НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

70501, П/001/Л 79 

Лозев, Камен

   Философия на науката : Попериански лекции / Камен Лозев . - София : Изток-Запад, 2015 . - 152 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-152-722-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10884

Философия

- 2 -

П/177.6/Д 2470431

Даскалова, Стела

   Какво се случва с любовта? : Капаните на нашите убеждения / Стела Даскалова . - София : Сиела, 2013 . - 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1331-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10740

- 3 -

П/141.33/К 2570444

Канисков, Васил Любенов

   По пътя на Учителя / Васил Любенов Канисков . - София : Иван Сапунджиев, 2014 . - 216 с. : с цв. портр., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9971-80-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10758

- 4 -

С1/159.9/К 6970418

Книгата за психологията  /  Прев. Мария Йоцова ; Ил. Джеймс Греъм . - 4. изд. . - София : Книгомания, 2018 . - 352 с. : с ил., портр., сх. ; 24 см . -  (Големите идеи обяснени просто)

   Справочник с. 334-339. - Речник с. 340-343. - Индекс с. 344-350

   ISBN 978-954-8432-89-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10692

- 5 -

П/159.961/Л 76I 11772

Логинова, Елисавета

   Колелото на съдбата : Кн. 1- / Елисавета Логинова . - 2. изд. . - София : Кибеа, 2012 - . - 18 см

   

   ISBN 978-954-474-584-4 (Кн. 3 )

   Кн. 3. Родени от Светлина . - 2012 . - 472 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10748

- 6 -

РЦ 293 

Михалчев, Димитър

   Форма и отношение : Принос към учението за познанието : Т. 1- / Димитър Михалчев . - София : Софийски университет, 1914 - . - 24 см

   

   Т. 1 . - 1914 . - 760 с.

   

  

Сист. No: 10872

Религия. Теология

- 7 -

С1/2(091)/К 6970416

Книгата за религиите  /  Прев. Илия Илиев ; Ил. Джеймс Греъм . - София : Книгомания, 2018 . - 352 с. ; 24 см . -  (Големите идеи обяснени просто)

   Справочник с. 326-339. - Речник с. 340-343. - Показалец с. 344-350

   ISBN 978-619-195-167-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10690

- 8 -

70467 

Превод на Свещения Коран  /  Прев. от араб. ориг., предг. Цветан Иванов Теофанов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Главно мюфтийство на мюсюлманите в РБългария, 2006 . - 123, 604 с. : с ил., факс. ; 20 см

   Ориг. загл. на араб. ез. - Текст и на арaб. ез. Съдържа: Темат. индекс

   ISBN 954-9571-01-7 

  

Сист. No: 10789

Обществени науки

- 9 -

Ч/355.48/А 6170477

Американска военна история  : Т. 1- /  Под ред. на Морис Матлоф ; Прев. от англ. Адриана Николова Момчилова . - [София] : Военно издателство, 2010 - . - 25 см

   Библиогр.: с. 364-380. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-509-435-4 (т. 1)

   Т. 1. 1775-1902 . - 2010 . - 416 с. : с ил., к., [16] с.: цв. ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10803

- 10 -

П/323/А 9270468

Асланов, Юрий

   Неприлични думи / Юрий Асланов . - София : Захарий Стоянов ; Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2004 . - 550 с. ; 22 см

   

  

Сист. No: 10791

- 11 -

П/355.21/А 9370478

Атанасов, Кънчо

   Ефектът на пеперудата : Книга за мисиите : Ирак 2005 / Кънчо Атанасов . - [София] : Военно издателство ; Еър Груп 2000, 2006 . - 464 с., 16 л. : цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-509-337-4 

   ISBN 978-954-509-337-1 

 корица 

Сист. No: 10805

- 12 -

П/364/Б 4770428

Благойчева, Христина

   Социално подпомагане / Христина Благойчева . - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013 . - 249 с. : с табл., сх. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0658-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10737

- 13 -

П/323.1/К 1970470

Калхун, Крейг

   Нациите имат значение : Културата, историята и мечтата на космополита / Крейг Калхун ; Прев. от англ. Евелина Ватова . - София : Изток-Запад, 2013 . - 328 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-348-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10794

- 14 -

Ч/323.1/К 5070471

Кенрик, Доналд и др.

   Съдбата на циганите в Европа / Доналд Кенрик, Грейтън Пъксън ; Прев. от англ. Рада Цанева . - [София] : Стигмати, 2006 . - 324 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-336-018-9 

   ISBN 978-954-336-018-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10795

- 15 -

С1/32/К 6970419

Книгата за политиката  /  Прев. Илия Илиев ; Ил. Джеймс Греъм . - София : Книгомания, 2016 . - 352 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см . -  (Големите идеи обяснени просто)

   Справочник с. 332-339. - Речник с. 340-343. - Показалец с. 344-350

   ISBN 978-619-195-094-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10693

- 16 -

Ч/327:911.3/К 9670472

Кънчев, Румен

   Защо Русия не следва западния модел демокрация : Геополитическите амбиции на Кремъл в началото на XXI век / Румен Кънчев . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2008 . - 328 с. ; 20 см

   Заглавие и съдържание и на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-2746-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10796

- 17 -

70473 

Мандълбаум, Майкъл

   Пестеливата суперсила : Глобалното лидерство на Америка в условията на финансов недостиг / Майкъл Мандълбаум ; Прев. от англ. Грета Керемидчиева . - [София] : Военно издателство, 2011 . - 144 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-509-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10798

- 18 -

63561, Кр/316.3/Н 33, П/316.3/Н 33 
 Национална науч. конференция, II. Димитровград. 22-23 юни 2017 

