубаво си ти!", "Към природата ", "При Рилския манастир ") / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 39, 1-7 дек. 2009, с. 7; 10. 

  

Сист. No: 15805

- 1143 -

В 20

Стойнева, София.  Иван Вазов - природата като извор на национално самочувствие : ("Отечество любезно, как хубаво си ти!", "Към природата", "При Рилския манастир", Вечерният час") / София Стойнева. // Гимназист, ХVII, N 39, 1-7 дек. 2009, с.7; 10. 

  

Сист. No: 16935

- 1144 -

В 20

Филипова, София.  Два модела на възприемане на природата : Иван Вазов - "При Рилския манастир" / София Филипова. // Гимназист, ХІІІ, N 2, 15 ян. 2008, с. 5-6. 

  

Сист. No: 10790

Тъмен герой

- 1145 -

В 20

Георгиева, Елена.  "Героизмът на милостта е непознат за твоята душа" - смутното време на антихуманността : Иван Вазов - "Тъмен герой" / Елена Георгиева. // Гимназист, N 7, 17 февр. 2004, с. 6. 

  

Сист. No: 2847

- 1146 -

ЦБ В 8

Иван Вазов  : Матурата: Как да успеем?. // Литературен форум, 0, N 15, 16 апр. 2002, с. 7-10. 

  

Сист. No: 1296

- 1147 -

В 20

Младенова, Фани.  "Настоящето може да дава живот само на сатирата" : Иван Вазов - разкази / Фани Младенова. // Гимназист, N 7, 15 февр. 2005, с. 5-6. 

  

Сист. No: 3643

- 1148 -

В 20

Филипова, София.  Възмущение от жестокостта и насилието : Иван Вазов - "Травиата" и "Тъмен герой" / София Филипова. // Гимназист, ХІІІ, N 3, 22 ян. 2008, с. 5-6. 

  

Сист. No: 10840

- 1149 -

В 20

Цанева, Милена.  Следосвобожденската действителност в разказите на Иван Вазов : "Дядо Йоцо гледа" - между възторга и разочарованието / Милена Цанева. // Гимназист, ХХII, N 37, 8-14 дек. 2015, с. 6-7, 10-11. 

  

Сист. No: 33883

Паисий

- 1150 -

В 20

Възкрасяването на миналото като пример за настоящето.  Възкресяването на миналото като пример за настоящето : Иван Вазов - "Епопея на забравените", "Паисий". // Гимназист, XIX, N 2, 10-16 ян. 2012, с. 5-6. 

  

Сист. No: 25237

- 1151 -

В 20

Георгиев, Иван.  Възрожденският подвиг на монаха : Иван Вазов - "Паисий" / Иван Георгиев. // Гимназист, ХVIII, N 1, 4 - 10 ян. 2011, с. 11 - 12. 

  

Сист. No: 22013

- 1152 -

Сп А 181

Коларов, Радосвет.  Между мрака и светлината : Наблюдения върху поемата на Иван Вазов "Паисий" / Радосвет Коларов. // Литературна мисъл, 1977, N 2, с. 85-100. 

  

Сист. No: 3469

- 1153 -

Ч/886.7.09/П 30

Паисий Хилендарски - сеяч на светлина в одата "Паисий" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 83-86. 

  

Сист. No: 27006

- 1154 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Пантеон на безсмъртните ("Паисий") : Иван Вазов - "Епопея на забравените" / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 39, 02 дек. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2694

- 1155 -

Ч/886.7.09/П 19

Получаващ, възвестяващ, овековечен  : Иван Вазов - "Паисий". // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 46-47. 

  

Сист. No: 27296

- 1156 -

В 20

Спасов, Иван.  Иван вазов - "Паисий". Възрожденският подвиг на монаха / Иван Спасов. // Гимназист, N 34, 20-26 окт. 1998, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24385

- 1157 -

В 20

Стойнева, София.  Силата на познанието в одата "Паисий" : Иван Вазов - "Паисий " / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 42, 22 -31 дек. 2009, с. 6. 

  

Сист. No: 15947

Родна реч

- 1158 -

В 20

Иванова, Аглая.  Вазовият песенен поклон пред родината : Иван Вазов - "При Рилския манастир", "Родната реч", "Жива история", "Съзерцание" / Аглая Иванова. // Гимназист, N 24, 17 юни 2003, с. 6-7. 

  

Сист. No: 2475

Жива история

- 1159 -

В 20

Иванова, Аглая.  Вазовият песенен поклон пред родината : Иван Вазов - "При Рилския манастир", "Родната реч", "Жива история", "Съзерцание" / Аглая Иванова. // Гимназист, N 24, 17 юни 2003, с. 6-7. 

  

Сист. No: 2475

Съзерцание

- 1160 -

В 20

Иванова, Аглая.  Вазовият песенен поклон пред родината : Иван Вазов - "При Рилския манастир", "Родната реч", "Жива история", "Съзерцание" / Аглая Иванова. // Гимназист, N 24, 17 юни 2003, с. 6-7. 

  

Сист. No: 2475

Левски

- 1161 -

Ч/886.7.09/П 19

Кулминации на патетиката  : Иван Вазов - "Левски". // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 41-45. 

  

Сист. No: 27295

- 1162 -

В 20

Левски - "слава нова на земята"  : Иван Вазов - "Епопея на забравените", "Левски". // Гимназист, ХХ, N 5, 5-11 февр. 2013, с. 6-7. 

  

Сист. No: 28614

- 1163 -

В 20

Личност и свобода  : Иван Вазов - "Левски". // Гимназист, N 3, 17-23 ян. 2012, с. 7; 10-11. 

  

Сист. No: 18159

- 1164 -

В 20

Начева, Катя.  Одата "Левски" - героико-романтична патетика : Иван Вазов - "Епопея на забравените" / Катя Начева. // Гимназист, ХVII, N 51, 21 - 31 дек. 2010, с. 5 - 7. 

  

Сист. No: 21505

- 1165 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Одата "Левски" - героико-романтична патетика : Иван Вазов - "Епопея на забравените " / Нина Пантелеева. // Гимназист, ХI, N 37, 16 ноем. 2004, с. 5-6. 

  

Сист. No: 3287

- 1166 -

В 20

Патетична възхвала на Апостола на свободата  : Иван Вазов - "Левски". // Гимназист, ХХII, N 34; 35, 17-23 ноем. 2015; 24-30 ноем. 2015, с. 11; 10-11. 

  

Сист. No: 33855

- 1167 -

Ч/886.7.09/П 30

Пътят към безсмъртието в "Левски" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 77-82. 

