Годишен абонамент

ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ ЗА 2018 ГОДИНА

Anna
Biograph
Bravo Bg
Burda
National Geographic + NG Kids
Verena
Аз буки
Акълчета 4-7 кл. 
Архитектура
ББИА – книжно изд.
Библиотека
Български език и литература
Везни
Вълшебна бримка
Детска градина
Доктор
Дума
Държавен вестник
Европа 2001
Жената днес
Журнал за жената
Здравен журнал
Зора Нова
Икономика
Икономическа мисъл
Исторически преглед
История
Капитал
Кулинарен журнал
Култура
Къща и градина
Математика
Математика и информатика
Международни отношения
Меридиан мач
Минаха години
Над 55
Осем
Педагогика
Питко Любопитко
Правна мисъл
Прас Прес
Предучилищно&Училищно образование
Природа
Психология Журнал
Русия днес
Словото днес
Социологически проблеми
Стандарт
Статистически годишник
Статистически справочник
Строго секретно
Стършел
Съвременник
Трета възраст
Труд
Философия
Хасковска Марица
Християнство и култура