   Светът на българина през ХХ век : Сборник доклади /  Науч. ръков. Искра Баева . - София : Парадигма, 2018 . - 528 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-326-345-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10736

- 19 -

П/316.6/Н 6470429

Нешев, Петър

   Проблеми на социалната психология / Петър Нешев . - [В. Търново] : Фабер, 2010 . - 140 с. ; 20 см

    Библиогр.: с. 134-135

   ISBN 978-954-400-264-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10738

- 20 -

Ч/321.01/Н 8770475

Нозик, Робърт

   Анархия, държава и утопия / Робърт Нозик ; Прев. Ивелина Иванова . - [София] : КХ, 2005 . - 432 с. ; 21 см . -  (Социооптики)

   Библиогр. с. 424-431 Съдържа и Азб. показалец

   ISBN 954-587-119-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10801

- 21 -

П/323.22/П 7670479

Попов, Димитър Х.

   Дългата нощ / Димитър Харалампиев Попов . - София : Светлик, 2002 . - 592 с. : с ил., факс. ; 22 см

   Текст и на англ. ез. / прев. Инна Татарчева

   ISBN 954-9528-19-7 

 корица 

Сист. No: 10806

- 22 -

70459 

Раймундов, Петър

   Етични въпроси при изпълнение на службата на съдия, прокурор и следовател : Конституционни изисквания за почтеност, независимост и безпристрастност / Петър Раймундов . - София : Нова Звезда, 2017 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-069-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10779

- 23 -

Ч/347.78/С 1770481

Самюълс, Едуард

   Илюстрована история на авторското право / Едуард Самюълс ; Прев. [от англ.] Юлия Бучкова . - София : Слънце, 2006 . - 360 с. : с ил. ; 24 см

   Съдържа: Азб. показалец

   ISBN 954-742-087-9 

   ISBN 978-954-742-087-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10808

- 24 -

П/330.16/Т 8770438

Козът Тръмп  : Как да разиграем картите си така, че да бъдем победители в работата и живота / Иванка Тръмп ; Прев. от англ. Румяна Автанска . - София : Изток-Запад, 2010 . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-321-786-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10750

- 25 -

Ч/316.647.5/У 6870476

Уолзър, Майкъл

   За толерирането / Майкъл Уолзър ; Прев. Мартин Канушев . - [София] : КХ, 2007 . - 144 с. ; 21 см . -  (Серия Етоси)

   

   ISBN 954-587-124-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10802

- 26 -

П/342.4/Ф 6170469

Флечър, Джордж П.

   Нашата тайна конституция : Как Линкълн дава нов смисъл на американската демокрация / Джордж П. Флечър ; Прев. Антоанета Тошева . - София : Слънце, 2005 . - 472 с. ; 20 см . -  (Поредица Поглед към САЩ)

   

   ISBN 954-742-083-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10793

- 27 -

П/316.46/Х 9370430

Хувър, Джон

   Как да работим за шеф идиот : Да оцелеем и преуспеем, без да убием шефа / Джон Хувър ; Прев. от англ. Кристина Йорданова . - София : Световна библиотека, 2016 . - 367 с. : с ил., табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-574-197-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10739

- 28 -

II 3724 

[Сто и двадесет ] 120 години Народно събрание  : Юбилейно издание с 288 цветни и черно-бели репродукции /  Авт. на текста Светослав Будинов, Валери Колев . - София : Нар. събрание на Република България, 1999 . - 200 с. : с цв. ил. ; 33 см

   Паралелен текст на англ. език

  

Сист. No: 25815

Математика. Естествени науки

- 29 -

70474 

Гел-Ман, Мъри

   Кваркът и ягуарът : Приключения в простото и сложното / Мъри Гел-Ман ; Прев. Михаил Бушев . - София : Прометей И. Л., 2006 . - 536 с. : с ил., сх. ; 21 см

   

   ISBN 954-94-61-04-01 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10799

- 30 -

С1/549/Х 60I 11771

Хол, Джуди

   Енциклопедия на кристалите : Пътеводител в света на кристалите / Джуди Хол ; Прев. Румен Кулев . - София : Книгомания, 2016 . - 400 с. : с цв. ил. ; 17 см . -  (Серия Ум, тяло и дух)

   Терминол. речник: с. 378-383. Азб. и предметен показалец

   ISBN 978-954-8432-19-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10698

Медицина

- 31 -

П/615.838/Б 2870432

Батманжелидж, Файридун

   Тялото жадува за вода : Книга, която променя досегашните понятия / Файридун Батманжелидж ; Прев. Емил Друмев . - София : Здраве и щастие, 2002 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8099-72-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10741

- 32 -

Ч/616.8/М 4670415

Мелило, Робърт

   Откъснати деца : Револ. програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, дислексия и други неврологични разтройства / Робърт Мелило ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - София : Кибеа, 2018 . - 456 с. : с ил. ; 20 см . -  (Серия Здраве)

   Съдържа: За автора. - За книгата. - Библиогр. с. 436 - 440. - Азб. показалец.

   ISBN 978-954-474-800-5 

 корица 

Сист. No: 10689

Приложни науки. Техника

- 33 -

П/625.7/Н 7470433

Николов, Валентин Александров

   Проектиране и строителство на пътища / Валентин Александров Николов . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : ВТУ Тодор Каблешков, 2012 . - 590 с. : с табл., диагр., черт. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-12-0124-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10742

Селско стопанство

Изкуства

- 34 -

И/742/Б 8070420

Брем, Матю

   Перспективата : Как да я видим и нарисуваме / Матю Брем ; Прев. Емилия Ничева-Карастойчева . - София : Книгомания, 2016 . - 144 с. : с цв. ил., черт. ; 26 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - За книгата: с. 7. - Речник: с. 141. - Индекс: с. 142 - 143.