  

Сист. No: 27005

- 1168 -

ЦБ В 20

Стойнева, Вера.  "Левски" - Апостолът на свободата в "Епопея на забравените" на Иван Вазов / Вера Стойнева. // Гимназист, N 38, 25 ноем. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2684

- 1169 -

В 20

Стойнева, София.  "Към безсмъртието по-прекия път " : Иван Вазов - "Епопея на забравените " ( "Левски ") / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 41, 15 - 21 дек. 2009, с.7; 10. 

  

Сист. No: 15923

1876

- 1170 -

Сп А 197

Герджикова, Мария.  Стихотворението "1876" и неговото място в худож. единство на "Епопея на забравените" / Мария Герджикова. // Български език и литература, 2000, N 6, с. 29-37. 

  

Сист. No: 156

Българският език

- 1171 -

В 20

Атанасова, Невена.  Духовната родина на поета : Иван Вазов - "На България", "Българският език" / Невена Атанасова. // Гимназист, N 34, 30 окт. 2001, с. 6-7. 

  

Сист. No: 983

- 1172 -

В 20

Езикът, най-силното оръжие за защита на "българското"  : Иван Вазов - "Българският език". // Гимназист, ХІХ, N 46, 18-31 окт. 2012, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 28024

- 1173 -

Ч/886.7.09/П 19

Защитен и възвисен!  : Иван Вазов - "Българският език". // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 37-39. 

  

Сист. No: 27293

- 1174 -

В 20

Критическите разкази на Вазов - ново явление в литературата ни . // Гимназист, ХХII, N 3, 20-26 януар. 2015 г., с. 7, 10-11. 

  

Сист. No: 32642

- 1175 -

Сп А 197

Митева, Мария.  Разкриване облика на човека и твореца Вазов чрез анализа на стихотворението "Българският език" / Мария Митева. // Бълг. език и литература, 47, 1982, N 5, с. 28-33. 

  

Сист. No: 3335

- 1176 -

В 20

Николова, Милена.  Родното слово - сила и красота за духа на българина : Иван Вазов - "Българският език" / Милена Николова. // Гимназист, N 36, 12 ноем. 2002, с. 5-6. 

  

Сист. No: 1643

- 1177 -

Сп А 212

Огнянова, Мариола.  Как е изразена мисълта на Иван Вазов за светостта и красотата на родния език в стихотворението "Българският език" / Мариола Огнянова. // Родна реч, 1991, N 1, с. 6-7. 

  

Сист. No: 24353

- 1178 -

В 20

Одата на Вазов - прослава на родното  : Иван Вазов - "Българският език". // Гимназист, ХХII, N 36, 1-7 дек. 2015, с. 6-7. 

  

Сист. No: 33847

- 1179 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Одическа патетика и гневна полемика : Иван Вазов - "Българският език" / Нина Пантелеева. // Гимназист, 12, N 38, 22 ноем. 2005, с. 5-6. 

  

Сист. No: 5614

- 1180 -

Ч/886.7.09/П 30

Патосът на възторга и изобличението в одата "Българският език" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 58-62. 

  

Сист. No: 27000

- 1181 -

В 2

Пернишка, Е.  Иван Вазов - "Българският език" : Как поетът изразява възхищението си от българския език / Емилия Пернишка. // Рики - кандидатгимназист, N 5, 6-12 февр. 1996, с. 5. 

  

Сист. No: 24355

- 1182 -

В 20

Петров, Димитър.  "Българският език" - защита и възхвала на родното слово / Димитър Петров. // Гимназист, ХVII, N 47, 23-29 ноем. 2010, с. 7; 10. 

  

Сист. No: 21378

- 1183 -

В 20

Родният език - сила и красота за духа на българина  : Иван Вазов : "Българският език". // Гимназист, ХХІ, N 39, 16-22 дек. 2014, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 32369

- 1184 -

В 2

Симеонова, Сара.  Какви мисли и чувства поражда Вазовото стихотворение "Българският език" / Сара Симеонова. // Рики - кандидатгимназист, ХIХ, N 4, 31 ян. 1995, с. 5. 

  

Сист. No: 24359

- 1185 -

В 20

Стойнева, Вера.  "Българският език" - опазена национална светиня : Лириката на Иван Вазов / Вера Стойнева. // Гимназист, N 37, 18 ноем. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2663

- 1186 -

В 20

Стойнева, Вера.  Родното - преоткрита духовна родина в творческите сетива на Иван Вазов : ("Новонагласената гусла", "На България", "Българският език") / Вера Стойнева. // Гимназист, N 37, 26 септ. 1995, с. 6-7. 

  

Сист. No: 24365

- 1187 -

В 20

Стойнева, София.  Любовта към България - вдъхновението на поета : Иван Вазов - "Де е България?", "На България" и "Българският език" / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 38, 24 -30 ноем. 2009, с.6-7. 

  

Сист. No: 15631

Кочо

- 1188 -

В 20

Вазовият прочит на перущенската битка  : Иван Вазов - "Кочо". // Гимназист, ХVIII, N 1, 4 - 10 ян. 2011, с. 13 - 14. 

  

Сист. No: 22014

- 1189 -

В 20

Кацарска, Красимира.  Елегичен апотеоз на подвига в одата "Кочо" от Вазовия цикъл "Епопея на забравените" / Красимира Кацарска. // Гимназист, N 32, 14-20 окт. 1997, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24374

- 1190 -

В 20

Националното духовно безсмъртие - индивидуална и колективна саможертва на българина  : Иван Вазов : "Кочо" или "Защитата на Перущица". // Гимназист, ХХІ, N 4, 28 ян. - 3 февр.2014, с. 7, 10-11. 

  

Сист. No: 30445

- 1191 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Кулминации на патетиката : Иван Вазов - "Кочо" / Нина Пантелеева. // Гимназист, 13, N 38, 21 ноем. 2006, с. 5-6. 

  

Сист. No: 8188

- 1192 -

В 20

Перущица - символ на непобедимия народен дух  : Иван Вазов. "Кочо" или "Защитата на Перущица". // Гимназист, ХХ, N 4, 29 ян. 2013, с. 7, 10-11. 

  

Сист. No: 28606

- 1193 -

Ч/886.7.09/П 19

Подвигът и символът  : Иван Вазов - "Кочо". // Пантелеева,  Нина Димитрова и др. Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХI кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева, Димитър Христов Танев. - София : Анубис, 2004, с. 48-50. 

  

Сист. No: 27297

- 1194 -

В 20

Спасов, Иван.  Иван Вазов - "Кочо - защитата на Перущица", "Дни на борба горда" / Иван Спасов. // Гимназист, N 35, 27 окт. - 2 ноем. 1998, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24384

- 1195 -

В 20

Стойнева, София.  Защитата на честта в одата : Иван Вазов - "Кочо" / София Стойнева. // Гимназист, ХVII, N 2, 12 -18 ян. 2010, с. 4-5. 