   ISBN 978-619-195-093-5 

 корица 

Сист. No: 10694

- 35 -

И/741/И 41II 3722

Изкуството да рисуваш комикси, манга и фентъзи герои  : Голямото помагало по рисуване : Практични съвети /  Прев. Елза Табакова, Надя Палова . - София : Книгомания, 2017 . - 192 с. : с цв. ил. ; 31 см

   Съдържа: Азб. показалец .

   ISBN 978-619-195-122-2 

 корица 

Сист. No: 10699

- 36 -

Гр/77.04/М 49 

Мерилин Монро & Америка през 60-те години  : Снимките на Лорънс Шилър : [Каталог] /  Фотогр. Лорънс Шилър ; Прев. Мариана Мелнишка, Милка Хаджикотева . - Лос Анджелис : East End Editions KLS, 2007 . - 124 с. : със сн. ; 18Х18 см

   

   ISBN 978-1-60461-372-8 

 корица 

Сист. No: 10797

- 37 -

П/784.7.071.2/Д 5570480

Саунс, Хауард

   Боб Дилън : По магистралата на живота / Хауард Саунс ; Прев. [от англ.] Атанас Русков . - София : Махалото, 2013 . - 429 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8338-19-6 

 корица 

Сист. No: 10807

Спорт

Езикознание

- 38 -

П/806.0/П 1970434

Пантелеев, Йордан

   Испански език : Самоучител в диалози / Йордан Пантелеев . - Плевен : Грамма, [1997] . - 199 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 954-8805-04-9 

  

Сист. No: 10747

- 39 -

П/801.318/Т 96, С1/801.318/Т 9670483

Търбан, Марвин

   Речник на американските идиоми / Марвин Търбан ; Прев. от англ. Филип Руйчев ; Ред. Огняна Иванова . - 2. изд. . - София : Изток-Запад, 2017 . - 263 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-977-3 

 корица 

Сист. No: 10810

Литературознание

- 40 -

70482 

Кръстев, Стойчо

   Песни за траките и Троя : Трако-фригийският епос и легендите за траките и Троянската война / Стойчо Кръстев . - [София] : Военно издателство, 2015 . - 320 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-509-530-6 

 корица 

Сист. No: 10809

- 41 -

П/820(73)(092)/K 4670449

King, Stephen

   On Writing : A Memoir of the Craft / Stephen King . - London : Hodder & Stoughton, 2012 . - 351 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-1-444-72325-0 

  

Сист. No: 10765

Чужда художествена литература

- 42 -

П/820(73)-31/Б 2170423

Балдачи, Дейвид

   Предатели : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Милко Стоименов . - София : Обсидиан, 2018 . - 448 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-454-5 

 корица 

Сист. No: 10702

- 43 -

П/820-31/Б 2670426

Барнс, Джулиан

   Единствената история : Роман / Джулиан Барнс ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2018 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-447-7 

 корица 

Сист. No: 10707

- 44 -

Кр/882-8/Б 6570440

Борисова, О. и др.

   На века... : Сб. документальных рассказов /  Авт.-състав. О. Борисова, А. Димитрова . - Самара : Инсома-пресс, 2018 . - 338 с. : с фотоил. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-4317-0294-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10752

- 45 -

П/820(73)-31/Б 9170455

Бък, Пърл

   Вечното чудо : [Роман] / Пърл Бък ; Прев. Иванка Томова . - София : СББ Медиа, 2015 . - 192 с. ; 20 см . -  (Световни бестселъри ; 5)

   

   ISBN 978-954-399-138-9 

  

Сист. No: 10771

- 46 -

П/820(73)-31/Г 7970491

Грейсън, Емили

   Гара Ватерло : [Роман] / Емили Грейсън ; Прев. Мишела Христова . - София : Санома Блясък България, 2012 . - 128 с. ; 20 см . -  (Световни бестселъри ; 12)

   

   ISBN 978-954-399-014-6 

  

Сист. No: 10864

- 47 -

П/820(73)-31/Д 5270497

Джулиан, Дона

   Огледалце, огледалце / Дона Джулиан ; Прев. Красимира Матева . - София : Бард, 1998 . - 332 с. ; 20 см . -  (Галерия Бард. Съвременни романи)

   

  

Сист. No: 10880

- 48 -

П/820-31/К 7862622

Колинс, Джаки

   Връзки в Ел Ей : [Роман] / Джаки Колинс ; Прев. Валентина Рашева . - 2. изд. . - София : Санома Блясък България, 2012 . - 272 с. ; 20 см . -  (Световни бестселъри ; 1)

   

   ISBN 978-954-8186-80-3 

  

Сист. No: 10865

- 49 -

П/820(73)-31/К 9370424

Кунц, Дийн

   Невинност : Роман / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Колибри, 2016 . - 349 с. ; 20 см . -  (Съвременни трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-578-4 

 корица 

Сист. No: 10703

- 50 -

П/820(73)-31/Л 1570425

Лайл, Д. П.

   Зад борда : Роман / Д. П. Лайл ; Прев. от англ. Милко Стоименов . - София : Обсидиан, 2018 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-448-4 

 корица 

Сист. No: 10706

- 51 -

П/820(73)-31/Л 5460568

Ливайн, Пол

   Блондинка от Маями : [Роман] / Пол Ливайн ; Прев. Любомир Николов . - София : Санома Блясък България, 2013 . - 248 с. ; 20 см . -  (Майсторите на трилъра ; 2)

   

   ISBN 978-954-399-039-9 

  

Сист. No: 10861

- 52 -

П/820(73)-31/Л 7070458

Лихейн, Денис

   Сянка в дъжда : [Роман] / Денис Лихейн ; Прев. [от англ.] Наташа Янчева . - София : СББ Медиа, 2014 . - 280 с. ; 20 см . -  (Майсторите на трилъра ; 2)

   

   ISBN 978-954-399-077-1 

  

Сист. No: 10777

- 53 -

П/820(73)-31/Л 9355132

Лъдлъм, Робърт

   Заговорът "Аквитания" : Роман / Робърт Лъдлъм ; Прев. [от англ.] Савина Манолова . - [София] : Прозорец, [2004] . - 703 с. ; 20 см . -  (Колекция Робърт Лъдлъм)

   

   ISBN 954-733-055-1 

  

Сист. No: 10855

- 54 -

П/820(73)-31/Л 9370484

Лъдлъм, Робърт

   Планът "Икар" : Роман / Робърт Лъдлъм ; Прев. [от англ.] Петя Игнатова и др. . - [2 изд. ] . - [София] : Прозорец, [2004] . - 735 с. ; 20 см . -  (Колекция Робърт Лъдлъм)

   

   ISBN 954-733-107-8 

  

Сист. No: 10856

- 55 -

П/820(73)-31/Л 9370485

Лъдлъм, Робърт

   Горещата конспирация : [Роман] / Робърт Лъдлъм ; Прев. [от англ.] Здравка Славянова . - [София] : Прозорец, [1998] . - 479 с. ; 20 см . -  (Колекция Робърт Лъдлъм)

   

   ISBN 954-733-004-7 

  

Сист. No: 10857

- 56 -

П/820(73)-31/Л 9370486

Лъдлъм, Робърт

   Протоколът "Сигма" : Роман / Робърт Лъдлъм ; Прев. [от англ.] Магдалена Куцарова-Леви . - [София] : Прозорец, [2003] . - 607 с. ; 20 см . -  (Колекция Робърт Лъдлъм)

   

   ISBN 954-733-293-7 

  

Сист. No: 10858

- 57 -

П/820(73)-31/Л 9370487

Лъдлъм, Робърт

   Ултиматумът на Борн : [Роман] / Робърт Лъдлъм ; Прев. Ефросина Ставрева и др. . - [2. изд.] . - [София] : Прозорец, [1998] . - 589 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-733-003-9 

  

Сист. No: 10859

- 58 -

П/820(73)-31/Л 9370488

Лъдлъм, Робърт

   Пактът "Касандра" : Роман / Робърт Лъдлъм ; Прев. [от англ.] Магдалена Куцарова-Леви . - [София] : Прозорец, [2002] . - 344 с. ; 20 см . -  (Колекция Робърт Лъдлъм)

   

   ISBN 954-733-205-8 

  

Сист. No: 10860

- 59 -

П/886.6-31/М 7370427

Михайловска-Георгиева, Ягода

   Камъкът на твоя ден : Хималайска приказка : Роман / Ягода Михайловска-Георгиева ; Прев. Таня Попова . - [София] : Персей, 2018 . - 320 с. ; 20 см

   Съдържа: Бел. за авт. и за прев.

   ISBN 978-619-161-164-5 

 корица 

Сист. No: 10709

- 60 -

П/820-31/М 8770500

Монтефиоре, Санта

   Среща под магическото дърво : [Роман] / Санта Монтефиоре ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева . - София : СББ Медиа, 2018 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-399-274-4 

  

Сист. No: 10883

- 61 -

П/820-31/О 6570457

О'Райли, Браян

   Ергените на Анджелина : [Роман] / Браян О'Райли ; Прев. Таня Гарабедян . - София : СББ Медиа, 2014 . - 192 с. ; 20 см . -  (Колекция Лято ; 5)

   

   ISBN 978-954-399-109-5 

  

Сист. No: 10776

- 62 -

П/820(73)-31/П 2270490

Паркър, Робърт

   За честта на фамилията : Роман / Робърт Паркър ; Прев. Богдан Русев . - 2. изд. . - София : Санома Блясък България, 2013 . - 200 с. ; 20 см . -  (Майсторите на трилъра ; 1)

   

   ISBN 978-954-399-035-1 

  

Сист. No: 10863

- 63 -

П/820(73)-31/П 2870421

Патерсън, Джеймс и др.

   Единайсетият час : [Кримин. роман] / Джеймс Патерсън, Максин Петро ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Колибри, 2018 . - 349 с. ; 20 см . -  (Съвременни трилъри)

   

   ISBN 978-619-02-0172-4 

 корица 

Сист. No: 10700

- 64 -

П/820-31/П 3370446

Пелегрино, Ники

   Рецепта за живот : [Роман] / Ники Пелегрино ; Прев. Теодора Давидова . - София : Санома Блясък България, 2012 . - 215 с. ; 20 см . -  (Световни бестселъри ; 8)

   

   ISBN 978-954-8186-95-7 

  

Сист. No: 10760

- 65 -

П/820-31/П 3370454

Пелегрино, Ники

   Някъде в Рим : [Роман] / Ники Пелегрино ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : СББ Медиа, 2014 . - 207 с. ; 20 см . -  (Световни бестселъри ; 2)

   

   ISBN 978-954-399-065-8 

  

Сист. No: 10772

- 66 -

П/820(94)-31/Р 2770448

Райд, Кристофър

   Проклятието на инките : [Роман] / Кристофър Райд ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2016 . - 475 с. ; 20 см . -  (Кралиците на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-673-8 

  

Сист. No: 10762

- 67 -

П/820(73)-31/Р 6670413

Ричмънд, Мишел

   Брачният пакт : [Роман] / Мишел Ричмънд ; Прев. от англ. Елена Павлова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 438 с. ; 22 см . -  (Серия Красноглед)