  

Сист. No: 15332

- 1196 -

Сп А 181

Цанева, Милена.  Лирически патос и художествена структура : ("Кочо" или "Защитата на Перущица" от Иван Вазов) / Милена Цанева. // Литературна мисъл, 1977, N 9, с. 80-89. 

  

Сист. No: 3470

- 1197 -

В 20

"Кочо. Защитата на Перущица"  : Иван Вазов - "Епопея на забравените". // Гимназист, ХХII, N 35, 24-30 ноем. 2015, с. 6-7. 

  

Сист. No: 33851

Караджата

- 1198 -

Сп А 212

Трошанов, Марин.  "Хаджи Димитър" на Ботев и "Караджата" на Вазов - междутекстови връзки / Марин Трошанов. // Родна реч, 2003, N 9, с. 60-62. 

  

Сист. No: 1887

Пейзаж

- 1199 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Вазовият пейзаж на душата / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 43, 22-28 дек. 1998, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24445

- 1200 -

В 20

Попова, Елена.  "Пътят" към родното в нравствения размисъл на твореца : Иван Вазов - "Пейзаж" / Елена Попова. // Гимназист, N 3, 22 ян. 2002, с. 6-7. 

  

Сист. No: 1139

Една българка

- 1201 -

Сп А 212

Братанов, Иво.  Какъв е смисълът на заглавието на разказа "Една българка" на Иван Вазов / Иво Братанов. // Родна реч, XXXV, 1991, N 7-8, с. 15-16. 

  

Сист. No: 6122

- 1202 -

Сп А 197

Димова, Ваня.  "Една българка" [от Иван Вазов] - да помислим над заглавието / Ваня Димова. // Български език и литература, 1991, N 4, с. 10-14. 

  

Сист. No: 24432

- 1203 -

ПА 159

Парашкевов, Петър.  Вазовият разказ "Една българка" на прехода от романтизъм към реализъм / Петър Парашкевов. // Език и литература, XLVIII, 1993, N 3-4, с. 20-33. 

  

Сист. No: 24448

- 1204 -

В 20

Спасов, Иван.  "Една българка" - шедьовър на късия разказ / Иван Спасов. // Гимназист, N 42, 31 окт. - 6 ноем. 1995, с. 5. 

  

Сист. No: 23996

Елате ни вижте

- 1205 -

В 20

Винчева, Валя.  Гласът на страданието и на протеста : Иван Вазов - "Елате ни вижте" / Валя Винчева. // Гимназист, XVI, N 7, 17 - 23 февр. 2009, с. 6. 

  

Сист. No: 13686

- 1206 -

В 20

Найденова, Елена.  Демократизмът на Вазов, проявен в стихотворенията "Елате ни вижте" и Само ти, солдатино чудесни..." / Елена Найденова. // Гимназист, N 36, 25 окт. 1994, с. 3. 

  

Сист. No: 24350

- 1207 -

В 20

Николова, Траяна.  Гражданската съвест на поета : Иван Вазов - "Елате ни вижте" / Траяна Николова. // Гимназист, N 39, 04 дек. 2001, с.6.. 

  

Сист. No: 1039

- 1208 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Призив за хуманност : Иван Вазов - "Елате ни вижте" / Нина Пантелеева. // Гимназист, XVI, N 7, 17 - 23 февр. 2009, с. 7. 

  

Сист. No: 13687

- 1209 -

Ч/886.7.09/П 30

Поет и народ в "Елате ни вижте" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 70-73. 

  

Сист. No: 27003

- 1210 -

ЦБ В 20

Стойнева, Вера.  Природа и социална действителност в лиричните гласове на Вазовите "песнопенья" : ("При Рилския манастир", "Елате ни вижте!") / Вера Стойнева. // Гимназист, N 1, 06 ян. 2004, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2733

- 1211 -

В 20

Стойнева, Вера.  "Елате ни вижте!" - Вазовият хуманен максимализъм и обществената действителност / Вера Стойнева. // Гимназист, N 48, 12 дек. 1995, с. 4. 

  

Сист. No: 24364

- 1212 -

В 20

Тревогата и възмущението на поета от социалната несправедливост и духовния мрак  : Иван Вазов - "Линее нашто поколение", "Елате ни вижте!". // Гимназист, ХХ, N 2, 15-21 ян. 2013, с. 6-7. 

  

Сист. No: 28329

Защитата на Перущица

- 1213 -

Ч/886.7.09/П 30

Народът и възрожденската патриотична идея в "Защитата на Перущица" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 87-93. 

  

Сист. No: 27007

- 1214 -

В 20

Перущица - символ на непобедимия народен дух  : Иван Вазов. "Кочо" или "Защитата на Перущица". // Гимназист, ХХ, N 4, 29 ян. 2013, с. 7, 10-11. 

  

Сист. No: 28606

- 1215 -

Сп А 181

Цанева, Милена.  Лирически патос и художествена структура : ("Кочо" или "Защитата на Перущица" от Иван Вазов) / Милена Цанева. // Литературна мисъл, 1977, N 9, с. 80-89. 

  

Сист. No: 3470

Линее нашто поколенье

- 1216 -

Ч/886.7.09/П 30

Вазовите обществено-нравствени позиции в стихотворението "Линее нашто поколение" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 74-76. 

  

Сист. No: 27004

- 1217 -

В 20

Василева, Ивета.  Българският дух - тревога и светла памет за поколенията : Иван Вазов - "Линее нашто поколенье" / Ивета Василева. // Гимназист, N 38, 27 ноем. 2001, с. 6. 

  

Сист. No: 1017

- 1218 -

В 20

Евтимова, Ваня.  Между разочарованието и националната почит : Иван Вазов - "Линее нашето поколенье", "Новото гробище над Сливница" / Ваня Евтимова. // Гимназист, ХVIII, N 4, 25 - 31 ян. 2011, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 22727

- 1219 -

ЦБ В 8

Иван Вазов  : Матурата: Как да успеем?. // Литературен форум, 0, N 16, 23 апр. 2002, с. 7-10. 

  

Сист. No: 1299

- 1220 -

В 20

Колева, Елисавета.  Болка и гордост пред олтара на българското : Иван Вазов - "Линее нашто поколенье" и "Новото гробище над Сливница" / Елисавета Колева. // Гимназист, XIX, N 1, 3-9 ян. 2012, с. 6-7. 

  

Сист. No: 25165

- 1221 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Призив за възраждане : Иван Вазов - "Линее нашто поколенье" / Нина Пантелеева. // Гимназист, XVI, N 2, 13 - 19 ян. 2009, с. 6. 