   

   ISBN 978-619-01-0241-0 

 корица 

Сист. No: 10686

- 68 -

П/820(73)-31/Р 7070493

Робъртс, Нора

   Картината : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. Галина Курчатова . - София : Коломбина, 2000 . - 254 с. ; 20 см . -  (Harlequine. Супер романс ; 46)

   

   ISBN 954-732-027-0 

  

Сист. No: 10875

- 69 -

П/820(73)-31/Р 7070494

Робъртс, Нора

   Въртележка на любовта : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. Галина Курчатова . - София : Коломбина прес, 2000 . - 286 с. ; 20 см . -  (Harlequine. Супер романс ; 43)

   

   ISBN 954-706-071-6 

  

Сист. No: 10876

- 70 -

П/820(73)-31/Р 7070495

Робъртс, Нора

   Посланието : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. Екатерина Георгиева . - София : Коломбина прес, 2000 . - 222 с. ; 20 см . -  (Harlequine. Супер романс ; 44)

   

   ISBN 954-706-072-4 

  

Сист. No: 10877

- 71 -

П/820(73)-31/С 1370422

Саймък, Клифърд Д.

   Градът : [Научнофантаст. роман] / Клифърд Д. Саймък ; Прев. Иванка Мечкова . - [София] : Бард, 2018 . - 319 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-834-3 

 корица 

Сист. No: 10701

- 72 -

П/820(73)-31/С 3770414

Симънс, Дан

   Лятото на страха : Роман / Дан Симънс ; Прев. от англ. Коста Сивов . - София : Изток-Запад, 2018 . - 631 с. ; 22 см . -  (Magica)

   

   ISBN 978-619-01-0231-1 

 корица 

Сист. No: 10688

- 73 -

П/820(73)-31/С 7670498

Стийл, Даниел

   Обречена любов : Роман / Даниел Стийл ; Прев. Антоанета Янкова . - Варна : Компас, 1994 . - 239 с. ; 20 см . -  (Романи на розата)

   

   ISBN 954-8181-57-6 

  

Сист. No: 10881

- 74 -

П/820(73)-31/С 7670499

Стийл, Даниел

   Пет дни в Париж : Роман / Даниел Стийл ; Прев. Мария Цочева . - Варна : Компас, 1997 . - 253 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-701-026-03 

  

Сист. No: 10882

- 75 -

П/820(73)-31/Ф 4970447

Филдинг, Джой

   Бар "Дивата зона" : Роман / Джой Филдинг ; Прев. Снежинка Вакрилова . - София : СББ Медиа, 2018 . - 272 с. ; 20 см . -  (Световни бестселъри)

   

   ISBN 978-954-399-251-5 

  

Сист. No: 10761

- 76 -

РЦ 291 

Хамсун, Кнут

   Глад : Роман / Кнут Хамсун ; Прев. Георги Бакалов . - Варна : Боян Блъсков, 1898 . - 211 с. ; 19 см

   

  

Сист. No: 10870

- 77 -

П/820(73)-31/Х 3370496

Хауърд, Линда

   На ръба : Роман / Линда Хауърд ; Прев. Марта Арабаджиева . - София : Коломбина, 2001 . - 222 с. ; 20 см . -  (Harlequine. Бестселър ; 60)

   

   ISBN 954-732-036-Х 

  

Сист. No: 10879

- 78 -

П/820-31/Х 4270456

Хенри, Вероника

   Една нощ в Ориент Експрес : [Роман] / Вероника Хенри ; Прев. [от англ.] Теодора Давидова . - София : СББ Медиа, 2014 . - 216 с. ; 20 см . -  (Колекция Лято ; 2)

   

   ISBN 978-954-399-096-2 

  

Сист. No: 10773

- 79 -

П/820(73)-31/Х 6070492

Хол, Джесика

   В огъня : [Роман] / Джесика Хол ; Прев. Анета Макариева-Лесева . - София : Санома Блясък България, 2013 . - 200 с. ; 20 см . -  (Майсторите на трилъра ; 6)

   

   ISBN 978-954-399-037-5 

  

Сист. No: 10867

- 80 -

П/820(73)-31/Х 7070445

Хоуг, Тами

   Куриерът трябва да умре : [Роман] / Тами Хоуг ; Прев. Таня Виронова . - 2. изд. . - София : Санома Блясък България, 2012 . - 312 с. ; 20 см . -  (Световни бестселъри ; 4)

   

   ISBN 978-954-8186-82-7 

  

Сист. No: 10759

- 81 -

П/820(73)-312.4/Х 7070489

Хоуг, Тами

   Мъжът с алибито : Роман / Тами Хоуг ; Прев. Таня Виронова . - София : Санома Блясък България, 2013 . - 256 с. ; 20 см . -  (. Майсторите на трилъра ; 4)

   

   ISBN 978-954-399-038-2 

  

Сист. No: 10862

- 82 -

П/820(73)-31/R 37I 11773

Reich, Christopher

   Rules of Deception : [A Novel] / Christopher Reich . - London : Arrow Books, 2008 . - 390 p. ; 18 cm

   

   ISBN 978-0-099-51962-1 

  

Сист. No: 10763

- 83 -

П/820(73)-31/S 82I 11774

Steel, Danielle

   Echoes : [A Novel] / Danielle Steel . - London : Corgi Books, 2005 . - 492 p. ; 18 cm

   

   ISBN 0-552-14994-2 

  

Сист. No: 10764

Българска художествена литература

- 84 -

П/886.7-1/А 4970505

Алгафари, Мадлен

   Пътят на сърцето / Мадлен Алгафари . - София : Алгафари, 2017 . - 144 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7318-26-5 

  

Сист. No: 10889

- 85 -

70465, П/886.7-32/А 51 

Александров, Стефан

   Очовечаването на хората / Стефан Александров . - София : Български писател, 2017 . - 164 с. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-204-120-5 

 корица 

Сист. No: 10787

- 86 -

П/886.7-32/Б 3770502

Бенев, Дилян

   Обсебване / Дилян Бенев . - София : Труд, 2011 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-126-7 

  

Сист. No: 10885

- 87 -

П/886.7-3/Б 3770503

Бенев, Дилян

   Противоборство : Миниатюри, фрагменти, притчи / Дилян Бенев . - София : Изток-Запад, 2018 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-01-0239-7 

  

Сист. No: 10886

- 88 -

70511 

Ванчев дьо Траси, Атанас

   Книга на прозрачностите : Стихотворения / Атанас Ванчев дьо Траси . - София : Егрегор, 1991 . - 59 с. ; 20 см . -  (Библиотека Хиперион-2)

   

  

Сист. No: 10898

- 89 -

70437 

Василев, Петър

   Прошарени страници : Дневник / Петър Василев . - София : Българска книжница, 2017 . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-406-1 

 корица 

Сист. No: 10749

- 90 -

70466, П/886.7-1/Д 99 

Дялков, Николай

   Шлифер, облечен на голо : Стихове / Николай Дялков . - София : Български писател, 2018 . - 112 с. ; 21 см

   Признанията на един съучастник / Камелия Кондова

   ISBN 978-619-204-130-4 

 корица 

Сист. No: 10788

- 91 -

П/886.7-3/З 3570504

Зарчев, Георги

   Големият и лилипутите : Ремарки / Георги Зарчев . - София : Компакт Прес, 2006 . - 91 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 10888

- 92 -

70441 

Стаменова, Павлина

   Звезден кръстопът : Лирика / Павлина Стаменова . - София : Пропелер, 2014 . - 512 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-392-273-4 

 корица 

Сист. No: 10755

- 93 -

70462, П/886.7-1/Т 52 

Тепешанов, Чавдар

   Полетът на влечугите : Стихове / Чавдар Тепешанов . - София : Български писател, 2017 . - 112 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-204-096-3 

 корица 

Сист. No: 10784

- 94 -

П/886.7-1/Т 7270506

Тонева, Иванка

   Империята на сърцето : Избрана лирика / Иванка Тонева . - Ямбол : Вилком, 2017 . - 128 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-175-053-5 

  

Сист. No: 10890

- 95 -

П/886.7-1/Ч 7070463

Чернев, Любомир

   За красотата : Стихотворения / Любомир Чернев . - София : Български писател, 2017 . - 100 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-204-106-9 

 корица 

Сист. No: 10785

- 96 -

Кр/886.7-84/Ш 3770442

Шарков, Петър

   Шарки за любовта и брака / Петър Шарков . - [Димитровград] : [Изд. авт. ], 2018 . - 32 с. ; 21 см

   

 корица 

Сист. No: 10756

- 97 -

Кр/886.7-94/Ш 3770443

Шарков, Петър

   Будител / Петър Шарков . - Димитровград : [Изд. авт. ], 2018 . - 52 с. : с ил. ; 21 см

   

 корица 

Сист. No: 10757

Литература за деца и юноши

- 98 -

Д/820/899-34/Б 45 

Бисет, Доналд

   Небивалици : [Приказки] / Доналд Бисет ; Прев. [от англ.] Корнелия Лозанова ; Ил. Доналд Бисет . - София : Пан, 2017 . - 176 с. : с ил. ; 20 см . -  (Майстори на приказката ; 9)

   

   ISBN 954-657-154-7 

 корица 

Сист. No: 10710

- 99 -

Д/886.7-34/К 69 

Княз Борис I  /  По текстове на Константин Петканов, Денчо Марчевски ; Ил. Венцислав Кръстев . - [София] : Пан, 2018 . - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Приказки и легенди за владетели и герои)

   

   ISBN 978-954-660-959-5 

 корица 

Сист. No: 10708

- 100 -

Д/820/899-31/П 22 

Парис, Жил

   Животът ми като тиквичка : [Роман за деца] / Жил Парис ; Прев. от фр. Албена Шарбанова . - София : Колибри, 2017 . - 207 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0088-8 

 корица 

Сист. No: 10704

- 101 -

Д/820/899-34/Ч 29 

Чапек, Йозеф

   Приключенията на Шаро и Писана : За това как живееха заедно и за още много други неща / Йозеф Чапек ; Прев. от чеш. Йорданка Трифонова ; Нарисува Йозеф Чапек . - [София] : Матком, 2018 . - 80 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7423-01-3 

 корица 

Сист. No: 10705

- 102 -

Д/820/899-91/S 78 

[Спайдърмен] Spider-Man  : Началото : По комиксите на Marvel /  Прев. Даниела Борисова . - София : Прес, 2013 . - 48 с. : с ил. ; 20 см . -  (Marvel)

   

   ISBN 978-954-308-356-5 

  

Сист. No: 10745

Отраслева литература за деца и юноши

- 103 -

Д/796/М 50 

Жултовска-Дарска, Ивете

   Меси - малкото момче, което стана голям футболист / Ивете Жултовска-Дарска ; Прев. Десислава Недялкова . - София : Егмонт България, 2016 . - 191 с. : със сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-27-1393-7 

  

Сист. No: 10743

География

История

- 104 -

Ч/973/А 4470460

Аксълрод, Алън

   Кратка история на Америка / Алън Аксълрод ; Прев. [от англ.] Аглика Маркова . - София : Слънце, 2005 . - 454 с. ; 20 см . -  (Поредица Поглед към САЩ)

   

   ISBN 954-742-079-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10804

- 105 -

70464, П/949.72/А 87 

Арнаудов, Михаил

   Родопските помаци : Народописно-исторически преглед / Михаил Арнаудов . - 2. изд. . - София : Български писател, 2018 . - 102 с. ; 21 см

   Изд. на Тракийски науч. институт Истината - изключително от научно гледище / Тодор Коруев: с. 5-14 Две приписки / Тодор Коруев: с. 91-99 Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-204-119-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10786

- 106 -

С1/949.72.06/И 21II 3723

Иванов, Димитър и др.