  

Сист. No: 13490

- 1222 -

В 20

Призив за пробуждане и осъзнаване  : Иван Вазов - "Линее нашто поколенье". // Гимназист, ХХІ, N 8, 25 февр. - 3 март, с. 7. 

  

Сист. No: 30624

- 1223 -

В 20

Стойнева, Вера.  Душата на поета - между разочарованието и националната почит : Иван Вазов - "Линее нашто поколенье", "Новото гробище над Сливница" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 42, 23 дек. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2727

- 1224 -

В 20

Тревогата и възмущението на поета от социалната несправедливост и духовния мрак  : Иван Вазов - "Линее нашто поколение", "Елате ни вижте!". // Гимназист, ХХ, N 2, 15-21 ян. 2013, с. 6-7. 

  

Сист. No: 28329

Новото гробище над Сливница

- 1225 -

В 20

Евтимова, Ваня.  Между разочарованието и националната почит : Иван Вазов - "Линее нашето поколенье", "Новото гробище над Сливница" / Ваня Евтимова. // Гимназист, ХVIII, N 4, 25 - 31 ян. 2011, с. 6 - 7. 

  

Сист. No: 22727

- 1226 -

В 20

Колева, Елисавета.  Болка и гордост пред олтара на българското : Иван Вазов - "Линее нашто поколенье" и "Новото гробище над Сливница" / Елисавета Колева. // Гимназист, XIX, N 1, 3-9 ян. 2012, с. 6-7. 

  

Сист. No: 25165

- 1227 -

В 20

Прослава на жертвоготовността  : Иван Вазов : "Новото гробище над Сливница". // Гимназист, ХХІ, N 8, 25 февр. 2014 - 3 март, с. 7, 10. 

  

Сист. No: 30625

- 1228 -

В 20

Стойнева, Вера.  Душата на поета - между разочарованието и националната почит : Иван Вазов - "Линее нашто поколенье", "Новото гробище над Сливница" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 42, 23 дек. 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2727

- 1229 -

В 20

Стойнева, София.  Прослава на жертвоготовността в името на родината : Иван Вазов - "Новото гробище над Сливница" / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 1, 6 - 12 ян. 2009, с. 6-7. 

  

Сист. No: 13494

Травиата

- 1230 -

В 20

Стойнева, Вера.  Трагичният контраст между грозно и прекрасно - разрушена хармония между човек и действителност : Иван Вазов - "Травиата" / Вера Стойнева. // Гимназист, N 8, 24 февр. 2004, с. 5 ; 10. 

  

Сист. No: 2851

- 1231 -

В 20

Филипова, София.  Възмущение от жестокостта и насилието : Иван Вазов - "Травиата" и "Тъмен герой" / София Филипова. // Гимназист, ХІІІ, N 3, 22 ян. 2008, с. 5-6. 

  

Сист. No: 10840

- 1232 -

В 20

Цанева, Милена.  Следосвобожденската действителност в разказите на Иван Вазов : "Дядо Йоцо гледа" - между възторга и разочарованието / Милена Цанева. // Гимназист, ХХII, N 37, 8-14 дек. 2015, с. 6-7, 10-11. 

  

Сист. No: 33883

Кардашев на лов

- 1233 -

В 20

Коновски, Георги.  "Кардашев на лов" - галерия на образи и нрави от следосвобожденска София / Георги Коновски. // Гимназист, N 38, 25 ноем. - 1 дек. 1997, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24436

- 1234 -

В 20

Младенова, Фани.  "Настоящето може да дава живот само на сатирата" : Иван Вазов - разкази / Фани Младенова. // Гимназист, N 7, 15 февр. 2005, с. 5-6. 

  

Сист. No: 3643

Сладкодумен гост на държавната трапеза

- 1235 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Иван Вазов - "Сладкодумен гост на държавната трапеза" / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 37, 18-24 ноем. 1997, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24444

Векът

- 1236 -

В 20

Стойнева, Вера.  "Векът" - Вазовият критерий за човешката съвест и нравственост / Вера Стойнева. // Гимназист, ХVIII, N 48, 12 дек. 1995, с. 5. 

  

Сист. No: 24363

Иде ли

- 1237 -

В 20

Атанасова, Тодорка.  Антивоенният патос на разказа "Иде ли?" от Иван Вазов / Тодорка Атанасова. // Гимназист, N 39, 40, 2 - 8 дек. 1997, 9-15 дек. 1997, с. 5, с. 5. 

  

Сист. No: 24425

- 1238 -

Сп А 212

Матеева, Невена.  Антивоенният патос на разказа "Иде ли?" от Иван Вазов / Невена Матеева. // Родна реч, 0, 1981, N 3, с. 55-59. 

  

Сист. No: 3534

- 1239 -

В 20

Младенова, Фани.  "Настоящето може да дава живот само на сатирата" : Иван Вазов - разкази / Фани Младенова. // Гимназист, N 7, 15 февр. 2005, с. 5-6. 

  

Сист. No: 3643

- 1240 -

Сп А 159

Попов, Константин Г.  Словесно-художественото майсторство на Иван Вазов в два разказа : "Дядо Йоцо гледа" и "Иде ли?" / Константин Г. Попов. // Език и литература, 1986, N 6, с. 40-51. 

  

Сист. No: 3760

Новонагласената гусла

- 1241 -

В 20

Василева, Ивета.  Национална ангажираност на Вазовите поетически сетива : Иван Вазов - " Новонагласената гусла " / Ивета Василева. // Гимназист, N 33, 23 окт. 2001, с. 6. 

  

Сист. No: 971

- 1242 -

В 20

Стойнева, Вера.  Родното - преоткрита духовна родина в творческите сетива на Иван Вазов : ("Новонагласената гусла", "На България", "Българският език") / Вера Стойнева. // Гимназист, N 37, 26 септ. 1995, с. 6-7. 

  

Сист. No: 24365

Отечество любезно

- 1243 -

В 20

Пантелеева, Нина.  Между възторга и горчивината : Иван Вазов - "Отечество любезно, как хубаво си ти!" / Нина Пантелеева. // Гимназист, ХV, N 42, 23 - 31 дек. 2008, с. 6. 

  

Сист. No: 13459

- 1244 -

В 20

Патриотичен възторг и молитвено преклонение пред Родното  : Иван Вазов - "Отечество любезно, как хубаво си ти! ", "При Рилския манастир". // Гимназист, ХХ, N 1, 8-14 ян. 2013, с. 6-7. 

  

Сист. No: 28320

- 1245 -

Ч/886.7.09/П 30

Патриотичният възторг и патриотичната болка в "Отечество любезно, как хубаво си ти" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 63-65. 

  

Сист. No: 27001

- 1246 -

В 20

Стойнева, София.  Иван Вазов - природата като извор на национално самочувствие : ("Отечество любезно, как хубаво си ти!", "Към природата ", "При Рилския манастир ") / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 39, 1-7 дек. 2009, с. 7; 10. 

  

Сист. No: 15805

- 1247 -

В 20

Стойнева, София.  Иван Вазов - природата като извор на национално самочувствие : ("Отечество любезно, как хубаво си ти!", "Към природата", "При Рилския манастир", Вечерният час") / София Стойнева. // Гимназист, ХVII, N 39, 1-7 дек. 2009, с.7; 10. 

  

Сист. No: 16935

Де е България

- 1248 -

В 20

Стойнева, София.  Любовта към България - вдъхновението на поета : Иван Вазов - "Де е България?", "На България" и "Българският език" / София Стойнева. // Гимназист, XVI, N 38, 24 -30 ноем. 2009, с.6-7. 

  

Сист. No: 15631

Пряпорец и гусла

- 1249 -

ЦБ В 8

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила.  Есента и патриархът : Първите отзиви за "Пряпорец и гусла", най-ранната Вазова стихосбирка / Кирила Възвъзова-Каратеодорова. // Литературен форум, XLVII, N 37, 16-22 септ. 1992, с. 1-7. 

  

Сист. No: 24331

Практическият человек

- 1250 -

ЦБ В 20

Павлова, Невена.  Безличието - достойнство на недостойния : Иван Вазов - "Практическият человек" от сборника "Гусла". "Средство да нямаш врагове" / Невена Павлова. // Гимназист, N 37, 20 ноем. 2001, с. 6-7. 

  

Сист. No: 1013

Каравелов, Любен

- 1251 -

Сп А 232

Атанасова, Виолета.  Любен Каравелов за българското училище : 160 г. от рождението му (1834-1839 г.) / Виолета Атанасова. // Начално образование, XXXV, 1995, N 1, с. 52-58. 

  

Сист. No: 24185

- 1252 -

В 20

Леков, Дочо.  Конфликтът Каравелов - Ботев / Дочо Леков. // Гимназист, І, N 17, 26 апр. 1994, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24084

- 1253 -

В 20

Леков, Дочо.  Каравелов - журналист и публицист / Дочо Леков. // Гимназист, N 23; 24, 8-14 юни 1999; 15-21 юни 1999, с. 3; с. 3. 

  

Сист. No: 24193

- 1254 -

В 20

Леков, Дочо.  Проблемът за поколенията в белетристиката на Любен Каравелов / Дочо Леков. // Гимназист, I, N 20, 17 май 1994, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24195

- 1255 -

В 20

Михайлова, Анна.  Любен Каравелов - родолюбец, борец за свобода, творец на новата българска литература / Анна Михайлова. // Гимназист, ХVII, N 21, 25 - 31 май 2010, с. 4 - 5. 

  

Сист. No: 18748

- 1256 -

В 20

Най-важното от жизнения и творческия път на поета и писателя  : Любен Каравелов - творец на новата българска литература. // Гимназист, ХХIII, N 23, 7 - 13 юни 2016, с. 4-7. 

  

Сист. No: 34384

- 1257 -

В 20

Николов, Ясен.  Патриотизъм и красота в творчеството на Любен Каравелов / Ясен Николов. // Гимназист, N 20; 21; 22, 18-24 май 1999; 25-31 май 1999, с. 4; с. 3 с. 10. 

  

Сист. No: 24206

- 1258 -

В 20

Петрова, Мила.  Любен Каравелов и българското Възраждане / Мила Петрова. // Гимназист, VII, N 24; 25; 26, 13 юни 2000, с. 3-4; с. 3-4; с. 3-4. 

  

Сист. No: 20945

- 1259 -

Сп А 197

Попиванов, Иван.  Поетът Любен Каравелов : По случай 160 г. от рождението му / Иван Попиванов. // Български език и литература, XXXVII, 1994, N 3, с. 19-20. 

  

Сист. No: 20947

- 1260 -

В 20

Попов, Любомир.  Преосмисленият диалог между поколенията - от Любен Каравелов до Никола Вапцаров. // Гимназист, N 11, 15 март 1994, с. 4-5. 

  

Сист. No: 24205

- 1261 -

Сп А 212

Първанова, Анастасия.  "Без свобода няма ни живот, ни щастие...." / Анастасия Първанова. // Родна реч, 1991, N 2, с. 2-5. 

  

Сист. No: 20957

- 1262 -

Сп А 212

Първанова, Анастасия.  "Хаджи Ничо" - праотец на Бай Ганьо / Анастасия Първанова. // Родна реч, XL, 1997, N 5, с. 13-17. 

  

Сист. No: 20965

- 1263 -

В 20

Симеонов, Иван.  Портрет на тъмната сила в българската действителност : Любен Каравелов - "Хаджи Ничо" / Иван Симеонов. // Гимназист, N 16, 22 апр. 1997, с. 4. 

  

Сист. No: 20966

- 1264 -

Сп А 197

Чернокожев, Николай.  "Турски паша" [от Любен Каравелов] - менталности и разказване / Николай Чернокожев. // Български език и литература, XXXVI, 1993, N 5, с. 14-19. 

  

Сист. No: 20975

- 1265 -

ПА 197

Чернокожев, Николай.  Хаджи Ничо и неговите съвременници / Николай Чернокожев. // Български език и литература, XXXVI, 1993, N 1, с. 11-20. 

  

Сист. No: 22784

- 1266 -

В 16

Янев, Симеон.  Човек на действието и борбата : 175 години от рождението на Любен Каравелов / Симеон Янев. // Дума, 20, N 248, 31 окт. - 01 ноем. 2009, с. 21. 

  

Сист. No: 15300

Маминото детенце

- 1267 -

В 2

Кьосовска, Емилия.  Николчо по пътя на нравственото падение : Любен Каравелов - "Маминото детенце" / Емилия Кьосовска. // Рики - кандидатгимназист, N 133, 13 - 19 окт. 1998, с. 6. 

  

Сист. No: 24191

- 1268 -

Сп А 212

Огнянова, Мариола.  Как Любен Каравелов осмива чорбаджи Нено и Неновица в повестта "Маминото детенце" / Мариола Огнянова. // Родна реч, XXXVI, 1992, N 2-3, с. 12-13. 

  

Сист. No: 24209

Българи от старо време

- 1269 -

Сп А 694

Антонова, Жулиета.  "Такава е човеческата натура" : Размисли, породени от Каравеловата повест "Българи от старо време" / Жулиета Антонова. // Литерайко, 2006, N 6, с. 33-34. 

  

Сист. No: 6914

- 1270 -

В 20

Бойкова, Лидия.  Светът на родното в повестта : Любен Каравелов - "Българи от старо време" / Лидия Бойкова. // Гимназист, 14, N 21, 22 май 2007, с. 4-5. 