   Първа българска република 1946-1991 : Енциклопедия / Димитър Иванов, Милен Куманов . - София : Земя, 2011 . - 660 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-92646-2-3 

 корица 

Сист. No: 25816

- 107 -

С1/930.9/К 6970417

Книгата за историята  /  Ил. Джеймс Греъм, Ванеса Хамилтън ; Прев. Илия Илиев . - София : Книгомания, 2017 . - 352 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Големите идеи обяснени просто)

   Речник. - Азб. показалец

   ISBN 978-619-195-135-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10691

- 108 -

70439 

Кукучев, Иван

   Искри от жаравата на Тополовград / Иван Кукучев . - Ямбол : Жельо Учков, 2016 . - 184 с. : с ил., портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-391-107-3 

  

Сист. No: 10751

- 109 -

70461, П/940.53/С 28 

Сгурев, Васил Стоянов

   Курският сблъсък / Васил Стоянов Сгурев . - София : Захарий Стоянов, 2018 . - 268 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Послеслов / Акад. георги Марков Библиогр. с. 264-267. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-09-1260-8 

 корица 

Сист. No: 10783

- 110 -

Кр/929.52/Ч 17, П/929.52/Ч 1770513

Чакалова-Генева, Пенка

   Сага за Чакаловия род / Пенка Чакалова-Генева . - Хасково : Шипка прес, 2016 . - 264 с. : с фотоил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-189-149-5 

 корица 

Сист. No: 10900


 Индекс по АВТОРИ

Автанска, Румяна 24 
Аксълрод, Алън 104 
Алгафари, Мадлен 84 
Александров, Стефан 85 
Арабаджиева, Марта 77 
Арнаудов, Михаил 105 
Асланов, Юрий 10 
Атанасов, Кънчо 11 
Баева, Искра 18 
Баева, Надя 49 63 
Бакалов, Георги 76 
Балдачи, Дейвид 42 
Барнс, Джулиан 43 
Батманжелидж, Файридун 31 
Бенев, Дилян 86 87 
Бисет, Доналд 98 
Благойчева, Христина 12 
Божилов, Венцислав 66 
Борисова, Даниела 102 
Борисова, О. 44 
Брем, Матю 34 
Будинов, Светослав 28 
Бучкова, Юлия 23 
Бушев, Михаил 29 
Бък, Пърл 45 
Вакрилова, Снежинка 75 
Ванчев дьо Траси, Атанас 88 
Василев, Петър 89 
Ватова, Евелина 13 
Виронова, Таня 80 81 
Гарабедян, Таня 61 
Гел-Ман, Мъри 29 
Генчева, Цветана 65 
Георгиева, Екатерина 70 
Грейсън, Емили 46 
Греъм, Джеймс 4 7 15 107 
Давидова, Теодора 64 78 
Даракчиева, Боряна 60 
Даскалова, Стела 2 
Джулиан, Дона 47 
Димитрова, А. 44 
Друмев, Емил 31 
Дялков, Николай 90 
Жултовска-Дарска, Ивете 103 
Зарчев, Георги 91 
Иванов, Димитър 106 
Иванова, Ивелина 20 
Иванова, Огняна 39 
Игнатова, Петя 54 
Илиев, Илия 7 15 107 
Йорданова, Кристина 27 
Йоцова, Мария 4 
Калхун, Крейг 13 
Канисков, Васил Любенов 3 
Канушев, Мартин 25 
Кенрик, Доналд 14 
Керемидчиева, Грета 17 
Колев, Валери 28 
Колинс, Джаки 48 
Кръстев, Венцислав 99 
Кръстев, Стойчо 40 
Кукучев, Иван 108 
Кулев, Румен 30 
Куманов, Милен 106 
Кунц, Дийн 49 
Курчатова, Галина 68 69 
Куцарова-Леви, Магдалена 56 58 
Кънчев, Румен 16 
Лайл, Д. П. 50 
Ливайн, Пол 51 
Лихейн, Денис 52 
Логинова, Елисавета 5 
Лозанова, Корнелия 98 
Лозев, Камен 1 
Лъдлъм, Робърт 53 54 55 56 57 58 
Макариева-Лесева, Анета 79 
Мандълбаум, Майкъл 17 
Манолова, Савина 53 
Манушева, Ирина 32 
Маркова, Аглика 104 
Марчевски, Денчо 99 
Матева, Красимира 47 
Матлоф, Морис 9 
Мелило, Робърт 32 
Мелнишка, Мариана 36 
Мечкова, Иванка 71 
Михайловска-Георгиева, Ягода 59 
Михалчев, Димитър 6 
Момчилова, Адриана Николова 9 
Монтефиоре, Санта 60 
Недялкова, Десислава 103 
Нешев, Петър 19 
Николов, Валентин Александров 33 
Николов, Любомир 51 
Ничева-Карастойчева, Емилия 34 
Нозик, Робърт 20 
О'Райли, Браян 61 
Павлова, Елена 67 
Палова, Надя 35 
Пантелеев, Йордан 38 
Парис, Жил 100 
Паркър, Робърт 62 
Патерсън, Джеймс 63 
Пелегрино, Ники 64 65 
Петканов, Константин 99 
Петро, Максин 63 
Попов, Димитър Харалампиев 21 
Попова, Таня 59 
Пъксън, Грейтън 14 
Райд, Кристофър 66 
Раймундов, Петър 22 
Рашева, Валентина 48 
Ричмънд, Мишел 67 
Робъртс, Нора 68 69 70 
Розова, Надежда 43 
Руйчев, Филип 39 
Русев, Богдан 62 
Русков, Атанас 37 
Саймък, Клифърд Д. 71 
Самюълс, Едуард 23 
Саунс, Хауард 37 
Сгурев, Васил Стоянов 109 
Сивов, Коста 72 
Симънс, Дан 72 
Славянова, Здравка 55 
Ставрева, Ефросина 57 
Стаменова, Павлина 92 
Стийл, Даниел 73 74 
Стоименов, Милко 42 50 
Табакова, Елза 35 
Теофанов, Цветан Иванов 8 
Тепешанов, Чавдар 93 
Томова, Иванка 45 
Тонева, Иванка 94 
Тошева, Антоанета 26 
Трифонова, Йорданка 101 
Тръмп, Иванка 24 
Търбан, Марвин 39 
Уолзър, Майкъл 25 
Филдинг, Джой 75 
Флечър, Джордж П. 26 
Хаджикотева, Милка 36 
Хамилтън, Ванеса 107 
Хамсун, Кнут 76 
Хауърд, Линда 77 
Хенри, Вероника 78 
Хол, Джесика 79 
Хол, Джуди 30 
Хоуг, Тами 80 81 
Христова, Мишела 46 
Хувър, Джон 27 
Цанева, Рада 14 
Цочева, Мария 74 
Чакалова-Генева, Пенка 110 
Чапек, Йозеф 101 
Чернев, Любомир 95 
Шарбанова, Албена 100 
Шарков, Петър 96 97 
Шилър, Лорънс 36 
Янкова, Антоанета 73 
Янчева, Наташа 52 
King, Stephen 41 
Reich, Christopher 82 
Steel, Danielle 83 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Американска военна история 9 
Анархия, държава и утопия 20 
Бар "Дивата зона" 75 
Блондинка от Маями 51 
Боб Дилън 37 
Брачният пакт 67 
Будител 97 
В огъня 79 
Вечното чудо 45 
Връзки в Ел Ей 48 
Въртележка на любовта 69 
Гара Ватерло 46 
Глад 76 
Големият и лилипутите 91 
Горещата конспирация 55 
Градът 71 
Дългата нощ 21 
Единайсетият час 63 
Единствената история 43 
Една нощ в Ориент Експрес 78 
Енциклопедия на кристалите 30 
Ергените на Анджелина 61 
Етични въпроси при изпълнение на службата на съдия, прокурор и следовател 22 
Ефектът на пеперудата 11 
Животът ми като тиквичка 100 
За красотата 95 
За толерирането 25 
За честта на фамилията 62 
Заговорът "Аквитания" 53 
Зад борда 50 
Защо Русия не следва западния модел демокрация 16 
Звезден кръстопът 92 
Изкуството да рисуваш комикси, манга и фентъзи герои 35 
Илюстрована история на авторското право 23 
Империята на сърцето 94 
Искри от жаравата на Тополовград 108 
Испански език 38 
Как да работим за шеф идиот 27 
Какво се случва с любовта? 2 
Камъкът на твоя ден 59 
Картината 68 
Кваркът и ягуарът 29 
Книга на прозрачностите 88 
Книгата за историята 107 
Книгата за политиката 15 
Книгата за психологията 4 
Книгата за религиите 7 
Княз Борис I 99 
Козът Тръмп 24 
Колелото на съдбата 5 
Кратка история на Америка 104 
Куриерът трябва да умре 80 
Курският сблъсък 109 
Лятото на страха 72 
Мерилин Монро & Америка през 60-те години 36 
Меси - малкото момче, което стана голям футболист 103 
Мъжът с алибито 81 
На века... 44 
На ръба 77 
Нациите имат значение 13 
Нашата тайна конституция 26 
Небивалици 98 
Невинност 49 
Неприлични думи 10 
Някъде в Рим 65 
Обречена любов 73 
Обсебване 86 
Огледалце, огледалце 47 
Откъснати деца 32 
Очовечаването на хората 85 
Пактът "Касандра" 58 
Перспективата 34 
Песни за траките и Троя 40 
Пестеливата суперсила 17 
Пет дни в Париж 74 
Планът "Икар" 54 
По пътя на Учителя 3 
Полетът на влечугите 93 
Посланието 70 
Превод на Свещения Коран 8 
Предатели 42 
Приключенията на Шаро и Писана 101 
Проблеми на социалната психология 19 
Проектиране и строителство на пътища 33 
Проклятието на инките 66 
Противоборство 87 
Протоколът "Сигма" 56 
Прошарени страници 89 
Първа българска република 1946-1991 106 
Пътят на сърцето 84 
Рецепта за живот 64 
Речник на американските идиоми 39 
Родопските помаци 105 
Сага за Чакаловия род 110 
Светът на българина през ХХ век 18 
Социално подпомагане 12 
Среща под магическото дърво 60 
Съдбата на циганите в Европа 14 
Сянка в дъжда 52 
Тялото жадува за вода 31 
Ултиматумът на Борн 57 
Философия на науката 1 
Форма и отношение 6 
Шарки за любовта и брака 96 
Шлифер, облечен на голо 90 
[Спайдърмен] Spider-Man 102 
[Сто и двадесет ] 120 години Народно събрание 28 
Echoes 83 
On Writing 41 
Rules of Deception 82