  

Сист. No: 4130

- 1271 -

В 20

Българи от старо време  : Любен Каравелов. // Гимназист, ХХII, N 19; 20, 12 - 18 май 2015; 19-25 май 2015, с.4-6; с. 5. 

  

Сист. No: 33019

- 1272 -

В 20

Българският бит и душевност в хумористичен и ровантичен аспект.  Българският бит и душевност в хумористичен и романтичен аспект : Любен Каравелов - "Българи от старо време" / Лидия Бойкова. // Гимназист, 13, N 24 ; 25, 13 юни 2006, с. 5 ; с. 4. 

  

Сист. No: 6945

- 1273 -

В 20

Българският бит и душевност в хумористичен и романтичен аспект  : Любен Каравелов : "Българи от старо време". // Гимназист, ХХІ, N 22, 10-16 юни 2014, с. 5-7. 

  

Сист. No: 28634

- 1274 -

В 20

Георгиева, Гергана.  Конфликтът "старо - ново" в един патриархален свят : Любен Каравелов - "Българи от старо време" / Гергана Георгиева. // Гимназист, ХVII, N 21, 25 - 31 май 2010, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 18749

- 1275 -

В 20

Георгиева, Милена.  Хаджи Генчо и дядо Либен - въплъщение на художествения контраст в българския нрав и характер : Любен Каравелов - "Българи от старо време" / Милена Георгиева. // Гимназист, N 24, 15 юни 2004, с. 4-5. 

  

Сист. No: 3106

- 1276 -

В 20

Димова, Веселина.  Любен Каравелов - "Българи от старо време" : Силата на словото при изграждането на художествени образи / Веселина Димова. // Гимназист, N 23, 07 юни 2005, с. 4-5. 

  

Сист. No: 4507

- 1277 -

В 20

Димова, Веселина.  Дързост и консерватизъм в света на старите и младите българи : Любен Каравелов - "Българи от старо време" / Веселина Димова. // Гимназист, XVI, N 22 ; 23, 9 - 15 юни 2009, с. 4-5 ; с. 4-5. 

  

Сист. No: 14304

- 1278 -

В 20

Илиева, Весела.  Художествени средства за изображение : Любен Каравелов - "Българи от старо време" / Весела Илиева. // Гимназист, N 22; 23, 29 май 2012, с. 6; с. 5-6. 

  

Сист. No: 26683

- 1279 -

В 20

Кацарска, Красимира.  Диалог и конфликти между поколенията в повестта на Любен Каравелов "Българи от старо време" / Красимира Кацарска. // Гимназист, N 17, 30 апр. - 6 май 1996, с. 4. 

  

Сист. No: 24186

- 1280 -

В 20

Кацарска, Красимира.  Човешките характери в повестта "Българи от старо време" / Красимира Кацарска. // Гимназист, N 16, 23-29 апр. 1996, с. 4. 

  

Сист. No: 24187

- 1281 -

ПВ 24

Колева, Людмила.  Националният характер в образите на героите от "Българи от старо време" / Людмила Колева. // Супер РИК, 0, N 16, 02 май 1995, с. 5-6. 

  

Сист. No: 24188

- 1282 -

ЦБ В 20

Колева, Яна.  Любен Каравелов - "Българи от старо време" / Яна Колева. // Гимназист, N 23, 12 юни 2001, с. 4. 

  

Сист. No: 802

- 1283 -

В 20

Колева, Яна.  Духовната свобода на българина - конфликт между поколенията : Любен Каравелов - "Българи от старо време" / Яна Колева. // Гимназист, N 22, 04 юни 2002, с. 4 ; 6. 

  

Сист. No: 1395

- 1284 -

В 20

Коновски, Георги.  Синтез на сатиричното и романтичното писателско отношение към родното патриархално общество : Любен Каравелов - "Българи от старо време" / Георги Коновски. // Гимназист, N 16-17, 21-27 апр. 1998, с. 3; с. 3. 

  

Сист. No: 24189

- 1285 -

В 20

Коновски, Георги.  Любен Каравелов - "Българи от старо време" / Георги Коновски. // Гимназист, N 17, 28 апр. - 4 май 1998, с. 10. 

  

Сист. No: 24190

- 1286 -

В 20

Контрастите в българския национален характер  : Любен Каравелов - "Българи от старо време". // Гимназист, N 21; 22, 22-28 май 2012; 29 май - 4 юни 2012, с. 4-5; с. 4-5. 

  

Сист. No: 26702

- 1287 -

Сп А 212

Кръстев, Емил Хр.  Художествените трансформации в повестта "Българи от старо време" / Емил Хр. Кръстев. // Родна реч, XXXIX, 1995, N 2, с. 5-8. 

  

Сист. No: 24192

- 1288 -

Сп 694

Личева, Цветелина.  Любовта срещу ограничаващите норми на патриархалната общност в повестта "Българи от старо време" / Цветелина Личева. // Литерайко, 2005, N 6, с. 20-23. 

  

Сист. No: 4276

- 1289 -

В 20

Любен Каравелов - "Българи от старо време"  : Силата на словото при изграждане на художествените образи. // Гимназист, XIX, N 20, 21-27 май 2013, с. 3-5. 

  

Сист. No: 29603

- 1290 -

Сп А 702

Минчев, Светослав.  Образът на вечните българи в повестта "Българи от старо време" / Светослав Минчев. // Ученически свят : 9. - 12. клас, 2006, N 10, с. 5-6. 

  

Сист. No: 6895

- 1291 -

В 20

Михайлова, Анна.  Светът на старите българи : Любен Каравелов - "Българи от старо време" / Анна Михайлова. // Гимназист, ХІІІ, N 22, 03 юни 2008, с. 4-5. 

  

Сист. No: 11851

- 1292 -

В 20

Николаев, Петко.  Старото и новото в повестта "Българи от старо време" / Петко Николаев. // Гимназист, ХVIII, N 10, 08 март 1994, с. 7. 

  

Сист. No: 24204

- 1293 -

В 20

Николов, Петко.  Любен Каравелов - "Българи от старо време" / Петко Николаев. // Гимназист, N 11, 15 март 1994, с. 7. 

  

Сист. No: 24208

- 1294 -

ПВ 24

Петрова, Мариела.  Хаджи Генчо и дядо Либен - два типа старовремски българи / Мариела Петрова. // Супер РИК, 0, N 19, 13-19 май 1996, с. 5-6. 

  

Сист. No: 20964

- 1295 -

В 20

Примова, Боряна.  Хуморът на Любен Каравелов в повестта "Българи от старо време" / Боряна Примова. // Гимназист, N 15, 25 апр. 1995, с. 3. 

  

Сист. No: 24194

- 1296 -

Ч/820/899(4-15)/М 76

Противоречивият свят на родното  : "Българи от старо време" - Любен Каравелов. // Мичева,  Ваня. Нови анализи на литературни творби : За обучението в X кл. / Ваня Мичева. - София : Дамян Яков, 2005, с. 285-293. 

  

Сист. No: 9581

- 1297 -

В 20

Реалистичен поглед към консервативните нрави  : Любен Каравелов - "Българи от старо време". // Гимназист, ХVIII, N 20, 17 - 23 май 2011, с. 5 - 6. 

  

Сист. No: 23664

- 1298 -

В 20

Родното в сблъсък с чуждото  : Любен Каравелов "Българи от старо време". // Гимназист, ХХII, N 18, 05 май 2015, с. 4-5. 

  

Сист. No: 33010

- 1299 -

В 20

Светът на патриархалното минало  : Любен Каравелов - "Българи от старо време". // Гимназист, ХVIII, N 21, 24 - 30 май 2011, с. 4 - 5. 

  

Сист. No: 23673

- 1300 -

В 20

Сотирова, Албена.  Типично и индивидуално в нрава български от "старо време" : Любен Каравелов - "Българи от старо време" / Албена Сотирова. // Гимназист, N 23, 10 юни 2003, с. 4 ; 11. 

  

Сист. No: 2440

- 1301 -

В 20

Хуморът - мощно оръжие срещу патриархалното безвремие  : Любен Каравелов - "Българи от старо време". // Гимназист, XIX, N 19, 14-20 май 2013, с. 4-6. 

  

Сист. No: 29599

- 1302 -

В 20

"Българи от старо време"  : Любен Каравелов. // Гимназист, ХХІ, N 21, 3-9 юни 2014, с. 5-7. 

  

Сист. No: 31380

Елин Пелин

- 1303 -

ПВ 24

Александрова, Рени.  Човекът от селото - носител на високи нравствени ценности в творчеството на Елин Пелин / Рени Александрова. // Супер Рик, N 19; 20, 22 май 1995, с. 6-7; с. 7. 

  

Сист. No: 24832

- 1304 -

ЦБ В 20

Генадиев, Стефан.  Реалност и романтика в разказите на Елин Пелин / Стефан Генадиев. // Гимназист, N 30, 26 септ. 2000, с. 6. 

  

Сист. No: 98

- 1305 -

В 20

Генадиев, Стефан.  Реалност и романтика в разказите на Елин Пелин / Стефан Генадиев. // Гимназист, N 30, 26 септ. 2000, с. 6. 

  

Сист. No: 24836

- 1306 -

Сп А 164

Георгиев, Георги.  Произшествието като повествователна стратегия в разказите "Андрешко" на Елин Пелин и "Произшествия" на Константин Константинов / Георги Георгиев. // Пламък, XXXVIII, 1995, N 3-4, с. 123-127. 

  

Сист. No: 24837

- 1307 -

 

Георгиев, Никола.  Превръщанията на Нане Вуте. // Георгиев,  Никола. Анализационни наблюдения / Никола Георгиев, 1993, с. 244-267. 

  

Сист. No: 24844

- 1308 -

ЦБ В 20

Георгиева, Аглика.  Пътища на спасението в разказите на Елин Пелин / Аглика Георгиева. // Гимназист, 13, N 26, 27 юни 2006, с. 5-7. 

  

Сист. No: 6993

- 1309 -

В 20

Георгиева, Лалка.  Коментар по откъс от творба : Елин Пелин - "Мечтатели" / Лалка Георгиева. // Гимназист, XVI, N 30, 29 септ. - 5 окт. 2009, с.10 - 11. 

  

Сист. No: 15125

- 1310 -

Сп А 164

Гълъбов, Константин.  Елин Пелин / Константин Гълъбов. // Пламък, XLI, 1997, N 5-6, с. 59-62. 

  

Сист. No: 24838

- 1311 -

ЦБ В 20

Димова, Веселина.  Страданието и жизнелюбието на Елин-Пелиновите герои / Веселина Димова. // Гимназист, N 26, 29 юни 2004, с. 4-6. 

  

Сист. No: 3122

- 1312 -

В 20

Духовната сила и нравственото богатство на Елин-Пелиновите герои  : Елин Пелин - разкази. // Гимназист, XIX, N 25, 25 май 2013, с. 6-7, 10. 

  

Сист. No: 29633

- 1313 -

В 20

Елефтеров, Стефан.  Доброто и злото у героите на Елин Пелин : Проблем за избор на позиция / Стефан Елефтеров. // Гимназист, N 13, 26 март 1994, с. 4-5. 

  

Сист. No: 19693

- 1314 -

ЦБ В 8

Елин Пелин  : Матурата: Как да успеем?. // Литературен форум, 0, N 21, 28 май 2002, с. 7-10. 

  

Сист. No: 1378

- 1315 -

В 20

Елин Пелин - художник на българското село . // Гимназист, N 15, 14-20 апр. 1998, с. 4. 

  

Сист. No: 23990

- 1316 -

ЦБ В 8

Елин Пелин през три погледа . // Литературен форум, 0, N 5, 31 ян. 1991, с. 1, 6. 

   Съдържа: Ивайло Петров. За третото измерение. - Стефан Елефтеров. Не само социален. - Георги Мишев. Европеец. 

  

Сист. No: 17999

- 1317 -

Ч/886.7.09/П 30

Етносното и общочовешкото в разказа "Мечтатели" . // Пашова,  Мария Янкова. Помагало по българска литература за ХІ клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Янкова Пашова. - Пловдив : Хермес, 2008, с. 219-223. 

  

Сист. No: 27081

- 1318 -

В 20

Жизнеустойчивостта срещу страданието в разказите на Елин Пелин . // Гимназист, N 21, 22-28 май 2012, с. 10-13. 

  

Сист. No: 26704

- 1319 -

ЦБ В 8

Здравков, Николай.  Един стар непознат разказ на Елин Пелин : ["Лаборатория"] / Николай Здравков. // Литературен форум, N 21, 01 ян. 1992, с. 5-6. 

  

Сист. No: 24853

- 1320 -

В 20

Иванова, Екатерина.  Природата в разказите на Елин Пелин / Екатерина Иванова. // Гимназист, N 30, 22-28 септ. 1998, с. 6-7. 

  

Сист. No: 24854

- 1321 -

ЦБ В 152

Илиев, Стоян.  В границите между човека-звяр и човека-ангел : Към поетиката на Елин Пелин : Метаморфозите на личността / Стоян Илиев. // Български писател, 9, N 33; 34; 35; 36, 5-11 дек. 1996; 15-21 окт. 1996; 22-28 окт. 1996; 29 окт.-4 ноем. 1996, с. 4; с. 4; с. 4; с. 4. 

  

Сист. No: 24850

- 1322 -

ЦБ В 152

Илиев, Стоян.  Тайната на големия писател : За незавършения роман "Нечиста сила" от Елин Пелин / Стоян Илиев. // Български писател, 9, N 10; 11; 12, 5-11 март 1996; 12-18 март 1996; 19-25 март 1996, с. 11; с. 6; с. 11. 

  

Сист. No: 24851

- 1323 -

В 20

Йосифова, Мария.  Съпоставка на легендата и приказката у двама български писатели : [Елин Пелин и Йордан Йовков] / Мария Йосифова. // Гимназист, ХVIII, N 26, 29 юни - 5 юли 1999, с. 7. 

  

Сист. No: 17849

- 1324 -

В 20

Кастелов, Боян.  Националното и общочовешкото в творчеството на Елин Пелин / Боян Кастелов. // Гимназист, N 13, 11 апр. 1995, с. 5. 

  

Сист. No: 17996

- 1325 -

В 20

Кирилов, Огнян.  Българинът и неговият свят в разказите на Елин Пелин / Огнян Кирилов. // Гимназист, N 16, 19 апр. 1994, с. 6. 

  

Сист. No: 18009

- 1326 -

В 20

Кирилов, Юли.  Елин Пелин. Събитийност и динамика на повествованието / Юли Кирилов. // Гимназист, N 4, 01 ян. 1994, с. 7. 

  

Сист. No: 18010

- 1327 -

ПА 159

Козлуджов, Запрян.  Елин-Пелиновият цикъл "Пижо и Пендо" и неговата литературноисторическа "цена" / Запрян Козлуджов. // Език и литература, XLVIII, 1993, N 2, с. 130-134. 

  

Сист. No: 18028

- 1328 -

В 20

Коновски, Георги.  Ханът в творчеството на Йовков и Елин Пелин - средоточие на доброто и злото : ("Вечери в Антимовския хан" и "Нечиста сила") / Георги Коновски. // Гимназист, ХІІІ, N 45, 17 дек. 1996, с. 6. 

  

Сист. No: 11592

- 1329 -

В 20

Коновски, Георги.  Жизнелюбието - характерна черта на Елин-Пелиновите герои / Георги Коновски. // Гимназист, ХVIII, N 12, 24-30 март 1998, с. 4-7. 

  

Сист. No: 18526

- 1330 -

В 20

Коновски, Георги.  Жизнелюбието на Елин-Пелиновите герои / Георги Коновски. // Гимназист, N 33, 13-19 окт. 1998, с. 6-7. 

  

Сист. No: 18549

- 1331 -

ЦБ В 20

Константинова, Елка.  Елин Пелин и родните простори / Елка Константинова. // Гимназист, N 20, 20 май 2003, с. 5-6. 

  

Сист. No: 2340

- 1332 -

 

Критическият реализъм на Елин Пелин . // Попиванов,  Ив. Светлоглед, идейност, творчество / Ив. Попиванов, 1970, с. 259-280. 

  

Сист. No: 24883

- 1333 -

В 20

Мечтата - светлина на душата в разказите на Елин Пелин . // Гимназист, N 26, 26 юни 2012, с. 10-11. 

  

Сист. No: 26949

- 1334 -

Ч82Б.3/К34

Мечтатели в разказа на Елин Пелин.  Мечтатели в разказите на Елин Пелин. // Каранфилов,  Ефрем. Литературно-критически статии / Ефрем Каранфилов, 1965, с. 42-52. 

  

Сист. No: 17995

- 1335 -

ПА 28

Мешеков, Иван.  Елин Пелин - скептик-реалист / Иван Мешеков. // Септември, 1990, N 11, с. 108-132. 

   Откъс от литературнокрит. студия за творчеството на писателя. 

  

Сист. No: 18633

- 1336 -

Сп А 232

Минчева, Ваня.  Празникът в приказните поеми на Елин Пелин / Ваня Минчева. // Начално образование, XXXv, 1995, N 6, с. 71-76. 

  

Сист. No: 18677

- 1337 -

В 20

Михайлова, Анна.  Героите на Елин Пелин между делника и празника на живота / Анна Михайлова. // Гимназист, 14, N 24 ; 25, 12 юни 2007, с. 6 ; с. 5. 

  

Сист. No: 9495

- 1338 -

В 20

Михайлова, Анна.  Светът на Елин Пелин / Анна Михайлова. // Гимназист, ХVIII, N 36, 9-15 ноем. 1999, с. 6-7. 

  

Сист. No: 18692

- 1339 -

В 20

Мишев, Георги.  Елин Пелин : Творец и време / Георги Мишев. // Гимназист, N 29, 19 септ. 2000, с. 5. 

  

Сист. No: 18695

- 1340 -

В 20

Най-важното от жизнения и творческия път на писателя  : Елин Пелин писателят възпял българското село. // Гимназист, ХХIII, N 21, 24 - 30 май 2016, с. 6-7. 

  

Сист. No: 34377

- 1341 -

ПА 181

Нанков, Никита.  В огледалната стая : Из поетиката на "интелигентските" разкази на Елин Пелин / Никита Нанков. // Литературна мисъл, XXXV, 1991, N 9, с. 35-63. 

  

Сист. No: 18723

- 1342 -

В 20

Несторова, Лидия.  Елин Пелин - художник на българското село / Лидия Несторова. // Гимназист, N 14, 13 апр. 1998, с. 5. 

  

Сист. No: 19720

- 1343 -

В 122

Никлев, Георги.  В родното място на българското село : 115 г. от рождението на Елин Пелин / Георги Никлев. // Народно земеделско знаме, XXXVI, N 137, 16 юли 1992, с. 3. 

  

Сист. No: 19729

- 1344 -

В 20

Николов, Ясен.  Светът на селяните в разказите на Елин Пелин / Ясен Николов. // Гимназист, N 14, 7-13 апр. 1998, с. 10. 

  

Сист. No: 18525

- 1345 -

ЦБ В 8

Павлов, Емил.  За някои библейски мотиви в творчеството на Елин Пелин / Емил Павлов. // Литературен форум, 0, N 17, 01 ян. 1992, с. 1, 4-5. 

  

Сист. No: 24869

- 1346 -

ЦБ В 20

Пантелеева, Нина.  Лайтмотивни теми и образи в разказите на Елин Пелин / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 33, 17 окт. 2000, с. 5-6. 

  

Сист. No: 86

- 1347 -

ЦБ В 20

Пантелеева, Нина.  Любов - Мечта - Приказка в разказите на Елин Пелин / Нина Пантелеева. // Гимназист, N 32, 10 окт.&nbs